close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

AUTOPOLIS YOUNG DRIVERS CUP 29 März 2015

EinbettenHerunterladen
Národní muzeum a
Rakouské kulturní fórum v Praze
Vás srdečně zvou na zahájení výstavy
Das Nationalmuseum und
das Österreichische Kulturforum Prag
laden Sie herzlich ein zur Ausstellungseröffnung
Pomalu začalo být zase dobře.
Vyhnanci vyprávějí o nuceném odchodu,
příchodu a životě v nové domovině.
Langsam ist es besser geworden.
Vertriebene erzählen vom Wegmüssen,
Ankommen und Dableiben.
5. listopadu 2014
v 17 hodin
am 5. November 2014,
um 17:00 Uhr
Národní památník na Vítkově
U Památníku 1900, Praha 3 – Žižkov
Nationaldenkmal Vítkov
U Památníku 1900, Prag 3 – Žižkov
Přivítání:
Mgr. Martin Sekera, Ph.D., v zastoupení generálního ředitele
Národního muzea PhDr. Michala Lukeše, Ph.D.
Begrüßung:
Mgr. Martin Sekera, Ph.D. in Vertretung des Generaldirektors des
Nationalmuseums PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
K výstavě:
HR Mag. Dr. Willibald Rosner, ředitel Dolnorakouského zemského
archivu
LHStv. Mag. Wolfgang Sobotka, v zastoupení zemského hejtmana
Dolního Rakouska Dr. Erwina Prölla
J.E. Dr. Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Rakouské republiky
Karel Schwarzenberg, předseda zahraničního výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Zur Ausstellung:
HR Mag. Dr. Willibald Rosner, Direktor des Niederösterreichischen
Landesarchivs
LHStv. Mag. Wolfgang Sobotka, in Vertretung des Landeshauptmannes
Dr. Erwin Pröll
SE Dr. Ferdinand Trauttmansdorff, Botschafter der Republik Österreich
Karel Schwarzenberg, Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses
der Abgeordnetenkammer im Parlament der Tschechischen Republik
Komentovaná prohlídka výstavy:
Mag. Niklas Perzi, Centrum pro výzkum migrace, kurátor výstavy
Führung durch die Ausstellung:
Mag. Niklas Perzi, Zentrum für Migrationsforschung, Kurator der Ausstellung
Nad výstavou převzal záštitu Mgr. Daniel Herman, ministr
kultury ČR. Výstava se koná ve spolupráci s Dolnorakouským
zemským archivem, Centrem pro výzkum migrace a
společností Antikomplex z. s.
Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft von Mag. Daniel
Herman, Kulturminister der Tschechischen Republik, und findet in
Zusammenarbeit mit dem Niederösterreichischen Landesarchiv,
dem Zentrum für Migrationsforschung und der Gesellschaft
Antikomplex e. V. statt.
Výstava je otevřena: do 4. ledna 2015
Ausstellungsdauer: bis 4. Jänner 2015
Otevírací doba: čt–ne, 10–18 h, kromě českých svátků
Národní muzeum – Národní památník na Vítkově
(U Památníku 1900, Praha 3)
Öffnungszeiten: Do–So, 10 bis 18 Uhr, außer an tschechischen Feiertagen
Nationalmuseum – Nationaldenkmal Vítkov (U Památníku 1900, Prag 3)
Документ
Kategorie
Reisen
Seitenansichten
3
Dateigröße
112 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden