close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

Bedienungsanleitung de/fr (0.05 MB) - Demelectric

EinbettenHerunterladen
D
NL
GB
30 000 402 - 1
30 000 402 - 1
30 000 402 - 1
Funksensor
Wireless sensor
Funk-sensor
Funk-Fenster-Türkontakt FTK
Wireless window/door contact FTK
Funk-raam/deurcontact (FTK)
Der batterielose Fenster-Türkontakt FTK
versorgt sich selbst mit einer Solarzelle und
speichert die Energie für den nächtlichen
Betrieb.
Beim Schließen und Öffnen wird jeweils
ein Signal gesendet. Alle 15 Minuten wird
zusätzlich der aktuelle Status gesendet.
Befestigung durch Kleben. Schutzart IP 54,
daher auch für Außenmontage.
Maße Fenster-Türkontakt L x B x H:
75 x 25 x12 mm; Maße Magnet L x B x H:
37 x10 x 6 mm.
Solarbetriebener Energiespeicher:
Zum Testen und für den Betrieb muss der
FTK zuerst mehrere Stunden bei Tagesoder Kunstlicht aufgeladen werden.
Danach ist das Gerät zum Einlernen gemäß
Bedienungsanleitung des Aktors bereit.
Hierzu muss nur der Magnet kurz an die mit ■
gekennzeichnete Stelle gehalten werden,
nachdem der einzulernende Aktor aktiviert
wurde.
Werden Fenster-Türkontakte FTK in Schaltaktoren FSA12 eingelernt, sind Verknüpfungen
bis zu 32 FTK möglich. Hierzu bitte die
Bedienungsanleitung des Aktors beachten.
Werden Fenster-Türkontakte FTK in
Schaltaktoren FSB12, FSB61NP oder FSB70
eingelernt, ist bei geöffneter Türe ein
Aussperrschutz eingerichtet, welcher einen
Zentral-Ab-Befehl sperrt. Hierzu bitte die
Bedienungsanleitung des Aktors beachten.
Werden Fenster-Türkontakte FTK in
Schaltaktoren FHK12, FHK61, FZK12, FZK61,
FZK70 oder FHK70 eingelernt, werden
Heizungen und Klimageräte bei geöffnetem
Fenster abgeschaltet.
Sowohl der Fenster-Türkontakt als auch der
Magnet haben eine ca. 10 mm lange Kerbe
als Markierung an der Stelle, an welcher sie
bei geschlossenem Fenster nebeinander
liegen müssen. Ihr Abstand darf nicht größer
als 5 mm sein.
!
Achtung! Bei der Montage muss
darauf geachtet werden, dass der
Magnet nicht weiter als 5 mm vom
Magnetkontakt (Einkerbung am
Gehäuse des Fensterkontaktes)
installiert wird.
02/2012 Änderungen vorbehalten.
The batteryless window/door contact FTK
powers itself from a solar cell and stores the
energy for night operation.
A signal is transmitted when the contact is
opened or closed. Every 15 minutes a signal
indicating the current status is also transmitted.
Adhesive foil mounting. Protection class
IP54, therefore suitable for outdoor mounting.
Window/door contact dimensions l x w x h:
75 x 25 x12 mm; magnet dimensions l x w x h:
37 x10 x 6 mm.
Solar-powered energy accumulator:
For testing porposes or for operating the
device, the FTK needs to be charged several
hours at daylight or at artificial light.
The device is then ready for immediate
operation in compliance with the actuator
operating instructions.
Here, the magnet need only be briefly halted
at the point marked ■ after the actuator to be
taught-in is activated.
After window/door contacts FTK are taught-in
in switching actuators FSA12, it is possible to
link up to 32 FTKs. Please refer to the actuator
operating instructions.
When a wireless window/door contact FTK is
taught-in in switching actuators FSB12,
FSB61NP or FSB70, a lock-out protection is
set up while the door is open and disables a
Central Down command. Please refer to the
actuator operating instructions.
After the window/door contacts FTK are
taught-in in switching actuators FHK12,
FHK61, FZK12, FZK61, FZK70 or FHK70,
heating and air-conditioning equipment are
switched off when windows are opened.
Both the window/door contact and the magnet
have an approx. 10 mm long notch to mark
the point where they must be located next
to each other when the window is closed.
They may not be spaced more than 5 mm
apart.
!
Caution! Please make sure that on
installation the magnet is positioned
at a distance of no more than 5 mm
from the magnet contact (notch on
window contact housing).
02/2012 Specifications subject to change.
Het batterijloze raam/deurcontact voorziet
zichzelf van stroom door middel van een
zonnecel en slaat energie op voor nachtelijk
gebruik.
Bij het sluiten en openen wordt telkens een
signaal verzonden. Daarnaast wordt elke
15 minuten de actuele status verzonden.
Montage d.m.v. plakken.
Beschermingsklasse IP54, daardoor ook
geschikt voor buitenmontage.
Afmetingen contact, l x b x h: 75 x 25 x12 mm;
Afmetingen magneet, l x b x h: 37 x10 x 6 mm.
Zonne-energie opslag:
Voor het definitieve testen en in bedrijf
stellen moet de FTK eerst meerdere uren
bij dag- of kunstlicht opgeladen worden.
Hierna is de FTK gereed om ingeleerd te
worden volgens de bedieningshandleiding
van de toegepaste actor.
Voor het inleren in een actor moet enkel de
magneet tegen de gemarkeerde plek ■ gehouden
worden als de actor in de inleer-stand staat.
Werden Fenster-Türkontakte FTK in Schaltaktoren FSA12 eingelernt, sind Verknüpfungen
bis zu 32 FTK möglich. Hierzu bitte die
Bedienungsanleitung des Aktors beachten.
Werden Fenster-Türkontakte FTK in
Schaltaktoren FSB12, FSB61NP oder FSB70
eingelernt, ist bei geöffneter Türe ein
Aussperrschutz eingerichtet, welcher einen
Zentral-Ab-Befehl sperrt. Hierzu bitte die
Bedienungsanleitung des Aktors beachten.
Werden Fenster-Türkontakte FTK in
Schaltaktoren FHK12, FHK61, FZK12, FZK61,
FZK70 oder FHK70 eingelernt, werden
Heizungen und Klimageräte bei geöffnetem
Fenster abgeschaltet.
De ca. 10 mm lange markeringen op de
magneet en het contact moeten bij een
gesloten raam/deur naast elkaar liggen.
De afstand onderling mag hierbij niet groter
dan 5 mm bedragen.
!
Attentie ! Bij de montage er op
letten dat de magneet niet meer
dan 5 mm verwijderd is van het
raam/deurcontact (inkeping op
de behuizing).
02/2012 Wijzigingen voorbehouden.
F
B
30 000 402 - 1
Wireless sensor. Draadloos
deur- en venstercontact FTK
Het batterijloos deur- en venstercontact FTK
heeft geen externe spanning nodig; een
zonnecel zorgt voor de nodige energie en
buffert deze zodat het eveneens 's nachts kan
functioneren.
Er wordt een signaal uitgestuurd telkens het
contact wordt geopend of gesloten. Daarnaast
wordt om de 15 minuten de actuele stand
doorgestuurd.
Bevestiging door vastkleven. IP54, dus ook
voor buitenopstelling.
Afmetingen van het contact: lengte 75 mm,
breedte 25 mm en dikte 12 mm; Afmetingen
van de magneet: lengte 37 mm, breedte
10 mm en dikte 6 mm.
Werkt op zonneënergie met energiebuffer:
Voor het testen en voor de ingebruikname
moet de FTK eerst meerdere uren opgeladen
worden bij dag- of kunstlicht.
Daarna is het toestel klaar om in te leren,
conform de handleiding.
Hiervoor moet enkel de magneet eventjes aan
de met ■ gemerkte positie gehouden worden,
zodat de in te leren actor geactiveerd wordt.
S
30 000 402 - 1
Sondes radio
Trådlös sensor
Contact de porte/fenêtre FTK
Trådlös fönster/dörrkontakt FTK
Le contact de porte/fenêtre FTK s'autoalimente
à l'aide d'une cellule solaire et accumule
l'énergie nécessaire pour un fonctionnement
nocturne.
Un signal est émis chaque fois que la porte
ou la fenêtre est ouverte ou fermée. En plus,
l'état actuel du contact est communiqué
toutes les 15 minutes.
Fixation par collage. IP54, donc pour
montage extérieur.
Dimension du contact de fenêtre : longueur
75 mm, largeur 25 mm et épaisseur 12 mm ;
dimension de l'aimant : longueur 37 mm,
largeur 10 mm et épaisseur 6mm.
Cellule solaire avec accumulation de l'énergie :
Avant de pouvoir tester l'appareil et avant
la mise en service le FTK doît être chargé
pendant plusieurs heures à la lumière
naturelle ou lumière artificielle.
Maintenant, l'appareil est prêt pour être
éduqué, conforme le manuel.
À cet effet il faut tenir l'aimant pendant un
instant sur la position marquée avec ■,
pour activer l'actionneur à éduquer.
Quand les contacts porte / fenêtre FTK- sont
éduqués dans les récepteurs FSA12, il est
possible de configurer au maximum 32 FTK.
Veuillez consulter le mode d'emploi.
Worden de deur- en venstercontacten FTKingeleerd in de schakelactoren FSA12, dan
kan men tot 32 FTK's configureren. Gelieve
de handleiding van de actoren te raadplegen.
Worden de deur- en venstercontacten FTKingeleerd in de schakelactoren FSB12,
FSB61NP of FSB70, dan is bij een geopende
deur een vergrendeling voorzien van het centraal
NEER bevel. Gelieve de handleiding van de
actoren te raadplegen.
Quand les contacts porte / fenêtre FTK- sont
éduqués dans les récepteurs FSB12,
FSB61NP ou FSB70, une protection de
verrouillage est instaurée pendant que la
porte est ouverte et une commande centrale
DESCENTE est éliminée. Veuillez consulter le
mode d'emploi.
Worden de deur- en venstercontacten FTKingeleerd in de schakelactoren FHK12,
FHK61, FZK12, FZK61, FZK70 of FHK70, dan
worden verwarmingen en climatisatietoestellen
uitgeschakeld bij een geopend venster.
Quand les contacts porte / fenêtre FTK- sont
éduqués dans les récepteurs FHK12, FHK61,
FZK12, FZK61, FZK70 ou FHK70, des chauffages
et des systèmes de climatisation sont déconnectés dès qu'on ouvre une fenêtre.
Het deur- en venstercontact, alsook de
magneet hebben een merkteken van ca.
10 mm, als aanduiding, bij gesloten venster,
waar de magneet en het contact naast
elkaar moeten gemonteerd worden.
De afstand mag niet groter zijn dan 5 mm.
Le contact porte / fenêtre ainsi que l'aimant
portent une entaille de ca. 10 mm comme
marquage à l'endroit ou les deux doivent
être montés l'un à côté de l'autre (la fenêtre
fermée). La distance ne peut pas dépasser
5 mm.
!
Opgelet ! Bij de montage dient
men erop te letten dat de magneet
niet verder als 5 mm van het
magneetcontact (inkerving aan de
behuizing van het venstercontact)
geïnstalleerd wordt.
02/2012 Wijzigingen voorbehouden.
30 000 402 - 1
!
Attention ! Lors du montage on doit
en tenir compte de ne pas installer
l'aimant plus loin que 5 mm éloigné
du contact magnétique (voir
marquage sur le boîtier du contact
de fenêtre).
02/2012 Sous réserve de modifications.
Den batterilösa fönster/dörrkontakten FTK
laddar upp sin kraft via den integrerade
solcellen och lagrar energin för nattliga
manövreringar.
Var 15:e minut sänds en signal som indikerar
status.
Monteras med den medföljande dubbehäftande
tapen. Kapslingsklass IP54, för montering
utomhus.
Fönster / dörrkontaktens mått L x B x H
75 x 25 x12 mm, magnetens mått L x B x H
37 x10 x 6 mm.
Soldriven energi accumulator:
Vid testing eller för att driftsätta enheten,
måste FTK laddas i flera timmar vid dagsljus
eller under lampljus.
Vänligen läs bruksanvisningen till aktuell aktor.
Magneten behöver endast hållas ett ögonblick
vid stället märkt med ■ för att lära in en aktor
som står i läroläge.
Werden Fenster-Türkontakte FTK in Schaltaktoren FSA12 eingelernt, sind Verknüpfungen
bis zu 32 FTK möglich. Hierzu bitte die
Bedienungsanleitung des Aktors beachten.
Werden Fenster-Türkontakte FTK in
Schaltaktoren FSB12, FSB61NP oder FSB70
eingelernt, ist bei geöffneter Türe ein
Aussperrschutz eingerichtet, welcher einen
Zentral-Ab-Befehl sperrt. Hierzu bitte die
Bedienungsanleitung des Aktors beachten.
Werden Fenster-Türkontakte FTK in
Schaltaktoren FHK12, FHK61, FZK12, FZK61,
FZK70 oder FHK70 eingelernt, werden
Heizungen und Klimageräte bei geöffnetem
Fenster abgeschaltet.
Både magnetkontakt och magneten har
en ca. 10 mm lång skåra för att markera det
ställe där de skall placeras intill varandra när
fönstret är stängt. De får inte vara placerade
mer än 5mm isär.
!
Varning! Vid installation får
magneten inte vara mer än 5 mm
från magnetkontakten,(märkning
finns på fönster/dörrkontaktens
hölje).
02/2012 Rätt till ändringar förbehålls.
Документ
Kategorie
Technik
Seitenansichten
4
Dateigröße
56 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden