close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

Bedienungsanleitung 68069 Omaha Helikopter Helikopter: - Voelkner

EinbettenHerunterladen
CZ
Doba nabíjení může být až 30 minut. Nikdy nenabíjejte déle!
Požadovaná doba nabíjení závisí na zbývající kapacitě baterie a proto může být kratší.
Pokud zelená LED vypnuté, je dokončen proces nabíjení.
Manuální 68069 Omaha vrtulník
Děkuji
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení a chcete pomoci s touto informací připravit si můžete
vychutnat v provozu.
Přečtěte si prosím tyto pokyny a dodržujte je i během provozu.
Ponechte si tuto informaci, prosím, odkaz a předat je ostatním uživatelům.
Věk doporučení: od 14 let, s úvodem zkušených dospělých.
Příslušenství a popis dílů
1x vrtulník 68069 Omaha
1x 2,4 GHz dálkové ovládání
2x hlavní rotor
1x vrtulky
6x AA baterie
1x Návod k použití
Technologie, bezpečnost, údržba, speciální do baterií, instalace baterie nabíjení baterie.
Vrtulník:
Tento přístroj je 3-kanálový 2,4 GHz řízený vrtulník s dobíjecí lithium-polymerová baterie.
Lithium-polymerová baterie s napětím 3,7 V a kapacitou 140 mAh je již nainstalován ve vrtulníku.
Jedná se o vysoce kvalitní, ale také nebezpečné, nesprávná obsluha napětí paměti.
Proto mějte prosím následující důležité poznámky:
• Používejte pouze dodaný dálkový ovladač nebo vhodný nabíjecí kabel USB (není součástí dodávky)
pro nabíjení absolutně. Lithium-polymerové baterie může způsobit požár, pokud jsou předražené!
• Lithium-polymerové baterie jsou jak elektricky, a také citlivý na teplo: tyto akumulátory trpí vlhkostí,
přebíjení, po vybití, nadměrné proudy, působící na příliš vysoký (vyšší než 60 ° C) nebo nízkých
teplotách (pod 0 ° C).
• Neprovozujte vrtulník není možné při velmi nízkých teplotách, protože snižuje výkon.
• Vyhněte se hlubokému vybití: dlouhé skladování ve vybitém stavu škody nebo ničí buňky.
• Nabijte baterie proto prosím alespoň každých 6 měsíců.
• Pro dlouhodobé skladování doporučujeme částečnou vykládku a skladování v suchém a chladném
místě.
• Nabíjejte pouze pod neustálým dohledem!
R / C dálkové ovládání:
Přenosová frekvence: 2,4 GHz
Provoz s 6 bateriemi 1,5 V LR6 / Mignon / AA alkalické (součást dodávky).
Poznámky k dálkovému ovladači baterie:
Výměna baterií v dálkovém ovládání: Otevřete kryt baterií na dálkovém ovladači, budete muset povolit
šroubek dříve. Vložte nové alkalické baterie se správnou polaritou (+ a -). Nasaďte zpět kryt baterie a
zašroubujte ji v případě potřeby
Baterie bez možnosti nabíjení nenabíjejte.
Nabíjecí baterie jsou pouze předpokládané náklady na dospělé nebo pod jejich dohledem.
Nikdy nepoužívejte odlišné typy baterií nebo staré a nové baterie dohromady.
Vybité baterie z dálkového ovladače, aby se zabránilo jejich úniku, zejména v
používat delší pauzy.
Typ použitých baterií ve známých sběrných míst.
Pro nabíjení lithium-polymerové baterie vrtulníku
Proměňte svůj vrtulník posuvného spínače (vpravo) "OFF". Otočte dálkové ovládání (LED bliká
červeně) a připojte nabíjecí konektor dálkového ovládání (uprostřed) s nabíjecí zásuvkou z vrtulníku
(vlevo).
Nyní začne nabíjet. LED (light emitting diode) na nabíječce svítí zeleně při nabíjení.
DE
DE
DE
DE
CZ
CZ
Informace pro Nabíječka:
Vrtulník baterie lze pouze s dodanou nabíječkou (Fernbedienung. Ujistěte se, že děti nemají přístup k
nabíječce a dálkovým ovládáním nebo helikoptérou. To nejsou hračky.
Důležité: prosím zkontrolujte svůj nabíječku s ohledem na výše škody na kabely, konektory, kryty a
další části. Použijte nabíječku pro takové škody znovu jen jednou škoda byla odborně opravit.
Příprava před použitím
Nabíjení helikoptéry plně baterii.
Vložte nové alkalické baterie v dálkovém ovladači.
Zapněte posuvného přepínače z vrtulníku na "ON". Jako znamení připravenosti, zjistíte, že LED diody
na vrtulníku.
Otočte dálkový ovladač s posuvného přepínače do polohy "ON".
Nyní zelená bliká kontrolka Připraveno znovu.
Posuňte levé velkou páku pomalu nahoru a pak celou cestu dolů.
Nyní se zelená LED se rozsvítí.
Pokud jste pomalu pohybovat směrem nahoru ovládací páku opět začít rotory vrtulníku otáčet. Tento
proces je třeba opakovat.
U delších přestávkách pomocí:
Prosím, vyjměte baterie z dálkového ovládání. Baterie vrtulníku zůstává v zařízení, ale prosím
nezapomeňte nabít baterii po asi 6 měsíců, aby se zabránilo hlubokému vybití.
Proč to nefunguje? Možné poruchy a jejich příčiny:
Problém: Příčina a řešení:
Rozsah přenosu malého dálkového ovládání: slabé baterie
Rušení jinými články
Bedienungsanleitung 68069 Omaha Helikopter
Danke
Wir bedanken uns für den Erwerb dieses Gerätes und wollen mit diesen Informationen dazu beitragen,
Ihnen viel Freude beim Betrieb zu bereiten.
Lesen Sie dazu diese Hinweise bitte gut durch und beachten Sie diese auch beim Betrieb.
Heben Sie diese Informationen bitte gut auf und geben Sie diese auch an andere Verwender weiter.
Altersempfehlung: ab 14 Jahren mit Einführung durch erfahrene Erwachsene.
Vrtulník klesá neúmyslně vrtulník baterie nízká
Vrtulník nereaguje na dálkové ovládání: baterie je prázdný
dálkové ovládání
Vrtulníky nelétají přepínač: ON
Dálkové ovládání nefunguje nebo vybité baterie vložena nesprávně
Dalším nezamýšleným důsledkem vrtulník dálkové ovládání v blízkosti
Řídící povely z Najděte si nové letový prostor
nebo budete konzultovat s ostatními piloty.
Lieferumfang und Beschreibung der Teile
1x Helikopter 68069 Omaha
1x 2.4GHz Fernbedienung
2x Hauptrotor
1x Heckrotor
6x AA Batterien
1x Bedienungsanleitung
Technik, Sicherheitsinformationen, Wartung und Pflege, Besonderheiten zu den Batterien,
Batterie-Installation, Akku laden.
Helikopter:
Jdeme na to: provoz vašeho prostředí vrtulníku, ořezávání, start, daně a zastavit řízení vrtulníku
Prostředí letu: Najděte prostředí, které je zatěžován provozem vrtulníku s dostatkem volného místa na
ani zvuk, ani nebezpečného pohybu rotoru. Buďte si vědomi nebezpečí, rotující nože vědomi, a
ujistěte se, že děti a zvířata, ale také všechny objekt může být narušen provoz. Myslíš, že by mohla
být zasažena prudkým pohybem cesty vrtulníku od svých osob a objektů. Jste odpovědní za to, že
všechny zranitelné bytosti a objekty jsou daleko mimo dolet a jsou varováni od vás včas před startem.
Mějte se bezpečná vzdálenost od vrtulníku v provozu nejméně 2 metry.
Start: Levým dálkové ovládání knoflík nastavuje otáčky rotorů. Čím vyšší je rychlost, tím silnější je
vrtulník vzlétne a stoupá. Vezměte kontrolu zpět do vrtulníku kapek.
Výbava: Jestliže je typ vrtulníku se otáčí kolem své vlastní osy, i když se právo regulátor pro let je v
neutrální poloze, opravte tento nežádoucí rotaci "ořezávání" trimovací tlačítko vlevo nahoře na
dálkovém ovladači.
Nicméně změní v neutrální poloze ovládací páky vpravo ve směru letu vrtulníku na levé straně,
"ořezávání" Chcete-li opravit trimovací tlačítko v pravém horním rohu.
R & TTE textu
Tímto společnost Panland GmbH, Postfach 82 02 16, D-90253 Nürnberg, 68069, že zařízení je ve
shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Kompletní Prohlášení o shodě lze nalézt na internetové adrese www.panland.de.
Jedná se o třídy 1 rádiová zařízení Provoz je povolen ve všech zemích EU.
Elektronická zákon o odpadech
Po použití, konec: prosím vyjměte baterie a nakládat s nimi samostatně. Zadejte starých
elektrických zařízení ze sběrných míst pro elektronický odpad. Další části jsou v koši.
Poznámka: Technické a barevné změny. Aktuální manuál je k dispozici také na www.panland.de.
Ovládání: Nyní posuňte pravou ovládací páku směrem vrtulník reaguje na levo-pravou pohyby
směrem regulátoru s odpovídajícím trajektorii. Totéž platí i pro zpětný chod vpřed. Praxe těchto
základních nastavení, dokud jste zvládli vrtulník bezpečně.
Ihr Gerät ist ein 3 Kanal 2.4GHz-ferngesteuerter Helikopter mit aufladbarer Lithium-Polymer Batterie.
Die Lithium-Polymer Batterie mit 3,7 V Spannung und 140 mAh Kapazität ist im Helikopter bereits
eingebaut. Das ist ein hochwertiger, aber bei Fehlbedienung auch gefährlicher Spannungsspeicher.
Halten Sie sich deshalb bitte an diese wichtigen Hinweise:
Verwenden Sie zum Laden unbedingt immer nur die mitgelieferte Fernbedienung oder ein
passendes USB-Ladekabel (im Lieferumfang nicht enthalten). Lithium-Polymer Akkus können sich
bei Überladung entzünden!
Lithium-Polymer Akkus sind sowohl elektrisch als auch gegen Wärme empfindlich: diese Akkus
leiden unter Nässe, Überladen, Tiefentladen, zu hohen Strömen, Betrieb bei zu hohen (größer
60 °C) oder zu niedrigen Temperaturen (kleiner 0 °C).
Betreiben Sie den Helikopter möglichst nicht bei großer Kälte, da die Leistungsfähigkeit nachlässt.
Vermeiden Sie eine Tiefentladung: langes Lagern in entladenem Zustand schädigt oder zerstört
die Zelle.
Laden Sie deshalb die Batterien bitte spätestens alle 6 Monate auf.
Für Langzeitlagerung empfehlen wir teilweises Entladen und die Lagerung an einem trockenen,
kühlen Ort.
Laden nur unter ständiger Aufsicht!
Převod s dobou letu do 8-10 minut s plně nabitou baterií.
Ukončete vrtulníku: Po dokončení letového provozu, vypněte vrtulník. Když je vrtulník baterie ochladí
na asi 10 minut, můžete nabíjet. Také zástrčka a zásuvka musí být vyřešeny.
R/C Fernsteuerung:
Sendefrequenz: 2.4GHz
Betrieb mit 6 Batterien je 1,5 V LR6 / Mignon / AA Alkali-Mangan (mitgeliefert).
Hinweise für die Fernsteuerungs-Batterien:
Austausch der Fernsteuerungs-Batterien: Öffnen Sie den Batteriefachdeckel der Fernsteuerung, evtl.
müssen Sie vorher die Verschraubung lösen. Legen Sie neue Alkali-Mangan Batterien mit der
richtigen Polung ( + und - ) ein. Legen Sie den Batteriefachdeckel auf und verschrauben Sie ihn ggfs.
Laden Sie niemals nicht wiederaufladbare Batterien.
Aufladbare Batterien dürfen nur durch Erwachsene oder unter ihrer Aufsicht geladen werden.
Verwenden Sie niemals ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien zusammen.
Nehmen Sie leere Batterien aus der Fernsteuerung, um ihr Auslaufen zu vermeiden, besonders bei
längeren Verwendungspausen.
Geben Sie verbrauchte Batterien bitte bei den bekannten Sammelstellen ab.
Jetzt geht es los: Betrieb Ihres Helikopters, Flugumgebung, Trimmen, Start, Steuern und
Beenden des Helikopter-Betriebs
Flugumgebung: Suchen Sie sich zum Betrieb des Helikopters eine Umgebung mit ausreichend freier
Fläche, auf dem weder das Geräusch noch die gefährliche Rotorbewegung stört. Seien Sie sich der
Gefährlichkeit der drehenden Rotorblätter bewusst und sorgen Sie dafür, dass keine Kinder und Tiere,
aber auch keine Gegenstände von dem Betrieb gestört werden können. Rechnen Sie damit, dass
durch plötzliches Ausbrechen des Helikopters aus seiner Flugbahn Personen und Gegenstände
getroffen werden könnten. Sie sind dafür verantwortlich, dass sich alle gefährdeten Lebewesen und
Gegenstände weit außerhalb des Flugbereiches befinden und von Ihnen rechtzeitig vor dem Start
gewarnt werden. Halten Sie selbst ausreichenden Abstand vom Helikopter im Betrieb, wenigstens 2
Meter.
Start: Mit dem linken Fernsteuerungs-Regler bestimmen Sie die Geschwindigkeit der Rotoren. Je
höher die Geschwindigkeit, desto kräftiger hebt der Helikopter ab und steigt. Nehmen Sie den Regler
zurück, sinkt der Helikopter.
So laden Sie den Lithium-Polymer Akku des Helikopters
Schalten Sie Ihren Helikopter mit dem Schiebeschalter (rechts) „OFF“. Schalten Sie die
Fernbedienung ein (LED blinkt rot) und verbinden Sie den Ladestecker der Fernbedienung (Mitte) mit
der Ladebuchse vom Helikopter (links).
Jetzt beginnt der Ladevorgang. Die LED (Leuchtdiode) des Ladegerätes leuchtet beim Laden grün.
Die Ladedauer kann bis zu 30 Minuten betragen. Laden Sie niemals länger!
Die notwendige Ladedauer hängt von der der Restkapazität des Akkus ab und kann deshalb kürzer
sein.
Sobald die grüne Leuchtdiode am Ladegerät erlischt, ist der Ladevorgang beendet.
Trimmen: Dreht sich der Helikopter um seine eigene Achse, obwohl der rechte Regler für die
Flugrichtung in Neutralstellung steht, dann korrigieren Sie diese ungewollte Drehbewegung durch
"Trimmen" mit dem Trimmknopf links oben an der Fernsteuerung.
Dreht sich bei Neutralstellung des rechten Steuerhebels für die Flugrichtung der Helikopter dennoch
nach LINKS, „Trimmen“ Sie zur Korrektur mit dem Trimmknopf rechts oben.
Hinweise zum Ladegerät:
Der Helikopter-Akku darf nur mit dem mitgelieferten Ladegerät (Fernbedienung. Achten Sie bitte
darauf, dass Kinder keinen Zugang zu Ladegerät bzw. Fernsteuerung oder Helikopter haben. Das
sind keine Spielzeuge.
Wichtig: untersuchen Sie bitte Ihr Batterie-Ladegerät regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen
an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen. Verwenden Sie das Ladegerät bei einem solchen
Schaden erst wieder, sobald der Schaden fachmännisch repariert wurde.
Rechnen Sie mit einer Flugdauer von bis zu 8-10 Minuten bei vollgeladenem Akku.
Steuern: Bewegen Sie jetzt den rechten Richtungsregler, reagiert der Helikopter auf rechts- linksBewegungen des Richtungsreglers mit entsprechender Flugbahn. Das gleiche gilt für die VorwärtsRückwärts-Steuerung. Üben Sie diese grundsätzlichen Einstellungen, bis Sie den Helikopter sicher
beherrschen.
Beenden des Helikopter-Betriebs: Wenn Sie den Flugbetrieb beendet haben, schalten Sie den
Helikopter aus. Wenn der Helikopter-Akku nach etwa 10 Minuten abgekühlt ist, können Sie ihn
aufladen. Auch dazu müssen Stecker und Kupplung gelöst sein.
Schalten Sie die Fernsteuerung aus. Kontrollieren Sie, ob die Rotorblätter unbeschädigt sind. Um
Verletzungen zu vermeiden, tauschen Sie defekte Rotorblätter gegen neue.
Vorbereitung zum Betrieb
Laden Sie den Helikopter-Akku vollständig auf.
Legen Sie neue Alkali-Mangan Batterien in die Fernsteuerung.
Schalten Sie den Schiebeschalter des Helikopters auf „ON“. Als Zeichen der Betriebsbereitschaft
sehen Sie, dass die LEDs am Helikopter leuchten.
Schalten Sie die Fernsteuerung mit dem Schiebeschalter auf „ON“.
Jetzt blinkt auch hier eine grüne Bereitschaftsanzeige.
Schieben Sie den linken großen Steuerhebel langsam ganz nach oben und dann ganz nach unten.
Jetzt leuchtet die grüne LED dauerhaft.
Wenn Sie den Steuerhebel langsam erneut nach oben bewegen, beginnen die Rotoren des
Helikopters, sich zu drehen. Dieser Vorgang muss eventuell wiederholt werden.
HR
FR
HR
Izvadite baterije iz daljinskog upravljača. Baterija helikoptera ostaje u uređaju, ali molim vas nemojte
zaboraviti napuniti baterije nakon oko 6 mjeseci kako bi se izbjeglo duboko pražnjenje.
Kézi 68.069 Omaha helikopter
Merci
Merci d'avoir acheté cet appareil et que vous voulez aider avec cette information pour préparer vous
aimez exploitation.
S'il vous plaît lire attentivement ces remarques et de les observer aussi pendant le fonctionnement.
Gardez cette information, s'il vous plaît référence et les transmettre à d'autres utilisateurs.
Convertir avec un temps de vol de jusqu'à 8-10 minutes avec une batterie complètement chargée.
Hvala
Hvala što ste kupili ovaj uređaj, a želite pomoći s ovim informacijama pripremiti uživate s radom.
Molimo pročitajte ove bilješke pažljivo i pridržavati ih se i tijekom rada.
Držite ove informacije, molimo referencu te ih prenijeti na druge korisnike.
Zašto se to ne radi? Mogući kvarovi i njihovi uzroci:
Godine Preporuka: od 14 godina, s uvodom iskusnih odraslih.
Smetnje drugi članci
Köszönöm
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a készüléket, és szeretne segíteni ezt az információt, hogy
készítsen neked élvezni működik.
Kérjük, olvassa el ezeket a megjegyzéseket gondosan és tartsa be azokat működés közben is.
Tartsa ezt az információt, kérjük, referencia és továbbítja azokat a többi felhasználó számára.
Pribor i opis dijelova
1x Helikopter 68.069 Omaha
1x 2.4GHz daljinski upravljač
2x glavni rotor
1x rep rotora
6x AA baterije
1x Upute za rad
Helikopter pada helikoptera nenamjerno baterije niska
Quittez le fonctionnement de l'hélicoptère: Lorsque vous avez terminé l'opération de vol, éteignez
l'hélicoptère. Lorsque la batterie de l'hélicoptère est refroidi à environ 10 minutes, vous pouvez le
charger. Aussi mâle et femelle doivent être résolus.
Tournez la commande à distance. Vérifiez que les lames ne sont pas endommagés. Pour éviter les
blessures, remplacer les lames brisées par des neuves.
Pour les pauses plus longues à l'aide:
S'il vous plaît retirer les piles de la télécommande. La batterie de l'hélicoptère reste dans le dispositif,
mais s'il vous plaît n'oubliez pas de recharger la batterie après environ 6 mois afin d'éviter une
décharge profonde.
Pourquoi ça ne marche pas? Défauts possibles et leurs causes:
Problème: Cause et solution:
La portée de transmission de petite télécommande: batteries faibles
Interférence par d'autres articles
La batterie lithium-polymère avec une tension 3.7V et 140 mAh capacité est déjà installé dans
l'hélicoptère. Il s'agit d'une grande qualité, mais aussi, la mémoire de la tension de fonctionnement
incorrect dangereux.
Par conséquent, s'il vous plaît garder ces remarques importantes:
• Utilisez uniquement la télécommande fournie ou un câble de recharge USB approprié (non fourni)
pour charger absolument. Batteries au lithium-polymère peuvent prendre feu si elles sont surchargées!
• Les batteries au lithium-polymère sont à la fois électriquement et également sensible à la chaleur:
ces batteries souffrent de l'humidité, la surcharge, sur-décharge, les courants excessifs,
fonctionnement trop élevée (supérieure à 60 ° C) ou très basses (inférieures à 0 ° C).
• Ne pas utiliser l'hélicoptère n'est pas possible à des températures très basses, car les performances
se dégradent.
• Eviter les décharges profondes: stockage de longue durée dans un état déchargé de dommages ou
détruit la cellule.
• Chargez les batteries veuillez donc moins tous les 6 mois.
• Pour le stockage à long terme, nous recommandons déchargement partiel et le stockage dans un
endroit sec et frais.
• Chargez uniquement sous la surveillance constante!
Hélicoptère tombe involontairement batterie d'hélicoptère faible
Helicopter ne répond pas à la télécommande: La batterie est vide
la commande à distance
Hélicoptères ne volent interrupteur à glissière: ON
La télécommande ne fonctionne pas ou batteries vides insérée correctement
Un autre hélicoptère résultat involontaire de contrôle à distance à proximité
Les commandes de contrôle de Trouvez-vous une nouvelle zone de vol
ou vous allez consulter les autres pilotes.
Texte R & TTE
Par la présente, la société Panland GmbH, Postfach 82 02 16, D-90253 Nuremberg, 68069 que le
dispositif est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive
1999/5/CE.
La déclaration de conformité peut être consultée en ligne à www.panland.de.
Il s'agit d'un équipement radio 1 opération de classe est autorisé dans tous les pays de l'UE.
R / C télécommande:
Fréquence de transmission: 2,4 GHz
Fonctionnement avec 6 piles 1,5 V LR6 / Mignon / AA alcalines (fournies).
Notes pour les piles de la télécommande:
Remplacement des piles de la télécommande: Ouvrez le couvercle des piles de la télécommande,
vous pouvez avoir à desserrer la vis précédemment. Installez les nouvelles piles alcalines en
respectant la polarité (+ et -). Replacez le couvercle de la batterie et vissez-le si nécessaire
Ne pas charger des piles non rechargeables.
Les piles rechargeables ne doivent être appliqués par les adultes ou sous leur supervision.
Ne jamais utiliser des types différents de piles ou des piles neuves et usagées ensemble.
Retirez les piles mortes de la télécommande pour empêcher leur fuite, en particulier dans
utiliser des pauses plus longues.
Type de piles usagées dans les points de collecte connus.
Droit des déchets électroniques
Après utilisation, la fin: s'il vous plaît retirer les piles et de disposer d'eux séparément. Entrez les
appareils électriques à partir des points de collecte pour les déchets électroniques. Les autres parties
sont à la poubelle.
Remarque: Les modifications techniques et de couleur. Un manuel actuel est également disponible à
www.panland.de.
Pour charger la batterie lithium-polymère de l'hélicoptère
IT
HU
Manuale 68069 Omaha Elicottero
Hosszabb szünetek segítségével:
Kérjük, vegye ki az elemeket a távirányítóból. Az akkumulátor a helikopter is a készülék, de ne felejtsd
el, hogy töltse fel az akkumulátort kb 6 hónap, hogy elkerülje a mély kisülés.
Miért nem működik? Lehetséges hibák és azok okai:
Probléma: Ok és megoldás:
Átviteli tartomány kis távirányító: gyenge elemek
Grazie
Grazie per aver acquistato questo dispositivo e vuole aiutare con queste informazioni per prepararsi a
godere di funzionamento.
Si prega di leggere queste note attentamente e osservarli anche durante il funzionamento.
Conservare queste informazioni, si prega di riferimento e di trasmetterli ad altri utenti.
Età consigliata: da 14 anni, con una introduzione di adulti esperti.
Interferenciát egyéb cikkek
Helikopter csepp akaratlanul helikopter akkumulátor gyenge
Helikopter nem reagál a távirányító: Az akkumulátor lemerült
A távirányító
Helikopterek nem repülnek tolókapcsoló: ON
A távirányító nem működik, vagy lemerült az elem behelyezve
Egy másik nem kívánt eredmény helikopter távirányító mellett
Vezérlőutasítást Keressen magának egy új járat terület
vagy akkor konzultál a másik pilóta.
R & TTE szöveg
Ezáltal a vállalat Panland GmbH, Postfach 82 02 16, D-90253 Nürnberg, 68069, hogy a készülék
megfelel az alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó 1999/5/EK irányelv.
A teljes nyilatkozat megtalálható online www.panland.de.
Ez egy 1. osztályú rádióberendezés üzemeltetés valamennyi uniós országban.
Elektronikai hulladék törvény
Használat után a vége: vegye ki az akkumulátorokat, és dobja őket külön-külön. Adja meg
a régi elektromos készülékeket a gyűjtőpontokon az elektronikus hulladék. A többi
alkatrész a szemétbe.
Megjegyzés: A műszaki és színe megváltozik. A jelenlegi útmutató is rendelkezésre áll
www.panland.de.
Accessori e descrizione delle parti
1x elicottero 68069 Omaha
1x 2,4 GHz di controllo remoto
2x rotore principale
1x rotore di coda
6x batterie AA
1x manuale dell'utente
Tecnologia, sicurezza, manutenzione, speciale per le batterie, l'installazione della batteria, carica
batteria.
Elicottero:
Il dispositivo è un 3 canali 2,4 GHz Elicottero radiocomandato con una batteria ai polimeri di litio
ricaricabile.
La batteria ai polimeri di litio con tensione di 3,7 V e 140 mAh di capacità è già installato in elicottero.
Questa è una di alta qualità, ma anche pericoloso, memoria di tensione non corretto funzionamento.
Pertanto, si prega di mantenere queste importanti note:
• Usare solo il telecomando in dotazione o un cavo adatto carico del USB (non in dotazione) per
caricare assolutamente. Batterie ai polimeri di litio possono incendiarsi se vengono sovraccaricate!
• Batterie al litio-polimero sono elettricamente e anche sensibile al calore: queste batterie soffrono
l'umidità, il sovraccarico, sopra-scarico, correnti eccessive, operanti a troppo alta (maggiore di 60 ° C)
o le basse temperature (inferiori a 0 ° C).
• Non utilizzare l'elicottero non è possibile a temperature molto basse, come degrada le prestazioni.
• Evitare di scarica profonda: la conservazione a lungo in stato scarico danni o distrugge la cellula.
• Caricare le batterie, pertanto si prega di almeno ogni 6 mesi.
• Per la conservazione a lungo termine, si consiglia di parziale scarico e stoccaggio in un luogo fresco
e asciutto.
• Caricare solo sotto controllo costante!
R / C di telecomando:
Frequenza di trasmissione: 2,4 GHz
Funzionamento con 6 batterie da 1,5 V LR6 / Mignon / AA alcaline (in dotazione).
Note per batterie del telecomando:
Sostituzione delle batterie del telecomando: Aprire il coperchio del vano batterie del telecomando,
potrebbe essere necessario allentare la vite precedentemente. Installare le nuove batterie alcaline con
la corretta polarità (+ e -). Riposizionare il coperchio della batteria e avvitare se necessario
Non ricaricare batterie non ricaricabili.
Le batterie ricaricabili sono solo a carico da parte di adulti o sotto la loro supervisione.
Non utilizzare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate insieme.
Rimuovere batterie scariche dal telecomando per impedire la loro perdita, soprattutto in
utilizzare pause più lungo.
Tipo di batterie usate nei punti di raccolta conosciuti.
Per caricare la batteria ai polimeri di litio dell'elicottero
Trasforma il tuo elicottero con l'interruttore a scorrimento (a destra) "OFF". Accendere il telecomando
(LED lampeggia in rosso) e collegare la spina di ricarica del telecomando (al centro) con la presa di
ricarica da elicottero (a sinistra).
Ko LED zelena izključen, je postopek polnjenja zaključen.
Informacije za polnilec:
Helikopter Baterijo je mogoče le s priloženim polnilnikom (Fernbedienung. Prosimo, poskrbite, da
otroci nimajo dostopa do polnilnika in daljinsko upravljanje ali helikopterja. To niso igrače.
Pomembno: Prosimo svoj polnilec baterij redno preverja morebitne znake poškodbe kablov,
priključkov, stanovanj in drugih delov. Polnilec spet samo enkrat škoda je strokovno popraviti
uporabljati za takšno škodo.
Priprava pred uporabo
Napolnite baterijo helikopterja v celoti.
Namestite nove alkalne baterije v daljinskem upravljalniku.
Vklopite izbirnem stikalu helikopterja na "ON". Kot znak pripravljenosti, boste videli, da so LED na
helikopterju.
Obrnite daljinski upravljalnik z drsnim stikalom na "ON".
Sedaj zelena lučka za pripravljenost sveti utripa znova.
Potisnite levo veliko krmilno ročico počasi na vrh in potem vso pot navzdol.
Zdaj je zelena LED sveti.
Če ste počasi premikati krmilno ročico navzgor ponovno začeti rotorjev s helikopterjem obrniti. Ta
postopek potrebno ponoviti.
Začetek: Z levim gumbom daljinski upravljalnik prilagaja hitrost rotorjev. Večja je hitrost, močnejši
helikopter vzleti in dvigne. Vzemite nadzor nazaj v helikopter pade.
Trim: Če se helikopter vrti okoli svoje osi, čeprav prav krmilnik za let, je v nevtralnem položaju, nato pa
popravili nezaželeno vrtenje z "obrezovanje" gumb trima na zgornjem levem kotu na daljinskem
upravljalniku.
Kljub temu pa zavije v nevtralnem položaju krmilno ročico desno v smeri poleta helikopterja v levo,
"obrezovanje" Za odpravo trim gumb v zgornjem desnem kotu.
Nadzor: Zdaj premaknite desno kontrolo smeri helikopter odziva na levo-desno premikov smeri
regulatorja z ustreznim poti. Enako velja za naprej inverzno regulacijo. Vadite te osnovne nastavitve,
dokler ste varno obvlada helikopter.
Pretvarjanje z letenjem do 8-10 minut s popolnoma napolnjeno baterijo.
Izhod iz operacijo helikopterja: Ko ste zaključili operacijo letenja, izklopite helikopter. Ko je helikopter
baterija ohladi na približno 10 minutah, ga lahko zaračuna. Prav tako mora biti vtič in vtičnica rešiti.
Obrnite daljinski upravljalnik. Preverite, da so rezila nepoškodovana. Da bi se izognili poškodbam,
Ecco come fare: il funzionamento del vostro ambiente di volo in elicottero, rifilatura, iniziamo, tasse e
interrompere l'operazione elicottero
Ambiente di volo: Trovare un ambiente che è infastidito dal funzionamento dell'elicottero con
sufficiente spazio libero sul né il suono né il movimento del rotore pericoloso. Essere consapevoli del
pericolo di lame rotanti a conoscenza e fare in modo che i bambini e gli animali, ma anche qualsiasi
oggetto può essere disturbato dalla manovra. Ne pensi che potrebbe essere colpita da un movimento
improvviso del percorso di volo in elicottero dal suo popolo e gli oggetti. Lei è responsabile di
assicurare che tutte le creature e gli oggetti vulnerabili sono di gran lunga al di fuori del campo di volo
e sono avvertiti da voi in tempo prima della partenza. Tenersi a distanza di sicurezza dal elicottero in
funzione, almeno 2 metri.
Inizia: Con la manopola di controllo remoto sinistra regola la velocità dei rotori. Più alta è la velocità,
più forte è l'elicottero decolla e si alza. Prendere il controllo indietro nelle gocce elicottero.
Trim: Se l'elicottero ruota sul proprio asse, ma il controllore giusto per il volo è in posizione neutra,
quindi correggere questa rotazione indesiderata dal pulsante assetto in alto a sinistra del telecomando
"trimming".
Risulta tuttavia in posizione neutra della leva di comando destra rispetto alla direzione di volo
dell'elicottero a sinistra, "taglio" per correggere il pulsante di assetto in alto a destra.
Controllo: Ora spostare il comando destro verso l'elicottero risponde a sinistra-destra movimenti del
regolatore con direzione corrispondente traiettoria. Lo stesso vale per il controllo avanti-indietro.
Pratica queste impostazioni di base fino a quando non hanno imparato l'elicottero in modo sicuro.
Težava: Vzrok in rešitev:
Območje prenos majhnega daljinskega upravljalnika: šibke baterije
Vmešavanje drugih člankih
Helikopter pade nehote helikopter baterije nizko
Helikopter se ne odziva na daljinski upravljalnik: Baterija je prazna
daljinski upravljalnik
Helikopterji ne letijo stikalom: ON
Drug nenamerna posledica helikopter daljinski upravljalnik bližini
Ukaze z znajdete novo področje let
ali pa se bo posvetovala z drugimi piloti.
R & TTE besedilo
S tem je družba Panland GmbH, Postfach 82 02 16 D-90253 Nürnberg, 68069, da je naprava v skladu
z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES.
Popolna Izjava o skladnosti najdete na spletnem naslovu www.panland.de.
Gre 1 radio Delovanje razreda opreme je dovoljena v vseh državah EU.
Elektronska zakon odpadki
Po uporabi, konec: prosim, odstranite baterije in razpolaganja z njimi ločeno. Vpišite starih
električnih naprav iz zbirnih točk za elektronske odpadke. Drugi deli so v smeti.
Opomba: Tehnični in barva spremeni. Sedanji Priročnik je na voljo na www.panland.de tudi.
Helikopteri ne lete slide prekidač: ON
Age recommendation: from 14 years, with an introduction by experienced adults.
Accessories and description of the parts
1x Helicopter 68069 Omaha
1x 2.4GHz Remote Control
2x main rotor
1x Tail Rotor
6x AA batteries
1x User Manual
Technology, Safety, Maintenance, Special to the batteries, battery installation, battery charging.
Helicopter:
Your device is a 3-channel 2.4GHz radio controlled helicopter with a rechargeable lithium-polymer
battery.
The lithium-polymer battery with 3.7V voltage and 140 mAh capacity is already installed in the
helicopter. This is a high quality, but also dangerous, incorrect operation voltage memory.
Therefore, please keep these important notes:
• Use only the supplied remote control or a suitable USB charging cable (not supplied) to charge
absolutely. Lithium polymer batteries can catch fire if they are overcharged!
• Lithium-polymer batteries are both electrically and also sensitive to heat: these batteries suffer from
moisture, overcharging, over-discharging, excessive currents, operating at too high (greater than 60 °
C) or low temperatures (below 0 ° C).
• Do not operate the helicopter is not possible at very low temperatures, as the performance degrades.
• Avoid deep discharge: long storage in a discharged state damages or destroys the cell.
• Charge the batteries therefore please least every 6 months.
• For long term storage, we recommend partial unloading and storage in a dry, cool place.
• Charge only under constant supervision!
R / C Remote Control:
Transmission frequency: 2.4GHz
Operation with 6 batteries 1,5 V LR6 / Mignon / AA alkaline (supplied).
Notes for remote control batteries:
Replacing the remote control batteries: Open the battery cover of the remote control, you may have to
loosen the screw previously. Install new alkaline batteries with the correct polarity (+ and -). Replace
the battery cover and screw it if necessary
Do not charge non-rechargeable batteries.
Rechargeable batteries are only to be charged by adults or under their supervision.
Never use dissimilar types of batteries or new and used batteries together.
Remove dead batteries from the remote control to prevent their leakage, especially in
use longer pauses.
Type of used batteries in the known collection points.
Druga neželjena posljedica helikopter daljinski upravljač u blizini
Kontrole naredbe iz Pronađite sebe novi let područje
ili da će se konzultirati s drugim pilota.
Litij-polimerska baterija sa 3.7V napona i kapaciteta 140 mAh je već instaliran u helikopteru. To je
visoke kvalitete, ali i opasno, nepravilno upravljanje napon memorije.
Stoga, imajte ove važne napomene:
• Koristite samo priloženi daljinski upravljač ili odgovarajući USB kabel za punjenje (nije isporučen) za
punjenje apsolutno. Litij polimer baterije mogu se zapaliti ako su preopterećenje!
• Litij-polimer baterije su i električno, a također osjetljivi na toplinu: ove baterije pate od vlage,
prekomjerno, pretjerano pražnjenje, prekomjerne struje, koje rade na previsok (veća od 60 ° C) ili
niske temperature (ispod 0 ° C).
• Nemojte koristiti helikopter nije moguće na vrlo niskim temperaturama, što su performanse degradira.
• Izbjegavajte duboko pražnjenje: dugo skladištenje u ispražnjenom stanju štete ili uništava stanice.
• Napunite baterije stoga molimo najmanje svakih 6 mjeseci.
• Za dugotrajno skladištenje, preporučujemo djelomična istovar i skladištenje na suhom, hladnom
mjestu.
• Napunite samo pod stalnim nadzorom!
Kor ajánlása: 14 év, a bevezetés a tapasztalt felnőttek.
Tartozékok és részeinek leírása
1x Helikopter 68069 Omaha
1x 2.4GHz Távirányító
2x fő rotor
1x Tail Rotor
6x AA elem
1x Használati útmutató
Technology, biztonság, karbantartás, különös, hogy az akkumulátorok, akkumulátor telepítés,
akkumulátor töltés.
Helikopter:
A készülék egy 3 csatornás 2.4GHz rádió vezérelt helikopter egy újratölthető lítium-polimer
akkumulátor.
R / C Daljinski upravljač:
Prijenosna frekvencija: 2.4GHz
Rad sa 6 baterija od 1,5 V LR6 / Mignon / AA alkalne (isporučen).
Nakon korištenja, kraj: uklonite sve baterije i raspolagati njima odvojeno. Unesite stare električne
uređaje iz odlagališta za elektronski otpad. Ostali dijelovi su u smeće.
A lítium-polimer akkumulátor 3,7 V feszültség és 140 mAh kapacitású már telepítve van a helikopter.
Ez egy kiváló minőségű, de veszélyes is, helytelen működés feszültség memóriát.
Ezért kérjük, hogy ezeket a fontos megjegyzés:
• Csak a mellékelt távirányítóval vagy egy megfelelő USB töltőkábel (nem tartozék) használjon
teljesen. Lítium-polimer akkumulátor meggyulladhat, ha többet fizetnek!
• Lítium-polimer akkumulátorok elektromosan és hőre érzékeny: ezeket az elemeket szenved a
nedvességtől, a túltöltés, a túlzott kisütés, a túlzott áram, működő túl nagy (nagyobb, mint 60 ° C),
vagy alacsony hőmérsékleten (0 ° C).
• Ne használja a helikopter nem lehetséges nagyon alacsony hőmérsékleten, mint a teljesítménye
csökken.
• Kerülje a mélykisülés: hosszú tárolás egy lemerült állapotban károsítja vagy elpusztítja a sejtet.
• Töltse fel az akkumulátorokat ezért kérjük, legalább 6 havonta.
• A hosszú távú tárolás javasoljuk részleges kirakodás és tárolás száraz, hűvös helyen.
• Az akkut csak állandó felügyelet mellett!
Napomene za daljinski upravljač baterije:
Zamjena baterije u daljinskom: Otvorite poklopac baterije na daljinskom upravljaču, možda ćete morati
otpustiti vijke ranije. Instalacija nove alkalne baterije na polaritet (+ i -). Vratite poklopac baterije na
mjesto i pričvrstite ga ako je potrebno
Nemojte puniti non-punjive baterije.
Baterije su samo da se naplaćuje od strane odraslih ili pod njihovim nadzorom.
Nikada ne koristite nejednaki vrste baterija ili novih i rabljenih baterija zajedno.
Uklonite mrtve baterije iz daljinskog upravljača kako bi se spriječilo njihovo curenje, osobito u
koristite dulje pauze.
Tip koji se koriste u baterijama poznatim odlagališta.
Napomena: Tehnički i boja mijenja. Trenutna priručnik također dostupan na www.panland.de.
R / C Remote Control:
Átviteli frekvencia: 2,4 GHz
Működés 6 elem 1,5 V LR6 / Mignon / AA alkáli (mellékelve).
R & TTE tekst
Ovime tvrtka Panland GmbH, Postfach 82 02 16, D-90253 Nürnberg, 68069 da je uređaj u skladu s
osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Kompletan Izjava o sukladnosti može se naći online na www.panland.de.
To je klasa 1 radiouređaja Operacija je dozvoljeno u svim zemljama EU.
Elektronički otpad zakon
Megjegyzések a távirányító elemek:
Cseréje távirányító elemek: Nyissa ki az elemtartó fedelét a távirányító, akkor lehet, hogy lazítsa meg
a csavart korábban. Tegyen be új alkáli elemeket a helyes polaritásra (+ és -). Vissza az elemtartó
fedelét, és csavarja ha szükséges
Ne töltse a nem újratölthető elemeket.
Újratölthető elemeket csak ki kell fizetni a felnőtt vagy az ő felügyelete alatt.
Soha ne használjon különböző típusú elemeket, vagy új és használt elemeket.
Vegye kimerült elemeket a távirányítóból, hogy megakadályozzák a szivárgást, különösen
használja hosszabb szüneteket.
Típusa használt elemeket ismert gyűjtőhelyre.
Za punjenje litij-polimer baterije helikoptera
Pretvorite svoj helikopter s kliznim prekidačem (desno) "OFF". Okrenite daljinski upravljač (LED trepće
crveno) i spojite utikač za punjenje na daljinskom upravljaču (u sredini) s utičnicom za punjenje iz
helikoptera (lijevo).
Sada početi puniti. LED (Light Emitting Diode) na punjaču svijetli zeleno kada je punjenje.
Vrijeme punjenja može biti i do 30 minuta. Nikad više ne naplaćuje!
Potrebna vrijeme punjenja ovisi o preostalom kapacitetu baterije te stoga može biti kraći.
Hogy töltse fel a lítium-polimer akkumulátor, a helikopter
Kapcsolja be a helikopter a tolókapcsolóval (right) "OFF". Fordítsa a távirányító (LED pirosan villog),
és csatlakoztassa a töltőt a távirányító (középen) a töltés csatlakozó a helikopter (balra).
Most indul a töltés. A LED (fénykibocsátó dióda) a töltőt zölden világít, ha a töltés.
IT
Helikopter-Akku leer
Helikopter reagiert nicht auf
die Fernsteuerung
Fernsteuerung: Batterie ist leer
Helikopter fliegt nicht
Schiebeschalter: ON
Fernsteuerung funktioniert nicht
Batterien leer oder falsch eingelegt
Helikopter führt ungewollte
Steuerbefehle aus
Eine andere Fernsteuerung in der Nähe
Suchen Sie sich einen neuen Flugbereich
oder sprechen Sie sich mit dem anderen Piloten ab.
R&TTE Text
Hiermit erklärt die Firma Panland GmbH, Postfach 82 02 16, D-90253 Nürnberg, dass sich das Gerät
68069 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten
Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Die vollständige Konformitätserklärung befindet sich im Internet unter www.panland.de.
Es handelt sich um eine Funkanlage der Klasse 1. Der Betrieb ist in allen Ländern der EU erlaubt.
Elektroschrottgesetz
Nach Gebrauchsende: Entnehmen Sie bitte alle Batterien und entsorgen Sie diese separat.
Geben Sie alte elektrisch betriebene Geräte bei den Sammelstellen für Elektroschrott ab.
Die übrigen Teile gehören in den Hausmüll.
NL
A töltési idő lehet akár 30 perc alatt. Soha ne töltse tovább!
A szükséges töltési idő függ az akkumulátor kapacitása, és ezért rövidebb lehet.
Amikor a zöld LED ki van kapcsolva, a töltési folyamat befejeződött.
Információ Charger:
A helikopter akkumulátort csak a mellékelt töltő (Fernbedienung. Ügyeljen arra, hogy gyermekek nem
férnek a töltő és a távirányító vagy helikopter. Ezek nem játékok.
Fontos: Kérjük, vizsgálja meg a töltő rendszeresen nem sérült a kábelek, csatlakozók, házak és egyéb
alkatrészek. Az akkumulátortöltő az ilyen károk megint csak egyszer a kárt szakmailag javított.
Felkészülés a használatra
Töltse fel az akkumulátort teljesen helikopter.
Tegyen be új alkáli elemet a távirányítóban.
Kapcsolja be a tolókapcsoló a helikopter "ON". Jeléül készség, akkor láthatjuk, hogy a LED-ek a
helikopter.
Fordítsa a távirányítót a dia kapcsolót "ON".
Most egy zöld készenléti kijelző villog újra.
Tolja a bal oldali nagy kart lassan a csúcsra, majd egészen.
Most a zöld LED világít.
Ha lassan mozgassa a kart felfelé ismét a rotorok a helikopter fordulni. Ezt a folyamatot meg kell
ismételni.
Itt vagyunk: működése a helikopter repülés környezet, vágás, start, az adók és állítsa le a helikopter
működési
Flight környezet Keressen a környezet, amelyet zavarja a működését a helikopter elegendő szabad
hely a sem a hang, sem a veszélyes rotor mozgalom. Legyen tisztában a veszély a forgó lapátok
ismeri, és győződjön meg arról, hogy a gyermekek és az állatok, hanem minden tárgy zavarják a
működését. Mit gondolsz, hogy lehetne sújtotta hirtelen mozgás a helikopter repülési útvonal az
emberek és a tárgyak. Ön a felelős azért, hogy minden veszélyeztetett lények és tárgyak is messze
kívül a repülés tartományon, és figyelmeztetett Öntől kezdete előtt. Tartsa magát biztonságban
távolság a helikopter működik, legalább 2 méter.
Indítás: A bal oldali távirányító gomb állítja be a sebességet a rotorok. Minél nagyobb a sebesség,
annál erősebb a helikopter felszáll és emelkedik. Vegye ki a vezérlés visszakerül a helikopter csepp.
Trim: Ha a helikopter forog a saját tengelye körül, de a megfelelő vezérlő a repülés a semleges
helyzetben, akkor korrigálni kívánt forgatás a "vágás" a trim gombot a bal felső sarkában a távirányító.
Ennek ellenére fordul semleges helyzetben a kart jobbra irányába repülés a helikopter balra "vágás" A
hiba a trim gombot a jobb felső sarokban.
Vezérlő: Most mozgassa a jobb irányítás felé helikopter válaszol bal-jobb irányú mozgását szabályozó
megfelelő pályát. Ugyanez vonatkozik az előre-hátra ellenőrzés. Gyakorold ezeket az alapvető
beállításokat, amíg már elsajátította a helikopter biztonságos.
Átalakítása a repülési idő akár 8-10 perc alatt egy teljesen feltöltött akkumulátort.
Lépjen ki a helikopter működés: Ha befejezte a légi üzemeltetés, kapcsolja ki a helikopter. Amikor a
helikopter akkumulátor lehűtjük kb 10 perc, akkor töltse fel. Szintén dugaszoló csatlakozó meg kell
oldani.
Kapcsolja be a távirányítót. Ellenőrizze, hogy a kések nem sérültek. A sérülések elkerülése érdekében,
cserélje ki a törött pengék újakra.
SL
NL
Quando la batteria elicottero viene raffreddato a circa 10 minuti, è possibile caricarla. Anche spina e la
presa devono essere risolti.
Handmatig 68.069 Omaha Helicopter
helikopter. Toen de helikopter batterij is afgekoeld tot ongeveer 10 minuten, kunt u hem op te laden.
Ook stekker en stopcontact moeten worden opgelost.
Ročni 68.069 Omaha Helikopter
Ruotare il comando a distanza. Controllare che le lame siano integre. Per evitare lesioni, sostituire le
lame rotte con quelle nuove.
Dank u
Dank u voor de aanschaf van dit apparaat en willen helpen met deze informatie voor te bereiden u
genieten besturingssysteem.
Lees deze toelichting en ook observeren ze tijdens de werking.
Houd deze informatie, kunt u referentie en geef deze door aan andere gebruikers.
Draai de afstandsbediening. Controleer of de messen niet beschadigd zijn. Om verwondingen te
voorkomen, vervang kapotte messen door nieuwe.
Hvala vam
Zahvaljujemo se vam za nakup naprave in želim, da bi s to informacijo, da pripravi Uživate deluje.
Skrbno preberite ta navodila in jih upoštevajte tudi med delovanjem.
Hranijo te podatke, vas prosimo, sklic in jih prenesejo na druge uporabnike.
Per le pause più lunghe che utilizzano:
Si prega di rimuovere le batterie dal telecomando. La batteria dell'elicottero rimane nel dispositivo, ma
per favore non dimenticare di caricare la batteria dopo circa 6 mesi, al fine di evitare una scarica
profonda.
Aanbevolen leeftijd: vanaf 14 jaar, met een inleiding door ervaren volwassenen.
Voor langere pauzes met:
Verwijder dan de batterijen uit de afstandsbediening. De batterij van de helikopter in het apparaat blijft,
Problema: Causa e soluzione:
Gamma di trasmissione di piccolo telecomando: pile deboli
Accessoires en beschrijving van de onderdelen
1x Helicopter 68.069 Omaha
1x 2.4GHz Afstandsbediening
2x hoofdrotor
1x Tail Rotor
6x AA batterijen
1x Gebruiksaanwijzing
L'interferenza di altri articoli
Technologie, veiligheid, onderhoud, speciaal om de accu's, de installatie, de batterij opladen.
Elicottero cade involontariamente elicottero batteria scarica
Helicopter:
Uw apparaat is een 3-kanaals 2,4 GHz radiografische helikopter met een oplaadbare lithium-polymeer
batterij.
Perché non funziona? Possibili errori e le loro cause:
Helicopter non risponde al telecomando: batteria è vuota
il telecomando
Gli elicotteri non volano interruttore: ON
Un altro risultato non intenzionale elicottero di telecomando vicino
I comandi di controllo di trovarsi un nuovo spazio di volo
o si consulta con gli altri piloti.
Testo R & TTE
Con la presente, la società Panland GmbH, Postfach 82 02 16, D-90253 Nürnberg, 68069 che il
dispositivo è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva
1999/5/CE.
La dichiarazione di conformità completa è disponibile online all'indirizzo www.panland.de.
Si tratta di una classe 1 radio funzionamento delle apparecchiature è consentito in tutti i paesi dell'UE.
Legge rifiuti elettronici
Dopo l'uso, la fine: si prega di rimuovere le batterie e smaltire separatamente. Inserisci
vecchi dispositivi elettrici dai punti di raccolta per i rifiuti elettronici. Le altre parti sono nel
cestino.
Nota: le modifiche tecniche e di colore. Un manuale di corrente è disponibile presso www.panland.de
anche.
To charge the lithium-polymer battery of the helicopter
Turn your helicopter with the slide switch (right) "OFF". Turn the remote control (LED flashes red) and
connect the charging plug of the remote control (center) with the charging socket from the helicopter
(left).
Now start charging. The LED (light emitting diode) on the charger lights green when charging.
The charging time can be up to 30 minutes. Never charge longer!
The required charging time depends on the remaining capacity of the battery and can therefore be
shorter.
When green LED switched off, the charging process is completed.
Information for Charger:
The helicopter battery can only with the supplied charger (Fernbedienung. Please make sure that
children do not have access to charger and remote control or helicopter. These are not toys.
Important: please examine your battery charger regularly for signs of damage to cables, connectors,
housings and other parts. Use the battery charger for such harm again only once the damage has
been professionally repaired.
Preparation before Use
Charge the helicopter battery fully.
Install new alkaline batteries in the remote control.
Turn on the slide switch of the helicopter to "ON". As a sign of readiness, you see that the LEDs on the
helicopter.
Turn the remote control with the slide switch to "ON".
Now a green ready light is blinking again.
Slide the left big control lever slowly to the top and then all the way down.
Now the green LED lights up.
If you slowly move the control lever upwards again to start the rotors of the helicopter to turn. This
process need to be repeated.
Start: With the left remote control knob adjusts the speed of the rotors. The higher the speed, the
stronger the helicopter takes off and rises. Take the control back into the helicopter drops.
Probleem: Oorzaak en oplossing:
Zendbereik van kleine afstandsbediening: zwakke batterijen
Helikopter:
Vaša naprava je 3-kanalni 2.4GHz radio nadzorovano helikopter z akumulatorsko baterijo litij-polimer.
Inmenging van andere artikelen
Litij-polimer baterija z 3.7V napetost in 140 mAh zmogljivosti, ki je že nameščen v helikopterju. To je
visoke kakovosti, vendar tudi nevarno, nepravilno delovanje pomnilnik napetost.
Zato vas prosimo, da te pomembne opombe:
• Uporabljajte samo priloženo daljinski upravljalnik ali ustrezno USB-polnilni kabel (ni priložen)
absolutno polnjenje. Litij-polimerne baterije lahko vnamejo, če so previsoke!
• litij-polimerne baterije so tako električno in tudi občutljive na vročino: te baterije trpijo zaradi vlage,
čezmerno, pretirano praznjenje, prevelikih tokov, ki delujejo na preveliko (več kot 60 ° C) ali nizkih
temperaturah (pod 0 ° C).
• Ne uporabljajte helikopterja ni mogoče pri zelo nizkih temperaturah, kot je zmogljivost razgrajuje.
• Izogibajte se globoko razrešnico: dolgo skladiščenje in prazne, škodo ali uničuje celice.
• Napolnite baterije, zato vas prosimo, vsaj vsakih 6 mesecev.
• Pri dolgotrajnem skladiščenju, vam priporočamo, delno raztovarjanje in skladiščenje v suhem in
hladnem prostoru.
• Napolnite le pod stalnim nadzorom!
De afstandsbediening werkt niet of lege batterijen verkeerd geplaatst
Een ander onbedoeld gevolg helicopter afstandsbediening buurt
Controle-opdrachten uit Zoek jezelf een nieuwe vlucht gebied
of je zal overleggen met de andere piloten.
R & TTE tekst
Hierbij, het bedrijf Panland GmbH, Postfach 82 02 16, D-90253 Nürnberg, 68069 dat het apparaat
voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
De volledige conformiteitsverklaring kunt online op www.panland.de worden gevonden.
Het is een Klasse 1 radioapparatuur Operatie is toegestaan ​ ​
Trim: If the helicopter rotates on its own axis, although the right controller for the flight is in the neutral
position, then correct this unwanted rotation by "trimming" the trim button on the top left of the remote
control.
Nevertheless turns in neutral position of the control lever right to the direction of flight of the helicopter
to the LEFT, "trimming" To correct the trim button at the top right.
Control: Now move the right control towards the helicopter responds to left-right movements of the
direction controller with corresponding trajectory. The same applies to the forward-reverse control.
Practice these basic settings until you have mastered the helicopter safely.
Convert with a flight time of up to 8-10 minutes with a fully charged battery.
Exit the helicopter operation: When you have completed the flight operation, turn off the helicopter.
When the helicopter battery is cooled to about 10 minutes, you can charge it. Also plug and socket
must be solved.
Turn the remote control. Check that the blades are undamaged. To avoid injuries, replace broken
blades with new ones.
For longer breaks using:
Please remove the batteries from the remote control. The battery of the helicopter remains in the
device, but please do not forget to charge the battery after about 6 months in order to avoid a deep
discharge.
Why it does not work? Possible faults and their causes:
Problem: Cause and solution:
Transmission range of small remote control: weak batteries
Helicopter does not respond to remote control: Battery is empty
the remote control
Helicopters do not fly slide switch: ON
Remote control does not work or empty batteries inserted incorrectly
Another unintended result helicopter remote control near
Control commands from Find yourself a new flight area
or you will consult with the other pilots.
in alle landen van de EU.
Elektronische wet afval
Na gebruik, het einde: verwijder alle batterijen en gooi ze afzonderlijk. Voer oude elektrische
apparaten van de inzamelpunten voor elektronisch afval. De andere delen zijn in de prullenbak.
Opmerking: Technische en kleurveranderingen. Een actuele handleiding is ook verkrijgbaar bij
www.panland.de.
UK
Helicopter drops unintentionally helicopter battery low
Flight environment: Find an environment that is bothered by the operation of the helicopter with
sufficient free space on the neither the sound nor the dangerous rotor movement. Be aware of the
danger of rotating blades aware and make sure that children and animals, but also any object can be
disturbed by the operation. Do you reckon that could be hit by sudden movement of the helicopter
flight path from his people and objects. You are responsible for ensuring that all vulnerable creatures
and objects are far outside the flight range and are warned from you on time before the start. Keep
yourself safe distance from the helicopter in operation, at least 2 meters.
Tehnologija, varnost, vzdrževanje, Posebno za baterije, namestitev baterija, polnjenje baterije.
Helikopters vliegen niet schuifschakelaar: ON
Opmerkingen voor de afstandsbediening batterijen:
Het vervangen van de batterijen van de afstandsbediening: Open het batterijdeksel van de
afstandsbediening, moet u de schroef eerder los. Installeer nieuwe alkaline batterijen met de juiste
polariteit (+ en -). Plaats de batterijklep terug en draai deze indien nodig
Laad niet-oplaadbare batterijen.
Oplaadbare batterijen zijn alleen te worden opgeladen door volwassenen of onder hun toezicht.
Gebruik nooit ongelijke soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
Verwijder lege batterijen uit de afstandsbediening om hun lekkage te voorkomen, met name in
Gebruik langere pauzes.
Type gebruikte batterijen in de bekende inzamelpunten.
Interference by other articles
Here we go: operation of your helicopter flight environment, trimming, start, taxes and stop the
helicopter operation
Waarom werkt het niet? Mogelijke storingen en hun oorzaken:
Helikopter reageert niet op de afstandsbediening: Batterij is leeg
de afstandsbediening
R / C afstandsbediening:
Zendfrequentie: 2.4GHz
Werking met 6 batterijen 1,5 V LR6 / Mignon / AA alkaline (meegeleverd).
UK
maanden.
diepe ontlading te voorkomen opgeladen na ongeveer 6
Helikopter daalt onbedoeld helikopter batterij laag
De lithium-polymeer batterij met 3.7V voltage en 140 mAh capaciteit is al in de helikopter geïnstalleerd.
Dit is een hoge kwaliteit, maar ook gevaarlijk, verkeerde bediening voltage geheugen.
Daarom Houd deze belangrijke opmerkingen:
• Gebruik alleen de meegeleverde afstandsbediening of een geschikte USB-laadkabel (niet
meegeleverd) om absoluut op te laden. Lithium-polymeer batterijen kunnen in brand vliegen als ze
worden overladen!
• Lithium-polymeer batterijen zijn zowel elektrisch als ook gevoelig voor warmte: deze batterijen last
van vocht, overladen, over-ontladen, overmatige stromen, werkend bij te hoog (hoger dan 60 ° C) of
lage temperaturen (onder 0 ° C).
• Gebruik de helikopter niet mogelijk is bij zeer lage temperaturen, als de prestaties degradeert.
• Vermijd diepe ontlading: lange opslag in ontladen toestand beschadigt of vernietigt de cel.
• Laad de batterijen dus neem tenminste elke 6 maanden.
• Voor de lange termijn opslag, raden wij gedeeltelijke lossing en opslag in een droge, koele plaats.
• Laad alleen onder voortdurend toezicht!
UK
R & TTE text
Hereby, the company Panland GmbH, Postfach 82 02 16, D-90253 Nuremberg, 68069 that the device
is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
The complete Declaration of Conformity can be found online at www.panland.de.
It is a Class 1 radio equipment Operation is allowed in all EU countries.
Electronic waste law
After use, the end: please remove any batteries and dispose of them separately. Enter old
electrical devices from the collection points for electronic waste. The other parts are in the
trash.
Note: Technical and color changes. A current manual is also available at www.panland.de.
Starost priporočilo: od 14 let, z uvodom pri odraslih.
Dodatki in opis delov
1x Helikopter 68.069 Omaha
1x 2.4GHz daljinski upravljalnik
2x glavnega rotorja
1x Tail rotor
6x AA baterije
1x Navodila za uporabo
maar vergeet niet om de batterij om een ​ ​
Om de lithium-polymeer batterij van de helikopter opladen
Zet uw helikopter met de schuifschakelaar (rechts) "UIT". Draai de afstandsbediening (LED knippert
rood) en sluit de laadstekker van de afstandsbediening (midden) met de laadaansluiting van de
helikopter (links).
Nu beginnen met opladen. De LED (light emitting diode) op de oplader brandt groen wanneer het
Abbandonare l'operazione elicottero: Una volta completata l'operazione di volo, spegnere l'elicottero.
UK
Daljinski upravljač ne radi ili prazne baterije uvučena
Helikopter:
Vaš je uređaj 3-kanalni 2.4GHz radio kontrolirani helikopter s punjiva litij-polimer baterije.
Convertire con un tempo di volo di un massimo di 8-10 minuti con una batteria completamente carica.
Pri daljših odmorov uporabljajo:
Prosimo, odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika. Baterija helikopterja ostaja v napravi, ampak
prosim, ne pozabite napolniti baterijo po približno 6 mesecev, da bi se izognili globoko razrešnico.
Zakaj ne deluje? Morebitne napake in njihove vzroke:
Helikopter ne reagira na daljinski upravljač: Baterija je prazna
daljinski upravljač
Il telecomando non funziona o batterie scariche inserita in modo errato
Thank you
Thank you for purchasing this device and want to help with this information to prepare you enjoy
operating.
Please read these notes carefully and observe them also during operation.
Keep this information, please reference and pass them on to other users.
delovanje. Misliš, da bi lahko prizadela nenaden
premik helikopterskega letenja poti od svojih ljudi in predmetov. Vi ste odgovorni za zagotovitev, da so
vsi ranljivi bitja in predmeti, daleč zunaj obsega letenja in so opozorjeni od vas pravočasno pred
začetkom. Sami varne razdalje vodijo iz helikopterja v obratovanju, najmanj 2 metra.
Operazioni preliminari
Caricare la batteria elicottero completamente.
Installare le nuove batterie alcaline nel telecomando.
Accendere l'interruttore a scorrimento dell'elicottero su "ON". Come segno di prontezza, si vede che i
LED sul elicottero.
Girare il telecomando con l'interruttore a scorrimento su "ON".
Ora, una spia verde di pronto nuovamente a lampeggiare.
Far scorrere la leva di comando sinistra grande lentamente verso l'alto e poi fino in fondo.
Ora il LED verde si accende.
Se si sposta lentamente di nuovo la leva verso l'alto di controllo per avviare i rotori dell'elicottero a
girare. Necessario ripetere questo processo.
Manual 68069 Omaha Helicopter
Flight okolje: Najdi okolje, ki je motil delovanje helikopterja z dovolj prostora za niti zvoka niti
nevarnega rotorja gibanja. Bodite pozorni na nevarnosti vrtenje rezila zaveda in poskrbite, da se otroci
in živali, ampak tudi vsi predmeti lahko motijo ​ ​
Informazioni per il caricatore:
La batteria elicottero può solo con il caricabatterie in dotazione (Fernbedienung. fare in modo che i
bambini non hanno accesso al caricabatterie e telecomando o elicottero favore. Questi non sono
giocattoli.
Importante: si prega di esaminare il vostro caricabatterie regolarmente la presenza di danni ai cavi,
connettori, alloggiamenti e altre parti. Utilizzare il caricabatterie per un tale danno di nuovo solo dopo
che il danno è stato riparato professionalmente.
zamenjajte pokvarjene nože z novimi.
Daljinski upravljalnik ne deluje ali prazne baterije vstavili napačno
Takole: delovanje vašega helikopterja okolja letenja, obrezovanje, začetek, davki in ustaviti delovanje
helikopterjev
Ora inizia la ricarica. Il LED (light emitting diode) sul caricatore si illumina in verde quando la ricarica.
Il tempo di ricarica può essere fino a 30 minuti. Non caricare mai più!
Il tempo di carica necessario dipende dalla capacità residua della batteria e può quindi essere più
breve.
Quando il LED verde spento, il processo di carica è completata.
Problem: Uzrok i rješenje:
Domet prijenosa malog daljinskom upravljaču: slabe baterije
Tehnologija, sigurnost, održavanje, na baterije, baterije, instalacija za punjenje baterije.
IT
SL
SL
Helikopter sinkt ungewollt
HU
Priručnik 68.069 Omaha helikopter
Hélicoptère:
Votre appareil est un 2,4 GHz hélicoptère radio-commandé 3 canaux avec une batterie lithiumpolymère rechargeable.
Ursache und Lösung:
Fernsteuerung: Schwache Batterien
Störung durch andere Artikel
HU
chose s'applique à la commande avant-arrière. Pratiquez ces réglages de base avant d'avoir maîtrisé
l'hélicoptère en toute sécurité.
Technologie, de sécurité, d'entretien, spécial pour les batteries, l'installation batterie, la recharge de la
batterie.
Problem:
Sende-Reichweite gering
Achtung: Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Bedienungsanleitung
finden Sie auch unter www.panland.de.
Manuel 68069 Omaha hélicoptère
Accessoires et description des parties
1x Helicopter 68069 Omaha
1x Télécommande 2.4GHz
2x rotor principal
1x rotor de queue
6 piles AA
1x Manuel de l'utilisateur
Warum klappt es nicht? Mögliche Fehler und ihre Ursache:
Otočte dálkový ovladač. Zkontrolujte, zda jsou nože nepoškozené. Aby nedošlo ke zranění, vyměňte
poškozené nože nové.
FR
Âge recommandé: à partir de 14 ans, avec une introduction par des adultes expérimentés.
Bei längeren Verwendungspausen:
Nehmen Sie bitte die Batterien aus der Fernsteuerung. Der Akku des Helikopters verbleibt im Gerät,
vergessen Sie aber bitte nicht, den Akku nach etwa 6 Monaten zu laden, um eine Tiefentladung zu
vermeiden.
R / C Daljinski upravljalnik:
Oddajna frekvenca: 2.4GHz
Delovanje s 6 baterijami 1,5 V LR6 / Mignon / AA alkalni (priloženi).
Opombe za daljinsko upravljanje baterij:
Zamenjava baterije daljinskega upravljalnika: Odprite pokrov za baterije na daljinskem upravljalniku,
boste morda morali odvijte vijak prej. Namestitev novih alkalnih baterij pazite na pravilno polariteto (+
in -). Namestite pokrovček baterije in jo po potrebi privijte
Ne zaračunavajo brez baterij za ponovno polnjenje.
Polnilne baterije za samo zaračuna odraslih ali pod njihovim nadzorom.
Nikoli ne uporabljajte neenakih tipov akumulatorjev ali in novih baterij skupaj.
Odstrani odmrle baterije iz daljinskega upravljalnika, da se prepreči njihovo uhajanje, še posebej v
uporabite več premori.
Vrsta rabljenih baterij v znanih zbirališčih.
Za polnjenje litij-polimerno baterijo helikopterja
Spremenite svoj helikopter s stikalom pomika (desno) "OFF". Obrnite daljinski upravljalnik (LED utripa
rdeče) in priključite vtič za polnjenje na daljinskem upravljalniku (v sredini) z vtičnico za polnjenje iz
helikopterja (levo).
Zdaj začnete polniti. LED (light emitting diode), na polnilcu sveti zeleno med polnjenjem.
Čas polnjenja je lahko do 30 minut. Nikoli ne polnite dlje!
Zahtevana Čas polnjenja je odvisen od preostale zmogljivosti akumulatorja in jih zato lahko krajši.
Документ
Kategorie
Automobil
Seitenansichten
10
Dateigröße
2 588 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden