close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

Imagebroschüre - Wohnungsbaugenossenschaft Wilhelmsruh eG

EinbettenHerunterladen
VOKIEČIŲ
KALBA
2014–2015
MOKYMOSI PRIEMONIŲ KATALOGAS
Mieli mokytojai!
Kurdami šiuolaikines mokymosi priemones, nuoširdžiai stengiamės palengvinti Jūsų darbą ir padėti
sutaupyti brangaus laiko.
Šis katalogas – Jūsų pagalbininkas rengiantis naujiems mokslo metams. Jame pristatome mokymosi
priemones, sukurtas ir praktikoje patikrintas kūrybingų autorių – mokytojų. Išsamūs, informatyvūs
mokymosi priemonių aprašai ir vaizdinė medžiaga kataloge leis geriau įsivaizduoti priemonių metodiką,
funkcionalumą, praktiškumą. Lengvai pasirinksite tai, kas geriausiai atitinka Jūsų darbo stilių ir Jūsų
mokinių poreikius.
Atsižvelgdami į šiuolaikinio švietimo keliamus iššūkius išugdyti mąstantį, gebantį orientuotis informacijos
šaltinių gausoje ir priimti teisingus sprendimus žmogų, 2014 m. pradedame naują mokymosi priemonių
seriją „Atrask“, kuri mokinį skatina tapti tyrėju – vadovautis mokslinio tyrimo žingsniais. Kai mokomasi
tiriant, mokiniai tampa labiau motyvuoti, prisiima atsakomybę už savo mokymąsi, aktyviai įsitraukia
į veiklą, bendradarbiauja tarpusavyje, mąsto kritiškai. Pirmieji šios serijos mokymosi komplektai –
„Istorija 5 klasei“, „Geografija 6 klasei“ ir „Muzika 9 klasei“. Istorijos ir geografijos komplektai, išbandyti
mokyklose, jau sulaukė mokytojų ir mokinių pripažinimo.
Plėtojamas projektas „Aktyviosios klasės sprendimas“ šiuo metu jungia jau 13 mokyklų. Džiaugiamės,
kad mokytojai ne tik naudojasi technologijų ir mokymosi turinio, kurie vienas kitą praturtina, privalumais,
bet ir buriasi į aktyvią bendruomenę, patys kuria ir pritaiko interaktyviąsias pateiktis, su kolegomis dalijasi
gerąja patirtimi.
Nuo 2014 m. rugsėjo atveriame duris į atnaujintą, patobulintą skaitmeninę mokymosi aplinką e.Šviesa,
kurioje rasite Jums ir Jūsų mokiniams reikalingų skaitmeninių mokymosi priemonių, kiekvienai temai
parinktų papildomų šaltinių, įvairių įrankių nuo planavimo iki vertinimo.
Leidyklos ir mokyklos misija panaši – kūrybiškai dirbame vaikų, ateities labui. Tad ir toliau bendraukime,
bendradarbiaukime, vieni iš kitų mokykimės ir kartu tobulėkime!
Leidyklos „Šviesa“ kolektyvas
Leidyklos „Šviesa“ mokymo centras sukurtas tam, kad Jūs – Lietuvos mokytojai ir pedagoginiai darbuotojai – galėtumėte efektyviai tobulėti ir savo darbe taikyti pažangius mokymo metodus ir priemones.
Platus kokybiškų mokymų pasirinkimas. Siūlome mokymus, konsultacijas, praktinius ir teorinius
seminarus, kurie padeda ugdyti tiek profesines, tiek bendrąsias kompetencijas.
Svarbiausia – Jūsų poreikiai. Tobulinimosi programas ar mokymus pritaikome pagal konkrečios mokyklos
ir jos specialistų poreikius.
Lankstus požiūris. Kvalifikacijos tobulinimo programas rengiame ir įgyvendiname tiek Mokymo centre, tiek
Jūsų darbo vietoje.
Pažangūs metodai. Ugdymo procese siekiame diegti naujoves, todėl išskirtinį dėmesį skiriame
inovatyvioms mokymo priemonėms.
Renginių dalyviams išduodame kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.
Daugiau informacijos rasite http://mokymocentras.sviesa.lt.
Jeigu turite klausimų, maloniai kviečiame su mumis susisiekti el. paštu mokymai@sviesa.lt.
Sisteminis požiūris į vokiečių kalbos mokymąsi
A1
A2
B1
plačiau p. 9–10
plačiau p. 5−6
B2
plačiau p. 11–12
plačiau p. 7–8
Plačiau apie leidinius prašome žiūrėti interneto svetainėse www.sokvadoveliai.lt ir www.sviesa.lt
Jei turite klausimų, pastabų ar pasiūlymų dėl leidinių turinio, rašykite mums adresu
vokieciukalba@sviesa.lt
Norime priminti ženklą ©. Jis žymi autorių teisių saugomą objektą, kurį draudžiama
kopijuoti, dauginti, platinti. Prašome gerbti šiuo ženklu pažymėtų leidyklos „Šviesa“
mokymosi priemonių ir kitų leidinių autorių teises. Jos priklauso leidyklai „Šviesa“ bei
leidinyje nurodytiems autoriams ir yra saugomos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo.
Kataloge nurodytos leidinių kainos gali skirtis nuo kainų prekybos vietose. Teisinga kaina
prašome laikyti kainą prekybos vietoje.
3
gramatika
Vokiečių kalbos
Moderni
Laikomasi šiuolaikinio užsienio kalbų mokymo metodikos principo: pateikiamas
minimalus,
tačiau būtinas teKnygoje pateikiama
susisteminta vokiečių
kalbos mokėjimo A1–B2 lygių gramatika.
orijos kiekis, gausiai iliustruotas kasdienėje šnekamojoje
Ire na
Ma ri
ja Nor kai tie nė
Medžiaga informatyvi,
glausta,
suprantama.
kalboje vartojamais pavyzdžiais.
Praktiška
A1B2
Vokiečių kalbos gramatika
VOKIEČIŲ KALBOS
GRAMATIKA. A1–B2
A1B2
Irena Marija Norkaitienė
Ire na Ma ri ja Nor kai tie nė
Puiki pagalba mokantis vokiečių kalbos
gramatikos ar ją kartojant.
Aprašytos pagrindinės kalbos dalys, pateikiamos dažniausiai vartojamos modalinės dalelytės bei modaliniai
žodžiai, įvairūs neiginiai, jų komunikacinė paskirtis ir
vieta sakinio struktūroje.
Pateikti svarbiausių kalbos dalių, žodžių darybos būdai.
Išsamiai nagrinėjamos kiekvienos kalbos dalies sintaksinės funkcijos, įvairių sakinių struktūra bei jos ypatumai.
Aprašomos sakinio dalys, jų vieta įvairių rūšių vientisiniuose ir sudėtiniuose sakiniuose.
Pateikta daug dažnai vartojamų veiksmažodžių, būdvardžių, daiktavardžių bei veiksmažodžių junginių su jų valdymu ir pavyzdžiais.
Kiekvienas vokiškas pavyzdys išverstas į lietuvių kalbą.
Tai leis palyginti ir nustatyti vokiečių ir gimtosios kalbos
panašumus bei skirtumus, padės mokytis vokiečių kalbos.
Vokiečių kalbos
gramatika
Apsilankyk www.knyguklubas.lt
9 785430 06263 7
Vid. kaina
knygynuose 32 Lt
Tinka egzaminui
Susisteminta A1–B2 mokėjimo lygių praktinė gramatika.
A1B2
4
Plačiau apie leidinius
www.sviesa.lt
Naujiena
PRIMA
PRIMA – šeši mokymosi
komplektai, skiriami mokiniams,
kurie mokosi vokiečių kalbos.
Komplektuose pateikiama
medžiaga suderinta su
„Bendrųjų Europos kalbų
metmenų“ kalbos
mokėjimo lygiais. Pirmasis
ir antrasis mokymosi komplektai
atitinka A1 lygį, trečiasis
ir ketvirtasis – A2, penktasis –
B1, šeštasis – B2 lygį.
PRIMA mokymosi komplektus rinktis verta, nes jie:
aktualūs: atspindi šiuolaikinę vokiškai kalbančių šalių įvairovę ir ugdo tarpkultūrinę kompetenciją;
patrauklūs: aiškios struktūros ir gausiai iliustruoti;
motyvuojantys: trumpi aiškios struktūros skyriai, kurių temos mokinius iš tikrųjų domina;
kupini aktyvios veiklos: įvairios darbo ir pratybų formos garantuoja įdomias
pamokas;
suteikia galimybę įsivertinti, nuolat pasitikrinti žinias ir gebėjimus.
Prima pasižymi aiškia struktūra ir konkrečiais mokymosi tikslais. Tinkamai
parinktas mokomosios veiklos eiliškumas sistemingai gerina kalbinę kompetenciją, moko gramatikos, plečia žodyną ir suteikia svarbios pažintinės informacijos apie vokiškai kalbančias šalis.
Vadovėlio priede – visa, ko reikia mokiniui!
PRIMA atitinka visus motyvuojančios
pamokos reikalavimus ir skatina mokinius aktyviai savarankiškai mokytis, tad
mokiniai daro greitą pažangą, o mokytojams pamokoje lengva dirbti.
Trumpas vokiečių–lietuvių kalbų žodynėlis (išmoktini žodžiai paryškinti)
Netaisyklingųjų veiksmažodžių sąrašas
Veiksmažodžių ir su jais vartojamų prielinksnių sąrašas
Svarbios pokalbių frazės
Prie visų komplektų parengti ilgalaikiai planai (www.sviesa.lt).
Interaktyvūs pratimai (www.cornelsen.de/prima-interaktiv) (Band 1–4).
A1
Milena Zbrankova, Friederike Jin
Lietuviškąjį leidimą parengė
Rima Razmienė, Violeta Katinienė,
Povilas Villuveit
PRIMA A1
DEUTSCH FÜR JUGENDLICHE
Band 1
Mokymosi komplektas
„Šviesa“, 2007
Vadovėlis
Kaina ugdymo
įstaigoms
29,90 Lt
Pratybų
sąsiuvinis (su CD)
Vid. kaina
knygynuose
11,50 Lt
YMAS!
SPECIALUS PASIŪL
vadovėlių,
Užsakant PRIMA A1
e*:
jam
no
mokytojui dova
matiką.
gra
s
lbo
ka
ių
„Vokieč
A1–B2“.
Lt.
Dovanos vertė 32
Mokytojo knyga
Vid. kaina
knygynuose
39,90 Lt
Kompaktinė
plokštelė
Vid. kaina
knygynuose
17,99 Lt
* Kiek vadovėlių reikia užsakyti, kad gautumėte dovaną, ir išsamią informaciją apie kitas sąlygas Jūsų mokyklai suteiksime tel. (8 37) 40 91 25, mob. 8 616 47 491
5
10
A1
Šie skyreliai padeda geriau
suvokti kalbinius reiškinius.
Pažintinė informacija apie
vokiškai kalbančias šalis
9
Verneinung mit nicht oder kein
+ Ich habe ein Handy.
– Ich habe … Handy.
Auch: Ich habe keine Lust / keine Zeit …
+ Ich kann mitkommen.
– Ich kann nicht mitkommen.
Ich kann … telefonieren.
b Ergänze die Sätze. • Įrašyk trūkstamus žodžius.
1. ▶ Wollen wir eine Radtour machen?
▶ Ich kann … Ich habe zurzeit … Fahrrad.
2. ▶ Ruf doch Silke an.
▶ Ich kann …. Ich habe … Handy dabei.
3. ▶ Steht das Kinoprogramm … in der Zeitung?
▶ Doch, aber ich habe … Zeitung.
4. ▶ Hast du … Zeitung zu Hause.
▶ Nein, ich lese … Zeitung.
10
Sprechen üben
CD 22
Hör zu und antworte immer negativ. • Paklausyk ir į visus klausimus atsakyk neigiamai.
▶ Hast du ein Fahrrad?
▶ Nein, ich habe kein Fahrrad.
▶ Hast du einen MP3-Spieler?
▶…
11
Siehst du gerne fern?
Nein, ich sehe nicht gerne fern.
Kannst du mitkommen?
…
mitkommen • aufräumen • in die Disco gehen •
eine Party geben • Zeit haben
Schulzeit und Ferienzeit
a Lies den Text und finde Informationen zu diesen Zahlen und Monaten: 1, 6, 8, August, Februar,
Juli. • Perskaityk tekstą ir surask informaciją apie šiuos skaičius ir mėnesius: 1, 6, 8, rugpjūtį, vasarį, liepą.
Land und Leute
Das Schuljahr beginnt in Deutschland, Österreich und der Schweiz zwischen
Ende August und Mitte September und es ist im Juli zu Ende. In Österreich
haben die Schüler ungefähr acht Wochen Sommerferien und in Deutschland
und der Schweiz ungefähr sechs Wochen. In Deutschland bekommen die
Schüler im Februar eine „Halbjahresinformation“ mit Noten. Am Ende des
Schuljahres, im Sommer, bekommen sie ein Zeugnis.
Note 1 ist sehr gut und Note 6 ist sehr schlecht. Wer viele schlechte Noten
(5 oder 6) hat, muss das Schuljahr wiederholen.
Besprecht Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen der Schule in den
deutschsprachigen Ländern und in Litauen.
Beispiel: Schulferien in Baden-Württemberg
Sommerferien
24. Juli – 6. September
Herbstferien
27. Oktober – 01. November
Weihnachtsferien
22. Dezember – 10. Januar
Osterferien
09. April – 17. April
Pfingstferien
2.–13. Juni
26
b Gleich oder anders? Lies die Stichwörter und vergleiche. •
Taip pat ar kitaip? Perskaityk antraštinius žodžius ir palygink.
der Schuljahresbeginn, die Ferienzeit, das Halbjahr, das Zeugnis, die Note 1, die Note 6,
ein Schuljahr wiederholen
Denk nach
a Lies das Denk nach. • *Perskaityk Denk nach
pavyzdžius.
▶
▶
▶
▶
10
Meine Freizeit
Meine Freizeit
In Deutschland beginnen die Ferien im Juli oder August. Bei uns …
In Deutschland und der Schweiz haben die Schüler ungefähr sechs Wochen Sommerferien. Wir haben …
In Österreich …
In Deutschland bekommen die Schüler im Februar … Wir bekommen …
Die Note 1 ist in Deutschland sehr gut. Die Note 1 ist bei uns …
In Deutschland müssen manche Schüler ein Schuljahr wiederholen. Bei uns …
12
Das Zeiträtsel
CD 23
a Ergänze den Text. Kontrolliere mit der CD. • Įrašyk trūkstamas žodžių dalis. Pasitikrink
klausydamas garso įrašo.
Ein Jahr hat v… Jahreszeiten: Frühling, S…, Herbst und Winter.
Das sind 12 M…:
J…, F…, M…, A…, M…, J…, J…, A…, S…, O…, N…, D…
Ein M… hat 30 oder … T… .
Der F… hat nur 28 T…,
aber alle vier J… hat er … .
Ein M… hat v… W… .
Eine W… hat s… T…:
M…, D…, M…, D…, F…, S…, S…. .
S… und S… sind das W…ende.
Ein T… hat 24 S… . Es gibt den Morgen, den V…mittag,
den Mittag, den N…, den A… und die Nacht.
Eine S… hat … M… und eine M… hat … Sekunden.
b Zeitangaben mit um, am, im – Fragt und antwortet. •
Laiko nusakymas vartojant um, am, im. *Klauskite ir atsakykite.
Wann hast du Mathe?
Wann feierst du Geburtstag?
Wann hast du Ferien?
Wann hast du keine Schule?
Wann machst du Hausaufgaben?
Wann lernst du nicht?
Wann klingelt dein Wecker?
Wann beginnt der Sommer?
Um wie viel Uhr gehst du ins Bett?
Wann …?
Um wie viel Uhr …?
Denk
Am Mittwoch und am ...
In der Schweiz
haben die Schüler ...
Eine 6 ist in
Deutschland ...
Im Juli und August.
Wann lernst du Deutsch?
Um 10 Uhr.
sechsundzwanzig
Am Nachmittag.
nach
um  Uhrzeit
am  Tag/Tagesabschnitt
im  Monat/Jahreszeit
… Mai – … Mittag – … acht Uhr
siebenundzwanzig
27
„Prima A1. Band 2“. Vadovėlis, p. 26–27
Lutz Rohrmann, Friederike Jin
Lietuviškąjį leidimą parengė
Violeta Katinienė, Povilas Villuveit
PRIMA A1
DEUTSCH FÜR JUGENDLICHE
Band 2
Mokymosi komplektas
Kompaktinė
plokštelė
Vadovėlis
Kaina ugdymo
įstaigoms
29,90 Lt
6
Pratybų sąsiuvinis
(su CD)
Vid. kaina
knygynuose 11,50 Lt
Mokytojo knyga
Vid. kaina
knygynuose
39,90 Lt
Vid. kaina
knygynuose
21,99 Lt
Video DVD
Testai (su CD)
(Band 1/2)
Kaina ugdymo
įstaigoms
45,90 Lt
(Band 1/2)
Kaina ugdymo
įstaigoms
29,90 Lt
Plačiau apie leidinius
www.sviesa.lt
„Šviesa“, 2008
Aktyvioji klasė geresniam mokymuisi
Formuoja kuriančią, skleidžiančią gerąją patirtį inovatyvių mokytojų bendruomenę
Projekto partneriai:
IDĖJA
Ir Jūs galite
• praktiškai įgyvendinta
formuojamojo vertinimo
metodika
TAIP
dirbti!
Mokymosi
sprendimas
MOKYMO(SI)
TURINYS
• skaitmeniniai vadovėlių
komplektai
• interaktyviosios pateiktys
• metodinė ir papildoma medžiaga
mokytojui skaitmeninėje
mokymosi aplinkoje
e.Šviesa
AKTYVIOJI
KLASĖ
ĮRANKIAI
• programinė ir techninė įranga
• skaitmeninė mokymosi
aplinka e.Šviesa
• mokytojų mokymai ir
nuolatinė konsultacija
Skaitmeninė
mokymosi aplinka
e.Šviesa
Interaktyvioji lenta
578 PRO MOUNT
Aktyvaus mokinių
dalyvavimo ir apklausos
sistema ActivExpression
Vadovėlių komplektai
Programinė įranga
ActivInspire
Grafinė planšetė
ActivSlate 60
Interaktyviosios
pateiktys
Dokumentų kamera
ActiView AV 122
Susisiekime aktyviklase@sviesa.lt
Projekto naujienų ieškokite adresu
www.aktyviklase.lt
ir
facebook.com/leidyklaSviesa
PRIMA
A2
Pratybų sąsiuvinis – ir klasėje, ir namie!
Lengva rasti reikiamą užduotį, nes vadovėlio
ir pratybų sąsiuvinio užduočių numeriai sutampa.
Įvairios gramatikos užduotys.
Žodžiai ir naudingos frazės.
12
Klausymo užduočių kompaktinė garso plokštelė.
Chronologine seka pateikiami kiekvieno skyriaus žodžiai.
Kiekvieno skyriaus įsivertinimo testai.
Gramatikos santrauka.
Welt und Umwelt
3
12
Welt und Umwelt
Das Wetter
b Ergänze die Zeitangaben.
a Beschreib das Wetter auf den Bildern.
stark regnen • ein bisschen regnen • schneien • sonnig • windig • heiß • kalt • bewölkt • kühl • warm • Grad
C
B
A
in drei Wochen • vor drei Monaten • in 20 Jahren • in neun Monaten •
vor 20 Jahren • vor drei Tagen • nächsten Sonntag • gestern •
letzte Woche • morgen
D
1. …………………………………… hatte noch keiner in Deutschland
eine Solaranlage auf dem Dach, jetzt sind es über 200.000, wie
viel sind es wohl ……………………………………?
F
E
G
2. ……………………………………, im März, hatte ich Geburtstag.
Jetzt ist Juni. Ich habe erst ……………………………………
H
wieder Geburtstag.
3. …………………………………… haben wir eine Mathearbeit
geschrieben, …………………………………… schreiben wir schon die nächste.
4. Bis …………………… hatte ich Grippe, aber heute geht es mir schon wieder gut.
5. Wenn du heute kein Fieber mehr hast, dann kannst du …………………… auch wieder in die Schule
gehen.
6. Am …………………… spielen wir gegen die Goethe-Schule Fußball, deshalb haben wir am Samstag
noch mal Training.
7. …………………… haben wir gegen die Schiller-Schule gespielt und 5 zu 0 verloren.
b Wann sagst du das? Beschreib das Wetter. Vergleiche in der Klasse.
Naudingos
frazės
So ein
Mistwetter!
Es ist kalt, 2 Grad. Es ist windig
und es regnet stark .
Herrliches
Wetter heute!
Eine Affenhitze
heute!
6
CD 40
4
A
Wenn es im Urlaub
regnet, können …
Was machst du, wenn …?
Ordne und schreib die Sätze.
Wenn / im Urlaub / regnet / es / , / nicht / können / wir / Ski fahren / .
Wenn / es / bleibt / trocken und sonnig / , / an den Strand / wir / gehen / können / .
Wenn / ist / windig / es / , / surfen / gut / wir / können / .
Wenn / bleibt / weiter so kalt / es / , / schwimmen gehen / wir / können / nicht / .
Wenn / morgen / ist / nicht zu heiß / es / , steigen / wir / können / auf den Berg / .
5
46
brauchen • furchtbar • schrecklich • lachen • nichts • nicht • schlecht • nur noch • möglich • Buch • leicht
CD 41
b Hör zur Kontrolle und sprich nach.
c Ergänze die Regel.
Nach a, …, … und … spricht man den Ach-Laut, sonst den Ich-Laut.
7
Konsequenzen und keine Konsequenzen
Was passt: trotzdem oder deshalb?
Wetterchaos
a Was sagt der Professor? Schreib die Sätze.
Der Professor sagt, dass …
1. in Zukunft / gibt / viele Probleme / es / .
2. Orte über 1500 m / genug Schnee / nur noch / bald / haben / .
3. in Urlaub fliegen / sollen / weniger / wir / .
4. elektrische Geräte / weniger / wir / sollen / benutzen / .
5. Skifahren / in den Alpen / nicht mehr möglich / bald / ist / .
6. Ende des 21. Jahrhunderts / sind / fast eisfrei / die Alpen / .
7. sollen / fahren / weniger Auto / wir / .
Phonetik: Ich-Laut und Ach-Laut (Wiederholung)
a Wo spricht man einen Ach-Laut, wo spricht man einen Ich-Laut? Markiere mit A oder I.
c Hör den Wetterbericht. Was kannst du morgen in Berlin machen? Kreuze an.
Ski fahren
schwimmen gehen
spazieren gehen
Der Professor sagt, dass
es in Zukunft …
trotzdem haben wir viel auf dem See gesurft.
1. Es war kalt, ……………………
Es war kalt, …………………… sind wir zu Hause geblieben und haben im Internet gesurft.
2. Es hat geregnet, …………………… haben wir draußen auf dem Sportplatz Fußball gespielt.
Es hat geregnet, …………………… haben wir in der Halle gespielt.
3. Er ist neu in der Stadt, …………………… hat er den Weg nicht gefunden und ist zu spät gekommen.
Er ist neu in der Stadt, …………………… hat er den Weg ohne Probleme gefunden.
4. Die Preise im Restaurant waren sehr hoch, …………………… haben wir nur einen Salat gegessen.
Die Preise im Restaurant waren sehr hoch, …………………… haben wir ein ganzes Menü gegessen.
siebenundvierzig
sechsundvierzig
Klausymo užduotis rasite
kompaktinėje plokštelėje
sąsiuvinio gale.
47
„Prima A2. Band 4“. Pratybų sąsiuvinis, p. 46–47
Lutz Rohrmann, Friederike Jin
Lietuviškąjį leidimą parengė
Violeta Katinienė, Povilas Villuveit
PRIMA A2
DEUTSCH FÜR JUGENDLICHE
Band 3
MOKYMOSI KOMPLEKTAS
„Šviesa“, 2009
Vadovėlis
Kaina ugdymo
įstaigoms
29,90 Lt
Pratybų
sąsiuvinis (su CD)
Vid. kaina
knygynuose
11,50 Lt
Mokytojo knyga
Vid. kaina
knygynuose
39,90 Lt
Plačiau apie leidinius
Kompaktinė
plokštelė
Vid. kaina
knygynuose
21,99 Lt
www.sviesa.lt
8
Kiekvieno skyriaus gale pateikiami įsivertinimo testai.
2
A2
Einen Schritt weiter
Mach die Übungen. Kontrolliere auf Seite 79 und notiere:
(das kann ich sehr gut) oder
(es geht) oder
(das muss ich noch üben)
Hoffnungen und Wünsche äußern – Was passt zusammen?
1.
2.
3.
4.
5.
Nach der Schule
Ich hoffe,
Ich möchte später viel reisen
Mein Traum ist
Nach ein paar Jahren im Beruf
…… a) möchte ich heiraten und Kinder haben.
…… b) dass ich einen guten Job bekomme.
…… c) eine Villa mit Schwimmbad.
…… d) möchte ich studieren.
…… e) und fremde Länder kennen lernen.
Über Berufe sprechen – Schreib je drei Tätigkeiten zu den Berufen.
Briefe schreiben – Interviews machen – Tests korrigieren – Termine planen –
Artikel schreiben – viel telefonieren – Regeln erklären – unterrichten – viel reisen
1. Lehrerin: ………………………………………………………………………… .
2. Journalist: ………………………………………………………………………… .
3. Sekretärin: ………………………………………………………………………… .
SPECIALUS PASIŪLYMA
Užsakant PRIMA A2 vad
ovėlių,
mokytojui dovanojame*:
„Vokiečių kalbos grama
tiką.
A1–B2“.
Dovanos vertė 32 Lt.
S!
Etwas berichten – Schreib Sätze wie im Beispiel ins Heft.
Ute / sagen: Ich möchte drei Kinder haben.
1. Ute / meinen: Ich mag Kinder sehr.
2. Sergio / sagen: Ich möchte Musiker werden.
3. Sergio / hoffen: Ich verdiene viel Geld.
Ute sagt, dass sie drei Kinder haben möchte.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
4. Sara / sagen: Ich will Journalistin werden.
5. Sara / glauben: Ich kann Menschen helfen.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Etwas begründen – Schreib die Begründung mit weil.
weil ich keine Blumen mag.
Ich möchte nicht Gärtner werden,
……………………………………………………………………
.
mögen / keine Blumen / ich / .
1. Rita möchte Sekretärin werden,
…………………………………………………………………… .
sie / organisieren / gerne / .
2. Wir möchten Biologie studieren,
…………………………………………………………………… .
werden / wollen / Lehrer / wir / .
3. Oskar will Politiker werden,
…………………………………………………………………… .
er / gut organisieren / können / .
Über die Vergangenheit sprechen (5) – Ergänze.
1. Heute will ich Lehrer werden, aber früher ………………… (wollen) ich Pilot werden.
2. Gestern wollten wir ins Kino, aber wir ………………… (müssen) für die Bio-Arbeit lernen.
3. Rita ………………… (können) leider letzte Woche nicht mit uns ins Schwimmbad, weil sie krank war.
CD 20
Einen Bericht verstehen – Welche Aussage ist richtig?
1. Jeff musste viel arbeiten, er hat viel gelernt und er möchte Kindergärtner werden.
2. Jeff hat viel gearbeitet und es war interessant, aber er möchte nicht mit vielen Menschen arbeiten.
18
achtzehn
Lutz Rohrmann, Friederike Jin
Lietuviškąjį leidimą parengė
Violeta Katinienė
PRIMA A2
DEUTSCH FÜR JUGENDLICHE
Band 4
Mokymosi komplektas
„Šviesa“, 2010
„Prima A2. Band 3“. Pratybų sąsiuvinis, p. 18
Kompaktinė
plokštelė
Vadovėlis
Kaina ugdymo
įstaigoms
29,90 Lt
Video DVD
(Band 3/4)
Kaina ugdymo
įstaigoms
45,90 Lt
9
Pratybų
sąsiuvinis (su CD)
Vid. kaina
knygynuose
12,50 Lt
Mokytojo knyga
Vid. kaina
knygynuose
39,90 Lt
Vid. kaina
knygynuose
25,99 Lt
Testai (su CD)
(Band 3/4)
Kaina ugdymo
įstaigoms
29,90 Lt
* Kiek vadovėlių reikia užsakyti, kad gautumėte dovaną, ir išsamią informaciją apie kitas sąlygas Jūsų mokyklai suteiksime tel. (8 37) 40 91 25, mob. 8 616 47 491
Kas yra e.Šviesa?
e.Šviesa – tai mokytojui ir mokiniui skirta skaitmeninė mokymosi aplinka,
pritaikyta kompiuteriams ir mobiliesiems įrenginiams
Kokia aplinkos e.Šviesa nauda?
• Visą leidyklos ir vartotojų sukurtą turinį
randate vienoje vietoje.
• Galite prisijungti iš bet kurios vietos bet
kokiu įrenginiu, turinčiu interneto prieigą.
• Sutaupote laiko rengdamiesi pamokoms.
• Gaunate naudingų nuorodų į papildomus
išorinius šaltinius.
• Galite dalytis savo sukurtomis veiklomis ir
naudoti kitų mokytojų sukurtas veiklas.
• Diferencijuojate ugdymo procesą pagal
mokinių gebėjimus.
• Analizuojate ir aptariate individualius
mokinių rezultatus.
• Tikruoju laiku gaunate ir suteikiate
individualų grįžtamąjį ryšį.
• Kviečiate kolegas ir kartu kuriate
integruotas pamokas.
• Galite rūpimus klausimus aptarti
diskusijų forume.
Ką rasite aplinkoje e.Šviesa?
Įrankius
Turinį
• Skaitmeninių mokymosi komplektų
• Metodinės ir papildomos medžiagos mokytojui
° Ilgalaikius ir pamokų planus
° Nuorodų kiekvienai pamokai į išorinius išteklius
° Paruoštų klausimų greitai apklausai
• Interaktyviųjų pateikčių
• Mokytojų sukurtą veiklų banką
• Pamokų planavimo
• Veiklų kūrimo
° Projektai
° Namų darbai
Apklausos
°
° ...
• Mokinių rezultatų fiksavimo, saugojimo / kaupimo
• Diskusijų forumą mokytojams
Kviečiame nuo 2014 m. rugsėjo mėn.
http://e.sviesa.lt
PRIMA
B1
Lutz Rohrmann, Friederike Jin
Lietuviškąjį leidimą parengė
Violeta Katinienė
PRIMA B1
DEUTSCH FÜR JUGENDLICHE
Band 5
Mokymosi komplektas
„Šviesa“, 2009
Užduočių
atsakymai
Mokytojo knyga – nepakeičiama pagalba!
Mokytojo knygoje sudėti:
didaktiniai paaiškinimai ir patarimai pamokoms;
vaizdinė medžiaga;
žaidimai;
papildoma pažintinė informacija apie šalis;
diktantai;
dalijamoji medžiaga;
garso įrašų tekstai;
vadovėlio ir pratybų sąsiuvinio užduočių atsakymai.
Didaktiniai paaiškinimai
ir patarimai pamokoms
„Prima B1“. Mokytojo knyga, p. 52–53
Papildoma
pažintinė
informacija
apie šalis
„Prima B1“. Mokytojo knyga, p. 30
Plačiau apie leidinius
www.sviesa.lt
11
Mokytojo knygos gale rasite nemažai dalijamosios medžiagos,
kuri padės lengviau organizuoti pamokos veiklą.
B1
SPECIALUS PASIŪLYMA
Užsakant PRIMA B1 vad
ovėlių,
mokytojui dovanojame*:
„Vokiečių kalbos grama
tiką.
A1–B2“.
Dovanos vertė 32 Lt.
S!
„Prima B1“. Mokytojo knyga, p. 82
Vadovėlis
Kaina ugdymo
įstaigoms
29,90 Lt
12
Pratybų
sąsiuvinis (su CD)
Vid. kaina
knygynuose
13,50 Lt
Mokytojo knyga
Vid. kaina
knygynuose
39,90 Lt
Kompaktinė
plokštelė
Vid. kaina
knygynuose
35,90 Lt
Video DVD
(B1/B2)
Kaina ugdymo
įstaigoms
45,90 Lt
* Kiek vadovėlių reikia užsakyti, kad gautumėte dovaną, ir išsamią informaciją apie kitas sąlygas Jūsų mokyklai suteiksime tel. (8 37) 40 91 25, mob. 8 616 47 491
Interaktyviosios pateiktys –
daugiau spalvų ir energijos
Jūsų pamokoms!
Interaktyviojoje pateiktyje taikomas skaitmeninis mokymo ir mokymosi turinys, suderintas
su atitinkama vadovėlio komplekto tema ir ją papildantis. Interaktyviosios pateikties privalumai išryškėja naudojant interaktyviąją lentą.
Kiekvienos temos pateikties medžiaga yra tikslingai atrinkta iš vadovėlio komplekto ir patikimų tinklalapių, joje panaudoti įvairūs technologiniai metodai bei įrankiai.
Mokytojai ras medžiagos mokiniams sudominti, turimai patirčiai perteikti, naujai medžiagai
išaiškinti, žinioms ir gebėjimams įtvirtinti ir pritaikyti, vertinti ir įsivertinti.
Kokių dalykų interaktyviosios pateiktys parengtos?
Dalykas
Mokymosi komplektas*
Integruotas gamtos
mokslų, lietuvių kalbos
ir matematikos kursas
PUPA. I, II, III, IV klasė, s. „Šok“
GILĖ. I, II, III, IV klasė, s. „Šok“
RIEŠUTAS. I, II, III, IV klasė, s. „Šok“
Gamta ir žmogus
MOKSLININKŲ PĖDOMIS. V klasė, s. „Šok“
MOKSLININKŲ PĖDOMIS. VI klasė, s. „Šok“
Biologija
BIOLOGIJA. VII klasė, s. „Šok“
BIOLOGIJA. IX klasė, s. „Šok“
Fizika
FIZIKA. VII klasė, s. „Šok“
Istorija
ISTORIJA. VII klasė, s. „Šok“
Matematika
FORMULĖ. V, VI klasė, s. „Šok“
MATEMATIKA. IX klasė
MATEMATIKA. X klasė
Lietuvių kalba
LIETUVIŲ KALBA. IX klasė
Ką sako mokytojai?
Dirbti gera, nes mokiniai aktyvesni, moka sutelkti dėmesį, greičiau
įsimena mokomąją medžiagą, gauna įvairesnės informacijos. Klausimai ir užduotys spalvingos, daug paveikslėlių, o tai labai svarbu,
nes padeda geriau suprasti dalyką.
Gintutė Durtinevičienė, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos
biologijos mokytoja metodininkė
* Interaktyviosios pateiktys papildo konkrečių mokymosi komplektų medžiagą,
todėl jas patogiausia naudoti kartu su nurodytais vadovėliais. Tačiau jų turinį galima
pritaikyti ir darbui su kitais atitinkamo dalyko vadovėliais.
Kodėl verta naudoti interaktyviąsias pateiktis?
Taupomas pasirengimo pamokai laikas:
visa pamokos eiga ir veiklos apgalvotos ir pasiūlytos scenarijuje.
Papildomas vadovėlio komplektas:
interaktyvios užduotys, tekstinė, vaizdinė ir garsinė mokomoji
medžiaga.
Motyvuojami, įtraukiami į aktyvią veiklą mokiniai:
pritaikytos mokiniams priimtinos šiuolaikinės technologijos,
įdomus, patrauklus mokymosi procesas, geros emocijos.
Palengvinamas mokomosios medžiagos suvokimas:
aiškiai, žaismingai, sistemingai pateikta mokomoji medžiaga.
Užtikrinamas greitas grįžtamasis ryšys:
integruota apklausos ir vertinimo sistema, leidžianti „čia ir dabar“
sužinoti mokinių nuomonę, atsakymus ir patikrinti žinias.
Kaip apie interaktyviąsias pateiktis sužinoti
daugiau ir jas įsigyti?
Interaktyviąsias pateiktis Jums pristatys, pademonstruos, informaciją apie įsigijimo sąlygas suteiks švietimo sistemos koordinatoriai:
http://www.aktyviklase.lt/kontaktai/
Susipažinti su interaktyviųjų pateikčių pavyzdžiais galite adresu
http://www.aktyviklase.lt/aktyviosios-klases-sprendimas/
resursai/aktyviuju-pamoku-pavyzdziai/
PRIMA
Prima B2 – šiuolaikiniam mokymuisi!
B2
Strategijos ir metodai, kaip rengti paskaitas, pateiktis, diskusijas ir
debatus.
Į kompetencijas orientuotas mokymas.
Klausymas ir skaitymas – aktualios temos ir autentiški tekstai.
Literatūrinės kompetencijos ugdymas, teksto tipai.
SPECIALUS PASIŪLYMA
Užsakant PRIMA B2 vad
ovėlių,
mokytojui dovanojame*:
pratybų sąsiuvinį,
mokytojo knygą,
kompaktinę plokštelę.
Komplekto vertė 95,70
Lt.
S!
Komplektas skiriamas mokytis vokiečių kalbos šeštaisiais ir septintaisiais
mokymosi metais siekiant B2 lygio. Jis orientuotas į besimokantįjį – atitinka amžiaus grupės ypatumus ir poreikius, yra aktualus jaunimui.
Visa vadovėlio medžiaga skirstoma į 22 skyrius, 7 įtvirtinimo skyrius ir
priedus. Kiekvieno skyriaus pradžioje formuluojami konkretūs uždaviniai, numatoma, kaip mokiniai mokysis, kaip parodys, ko išmoko. Taip
pat pateikiama užduočių pagal Europos kalbų aplanką.
Apie vadovėlį PRIMA galiu atsiliepti tik gerai.
Kiekvienas su juo dirbantis mokytojas gali
kūrybingai pritaikyti jį savo mokinių grupei.
Vadovėlio struktūra, nuorodos (rodyklės, antraštės, svarbios medžiagos išskyrimas ir kt.), taisyklės, instrukcijos padeda mokiniams mokytis,
užduotys skatina naują mokomąją medžiagą sieti su anksčiau įgytomis
žiniomis ir gebėjimais, kritiškai mąstyti, spręsti problemas, diskutuoti,
kūrybiškai dirbti, pvz., siūlomos diskusijų ir debatų temos, projektai. Sudaroma galimybė individualizuoti ugdymą, vadovėlio medžiaga pritaikyta įvairiems mokymosi stiliams ir šio amžiaus mokiniams. Metodinė
sistema tinka įvairiems mokymosi stiliams, skirtingiems poreikiams ir
atitinka amžiaus tarpsnį.
Pamokai reikalinga gramatinė medžiaga
pateikiama labai suprantamai ir tikslingai.
Kas dar nedirba su šiuo vadovėliu, labai jį
rekomenduočiau.
Marijampolės „Sūduvos“
gimnazijos vokiečių kalbos
mokytoja metodininkė
Nijolė Grinytė
Nuomonė
Vadovėlio užduotys sudaro sąlygas ugdyti komunikacinę, sociokultūrinę, tarpkultūrinę, strateginę ir bendrąsias kompetencijas, reikalingas ne
tik kalbinei, bet ir kitai veiklai atlikti. Vadovėlis skatina geriau pažinti ne
tik Vokietiją, bet ir savo aplinką, lyginti Vokietijos bendraamžių gyvenimą su savo gyvenimo realijomis, gerbti savo ir kitą kultūrą, bendrauti
naudojantis informacinėmis priemonėmis, rasti reikiamą informaciją,
ugdyti komunikacinius gebėjimus.
Friederike Jin, Magdalena Michalak,
Lutz Rohrmann, Ute Voß
PRIMA B2. DEUTSCH
FÜR JUNGE ERWACHSENE
Mokymosi komplektas
2013
prima
prima
Das Deutschlehrwerk für Jugendliche führt in sieben Bänden zur
Niveaustufe C1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens.
Die Bände 1 bis 4 führen zu A2. Band 5 führt zu B1, Band 6 zu B2
und der abschließende Band 7 zu C1.
Deutsch für Jugendliche
Das Konzept
Der transparente Aufbau mit überschaubaren Lernportionen
erleichtert das Lernen und Unterrichten.
prima zeichnet sich aus durch
konsequente Orientierung am Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmen und am Rahmenplan „Deutsch als Fremdsprache für das Auslandsschulwesen“
abwechslungsreiche, an den Interessen junger Menschen
orientierte Themen
Öffnung des Unterrichts für komplexe Unterrichtsvorhaben
interkulturelles Lernen und die Vermittlung der deutschsprachigen Welt in ihrer Vielfalt
eine gezielte Vorbereitung auf B2-Abschlussprüfungen und
auf das Sprachdiplom DSD 2
die Integration der Grammatik in sprachliches Handeln
Die Bände 1 bis 4 enthalten Materialien für ein Lernjahr bei zwei bis
drei Unterrichtsstunden pro Woche. Die Bände 5 bis 7 können je
nach Lernintensität in ein oder zwei Lernjahren bearbeitet werden.
B2
Handreichungen
für den Unterricht
Friederike Jin
Die Handreichungen für den Unterricht
Die Handreichungen für den Unterricht bieten Vorschläge für
Unterrichtsabläufe, Tipps für alternative Vorgehensweisen, landeskundliche Informationen zu den Themen im Schülerbuch sowie
Kopiervorlagen für zusätzliche Unterrichtsaktivitäten.
Rückenstärke muss geändert
werden, wenn VAK vorliegt; Sonderfarbe PANTONE 295C – Stand
20 März 2013))
Ç
ISBN 978-3-06-020143-3
Vadovėlis
Kaina ugdymo
įstaigoms
29,90 Lt
Pratybų
sąsiuvinis (su CD)
Vid. kaina
knygynuose
19,90 Lt
Mokytojo knyga
Vid. kaina
knygynuose
39,90 Lt
Kompaktinė
plokštelė
Vid. kaina
knygynuose
35,90 Lt
Video DVD
(B1/B2)
Kaina ugdymo
įstaigoms
45,90 Lt
* Kiek vadovėlių reikia užsakyti, kad gautumėte dovaną, ir išsamią informaciją apie kitas sąlygas Jūsų mokyklai suteiksime tel. (8 37) 40 91 25, mob. 8 616 47 491
14
B2
13
Eine Stellungnahme
3
13
Partner schaften
Partner schaften
Friedrich Schiller: Kabale und Liebe
5
Machen Sie Notizen und sagen Sie Ihre Meinung.
1. Wählen Sie eines dieser Stichwörter aus: Verletzlichkeit, Nähe, Ähnlichkeit, Umgebung.
2. Geben Sie wieder, was der Text (Seite 79) über das Stichwort sagt.
3. Für welche Art von Beziehungen halten Sie dieses Stichwort für besonders wichtig (Privatleben, Beruf, Freundschaft,
Bekanntschaft …)?
Heiraten mit 21
4
Das Drama von Friedrich Schiller (1759–1805) zeigt,
wie die Liebe zwischen zwei jungen Leuten, Ferdinand
und Luise, an den sozialen Unterschieden scheitert, denn
Luise ist eine einfache Bürgerstochter und Ferdinand
kommt aus einer adeligen Familie.
a Beschreiben Sie das Foto.
CD 4
b Lesen Sie den Text und hören Sie das Interview.
Notieren Sie Stichworte zu den folgenden Fragen.
Ist Heiraten noch zeitgemäß? Die Scheidungsrate liegt in Deutschland
bei ungefähr 50 Prozent. Viele Deutsche heiraten erst sehr spät, mit
durchschnittlich 30 Jahren, und immer mehr Deutsche heiraten überhaupt nicht. Sophie (21) und Alexander (21) haben sich vor Kurzem
getraut. Sie finden sich nicht zu jung für eine Ehe und finden Heiraten
auch überhaupt nicht altmodisch.
CD 5
a Hören Sie die 4. Szene aus dem 1. Akt und achten Sie nur darauf, wie Luise und Ferdinand sprechen. Sammeln Sie
Adjektive, die die Sprechweise charakterisieren.
b Lesen Sie den Text. Warum ist Luise beunruhigt? Welche Probleme sieht sie auf sich zukommen? Was denkt
Ferdinand darüber?
Ferdinand von Walter, Luise. Er fliegt auf sie zu – er bleibt vor ihr stehen – sie sehen sich eine Zeitlang stillschweigend an.
Pause.
FERDINAND: Du bist blass, Luise?
LUISE:
(fällt ihm um den Hals) Es ist nichts. Nichts. Du bist ja da. Es ist vorüber.
FERDINAND: (nimmt ihre Hand und küsst sie) Und liebt mich meine Luise noch? Ich fliege nur her, will sehn, ob du
heiter bist – du bist’s nicht.
LUISE:
Doch, doch, mein Geliebter.
FERDINAND: Rede mir Wahrheit. Du bist’s nicht. Was hast du? Was bekümmert dich? Ich schaue durch deine Seele
wie durch das klare Wasser dieses Brillanten. (Er zeigt auf seinen Ring)
LUISE:
(sieht ihn eine Weile stumm an, dann traurig) Ferdinand! Ferdinand! Dass du doch wüsstest, wie schön in
dieser Sprache das bürgerliche Mädchen sich ausnimmt –
FERDINAND: (er ist überrascht, er versteht sie nicht) Mädchen! Höre! Wie kommst du auf das? – Du bist meine Luise!
Wer sagt dir, dass du noch etwas sein solltest? Bürgerliches Mädchen? Schäme dich! Jeder Augenblick,
den du an diesen Kummer verlorst, war deinem Ferdinand gestohlen.
LUISE:
(nimmt seine Hand und schüttelt den Kopf) Du willst mich einschläfern, Ferdinand – willst meine Augen
von diesem Abgrund hinweglocken, in den ich ganz gewiss stürzen muss. Ich seh in die Zukunft – dein
Ruhm, deine glänzenden Aussichten – dein Vater – mein Nichts. (sie erschrickt und lässt plötzlich seine
Hand los) Ferdinand! Ein Dolch über dir und mir! Man trennt uns!
FERDINAND: Trennt uns! (springt auf) Wer kann den Bund zweier Herzen lösen oder die Töne eines Akkords auseinanderreißen? Dieses Weib ist für diesen Mann! – Ich bin des Präsidenten Sohn. […]
LUISE:
O, wie sehr fürcht ich ihn – diesen Vater!
FERDINAND: Ich fürchte nichts – nichts – als die Grenzen deiner Liebe. Gefahren werden meine Luise nur reizender
machen. – Also nichts mehr von Furcht, meine Liebe. Ich will über dir wachen wie der Zauberdrache
über unterirdischem Golde. Mir vertraue dich an. Du brauchst keinen Engel mehr – Ich will mich
zwischen dich und das Schicksal werfen! – An diesem Arm soll meine Luise durchs Leben hüpfen …
1. Welche Gründe nennt Sophie für ihre frühe Heirat?
2. Welche Unterschiede sieht sie zwischen einer einfachen Beziehung und
einer Ehe?
3. Wie stellen sich ihre Freunde zu dieser ungewöhnlichen Heirat?
c Das Wort es
Lesen Sie zuerst A und B im Kasten. Ordnen Sie dann die Sätze 1–5 A oder B zu.
A „es“ in festen Ausdrücken
Im Text geht es um das Heiratsalter in Deutschland.
Es kommt darauf an, eine zuverlässige Partnerschaft
aufzubauen.
B „es“ vor dem Nebensatz und für den Nebensatz
Es ist eine Tatsache, dass jede zweite Ehe geschieden
wird.
Dass jede zweite Ehe geschieden wird, ist eine Tatsache.
Ich finde es ungewöhnlich, dass Leute so jung heiraten.
Dass Leute so jung heiraten, finde ich ungewöhnlich.
1.
2.
3.
4.
5.
In Deutschland gibt es nicht viele, die so früh heiraten.
Es ist interessant, mehr über Partnerschaften in anderen Ländern zu erfahren.
Ich finde es wichtig, sich nicht von anderen beeinflussen zu lassen.
Ich finde, es kommt darauf an, ob man sich wirklich sicher ist.
In meiner Heimat ist es ganz normal, dass man sehr jung heiratet.
d Schreiben Sie drei Sätze wie in 4c. Achten Sie auf das es.
Ich kann es nicht glauben, dass manche junge Leute so früh heiraten.
c Lesen und /oder spielen Sie die Szene.
d Sind soziale Unterschiede für Partnerschaften auch heute noch ein Problem? Diskutieren Sie.
e Welche Vor- und Nachteile hat es, früh zu heiraten? Machen Sie eine Tabelle und diskutieren Sie.
e Kennen Sie andere Liebesgeschichten in der Literatur? Erzählen Sie.
f Lesen Sie die zwei Thesen und schreiben Sie eine Erörterung dazu.
1. Für eine gute Ehe müssen zwei Bücher übereinstimmen: die Sparbücher.
2. Für eine gute Ehe braucht es nur zwei Dinge: Liebe und Vertrauen.
81
80
9783060201419 Inhalt_S080 80
20.02.12 11:43
13
Partnerschaften
4
Überblick
Heiraten mit 21
Die mir vorliegende Grafik zeigt das durchschnittliche Alter, in dem Deutsche geheiratet
haben. Die Daten, auf der die Grafik beruht,
stammen vom Statistischen Bundesamt.
Über verschiedene Formen der Partnerschaft sprechen
Durchschnittliches Heiratsalter lediger Frauen
in Deutschland 1995–2010
27,3 %
2000
28,4 %
2002
28,8 %
2004
29,4 %
Texte zum Thema „Partnerschaft“ verstehen
2006
29,6 %
2008
30,0 %
2010
30,3 %
Psychologen haben zwischenmenschliche Beziehungen untersucht und vier Merkmale festgestellt, die für die
Entwicklung einer tragfähigen Beziehung wichtig sind.
Die Mitglieder einer Gruppe müssen sich vertrauensvoll aufeinander verlassen können.
Offenheit wirkt auf die meisten Menschen anziehend.
Wenn wir unsere Verletzlichkeit zeigen, gehen wir ein Risiko ein.
Vertrauen stärkt und vertieft eine partnerschaftliche Beziehung.
Bei räumlicher Nähe kommt es häufiger zu spontaner Kommunikation.
Wenn man sich gemeinsam durch Schwierigkeiten kämpfen muss, dann empfindet man ein Gefühl der Solidarität.
Quelle: Statist. Bundesamt 2011
5
Zuverlässigkeit und Vertrauen sind wichtig für eine Partnerschaft.
Es gibt verschiedene Formen von Partnerschaft: Spielpartner, Lernpartner, Geschäftspartner …
Sie macht einen Unterschied zwischen einer einfachen Beziehung und einer Ehe.
In Deutschland ist es ungewöhnlich, jung zu heiraten.
1995
b Worauf bezieht sich das es? Unterstreichen Sie den Satz oder den Satzteil. Es gibt nicht immer einen Bezug.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wie geht es deiner Schwester? – Nicht so gut, ihr Bein ist gebrochen. Es tut ziemlich weh.
Möchtest du das Wörterbuch? Ich brauche es nicht mehr.
Es ist nicht so angenehm, dass wir hier ohne Klimaanlage arbeiten müssen.
Sollen wir morgen in die Alpen fahren und klettern? – Ja, ich finde, es ist eine gute Idee. Morgen soll es schön werden.
Kommt er morgen? – Ich weiß es nicht. Es kommt darauf an, ob es ihm wieder besser geht.
In unserem Arbeitsteam kommt es immer wieder zu Problemen.
Nützliche Ausdrücke
eine Beziehung aufbauen
Gemeinsamkeiten entdecken
zu einer Gruppe gehören
Die Chemie stimmt.
sich etwas zunutze machen
Friedrich Schiller
Grammatik kurz und bündig
Friedrich Schiller war Dichter, Philosoph und Historiker und gilt als der größte
deutsche Dramatiker. Er ist am 10. November 1759 in Marbach am Neckar in
Süddeutschland geboren.
gehörte zum Bürgertum,
1 Das Pronomen es
es in festen Ausdrücken
Im Text geht es um das Heiratsalter in Deutschland.
Es kommt darauf an, eine zuverlässige Partnerschaft aufzubauen.
sein Vater war Arzt beim Herzog Carl Eugen in Württemberg. Schiller ging zunächst
auf die Lateinschule und dann auf den Befehl des Herzogs und gegen den Willen
seiner Eltern auf die Militärakademie in Stuttgart, die von militärischem Drill
geprägt war.
Das es hat keine eigene Bedeutung.
es vor dem Nebensatz und für den Nebensatz
studierte er zunächst Jura und dann Medizin und las
gleichzeitig die Werke von Plutarch, Shakespeare, Rousseau, Voltaire und Goethe.
Heimlich schrieb er in dieser Zeit an seinem ersten Theaterstück, „Die Räuber“. Er
hatte bereits mit 13 Jahren erste Theaterstücke geschrieben, die aber nicht erhalten geblieben sind.
seines Studiums bat er um Entlassung aus dem Militärdienst, die ihm auch gewährt wurde. Allerdings durfte er, da er Militärarzt war die Stadt nicht verlassen und war dem strengen Regime von Herzog Carl Eugen unterworfen, der nicht wollte, dass
Schiller schriftstellerisch tätig war.
konnte Schiller nicht ertragen und er floh aus seiner Heimat in das
liberalere Mannheim und dann nach Frankfurt am Main. 1787 reiste Schiller nach Weimar.
traf er zum
ersten Mal mit Goethe zusammen, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verband.
hat sich Schiller mit einer großen Vielfalt von Themen auseinandergesetzt. Er schrieb Theaterstücke,
Gedichte, Texte über Ästhetik und verfasste geschichtliche und geschichtsphilosophische Schriften. Er interessierte sich
auch für die aktuelle Politik, begeisterte sich für die Ideale der Französischen Revolution und verfolgte die Ereignisse in
Amerika. Von dem Terrorregime, in das die Französische Revolution zeitweise mündete, wandte er sich jedoch entsetzt ab.
Es ist eine Tatsache, dass jede zweite Ehe geschieden wird.
Dass jede zweite Ehe geschieden wird, ist eine Tatsache.
es als Pronomen
Ich brauche das Buch. Gibst du es mir bitte?
2 Das Pronomen man
Ein Partner ist ein Mensch, …
N
dem man vertrauen kann.
A
der einen gut kennt.
D
der einem hilft.
70
9783060201426 Inhalt_S070 70
Plačiau apie leidinius
Geteiltes Leid ist halbes Leid.
Gleich und gleich gesellt sich gern.
sich verletzlich und offen geben
etwas über elektronische Kontakte abwickeln
emotionale Barrieren abbauen
Ergänzen Sie den biografischen Text über Friedrich Schiller.
Dort • Nach Abschluss • Das • In seinen Werken • Seine Familie • Dort
15
13
Partnerschaften
a Beschreiben Sie die Grafik und schreiben Sie Vermutungen über die Gründe der dargestellten Veränderung.
Literatūrinės
kompetencijos
ugdymas
„Prima B2.“ Vadovėlis, p.
80–81
20.02.12 11:43
9783060201419 Inhalt_S081 81
www.sviesa.lt
Bei diesen Ausdrücken kann das es
nicht entfallen.
Im Text geht es um …
Im Text geht es darum, dass …
Es handelt sich um …
Es handelt sich darum, dass …
Es kommt darauf an …
Es kommt darauf an, ob/wie/dass …
Es gibt …
Es kommt zu …
Wie geht es dir/Ihnen?
Mir geht es gut.
Wetterwörter
Es regnet/schneit.
Es ist windig.
Es ist kalt/warm/heiß.
Es wird morgen kälter/wärmer …
71
22.03.12 11:45
9783060201426 Inhalt_S071 71
„Prima B2.“ Pratybų sąsiuvinis, p. 70–71
22.03.12 11:45
Papildomi serijos PRIMA leidiniai
Video DVD
Video DVD
Video DVD
(Band 1/2)
(Band 3/4)
(B1/B2)
Papildo pamokų medžiagą, lavina kalbos supratimo įgūdžius,
siūlo įvairių temų diskusijoms.
10–12 filmų (vaizdo klipų), kuriuose pasakojama apie mokinių
gyvenimą mokykloje, laisvalaikį, šiokiadienius.
Daug pažintinės informacijos.
Glaudžiai siejasi su pamokų temomis ir žodynu.
Gausu dalijamosios medžiagos su įvairiomis užduotimis
kiekvienam filmui.
Medžiaga pateikiama pdf ir Word formatais.
Siūloma paaiškinimų ir didaktinių patarimų darbui su vaizdo
medžiaga.
Pateikiami visų užduočių atsakymai.
Testai
Testai
(Band 1/2)
(Band 3/4)
Komplektus sudaro:
Testai kiekvienam skyriui.
Kelias temas apimantys testai ir užduotys pamokoms.
„Fit in Deutsch“ testų pavyzdžiai.
Kompaktinė plokštelė (CD)
* Kiek vadovėlių reikia užsakyti, kad gautumėte dovaną, ir išsamią informaciją apie kitas sąlygas Jūsų mokyklai suteiksime tel. (8 37) 40 91 25, mob. 8 616 47 491
16
201
4
–201
5
mokslo metų darbo
planavimo knyga
Ji parengta atsižvelgiant į mokytojo darbo
poreikius, todėl čia rasite vietos:
• pamokų ir popamokinės veiklos
tvarkaraščiui pasižymėti,
• mokinių pasiekimams vertinti,
• informacijai apie auklėtinius rašyti,
• asmeninio tobulėjimo, tėvų susirinkimų
ir kt. užrašams.
Pritaikyti
mokiniųPritaikyti
amžiaus
tarpsniams
mokinių amžiaus
Pasižymi
Pasižymi
tarpdalykine
derme,
tarpdalykine derme,
turinio
tęstinumu,
turinio tęstinumu,
mokomosios
mokomosios
medžiagos
medžiagos
aktualumu
aktualumu
tarpsniams
Pritaikyti
Pritaikyti
esminių
dalykinių
esminių dalykinių
ir
bendrųjų
ir bendrųjų
kompetencijų
kompetencijų
ugdymui
ugdymui
Orientuoti
į aktyvų
Orientuoti
mokymąsi
į aktyvų
mokymąsi
SERIJOS „ŠOK“
vadovėlių
komplektai
Išsiskiria
originaliu
Išsiskiria dizainu,
originaliu
aiškiadizainu,
struktūra
aiškia struktūra
Pritaikyti
Pritaikyti
mokinių
pasiekimų
mokinių
pasiekimų
bei pažangos
bei
pažangos
(įsi)vertinimui
(įsi)vertinimui
Įdomūs,
Įdomūs,
skatina
mokymosi
skatina
mokymosi
motyvaciją
motyvaciją
Padeda
diferencijuoti,
Padeda
individualizuoti
diferencijuoti,
ugdymą
individualizuoti
ugdymą
Mieli mokytojai, šie kuponai – tai dovana Jums ir Jūsų mokiniams. Vienas kuponas galioja
vienam leidiniui, tačiau kuponus galite dauginti neribotai. Nuolaida galioja nuo 2014-05-01
iki 2014-10-31 visuose Lietuvos knygynų tinklų „Pegasas“, „Vaga“ ir „Knygų namai“ knygynuose.
Nuolaidų kuponą prašome pateikti konsultantui prieš įsigydami leidinį.
Leidinių skaičius ribotas.
Irena Marija
Norkaitienė
Irena Marija
Norkaitienė
VOKIEČIŲ KALBOS
GRAMATIKA. A1–B1
VOKIEČIŲ KALBOS
GRAMATIKA. A1–B1
–5 %
Kuponas galioja nuo 2014-05-01 iki 2014-10-31 visuose Lietuvos
knygynų tinklų „Pegasas“, „Vaga“ ir „Knygų namai“ knygynuose.
Ši nuolaida su kitomis akcijomis nesumuojama, t. y. papildomos
nuolaidos netaikomos. Kuponas galioja vienam leidiniui. Kuponą
galima dauginti neribotai. Nuolaidų kuponą prašome pateikti
konsultantui prieš įsigydami leidinį. Leidinių skaičius ribotas.
Kuponas galioja nuo 2014-05-01 iki 2014-10-31 visuose Lietuvos
knygynų tinklų „Pegasas“, „Vaga“ ir „Knygų namai“ knygynuose.
Ši nuolaida su kitomis akcijomis nesumuojama, t. y. papildomos
nuolaidos netaikomos. Kuponas galioja vienam leidiniui. Kuponą
galima dauginti neribotai. Nuolaidų kuponą prašome pateikti
konsultantui prieš įsigydami leidinį. Leidinių skaičius ribotas.
Irena Marija
Norkaitienė
Irena Marija
Norkaitienė
VOKIEČIŲ KALBOS
GRAMATIKA. A1–B1
VOKIEČIŲ KALBOS
GRAMATIKA. A1–B1
–5 %
Kuponas galioja nuo 2014-05-01 iki 2014-10-31 visuose Lietuvos
knygynų tinklų „Pegasas“, „Vaga“ ir „Knygų namai“ knygynuose.
Ši nuolaida su kitomis akcijomis nesumuojama, t. y. papildomos
nuolaidos netaikomos. Kuponas galioja vienam leidiniui. Kuponą
galima dauginti neribotai. Nuolaidų kuponą prašome pateikti
konsultantui prieš įsigydami leidinį. Leidinių skaičius ribotas.
Irena Marija
Norkaitienė
VOKIEČIŲ KALBOS
GRAMATIKA. A1–B1
VOKIEČIŲ KALBOS
GRAMATIKA. A1–B1
Kuponas galioja nuo 2014-05-01 iki 2014-10-31 visuose Lietuvos
knygynų tinklų „Pegasas“, „Vaga“ ir „Knygų namai“ knygynuose.
Ši nuolaida su kitomis akcijomis nesumuojama, t. y. papildomos
nuolaidos netaikomos. Kuponas galioja vienam leidiniui. Kuponą
galima dauginti neribotai. Nuolaidų kuponą prašome pateikti
konsultantui prieš įsigydami leidinį. Leidinių skaičius ribotas.
Irena Marija
Norkaitienė
VOKIEČIŲ KALBOS
GRAMATIKA. A1–B1
VOKIEČIŲ KALBOS
GRAMATIKA. A1–B1
Kuponas galioja nuo 2014-05-01 iki 2014-10-31 visuose Lietuvos
knygynų tinklų „Pegasas“, „Vaga“ ir „Knygų namai“ knygynuose.
Ši nuolaida su kitomis akcijomis nesumuojama, t. y. papildomos
nuolaidos netaikomos. Kuponas galioja vienam leidiniui. Kuponą
galima dauginti neribotai. Nuolaidų kuponą prašome pateikti
konsultantui prieš įsigydami leidinį. Leidinių skaičius ribotas.
–5 %
Kuponas galioja nuo 2014-05-01 iki 2014-10-31 visuose Lietuvos
knygynų tinklų „Pegasas“, „Vaga“ ir „Knygų namai“ knygynuose.
Ši nuolaida su kitomis akcijomis nesumuojama, t. y. papildomos
nuolaidos netaikomos. Kuponas galioja vienam leidiniui. Kuponą
galima dauginti neribotai. Nuolaidų kuponą prašome pateikti
konsultantui prieš įsigydami leidinį. Leidinių skaičius ribotas.
Irena Marija
Norkaitienė
–5 %
–5 %
Kuponas galioja nuo 2014-05-01 iki 2014-10-31 visuose Lietuvos
knygynų tinklų „Pegasas“, „Vaga“ ir „Knygų namai“ knygynuose.
Ši nuolaida su kitomis akcijomis nesumuojama, t. y. papildomos
nuolaidos netaikomos. Kuponas galioja vienam leidiniui. Kuponą
galima dauginti neribotai. Nuolaidų kuponą prašome pateikti
konsultantui prieš įsigydami leidinį. Leidinių skaičius ribotas.
Irena Marija
Norkaitienė
–5 %
–5 %
–5 %
Kuponas galioja nuo 2014-05-01 iki 2014-10-31 visuose Lietuvos
knygynų tinklų „Pegasas“, „Vaga“ ir „Knygų namai“ knygynuose.
Ši nuolaida su kitomis akcijomis nesumuojama, t. y. papildomos
nuolaidos netaikomos. Kuponas galioja vienam leidiniui. Kuponą
galima dauginti neribotai. Nuolaidų kuponą prašome pateikti
konsultantui prieš įsigydami leidinį. Leidinių skaičius ribotas.
LEIDINIŲ UŽSAKYMAS
Įsigyti leidyklų „Šviesa“ ir „Alma littera“ leidinių galite adresu www.uzsakymas.lt.
Šioje ugdymo įstaigoms skirtoje leidinių užsakymo sistemoje Jūs rasite:
leidinių anotacijas, aprašymus;
planuojamų išleisti leidinių anonsus;
specialias kainas ir pasiūlymus švietimo sistemai.
Taip pat šių leidinių galite įsigyti knygynuose „Pegasas“ ir internetiniame knygyne www.pegasas.lt.
Švietimo sistemos koordinatoriai Jums suteiks visą reikiamą informaciją apie:
leidyklų „Šviesa“ ir „Alma littera“ leidinius ir kitas mokymosi priemones;
aktyviojo ugdymo sistemas (plačiau www.aktyviklase.lt);
mokymus ir kvalifikacijos kėlimo seminarus Jūsų regione (plačiau http://mokymocentras.sviesa.lt).
Eglė Miškinytė
El. p. e.miskinyte@alsprendimai.lt
Tel. 8 687 93 943
Vilnius, Trakai, Šalčininkai
Dainius Kulbis
El. p. d.kulbis@alsprendimai.lt
Tel. 8 616 25 026
Panevėžys, Pasvalys, Biržai, Pakruojis,
Radviliškis, Šiauliai, Joniškis, Kelmė,
Akmenė, Naujoji Akmenė
Agnė Krutulienė
El. p. a.krutuliene@alsprendimai.lt
Tel. 8 620 52 076
Kaunas, Jonava, Kėdainiai,
Raseiniai, Jurbarkas
Giedrius Narbutas
El. p. g.narbutas@alsprendimai.lt
Tel. 8 620 19 630
Ukmergė, Molėtai, Širvintos, Švenčionys,
Utena, Anykščiai, Kupiškis, Rokiškis,
Zarasai, Ignalina, Visaginas, Vilniaus raj.
Rūta Kučinskienė
El. p. r.kucinskiene@alsprendimai.lt
Tel. 8 612 70 971
Klaipėda, Palanga, Kretinga,
Skuodas, Mažeikiai, Plungė,
Telšiai, Rietavas, Neringa,
Šilutė, Šilalė, Tauragė, Pagėgiai
Jurgita Skominienė
El. p. j.skominiene@alsprendimai.lt
Tel. 8 698 74 692
Marijampolė, Šakiai, Vilkaviškis,
Kalvarija, Kazlų Rūda, Alytus, Prienai,
Birštonas, Lazdijai, Druskininkai,
Varėna, Kaišiadorys, Elektrėnai
Kiti leidyklos „Šviesa“ mokymosi priemonių katalogai
Mokykloms mokomąja lenkų kalba
Biologija
Istorija
Pilietinis ugdymas
Chemija
Lietuvių kalba
Etika
Meninis ugdymas
Geografija
Matematika
Pradinis ugdymas
Fizika
Rusų kalba
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis
ugdymas
Informacinės
technologijos
Technologijos
Braižyba
Specialusis ugdymas
(tik el. versija)
(tik el. versija)
(tik el. versija)
(tik el. versija)
Mokykloms mokomąja rusų kalba
(tik el. versija)
Vokiečių kalba
(tik el. versija)
(tik el. versija)
Visus katalogus rasite www.sviesa.lt
Документ
Kategorie
Kunst und Fotos
Seitenansichten
10
Dateigröße
15 839 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden