close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

A n v ä n d a r m a n u a l Vedpanna HV 20 - 60 Läs och - biomentek

EinbettenHerunterladen
 Användarmanual
Vedpanna HV 20 - 60
III
Läs och följ installationsanvisningar
HARGASSNER
Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.:
+46/652/10450
info@hargassner.nu
www.hargassner.nu
1
BA.KE.S.50.swe.12.04_V05
Förord
Kapitel I: Tekniska data
1 Typskylt och CE-typmärkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-4
2 Avsett användningsendamål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-4
3 Bränslekvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-4
4 Utformning av pannrummet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-5
5 Utformning av vedförråd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-5
6 Utformning av värmekretsar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-6
7 Ackumulatortank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-6
8 Laddpaket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-6
9 Rökrör, skorstensanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-6
10 Elektrisk anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-6
Kapitel II: Säkerhetsföreskrifter
1 Säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II-7
2 Restriktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II-8
Kapitel IV: Systemets utformning
1
1
2
3
4
Översikt av komponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV-10
Styrningens uppbyggnad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V-11
Val av driftläge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V-13
Kundinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V-19
Fjärrkontroll FR25 (analog) / FR35 (digital) . . . . . . . . . . . . . . . V-25
Kapitel VI: Driftsättning
1 Kontroll före ingångkörning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI-27
2 Första uppstart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI-27
Kapitel VII: Brukande
1
2
3
4
5
6
Säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII-28
Kontroller före start. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII-29
Laddning av ved. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII-30
Upptändning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII-34
Påfyllning av ved. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII-36
Lagring, torkning och energinnehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII-38
Kapitel VIII: Rengöring, underhåll
1 Rengöringsintervall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII-39
Kapitel IX: Felsökning
1 Felmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX-43
2 Enkla fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX-44
Kapitel X: Inställningar
1
2
3
4
Manuellt läge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X-49
Installatörsinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X-52
Parameterlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X-57
Parametrar och datalagring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X-63
Kapitel X: Tillägg
5 Rättigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X-64
2
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Förord
Förord
Kära kund,
Vi vill börja med att tacka för förtroendet att du valt en modern vedpanna
från HARGASSNER. För att du ska kunna utnyttja pannan till fullo är det
viktigt att du läser igenom och följer instruktionerna.
Förvara manualen lättillgänglig i facket på panndörrens insida.
Denna manual skall hjälpa dig att:
• få kunskap över hur anläggningen fungerar
• kunna utnyttja pannans funktioner och fulla kapacitet
Användarmanualen innehåller viktig information för att bruka systemet:
• säkert
• på rätt sätt
• och för ekonomisk drift
Att följa användarmanualen skall hjälpa till att:
• undvika onödiga risker
• minska onödiga fel och servicekostnader
• öka tillförlitligheten och livslängden
Bifogat med denna användarmanual finns:
• Montageanvisningar
• Elschema och givarpisitioner
• Principskiss för rördragningen
• Installationsprotokoll och garantichecklista
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
3
I
Tekniska Data
Kapitel I: Tekniska Data
1
Typskylt och CE-typmärkning
Stückholz-Heizkessel
Stückholz-Heizkessel
Type HV 20
Nennleistung
24,7 kW
Type HV60
Nennleistung
Brennstoffwärmeleistung
27 kW
Stückholz
Brennstoffwärmeleistung
58 kW
64,4 kW
Betriebsdruck max.
Betriebstemp. max
Wasserinhalt
137 l
Gewicht
Elektroanschluss
BLT
Wieselburg
3 bar
95 °C
652 kg
Gewicht
Kaminzug max.
Elektroanschluss
Anlagennummer
Baujahr
760 kg
230V, 50Hz, 13A
2011
geprüft: Kesselklasse 3 gemäß
ÖNORM EN 303-5
0,2 mbar
TÜV
Bayern
Betriebsdruck max.
Betriebstemp. max
Wasserinhalt
166 l
230V, 50Hz, 13A
2011
geprüft: Kesselklasse 3 gemäß
ÖNORM EN 303-5
1.1
0,2 mbar
Kaminzug max.
Baujahr
3 bar
95 °C
Anlagennummer
BLT
Wieselburg
TÜV
Bayern
Dimensioner
Mått inom (...) för HV 40 - 60
Orientering
Benämning
Mått
Enhet
B
Totalbredd
664 (744)
[mm]
D
Totaldjup
1335 (1335) [mm]
H
Totalhöjd
1630 (1690) [mm]
Med öppen huv över styrkort 2060 (2090) [mm]
B
D
Totalvikt
652 (760)
[kg]
2
Avsett användningsendamål
Vedpannan är endast avsedd för uppvärmning av vatten. Den får endast
användas av Hargassner GmbH definerat bränsle för detta system.
Använd pannan i ett tekniskt felfritt skick. Lös problem omedelbart.
Avsedd användning innebär även att beakta instruktionerna och följa de
inspektions-och underhålls föreskrifter som finns.
3
Bränslekvalitet
VARNING
4
använd endast bränslen godkända eller rekomenderade av
Hargassner
vid användning av andra bränslen konsultera detta
med Hargassner innan

så undersöker vi genomförbarheten
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Tekniska Data
I
3.1
Ved
• Vedträd med en maximal längd på 55 [cm]

Klyven till en ungefärlig diameter på 10-15cm
• Veden skall klyvas och lagras väl ventilerat för att kunna torka

torkad i minst ett år

Vattenhalt <20%

Se användarmanualens “Lagring, Torkning, Energiinnehåll” på sidan 38

Se användarmanualens “Inläggning av ved och vedlängder” på
sidan 32
Träbriketter: Ø 6-10 [cm] (ej RUF heatlogs)
3.1.1
Ej rekomenderade bränslen
• Blöt eller färsk ved med en vattenhalt på över >30%

Detta bidrar till högre förbrukning och kondensbildning

och att pannan rostar sönder till följd av kondensbildningen
• Sågspån, Slipdamm
• Pellets, Fin eller medelstor flis (< G100)
• Papper, Kartong (endast för upptändning – i mindre mängder)
• Spånplattor, inpregnerat eller målat trä.
• Sten-, Brunkol, Koks
• Sopor
• Plast
3.2
Brinntid (Beroende på träslag)
Brinntid i timmar (t) vid full effekt, varierar beroende på träslag och fukthalt...
Typ
Lövved
Blandved
HV20
ca. 8t
ca. 6t
HV30
ca. 6t
ca. 5t
HV 40
ca. 6t
ca. 4,5t
HV 50
ca. 4,5t
ca. 3,5t
HV 60
ca. 4t
ca. 3t
4
Utformning av pannrummet:
Kontakta i första hand kommunen och sotaren för lokala föreskrifter.

Se montagebeskrivningens “Ventilation i pannrummet” på sidan 17
• Pannans lufftillförsel skall hållas fri.
• Inget brännbart material skall förvaras i närheten av pannan.
• Pannrummet skall hållas frostfritt.
• Pannan skall anslutas elektriskt via en arbetsbrytare och enligt gällande
normer och föreskrifter av behörig fackman.
• Brandsläckare skall finnas

Se montegebeskrivningens “Brandsläckare” på sidan 16
5
Utformning av vedförrådet:
Följ eventuella lokala föreskrifter och regler från kommun eller försäkringsbolag.
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
5
I
Tekniska Data
6
Utformning av värmekretsar
Korrekr utformning av värmekretsarna är viktigt för rätt funktion.

rekomenderade inkopplingar: Se bifogad principskiss
Dimensionering av ackumulatortank, expansionskärl, rördimensioner, pumpar,
shuntar m.m. utförs enligt gällande branschnormer av din installatör.
7
Ackumulatortank
Pannan skall alltid eldas mot en ackumulatortank.

Se montageanvisningen “Rörinstallation” på sidan 19
Panna
Tankstorlek i liter
Typ
Effekt i
[kW]
minst
optimalt
HV 20
24,7
1500
3000
HV 30
32
1500
3000
HV 40
40
2000
4000
HV 50
49
2000
4000
HV 60
58
2000
4000
8
Laddpaket
Användning av laddpaket för att höja returtemperaturen till pannan
krävs. Laddpaketet är elektroniskt styrt för att optimalt kunna styra
även laddtemperaturen till tanken.

Se montagebeskrivning “Laddpaket” på sidan 20
9
Rökrör, skorstensanslutning

Se montagebeskrivning “Rökrör och skorstensanslutning”
på sidan 18
10
Elektrisk anslutning

Se montageanvisningens “Elektrisk Installation” på sidan 22
Se bifogat elschema
Elektrisk data
Driftspänning
Frekvens
Effekt - totalt
Säkring
6
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Storlek
Enhet
230 [V] ±5%
50 [Hz] ±5%
350 [W]
12 [A]
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Säkerhetsföreskrifter
II
Kapitel II: Säkerhetsföreskrifter
1.1
Instruktionsplikt
FARA
Manualen skall alltid finnas tillgänglig vid pannan!
• I styrskåpet eller i facket på panndörrens insida.
Följ föreskrivna anvisningar!
• Säkerhetsföreskrifter beskrivna på pannan och i
användarmanualen!
• Läs användarmanualen före användning av anläggningen.
Får ej utföras av okunniga personer!
Dödsfall, personskador eller skador på egendom kan uppstå
vid felaktigt användande.
• Arbeten på anläggningen får endast utföras av personer med
tillräcklig kunskap.
• Håll obehöriga utanför anläggningen.
• Lämna aldrig ut behörighetskoder för ändring av inställningar.
Arbeten på anläggningens elektriska komponenter får endast utföras
• Av behörig elektriker.
• I enlighet med elsäkerhetsföreskrifter.
Rördragningen skall utföras av någon med kunskap om hur värmeanläggningar
fungerar och utföra rördragningen så att luftproblem inte skapas.
1.2
Kundens åtaganden före första uppstart
• Reglerna för drift av anläggningen och olycksförebyggande föreskrifter måste
följas.
• Utför en kontroll före driftstagning

Se “Kontrollera innan uppstart” på sida 27
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
7
II
Säkerhetsföreskrifter
2
Restriktioner
Anläggningen skall användas till föreskrivna endamål endast.

Se “Avsett användningsendamål” på sidan 4
Kvarstående risker att ta i beaktande:
FARA
Heta ytor och het aska!
Varma delar kan orsaka brännskador.
• Före reparations eller underhållsarbeten

Slå av pannan.

Låt anläggningen svalna under minst 8timmar.
• Arbeta inte på pannan när den är påslagen.

Askan i asklådan kan vara varm i flera dygn.
• Använd värmebeständiga skyddshandskar
• Förbränning av behandlat trä (färg, lack etc.) skapar giftig aska.
• 
Undvik kontakt med askan på huden eller i ögon.
• Släng inte aska i soporna, förvara i ett icke brännbar kärl med
lock.
Hett vatten
Skållningsrisk från stänk av hett vatten.
• Vid upptäckt av läckage kontollera samtliga slangar, rör och
kopplingar.
• Åtgärda brister omedelbart!
• Innan service på rörsystemet, gör pannan trycklös.
• Kontrollera samtliga ventilers funktion och inställningar.
FARA
Arbete i styrskåpet
Kontakt med strömledande delar kan innebära livsfara.
• Följ anvisningar i styrskåpet
• Innan arbete påbörjas:
Kontrollera att pannan är spänningsfri med mätinstrument.
8
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Säkerhetsföreskrifter
II
FARA
Deflagration, explosions och brandrisk
• Brännskador kan uppstå från explosiv förbränning av
restgaser (CO) i förbränningskammaren.
• Öppna vedluckan med försiktighet.

Glänta först försiktigt upp luckan i några sekunder

Stå inte så att eventuella lågor från någon av pannans
luckor kommer rakt i ansiktet eller mot kroppen.

Undvik brännskador
• Öppna inte någon av pannans luckor vid strömavbrott.
• Låt anläggningen svalna innan.
• Öppna inte heller luckorna direkt efter ett strömavbrott.
Risker vid öppning av vedlucka:
• Öppna inte vedluckan för kontroll av vedmängd eller
direkt efter tändning.

Flammor kan skada styrenheten.
FARA
Gaser i pannrum / byggnad
Giftiga ångor kan leda till förgiftning.
• Kontrollera dörrar och luckors täthet.
• Se “Rengöringsintervaller” på sidan 39
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
9
IV
Systemets utformning
Kapitel IV: Systemets utformning
1
Komponentsöversikt
17
11
14
Pos
Benämning
16
1
Panndörr med dörrströmbrytare
2
Vedlucka
3
Tändlucka
4
Brännkammarlucka
2
1
5
Tändsystem
6
Primärluft- Ställdon för luftmängd
7
Sekundärluft- Ställdon för luftmängd
10
3
5
8
Keramik
9
Lambdasond
8
6
7
10
Turbulatorer
11
Rengöringslucka
12
Rökgasfläkt
13
Rökgastempsgivare RGT
14
Nödkylningsslinga
15
Asklåda
16
Kontrollpanel
17
Hargassner Laddpaket
13
12
9
4
15
Pannan består av ett vedmagasin, förbränningskammare och en
konvektionsdel. Rökgasfläkten och luftspjällen styr förbänningen enligt de
mätvärden lambdasonden räknar fram från rökgaserna.
Rökgastemperatursgivaren övervakar ständigt rökgastemperaturen för bästa
verkningsgrad. Och konvektionsdelens tuber ekonomisotas automatiskt varje
gång du öppnar vedluckan. Vid rengörning rakas askan ut till asklådan.
Tändningen utförs av en tändspiral som värms till 700°C alternativt manuellt i
tänduckan, som tänder eld på tidningspapper placerat under veden.
1.1
Driftsfunktion
• Tändning och förbränning av veden
• Kontroll av värmeöverföringen till värmesystemet
• Bortforsling av rökgaserna
1.1.1 Driftslägen
•
•
•
•
10
Automatikläge
Varmvattenläge
Manuellt läge
AV
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Styrning
V
FARA
Felaktig hantering av styrningen
Risk för personskada och skada på utrustningen på grund av
oförutsedda driftförhållanden.
• Inställningar i installatörsmenyn får endast ändras av
kunniga personer.
• Åtkomst till ändring av inställningar är lösenordsskyddade

Service och Installatörsmenyn.

Koder får ej lämnas ut till obehöriga
1
Styrningens uppbyggnad
Styrningen är uppdelad i följande:
Visning av aktuell information om värmesystemet

Meny “1.2 Standardmeny” se sidan 12

Meny “2.6 Menyträd - Info” se sidan 16
• Kundinställningar

Meny “3 Kundinställningar” se sidan 19
• Installationsinställningar

Meny “2 Installatörsinställningar” se sidan 52
• Inställningar för Hargassner Servicepersonal

Meny “3 Parameterlista” se sidan 57
1.1
Touch display
Styrningen är utrustad med en touchdisplay

Ändringar sker via tryck på displayen.
 Bläddring mellan menyerna med

För att underlätta orienteringen så står namnet på nästa meny vid pilen
som tar dig dit.till
 Återgå till föregående meny genom att trycka på
<Standard>
 För att återgå direkt till Standard menyn dubbelklicka på
<Standard>
 Aktivera önskat driftläge med väljarknappen längs ner till höger
AV <Funktion>.
.
 Aktivera inmatningsfältet genom att trycka på det

Markerade värden blir röda
 Ändra aktiva markerade värden:

Värden blinkar rött

Knapparna blinkar grönt
 Bekräfta ändringen av värden genom at spara ändringarna med
knappen (SPARA).
 Gå direkt till kundinställningar genom att trycka på repektive symboler på
standsrdmenyn

möjliga val: Panna-, AT-, VVB-, Extrapanna- och värmekretsar.
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
11
V
Styrning
1.2
Standardmenyn
4
3
Fr.11. 5 12, 07:46
STANDARD
PANNA: AV
1
2
0°C
8
UTOMHUSTEMP: -10°C
VK1:
TILL
20°C
VK2:
TILL
Info VK
ACKTANK
30% full 0° C 70°C
5
7
17
14
VVB 1 15
60°C Kund
60°C
6
20°C
Av
Info Inställningar
9
10
Standard
13
11
Tändning
13 16
Funktion
12
Pos
1
2
3
4
Benämning
Pann- Temperatur
Pann- Rökgastemperatur
Status på pannan
Statusvisning av displayen
Funktion
Visar aktuell temperatur i pannan
Visar aktuell temperatur på rökgaserna

Se “Status på pannan:” på Sidan 14
• Visar aktuellt menyläge
• Vid fel blinkar statusen rött

Se “Felmeddelanden” på sidan 43
• Visar aktuellt läge i menyträdet
• Pannans stopptid i dagar
5
Temperaturer i ackumulatortanken
Fyllnadsgrad [%] i ackumulatortanken
Aktuell tanktemp (topp, mitten, botten) mäts av tankgivarna
Beräknad värmekapacitet i tanken
6
7
Temperatur i varmvattenberedaren
Status på värmekretsar
Visar aktuell temperatur i varmvattenberedaren
• AV Värmekrets avstängd
•
Sol – Värmekrets i dagsläge
•
Måne – Värmekrets i nattläge
8
9
10
Visning av utomhustemperatur
Info
Inställningar
11
12
Standard
Av
Läge
13
14
15
16
17
12
Pump
Info
Kund
Tändning
Extra värmekälla
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
•
Snöflinga – Värmekrets i frostskyddsläge
Utomhustemperaturen mätt vid utomhusgivaren
Visar hjälptext till den aktuella funktionen (när det är möjligt)
Gå till menyerna kundinställningar, installationsinställningar eller
servicemeny
Visar ursprungsmenyn.
Från alla menylägen kan inställningar ändras direkt på
standardmenyn.
Efter 10minuters inaktivitet går styrningen automatiskt tillbaks till
Standardmenyn
Val av driftsläge.

Se “Val av driftslägen” på sidan 13
Läge på pump:
grön: Pump I drift; Vit: Pump avslagen
•
Skifta till Info-nivå
•
Skifta till Kund-nivå
elektrisk tändning starta / stoppa
Driftsläge på extra värmekälla (om installerad)
Grön: Tillåten; Vit: Spärrad
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Styrning
2
V
Val av diftsläge
Välj driftsläge för pannan

2.1
VVB
Hand
<Funktion> Tryck
Autoläge
2.2
Auto
Av
VVB
•
<Auto> (för eldning vid både värme och varmvatten)
• Pannan kan tändas automatiskt

Reglerar: Pannan, Acktank, Värmekretsar, VV-Beredning

ytterligare reglering av värmekretsarna via fjärrpanel

Se “Fjärrpanel FR25 (analog) / FR35 (digital)” på sidan 25
•
<VVB> (drift endast för varmvattenberedning ex. under sommaren)
• Pannan kan tända automatiskt

Reglerar: Pannan, Acktank, VV-Beredning

Värmekrets:
Cirkulationspumpen slås av och
shunten ställer sig i stängt läge.
•
<Av>
• Pannan tänder ej automatiskt

Reglerar: Pannan (manuell tändning, manuell eltändning),
Värmeöverföring till acktank

Pump för VVB slås av

Värmekrets:
Cirkulationspumpen slås av och
shunten ställer sig i stängt läge.

Rökgasfläkt:
Startar vi öppning av panndörren
•
<Manuell>
• Läge för manuell körning och test av enskilda funktioner

(Rökgasfläkt, Spjäll etc. )

Pannstyrning avslagen

VVB-pump avslagen

Värmekrets:
Cirkulationspumpen slås av och
shunten ställer sig i stängt läge.
2.3
Av
2.4 Manuell
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
13
V
Styrning
2.4
Status för pannan:
Panna: AV Styrningen känner av temperaturer i pannan och rökgaserna för att avgöra vilket
läge pannan befinner sig i.
Fyll PANNA: AV
När pannan inte brinner, är i Glödhållningsläge eller laddar över restvärme så
visas statusen „AV“.
Panna: Tändning fördröjning „Förbereder“:
 Om panndörren är öppen i mer än 90sekunder visas pannan som laddad

om tändningen misslyckas återgår pannan till statusen „AV“

Efter att ha stängt dörren återgår pannan till
status „Förbereder“
• Pannan är påfylld med ved
• Automatisk tändning är aktiverad

Pannan väntar med tändning tills värmebehov
• Tändning kan även göras manuellt / manuellt elektriskt
Panna: Tänder „Panna tänder“:
• Den elektriska tändningen är aktiverad
• Rökgasfläkten är avslagen
• Förvärmning av tändspiralen

efter 3 minuter försvinner symbolen
Panna: Förbränning Panna: Dörr öppen 14
„Panna förbränning“:
• Rökgasfläkten går 100%
• Primärluftsspjället öppnar (100%)
• Styrningen övervakar rökgastemperaturen

Inom 10minuter måste rökgastemperaturen stiga minst 10°C

och den inställda måltemperaturen nås inom 45minuter
Målvärde (HV20 = 170 [°C]; HV30 = 180 [°C]; HV40-50 = 185 [°C]; HV60 = 200 [°C])

Då ändras statusen till “Full Effekt”

Om pannan misslyckas att uppnå rökgastemperaturen 100 [°C] så
återgår den till statusen „AV“
„Dörr öppen“:
• Panndörren är öppen
• Rökgasfläkten går 100%

för att evakuera rökgaserna om någon pannlucka öppnas
• Om panndörren är öppen i mer än 5 minuter vid eldning så visas ett
felmeddelande.
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Styrning
Panna: Full effekt V
„PANNA: full effekt“:
• Styrningen reglerar rökgasfläkten och luftspjällen för optimal förbränning och
för att nå inställt mål för rökgastemperaturen
„PANNA: modulerar ner“:
• Aktiveras vid övergång från full effekt till del effekt
• Rökgastemperaturen reduceras till målvärdet för del effekt

inom 20 minuter (inom 5 minuter vid övertemperatur på pannan)

reducering av rökgasfläktens varvtal
Panna: deleffekt
Panna: Glödhållning Panna: STB
„PANNA: deleffekt“:
Pannan går ner till del effekt när
• Ackumulatortankens mittengivare uppnått 70°C
• Eller panntemperaturen stiger över 80°C
under drift i läget „Panna full effekt“ eller
„PANNA: modulerar ner“
• Acktankstemperaturen i mitten <70 [°C] - Hysteres (2°C) = 68 [°C]
och panntemperatur <80 [°C] - Hysteres (2°C) = 78 [°C]
„PANNA: nedeldning“:
• Om restsyrehalten stiger under 25minuter och är över 15% går pannan
in i statusen „Nedeldning“

Reducering av primär och sekundärluft

Reducering av varvtalet på rökgasfläkten
„PANNA: Glödhållning“:
• Om restsyrehalten är över 15% i mer än 10minuter går pannan över
till „Glödhållning“
Statusen „Glödhållning“ är aktiv i:
• 600 Minuter i läget „Comfort“

Se “Glödhållning och restvärme” på sidan 24
„PANNA: Restvärme“:
Laddar över pannans restvärme till ackumulatortanken
• Efter„Glödhållning“ eller „Nedeldning“ går pannan över till
„Restvärme“
Statusen „Restvärme“ är aktiv i:
• 360 Minuter i läget „Eco“

Se “Glödhållning och restvärme” på sidan 24
„Panna övertemp“:
• Överstiger temperaturen 87 [°C] visas statusen „Övertemperatur“
• Rökgasfläkten stannar (0%)
• Primärluftsspjället öppnas minimalt (15%) Sekundärlufts spjället reglerar
O2 värdet
• Pump „På“, Shunt „Öppnar“
• Om panntemperaturen sjunker tillbaks under 87 [°C]

Går pannan över i „Del effekt“
„Panna STB“:
• Om panntemperaturen stiger över 100 [°C] går pannan in i läget „STB“
• Rökgasfläkten stannar (0%)
• Luftspjällen stängs
• Cirkulationspump „På“ / Shunt „Öppnar“
• Felmeddelande: „Nr.2 Varning pannan överhettad STB“
 STB måste återställas manuellt när temperaturen sjunkit

Se “Återställning av STB vid överhettad panna” på sidan 44
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
15
V
Styrning
2.5
Menyträd - Info
 I menyn <Standard> tryck på
Info VK
Namn på nästa meny
 Bläddra mellan upp/ner med menypilarna
Namn på tidigare meny
Mål: Inställt mål reglervärde
Är: Aktuellt värde (Position)
 I Info-Menyn kan du trycka på sympolen
för att gå direkt till inställningar
Info Värmekrets
Värmekrets för radiatorer
Värmekrets för golvvärme

Vid värmekurva under 1,0
Info Värmekrets 1-6
(beroende på inst)
• Värmen påslagen
PÅ
• Värmen avslagen
AV
• I värmeläge
• I reducerat läge
• I frostskyddsläge
Utomhustemp genomsnitt: 5˚C Framledn. Mål
Framledn. Är
Pump PÅ / AV
Shunt AV / ÖPPN / STÄNG
Framledningstemp pannan stävar efter
Aktuell Framledningstemperatur
Cirkulationspumpens driftststus
Shuntventilens driftstatus
Info VVB
VVB värmning PÅ / AV
VVB-Mål
VVB-Är
Pump PÅ / AV
VVC-pump aktiv JA / NEJ
VVC-pump PÅ / AV
Info / Boiler 1, 3-6
(beroende på inst)
VVB laddas med värme AV / PÅ
Temperaturen varmvattenberedaren skall hålla
Aktuell temp i varmvattenberedaren
Status för laddpump VVB
Status aktivering av VVC-funktion
Driftsstatus VVC-pump
Info Panna
Pannstatus
Panntemperatur
Rökgastemp Bör / Är
Info / PANNA
Aktuell status på pannan
Temperatur i pannans vattenmantel
Rökgastemperaturens mål och aktuella värde
Tändning PÅ / AV
Rökgasfläkt
Primärluftspjäll Mål / Är
Sekundärluftspjäll Mål / Är
Tändning aktiv / inaktiv
Rökgasfläktens varvtal i % avmaximalt varvtal
Primärluftspjällets öppning i % av maximal öppning
Sekundärluftspjällets öppning i % av maximal öppning
O2 Mål / Är
16
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Restsyrehalt i % mätt av lambdasonden i rökgaserna
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Styrning
V
Info AT
Lagrad värmekapacitet visad i % av den totala inställda
maxtemperaturen
Tankpumpen aktiv / avstängd
PÅ - Öppen
(Tank mitten)
AV - Stängd
(Tank botten)

Se “Snabbladdningsventil” på sidan 23
Fyllnadsgrad
Laddpump PÅ / AV
Snabbladdventil
PÅ / AV
Info / AT
Visar tankens temperature vid de tre tankgivarna
Tankens färger:

Laddad: 80% => röd

Laddad: 30% => blå

Laddad mellan 30-80% => blå / röd
70°C
60°C
20°C
Returventil
Returventil
Av/Öppnar/Stänger
Av / Öppnar / Stänger
Returtemperatur
Mål / Är
Pannans returtemperatur
Info Extern
Brännare
Externvärmetemperatur
Externvärmeventil PÅ / AV
Externvärmepump PÅ / AV
Info / Externvärme
Spärrad, Aktiverad
Externvärmeventil TILL/FRÅN
Externvärmepump TILL/FRÅN
Info graf
Info graf
Panntemperatur
Grafisk statistik över de senaste 24timmarna
VVB temperatur
Tankfyllnad (fyllnadsgrad)
Info Räknare
Info räknare
Styrning / Värme
Fulllast / Dellast
Tändning / Rökgasfläkt
Driftstimmar på respektive enhet
Info Serienummer
Info Serienummer
Panntyp
Vald pannmodell
Tillverkningsnummer
Kommissions-Nr.
Mjukvaruversion
Styrningens mjukvaruversion
Firmwareversion I/O
Mjukvara I/O- Version
Seriennummer I/O
S-Nr. Enhet
IP-Adresse
Automatisk eller manuellt vald IP-Adress
Status pannans ID-Kort
OK
Info Felmeddelanden
Info Fel
Felmeddelanden
och beskrivning
Förteckning över närvarande aktiva fel.
När felet avhjälpts försvinner meddelandet

Se “Felmeddelande lista” på sidan 46
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
17
V
Styrning
2.6
Meny „Veckour“, „Dagsur“
Installatörsinställningar
Justera till och frånslag av temperaturer i varmvatten och värmekretsar
Dagsur
För inställning av samma tider hela veckan på värmekretsen och varmvatten
Veckour
För inställning av olika tider varje dag i veckan på värmekretsen. Inställning fär
varmvattenberedning sker fortfarande på dagsur.
VK+VVB Veckour
För inställning av olika tider varje dag i veckan på både värmekretsen och
varmvattenberedningen.
Nr. D9 Dagsur/ Veckour
Dagsur
Veckour
VK+VVB Veckour
<Antal block för veckour>: maximalt 7 Block
För att ställa in olika temperature olika veckoperioder.
Nr. D10
Antal block för veckour
Fabr: 2
Vid val av 2 block: Måndag - Fredag, Lördag - Söndag
2
1
2
Nr. 1 VVB 1 Dagsur Må-Sö
Nr. 1a VVB 1 Veckour
3
Må Ti On To Fr
4
5
PÅ 17:00
Lö Sö
PÅ 17:00
PÅ
--:--
AV 20:00
AV
--:--
PÅ
--:--
AV
--:--
AV 20:00
6
7
Pos
1
2
3
4
5
Benämning
Nummer på aktuell meny
Beskrivning av aktuell meny
Välj vilken dag inställningarna skall
ändras under
PÅ- Växlingstid
AV- Växlingstid
6
<+> / <->
7
18
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Funktion
vid dagsur 1,2,3; vid veckour 1a, 1b, 1c
• Valda dagar för inställningar är markerade

med grönt fält
• Val av reducering av temperatur för markerade
dagar/block
• Varje dag har två tider inställbara I 30minuters
intervall <+> / <-> (klicka på tiden för ändring)
• Den valda tiden för ändring blir markerad

med röd text
• välj önskade tider för till och frånslag inom 30
minuters intervall
• Spara ändring
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Styrning
3
Kundinställningar
3.1
VVB-Laddning
V
Installatörsinställningar
Vid ackumulatortank med varmvattenberedning eller vid extern beredare
görs inställningar av laddtider under <Nr. 1 VVB Dags- Veckour>
<Nr. 2 Mål- Temperatur „VVB“> specifikt för varje ansluten beredare.
Nr. B1 VVB 1
EJ installerad
installerad
Kundinställningar
• a k t i v e r a d när statusen
<Auto> eller
<VVB> är aktiv
Nr. 1 VVB Dagsur Må-Sö
PÅ
AV
17:00
PÅ
AV
20:00
--:--
Nr.2 VVB 1 Måltemperatur
Fabrik: 60°C
Inställning av <Nr. 1 VVB Dags- Veckour>
Dimensionering av varmvattenberedaren så att en laddning per dygn räcker
rekomenderas.
--:--
• Här väljs den temperatur som vamvattenberedaren kommer att laddas till
under valda tider i menyn <Nr. 1 VVB Dags- Veckour> och temperaturen
väljs under <Nr. 2 Mål- Temperatur „VVB“>
60 °C
Installatörsinställningar
Under <Nr.1 VVB Dags- Veckour> väljs temperatur för aktivering av laddningen
som är beredarens måltemp minus inställd tempdifferens.

Exempel:
Nr. B2 VVB 1
Tempdifferens VVB laddning
Fabrik: 6°C
Nr. B3 VVB 1
VVB temperatur minimum Fabrik: 40°C
40°C
Nr. B90 Aktiverad
minimumtemp VVB
PÅ
AV
<Nr. 2 Mål- Temperatur „VVB“> (60°C),
<Nr. B2 Tempdifferens VVB laddning> (6°C)
=> Laddning av VVB startar vid 54 [°C]
6°C
06:00
22:00
PÅ
AV
--:---:--
• VVB laddning sker utanför valda tider under <Nr. 1 VVB Dags- Veckour>

När VVB ligger under gränsen för minsta valda temperatur
„<Nr. B3 VVB Minimumtemperatur>

VVB laddas då till inställd temp under <Nr. 2 Mål- Temperatur „VVB“>

Och under aktiverad minimumtemp
„<Nr. B90 Aktiverad VVB temp. Minimum>
• Utanför inställda tider för <Nr.1 VVB Dags- Veckour> och <Nr. B90
Aktiverad minimumtemp VVB> sker ingen VVB laddning alls.
3.1.1
Övervakning av VVB temperaturen (enligt fabriksinställningarna):
54°C
0
3
6
40°C
9
12
15
40°C
17
20
22
24
Laddning av VVB sker när temperaturen sjunkit under 40 / 54°C
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
19
V
Styrning
3.2
Pump för varmvattencirkulation
Kundinställningar
Varmvattencirkulation används för att cirkulera varmt vatten i ledningarna
ut till tappställen för att direkt få tillgång till varmvatten. Pumpens gångtider
är inställbara och kan konfigureras olika för varje ansluten beredare.
Nr.2a Cirkulationspump
VVB 1
PÅ
PÅ 11:00
6:00
AV
AV
8:00
Aktivering av VVC-pumpen:

Under inställda tidsfönster
Inställningar för VVC-pump

Se “Parameter B - VVB:” på sidan 54
13:00
PÅ 16:00
AV
20:00
3.3
Legionellaskydd
FARA
Temperaturskydd under Legionellaskyddsprogram
Vid för hög temperatur finns skållningsrisk.
Vid för låg temperatur säkerställs inte neutralisering av
eventuella bakterier.
• Temperaturinställning på 70 [°C] vald.

Med en temperatur på 70 [°C] i över 3 Minuter elimineras
risken för eventuella legionellabakterier.
• Blandningsventil för varmvattnet skall monteras för att
undvika skållningsrisken under drift av legionellaskyddet.
• Se Monteringsanvisningen “Blandningsventil” på sidan 20
Installatörinställningar
Programmet för legionellaskydd aktiveras när funktionen är vald
<Legionellaskydd-PÅ> för respektive varmvattenberedare.
Nr. B4 Legionella program
PÅ
AV
Nr.B5 VVB 1
Legionellaskydd Måltemperatur
Fabri: 70°C
70 °C
• Legionellaskyddet värmer varmvattenberedaren till vald temperatur under
<Nr. B5 VVB1> och vid valt tillfälle under
<Nr. B6 Legionellaskydd veckoprogram>.

Aktivering av legionellaskyddet kan väljas till maximalt 4 gånger per dag.
Nr.B6 Legionellaskydd
Veckoprogramm
Må Ti On T o Fr Lö Sö
a 17:00
b
--:--
c 00:00
d
--:--
20
T I P S

Rekomenderade inställningar för legionellaskyddet
• Starta legionellaskyddet inom tidsramen vald i menyn
<Nr. 1 VVB Dags- Veckour>
• Normalhushåll: 1 x veckovis
• Restauranger, hyreshus: daglig aktivering av legionellaskyddet.
(eller i enlighet med lokala bestämmelser)
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Styrning
3.4
V
Värmekretsreglering
• Är aktiverad när pannan är i läge
inställningarna för Värmekrets (1-6).
<Auto> enligt installatörs
3.4.1
Temperaturreglering
Temperaturreglering av värmekretsarna är möjlig med:
• „Värme“ efter vald inomhustemperatur
• „Reducerad“ efter vald reducerad inomhustemperatur
• „Av“ – ingen temperaturreglering är aktiv
• „Frostskydd“ (endast drift av cirkulationspumpar)
Styrningen beräknar värmebehovet efter en genomsnittlig utomhustemperatur
och styr värmen efter vald inomhustemperatur
(Dags reducering av temperaturen):
• Sker med fördröjning

för att få en stabil reglering av inomhustemperaturen

ändringar i inställningarna märks först nästa dag
Fjärrstyrning:
För ändring av den valda och beräknade inomhustemperaturen
<Nr. 4 Dags innetemperatur> ändring +/- 3 [°C] är möjlig via fjärrpanelen

Se “Fjärrpanel FR25 (analog) / FR35 (digital)” på sidan 25
3.4.2
Värme
Kundmenyn
Nr.3a VK 1
Veckour
• Inställning av tider för värme görs i <Nr. 3 Dags / Veckour>

Utanför dessa tider går värmekretsen på reducerad temp .
Må Ti On To Fr Lö Sö
PÅ
06:00
PÅ
15:00
AV
09:00
AV
22:00
VK 1
• Inställning av önskad innetemp görs i
<Nr. 4 Dags rumstemperatur> mellan 14 - 26 [°C]
Nr.4 Dags innetemp:
Fabri 20°C
20 °C
Nr.5 Reducerad innetemp:
Fabri 16°C
16 °C
Beräkning av framledningstemperatur:

Se “Värmekurva (Lutning)” på sidan 25
Vald rumstemperatur (enligt fabriksinställningar)
20°C
20°C
16°C
16°C
Tempreducering
Tempreducering
0
3
6
9
12
15
18
21
22
24
Exempel: På / Av tider enligt fabriksinställningarna för dag/reducerad temperatur
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
21
V
Styrning
3.4.3
Utomhustemperatur- Avstängning av värmen
Installatörsinställningar
<Nr. D12 individuellt> Temp för avstängning individuellt för varje värmekrets.
<gemensammt alla VK> Samma temp för avstänging på samtliga värmekretsar.
Nr.D12 Utetemp
Avstängning
individuellt
gemensamt alla VK
3 olika gränslägen för utomhustemperaturen styr avstängning av värmen

beroende på aktivt värmeprogram och tid på dygnet
<Nr. 11,12,13 „värme av“> beroende på utomhustemperatur
• <Värme av vid utetemp över>- Nr. 11 (16°C)

när den genomsnittliga utomhustemperaturen stiger över valt värde
stängs berörd värmekrets av (Sommaravstängning).
• <Värme av vid dagssänkning>- Nr. 12 (8°C)

om den genomsnittliga utetempen överstiger valt värde under
reducerad temp dagtid så stängs berörd värmekrets av.
• <Värme av vid nattsänkning> - Nr. 13 (-5°C)

om den genomsnittlig gutetempen överstiger valt värde under reducerad
natttemp så stängs berörd värmekrets av.
Kundinställningar
Värmekrets 1-6 värme av
Nr.11 Utetemp över
Fabrik: 16°C
16°C
Nr.12 vid dagssänkning
Fabrik: 8°C
Nr.13 vid natsänkning
Fabrik: -5°C
8°C
-5°C
Utomhustemp
16°C
Restvärme
0°C 0
-5°C
-10°C
3
6
Nattreducering
Aktiv
Värme Aktiv
8°C
VÄRME FRÅN
FRÅN
Restvärme
Värme aktiv
9
12
15
18
21
22
24
24
Reducering Aktiv
3.4.4
Reducerad värme
Installatörsinställningar
Nr.D5 Aktivering
dagsänkning
PÅ
AV
06:00
PÅ
--:--
22:00
AV
--:--
• Reducerad innetemperatur <Nr. D5 Reducerad innetemp>

Reducerad temp dag mellan 06:00 - 22:00

Reducerad temp natt mellan 22:00 - 06:00
3.5
Prioritering av varmvatten
Installatörsinställningar
Nr. B60 Varmvattenprio
PÅ
AV
AUTO
Serviceinställningar
Nr. N3 VVB 1-6
Framledreducering Faktor Fabrik: 1.0
22
1.0
För att snabbt få varmt duschvatten reduceras värmen till värmekretsarna
tillfälligt.
<PÅ>: Stänger värmekretsarna

när laddning av varmvatten sker

varmvatten fås snabbt

ingen värme går från pannan ut till värmekretsarna
<AV>: Ingen reducering av värmen vid eldning från kall tank.
<AUTO>: Reducerar värmen till värmekretsarna vid behov av varmvatten

bara vid upptändning och fullast.
• För värmekretsar utan shunt:

Stängs värmekretsen
• För värmekretsar utan shunt:

Beräknas reduceringen av framledningstempen
Exempel 1: VVB mål: 60; VVB är: 40; Reduceringsfaktor 1.0;
Framl. mål: 50; ==> Framl. temp: 50-((60-40)*1.0)= 30 [°C]
Exempel 2: VVB mål: 60; VVB är: 55; Reduceringsfaktor 1.0; Framl.
mål: 50; ==> Framl. temp: 50-((60-55)*1.0)= 45 [°C]
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Styrning
3.6
Frostskyddsfunktion
Installatörsinställningar
Det finns två skyddsnivåer för aktivering av frostskyddsläget.
• Utomhustemperatur under inställt värde <Nr. D2 Frostskydd > (1°C)

Aktiverar cirkulationspumpen, Shunten förblir tillslagen“
• Pann eller fremledningstemp under inställt värde i
<Nr. D3 Frostskydd> (7°C)

Aktiverar pannans pump och aktiverar shunten
Nr. D2 Frostskydd
V
Pump På vid utetemp under.
Fabrik: 1 °C
1°C
Nr. D3 Frostskydd
Framledn.-Måltemp
Fabrik: 7°C
7°C
3.7
Tankstyrning
Installatörsinställningar
Styrning av värmeöverföringen från pannan till tanken.
• Pumpen startas när:
• En panntemperatur på  52°C uppnåtts (Inställning L1)
• Samt att panntemperaturen är högre än <Nr. O5 Tank> (-3°C)
„Tanktemperatur topp“.

Exempel: Panntemperatur 60 [°C], Tanktemperatur topp sjunker till
63 [°C] ==> Pumpen aktiveras
Nr.C1 AT
Ej installerad
installerad
tank med vvb
Nr. C2
R-Shunt Gångtid
Fabrik: 150Sek
150 Sek
• Shunten är stängd „AV“
• Pumpen aktiveras „PÅ“
• Upp till en panntemperatur på < 57 [°C] (Inställning L2)

Interncirkulation i pannan
Serviceinställningar
Nr. O5 Acktank
Tankladdning differens
Fabrik: -3°C
-3°C
Nr. O12 Acktank
För beräkning av fyllnadsgrad (Tanktemperatur 75 [°C] => 100% Laddad)
Laddtemperatur för acktank
Fabri 75°C
75°C
3.7.1
Snabbladdningsventil
Installatörsinställningar
Inställningar för snabbladdningsventil till värmesystemet
För att snabbare uppnå värme i „Ackumulatortankens topp“

vid pannstatusen „Upptändning“ och efterföljande status

för snabbare uppvärmning av värmekretsarna
Fram till <Nr. O6 Snabbladdning av vid tanktemp> (topp = 70 [°C]) står
snabbladdningsventilen i läget „TILL“(A-AB).

Mätt vid givaren för „Tanktemperatur topp“

Uppvärmning sker endast av tankens topp
Nr.C5 Snabbladdventil
Ej installerad
Installerad
AB
A
B
Serviceinställningar
Nr. O6 AT
Snabbladdning av vid tanktemp
Fabri: 70°C
70°C
Över denna temperatur stänger snabbladdningsventilen till läget „AV“ (B-AB).

Uppvärmningen sker av hela tanken
3.8
Dellast reglering
Installatörmenyn
Nr. C3
Dellast vid tank mitt över
Fabri: 70°C
70°C
Serviceinställningar
Pannan går över i dellastläget när:
• Tanktemperaturen (Mitt) når över <Nr. C3> (70°C).

Laddning av tanken sker långsammare

Längre brinntid i pannan
• Panntemperaturen når över <Nr. K13 Panna> (80°C)(Säkerhetsfunktion).
Nr. K13 Panna
Dellast vid panna över
Fabrik: 80°C
80°C
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
23
V
Styrning
3.9
Glödkvarhållning-Restvärme
Kundinställningar
Pannan känner att veden i pannan tagit slut.

Via lambdasonden som mäter restsyrenhalten.
och går över till statusen „nedeldning“ eller „glödhållning“.

Vid „Comfort“ går pannan över till „glödhållning“
Vid „Eco“ går pannan över till „nedeldning“
Nr.14 Comfort
Eco
Serviceinställning Nr. K19 Panna
Rökgastemperatur
Nedeldning/Glödhållning
Fabrik: 85°C
Omrökgastemperaturen är under <Nr. K19 Panna> (85°C) i längre än
<Nr. K17 Panna> (25 min.) går pannan över i <glödhållning>

Funktionen K19 träder bara i kraft vid defekt eller ej ansluten lambdasond.
85°C
Serviceinställning Nr. K20 Panna
Glödhållning
Fabrik: 600 Min
Glödkvarhållning

Pannan stänger luftdraget och behåller värmen för att bevara glöden
När glödhållningen är ställd på „Comfort“ (Vinter)

Se “Rengöring av konvektionsdelen” på sidan 45

Inställning <Nr. K20 Panna> (600 min)
600 Min
Nr. K23 Panna
Restvärme vid panna under
Fabrik: 60°C
60°C
Nr. K22 Panna
Skillnad Panna Tank
Fabrik: 5°C

Efter (10tim) går pannan över i „Restvärme“
5°C
Nr. K32 Panna
Restvärmeöverföringstid i ECO
Fabrik 360min
360 Min
Restvärmeöverföring

Pannans restvärme förs över till ackumulatortanken
Restvärmeöverföringen sker efterglödkvarhållning eller nedeldning.
• I läget „Comfort“ sker restvärmeöverföringen tills
temperaturen är under <Nr. K23 Panna> (60°C)
• I läget „Eco“ sker restvärmeöverföringen tills tiden i
<Nr. K32 Panna> (360 min) har uppnåtts

Efter (6tim) stängs sedan pannan av.

Laddpumpen går, så länge panntemperaturen <Nr. K22 Panna>
är (5°C) högre än ackumulatortankens botten.
TIPS

Inställning Sommar
• Under sommaren rekomenderas <Eco> för minsta förluster när
det är långt mellan eldningarna. Varmen tas till vara av tanken.
Inställning Vinter
• Under vintern rekomenderas <Comfort> för att hålla pannan
varm mellan eldningarna och underlätta ny upptändning.
3.10
Blockeringsskydd
Pannan utför automatiskt motionering av pumpar och shuntar vid lång
stilleståndstid för att undvika blockering.
• Varje Måndag klockan 12:00
• Cirkulationspumpen går i en minut
• Shunten öppnar och stänger sig en gång
24
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Styrning
3.11
V
Värmekurva (Lutning)
Installatörsmenyn
• Inställning av lutningen på värmekurvan <Nr. A2 VK 1>
Ändrar konstant framledningstemperaturen i värmekretsarna i förhållande till
utomhustemperaturen.
• Exakt justering av värmekurvan
• Korrekt justering av värmesystemet utifrån beräkning av
det aktuella behovet
Nr. A2 VK 1
Lutning
Fabrik: 1,6
1.6
2,75 3 3,25 3,75
110
2,5
2,25
100
90 2
1,75
1,5
1,25
Kurva
80 C
°
70
50
0,5
40
30
0,25
20
-20
-15
-10
-5
60 f
1
0,75
Framledningstemperatur °C
0
5
10
Utetemperatur °C
15
20
Beräkningen av framledningstemperaturen sker efter ett genomsnitt av
utomhustemperaturen.

Justerbar för varje värmekrets (1-6).
Kurvan ställs för att efterstäva en innetemperatur på 20 [°C]

För andra innetemperaturen:
Paralellförskjuts hela kurvan (både topp och botten)
Exempel:
Värmekrets med: Lutning: 1,5; Dags innetemp: 20 [°C]
Värmekrets i värmeläge; Utetemperatur: 0 [°C]
=> Framledningstemperatur: 50 [°C]
Ändring av värmekurvan:
• Skall ske i små steg så att husets tröghet hinner anpassa sig till
ändringarna

Ändringar märks oftast först nästa dag.
4
Fjärrpanel FR25 (analog) / FR35 (digital)
4.1
Analog fjärrpanel FR25
Fjärrpanelen kan monteras med eller utan innegivare.

Se montaganvisning för fjärrpanelen.
Auto
Endast aktiv i <Automatik> läget
Funktion
• Val av värmekretsens värmeläge via vippbrytaren
• Finjustering av innetempen möjlig via vredet

Se “Strömbrytare driftslägen” - “Automatik” på sidan 13.
Vippbrytare:
0
Värmekretsen går i permanent reducering

Reglerar efter inställd reducerad innetemperatur
Värmekretsen går i Dags/veckours drift

Reglerar innetemperaturen efter inställda tidsfönster och temperaturer
Värmekretsen går i permanent värmeläge

Reglerar efter inställd innetemperatur
Vred:
0
Finjustering av innetempen:
+: Höjning av 2 till 3 [°C] .
-: Sänkning av 2 till 3 [°C]
.
Varningslampa:
Blinkar rött vid larm från pannan
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
25
V
Styrning
4.2
Digital fjärrpanel FR35
Fjärrpanelen kan monteras med eller utan innegivare.

Se montageanvisning för fjärrpanel
Auto
Endast aktiv i <Automatik> läget Funktion
• Val mellan värmekretsens värmelägen är möjliga

Se “Val av värmelägen” - “Automatik” på sidan 13.
• På fjärrpanelens display
De olika värmelägena:
AV Värmekretsen är avstängd (bara frostskyddet aktivt)
OFF

Reglerar inställd framledningstemperatur

Se “Parameter D - Allmänt” på sidan 56
AUTO
Värmekretsen värmer enligt inställningarna i dags och veckour

Reglering av inomhustemperaturen enligt de tidsfönster som valts för
värme och reducerad temperatur.
SÄNKNING
Värmekretsen går konstant på reducerad inomhustemp

Reglerar efter vald reducerad innetemp
VÄRME
Värmekretsen går permanent i värmeläget

Reglerar efter vald innetemp under värmeläget
PARTY
Värmekretsen går över till Värmeläget, men växlar vid nästa tidsfönster
automatiskt över till AUTO

Reglerar efter inställd innetemp i värmeläget

Det aktuella värmeläget överbryggas till Värme för att vid nästa skiftning
av värmeläge automatiskt gå över till AUTO läget.
KORT SÄNKNING
Värmekretsen går över till reducerad temp, men växlar vid nästa tidsfönster
automatiskt över till AUTO
Reglerar efter inställd innetemp i reducerad temp
Det aktuella värmeläget överbryggas till reducerad temp för att vid
nästa skiftning av värmeläge automatiskt gå över till AUTO läget.
Finjustering av inomhustemperaturen:
+: Höjning av 2 till 3 [°C]
-: Sänkning av 2 till 3 [°C]
Fellampa:
Blinkar vid larm från pannan
Visning - Inställning:
Nr. A6a Visning fjärrpanel HK1
VVB 1
VVB 5
26
VVB 3
VVB 6
VVB 4
Tank
Fjärrpanelen (FR35) kan förutom värmekretsens info visa en valbar parameter.
• VVB-temperatur 1 - 6
• Tankfyllnadsgrad
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Uppstart
VI
Kapitel VI: Uppstart
FARA
Uppstart skall utföras av person med tillräcklig kunskap,
oförutsedda faror kan uppstå!
• Uppstart och ifyllnad av garantibevis måste utföras av certifierad
Hargassner partner eller Hargassner Sverige.
1
Kontrollera före uppstart
kontrollera platsens och installationens säkerhet

Se montageanvisningen “krav på installationsplats” på sidan 16
Montering av pannan
 Kontrollera så att monteringen av samtliga komponenter är korrekt.

täthet, funktion, gångriktning på motorer etc.

korrekta avstånd till brännbart material
2
Påbörja uppstart
Efter korrekt utförd installation och kontroll av installation, funktioner och
säkerhet så kan uppstart påbörjas enligt checklistan (nedan).
OBS!
Uppstarten skall utföras av tekniker med behörighet för uppstarter.
Uppstartsprotokollet med identifikationsnummer skall skickas till
Hargassner Sverige AB inom 30dagar för att garantin skall vara giltig.
En kopia av uppstartsprotokollet skall sparas i instruktionsboken,
förvara instruktionsboken i facket på insidan av pannans dörr.
2.1
Kontrollera vid uppstart - Checklista
1 Montage av pannan och täthet (Dörrar, luckor): se montageanvisningen
2 Termisk nödkylsventil: se montageanvisningen sidan 21,
Övertrycksventil: se montageanvisningen på sidan 19 och brandsläckare: se montageanvisningen sidan 16
3 Rökrör till skorsten, täthet, isolering, avstånd till brännbart, dragbegränsare

se montageanvisningen sidan 18
4 Installation av värmekretsarna enligt principskiss
5 Installation av arbetsbrytare före pannan 230 [VAC]

Se montagebeskrivningens “Elektrisk installation” på sidan 22
6 El-installationen, skifta till manuellt läge på pannan och provkör samtliga pumpar, shuntar etc.

Se “Inställningar manuellt läge” på sidan 49
7 Korrekt placering av givare (Framledning-, VVB-, Retur-, Panna-, Rökgastemp, Överhettningsskydd,...)

Se montageanvisningen “montering av givare” på sidan 23
8 Konfigurera pannan efter vald principskiss i Installatörsmenyn: Se “Installatörsinställningar” på sidan 52
9 Förklara upptändningen och inlägg av veden för kunden: Se “Vedinläggning” på sidan 30
10 Förklara lättare felsökning: Se “Felmeddelanden” på sidan 43
11 Förklara den veckoaktuella rengöringen: Se “Veckovis rengöring” på sidan 40
12 Förklara den årliga rengöringen och servicen för kunden

Se “Årlig Rengöring och underhåll ” på sidan 41
13 Förklara fabriksgarantin och den förlängda garantin som fås vid tecknande av underhållsavtal

Se “Fabriksgaranti” på sidan 41
14 Om möjlig provelda med kunden och kontrollera gångriktningar på shuntar ännu en gång
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
27
VII
Brukande
Kapitel VII: Brukande
1
Säkerhetsföreskrifter
FARA
Saknade, trasiga eller bortkopplade säkerhetsfunktioner!
Dödsfall, Personskada, eller skada på egendom kan uppstå
vi avsaknaden av nödvändiga säkerhetsfunktioner.
• Kontrollera regelbundet funktion på säkerhetsutrustning och
komponenter ör att säkerställa korrekt drift.
• Koppla aldrig bort säkerhetsfunktioner
• Om fel eller skada upptäcks på säkerhetsfunktion, åtgärda
detta omedelbart.
• Lokala föreskrifter och regler runt säkerhetsanordningar
måste följas.
1.1
Åtgärder i händelse av fara
Pannans funktion tillåter ej omedelbar avstängning efter utförd antändning
av bränslet.
1.1.1
Värmebehovet skall kontrolleras innan pannan fylls med ved och tänds
Pannan reglerar värmen till förbrukarna och pannans effekt. Upptändning är ej
möjlig när:

ackumulatortanken är fylld

och värembehovet är lågt (hög utetemp, shunten är stängd) pannan
kommer då att överhetta och säkerhetsutrustningen kommer att lösa ut.
Möjliga åtgärder för att skapa värmebehov:
• Kyla varmvattenberedaren (Spola varmvatten i kranen)
• Aktivera en värmekrets och öppna fönstren
1.1.2
Vid strömavbrott
Vid strömbortfall öppna ej vedluckan på pannan

Risk för inrykning
När strömmen återfås startar pannan i läget
„Upptändning“ och övervakar rökgastemperaturen.

Om rökgastemperaturen stiger

Pannan återgår till driftläget och börjar reglera efter valda inställningar

Om rökgastemperaturen sjunker

Har pannan slocknat

Se “Upptändning” på sidan 34.
28
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Brukande
1.1.3
VII
Läckage i vattensystemet (för lite vatten)
Vid läckage eller för lite vatten i systemet så kan värmeöverföringen mellan
panna och tank/ar samt värmesystemet påverkas.

Risk för överhettning av pannan.
 Pannan får ej brukas.
 Åtgärda läckan.
 Kontrollera att korrekt driftstryck uppnåtts.
1.1.4
Läckage från pannan (Röklukt, Rök)
 Bruka ej pannan.
 Kontrollera luckornas tätningar och skorstensanslutningen.
 Visst läckage från dragbegränsare kan förekomma vid kall skorsten.
2
Kontrollera innan eldning
Vattentryck i pannan och värmesystemet.
Funktionen på den termiska nödkylningsventilen.
Pannans display (Ev. Felmeddelanden, Pannstatus).
Åtgärda felmeddelanden.
2.1
Öppna panndörren
Vid öppning av panndörren varvar automatiskt rökgasfläkten upp till 100%

och pannan går upp till maxeffekt så länge panndörren är öppen

öppning av pannans luckor under drift medför tjärbildningar i pannan

Se Pannans status: -“Panndörr öppen” på sidan 14
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
29
VII
Upptändning
3
Inläggning av veden
Inläggningen och placeringen av veden är mycket viktig för att uppnå korrekt
förbränning och få rätt funktion från pannan.
3.1
Grovlek på veden (Diameter)
För korrekt förbränning är grovleken på veden viktig och placeringen för att
undvika upphakningar i vedutrymmet.
Klenare vedträ
Medelklyvd ved
6-7
B [cm]
R [cm] 12 - 16
7 - 10
T I P S

Klyv all ved!
För bättre förbränning och torkning klyv samtliga vedträd
minst en gång.
3.2
Placering av veden i vedutrymmet
Vid grövre klyvd ved placeras denna högst upp så den
hinner torka och förvärmas innan förbränning
4. Skiktet: Medelklyvd ved
Fyll vedutrymmet – Mängd efter värmebehov
3. Skiktet: Tändmaterial
Vedflisor, klenare pinnar
Stickor
Tändtunnel
Rosteröppning
30
2. Skiktet: Tidningspapper- / Kartong
knyckla ihop och sprid ut över hela ytan
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
1. Skiktet: Klenare tändved
Håll öppet direkt runt rosteröppningen
Lägg stickor kors och tvärs över tändveden
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Upptändning
3.2.1
Tändtunnel
VII
För att kunna tända upp lämna utrymmet runt rosteröppningen fri.

Så luften kan färdas fritt från tändluckan ner i rosteröppningen

TIPS
Inget
material får täcka rosteröppningen!
Detta hindrar flödet av luften från tändningen
• Lämna en tändtunnel öppen vid inläggning av veden.
Tändtunnel
Rosteröppning
Rosteröppning
3.3
Lager 2: Papper eller Kartong
 Kartongen fördelas över hela ytan, men inte i för tjockt lager.

Riv gärna sönder i mindre bitar samt knyckla ihop tidningspappret
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
31
VII
Upptändning
3.4
Inläggning beroende på vedlängd
Möjlig längd: 50-55 [cm]
Maximal längd: 55 [cm]
Vedlängd ca. 50 cm
• Lager 1:

Lägg vedpinnarna bredvid varandra längs med vedutrymmet

Tändtunnel med fritt luftflöde

Sprid stickor över tändveden
3.4.1
Sprid ut stickor och kartong/tidningspapper över tändveden
För en snabbare upptändning sprid ut klenare stickor ovan första lagret.

Avstånd mellan stickorna minst 5 [cm]
3.4.2
Inläggning av kortare ved och bitar
OBS!
Täck hela utrymmet med ved för korrekt drift
• Kortare ved kan läckas in på tvären
• Fyll tomrummet framför den kortare veden med mindre bitar
32
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Upptändning
VII
Vedlängd ca. 33 cm
Vedlängd ca. 37 - 40 cm
• Lager 1:

Lägg in på längden och sprid
ut över utrymmet
• Lager 3:

Lägg in på längden och
placera mot bakkant.

Använd kartong för lager 2

Ställ några vedträn på
höjden ovanpå kartongen
längst fram mot luckan
stående
• Lager 1:

Lägg några pinnar på tvären
längst bak för att täcka
tomrummet

Tändtunnel med fritt flöde

Sprid ut stickor över
• Lager 3:

Placera veden på tvären
Vedpinnar
Briketter
• Lager 1:

Lägg in på längden och
täck hela utrymmet

Sprid ut pinnarna med minst
1 [cm] mellanrum för luften
Briketter i kombination med ved

Lägg in briketterna i dubbla
rader på längden

Fyll utrymmet helt med
briketter
• Lager 1:

Briketter på längden

Håll tändtunneln fri
• Lager 3:

Briketter och ved läggs
in om vart annat på
längden

Se till att det inte blir för
tätt mellan lagren.

Tändtunneln måste ha fri
passage
3.5
Felaktig inläggning
Många hålrum
Veden är för tätt staplad
inget luftflöde når igenom,
glesa på veden närmast
rosteröppningen.
Tändtunneln igentäppt
av papper
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
33
VII
Upptändning
3.6
Vedskräp (Flisbitar G100)
OBS!
Tjärbildning i pannan och konvektionsdelen
• De små bitarna skall placeras i det understa lagret
• Små träfraktioner under G100
• maximalt 15% av utrymmet
Fyllning av klen ved, vedspill eller grovflis över minst 3 lager med normal ved.

Alternativt en lager med småpinnar och stickor

Jo mindre bitar ju svårare får elden att ta sig
4
Tändning
FARA
Brandfarliga vätskor får ej användas vid tändning
Explosionsartad förbränning som följd
• Använd istället tidningpapper eller kartong
T I P S

Kontrollera energibehov innan upptändning
Energin från veden måste kunna tas till vara av värmekretsarna
eller tanken.
Annars kan pannan överhettas
 Kontrollera tankens temperatur
 Kontrollera i menyn <Standard> „Tankfyllning %“ i
styrningens display.
 Vid tändning säkerställ så att fritt luftflöde finns från rosteröppningen till
autotändningen.

Tändningen sker genom att varm luft dras in genom tändluckans hål
Tändtunnel
34
 Placera papper i tändluckans korg

Låt pappret hänga ut så det når in i tändtunneln
 Placera kartong/papper i tändtunneln

Som tänds från pappret i tändkorgen
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Upptändning
4.1
VII
Manuell Tändning





Se till att brännkammarluckan och vedluckan är stängda
Öppna tändluckan
Tänd eld med tändare/tändstickor på lite tidningspapper
Placera pappret så att kartongen/pappret i tändtunneln fattar eld.
Håll tändluckan lite på glänt med en spalt på ca 1-2cm

vid en rökgastemp på ca. 100°C aktiveras pannstatusen „Upptändning“

Se “„Upptändning av panna“:” på sidan 14.
 Stäng tändluckan
 Styrningen reglerar nu automatiskt förbänningsprocessen.
4.2
Manuell Tändning med den elektriska tändningen
 Knyckla ihop lite tidningspapper och placera i tändluckans korg.
 Se till att lite papper hänger ut ur korgen
 Stäng alla pannans luckor
 Stäng panndörren

Dörrkontakten aktiveras
 Tryck på <Tändning>

Styrningen värmer upp tändspiralen

Förbränningen startar automatiskt.
4.3
Automatisk elektrisk tändning efter värmebehov
Observera: Pannan kan självtända av kvarvarande glöd.

Aska ur kvaravarande kol innan inlägg av ny ved.
Den automatiska tändningen är bara möjlig när ”JA” är valt i menyn under
parameter (Nr. D1; Installatörsinställningar)

Se “Parametrar D - Allmänt” på sidan 56.
 Knyckla ihop lite tidningspapper och placera i tändkorgen
 Låt pappret hänga ut ur korgen
 Se till att pannans luckor är stängda
 Stäng panndörren

Dörrkontakten aktiveras
 Välj driftsläge
<Auto>
eller <VVB>
Pannan startas när ackumulatortankens energi är mindre än vad som behövs

Styrningen aktiverar tändningen och antänder tidningspappret

Förbränningsprocessen startas automatiskt

Exempel: Tankgivare topp: 50°C, Värmekrets framledning Mål: 51°C

värmekretsen behöver mer värme och pannan startas
4.4
Avbryt den elektriska tändningen
 Vid <Tändning pågår> tryck på
knappen

Styrningen avbryter tändningen (elektrisk manuell / automatisk)

Pannan går in i läget „Tändning förbereder“

Se “„Tändning förbereder“:” på sidan 14.
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
35
VII
Upptändning
4.5
Kontroll av lågan
OBS!
Öppning av luckorna under drift stör förbränningen!
• Kontrollera endast förbränningen genom siktglaset på
brännkammarluckan.

Öppning av ved, tänd eller brännkammarluckan
släpper in extra luft som lurar pannans reglering.

Som stör förbränningen och verkningsgraden.
 På brännkammarluckan finns ett siktglas för kontroll av förbränningen
 Siktglasen fälls i position med fotpedalen och lågan syns i spegeln
4.6
Kontrollera förbränningen
 Brandkontroll görs bäst genom tändluckan

Tändluckan öppnas endast kort för kontroll

för att undvika en okontrollerad förbränningsprocess

Håll vedluckan stängd
5
Påfyllning av ved
FARA
Risk för explosion och gengaspuffar
Vid felaktig förbränning kan gaserna i vedmagasinet och
brännkammaren antändas vid öppning av luckorna
• Öppna ved, tänd och brännkammarluckorna med försiktighet.

Glänta först sakta på luckan

Stå på sidan av luckan med kroppen och ansiktet.
Heta ytor
Pannans heta ytor kan orsaka brännskador
• Ved påfyllning av ved, använd handskar.
Påfyllning när pannan är I „Nedeldning“!
36
• Fyll endast på med ved vid pannstatusen „Nedeldning“,
„Glödhållning“ eller „Restvärme“

Se “„Panna nedeldning“:” på sidan 15.
• Fyll EJ ved vid pannstatusen:
„Full-effekt“, „Rampar“ eller „Del-effekt“
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Upptändning
5.1
VII
Fyllnadsmängd ved
OBS!
Fyllnadsmängd på sommaren för varmvatteneldning
(ej värme)!
Zum Vermeiden der Kesselüberhitzung die Füllmenge richtig
festlegen. Die Füllmenge richtet sich nach:
• Aktuell laddnivå i acktanken och tankstorlek
• Värmebehov för värmesystemet
• Värmebehov varmvatten
• Årstid / Utetemperatur (Sommar / Vinter)
• Träslag
Fyllmängd under vintern (Vid värmebehov)

Markeringar för fyllnadsmängd finns utskurna i vedmagasinets insida
Laddning tank
med 3000 [l]
3/4
Tändning
Märken vedinlägg
manuell
100% av vedutrymmet
automatisk
100% av vedutrymmet
manuell
3/4 av vedutrymmet
automatisk
100% av vedutrymmet
Manuell tändning ej möjlig
Fyll ej på
automatisk
1/2 av vedutrymmet
Manuell tändning ej möjlig
Fyll ej på
automatisk
1/4 av vedutrymmet
< 25%
1/2
25 - 50%
1/4
max. inläggning av ved
50 - 75%
> 75%
5.2
Påfyllning vid befintlig glödbädd
 Öppna tändluckan och kontrollera att glödbädd finns
 Öppna vedluckan
 Fyll på med ved

beroende på behov
 Stäng samtliga luckor (Tänd, Ved, Brännkammare).
 Stäng panndörren

Styrningen tänder med hjälp av glödbädden
T I P S

Pannan I status „AV“!
• Öppna panndörren så länge att statusen ändras till „Tänder upp“

Se “Pannans status:” “„Tänder upp“:” på sidan 14

Förbränningen fortsätter
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
37
VII
Upptändning
5.3
Inlägg vid utbränd glödbädd
 Rengör vedmagasinet

Se “Rengöring av brännkammaren” på sidan 41.
 Ladda pannan med ved

Se “Inläggning av ved” på sidan 30.
5.4
Övertändning
Vid „Full-effekt“ kan rökgastemperaturen sänkas under valda parametrar (under
ca. 30 Minuter) för att uppnå korrekt förbränning, och reducera en övertändning.

Se “Rökgastemperatur Mål / Är” på sidan 16.

Se “O2 Mål / Är” på sidan 16.
Pannan reglerar bort eventuella övertändningar.
 Öppna långsamt och försiktigt tändluckan
 Stöt ner veden med askrakan om eventuella upphakningar i veden skett
och orsakat övertändning.
5.3.1
Förhindra / förebygga övertändning
Övertändning är när det börjar brinna i själva vedmagasinet och ofta bildas
glödande håligheter i vedmagasinet som hindrar veden att falla ner som tänkt.
Följder av övertändning:
• Låg effekt från pannan
• Kortare rengöringsintervaller och tjärbildning i vedmagasinet
Se till att veden inte är för tätt packad så att den kilar fast sig i vedmagasinet,
och undvik att öppna pannans luckor under drift.
Placera den runda sidan på veden nedåt.

Undvik kilverkan
6
Lagring, Torkning, Värmevärde
Kvaliteten på veden är viktigt för effektiviteten och livslängden av
pannan.
Vattenhalten i veden bör vara under 20% (lufttorkad). En högre vattenhalt i
träet bidrar till korrosion i pannan, mer aska och högre förbrukning.
TIPS

Lufttorka veden till en vattenhalt under (<20%)

Poppel, Tall, Gran:

Lind, Al, Björk:

Bok, Ask, Fruktträd:

Ek:
1 år
1,5 år
2 år
2,5 år
Torkning av oklyvd ved (rundpinnar):

minst 2 Månader längre än ovanstående
38
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Rengöring, Underhåll
VIII
Kapitel VIII: Rengöring, Underhåll
1
Rengöringsintervall
FARA
Brandrisk, Explosionsrisk
Brännskador från brandfarliga ämnen.

Använd inga brandfarliga sprayer eller färger.
(till exempel: smörjning av heta delar på pannan)

Sprayen kan brinna explosionsartat.
• Använd inga brandfarliga smörjmedel.
• Låt pannan (brännkammaren) svalna.
Brand i damsugarpåse
• Låt askan svalna innan rengöring med damsugare.
OBS!
Kontrollera tätningsytor
Rök och sot från läckor
• Rengör tätningsytor endast med torr, mjuk trasa (repfri) och ren
teknisk sprit.
• Rengöringsmedel måste förångas innan drift av pannan!
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
39
VIII
Rengöring, Underhåll
1
4
11
7
2
8
3
10
6
12
5
9
1.1
Veckovis rengöring
Pos.
3
5
6
8
Rengöringsintervaller
 Vedmagasinet rengörs (Botten är täckt med ett lager av
aska, gör rent runt luftintagen)
 Rengör brännkammaren med borsten och askskrapan
 Raka ut askan med askskrapan
 Genom brännkammarluckan
 Raka ner askan i asklådan
 Tändningsöppningen, tändningskorgen kontrolleras och vid
behov rengörs
40
T I P S

Låt rökgasfläkten gå under rengöring

vid rengöring yr lättare damm upp som sugs ut av fläkten .

mindre damm i pannrummet
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Rengöring, Underhåll
VIII
3 Rengöring av vedmagasin
Hålen i de invändiga plåtarna är en bra tumregel för rengöring.
OBS!
Håll luftintagen fria
Ofullständing förbränning
• Är de runda lufthålen täckta med aska får förbränningsprocessen
för lite luft
Maximal höjd med aska
8 Rengöring av tändningsöppningen
Rester efter papper och sot kan finnas i tändöppningen och korgen

Rengör.
Lufthål, håll fria.
Tändspiral
1.2
Årlig rengöring / vid felmeddelande (efter driftstimmar)
FARA
Bryt strömmen på pannans arbetsbrytare
Kontakt med strömförande anslutningar kan leda till döden.
• Stäng av matningsspänningen till utrustningen före rengöring och
före service.
1.2.1
Serviceavtal
Vid tecknande av ett serviceavtal med Hargassner Sverige AB eller närmaste
Hargassnerpartner så utförs den årliga servicen av behörig personal.
 Det är nödvändigt att utföra en nogrannare och mer omfattande rengöring.

en gång per år

återställning av driftstimmarna för service

Rengöringsintervallen förkortas med dåligt bränsle.
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
41
VIII
Rengöring, Underhåll
Pos.
1
2
7
10
2
7
1
11
12
 Demontera lambdasonden, och knacka försiktigt mot handen
 Skruva tillbaks när pannan är rengjord från aska och sot.
1.3
10
 Rengör sekundärluftskanalen från aska och sot
 Avlägsna rostermunstycket
 Dammsug under
rostermunstycket
 Rengör ytorna och kanterna under
rostermunstycket

Så att munstycket ligger plant
 Inspektera och rengör sugkanalen med borste
 Dra ut turbulatorerna, och rengör.

Se “2.3 Dörrlänkage Vedlucka / Turbulatorer” på sidan 45
 Rengör utrymmet ovanför konvektionsdelen
 Rengör konvektionstuberna med borsten
 Driv borsten helt igenom varje tub några gånger
 Gör rent rökgasfläkten
 Bulta bort fläkten och rengör fläktblad och huset.
 Borsta rent det gjutna rostermunstycket
Punkter för rengöringen
11
 Kontrollera tätningarna: Lucktätningar (Ved-, Tänd-,Sotlucka)

Dörrarna bör stänga ordentligt

Tätningarna skall pressas imot hela vägen runt luckan
 Tätningar mellan rostret och pannväggen
 Invändiga plåtar I vedmagasinet, haka av och rengör på båda sidor
 Damsug rent primärluftskanalerna bakom plåtarna
 Rengör pannväggen
Rengörning av siktglaset
Rengör siktglaset från sot
 Skruva loss spegelkonsollen
 Var försiktig så att inte synglaset ramlar loss och går sönder
 Torka av glaset med en fuktig trasa
vid behov skrapa bort sot med ett rakblad
42
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Felsökning
IX
Kapitel IX: Felsökning
OBS!
Avvikelser från den normala driften
Skador, Defekter i systemet
• vid högre effektförbrukning, temperatur och vibrationer från
motorer, ovanliga ljud eller lukter, aktivering av
övervakningsanordningar, osv
• Underätta din Installatör/Hargassner
• Utför nödvändiga underhålls-och kontrollåtgärder
regelbundet
1
Felmeddelanden
5
Felmeddelanden och orsak står i klartext på pannans display.

Symbol för felet visas på standarddisplayen för att kunna
lokalisera störningen (5)
Nedan nämnda åtgärder utförs för att avhjälpa störningar av operatören.
Om inte störningarna kan avhjälpas så kontaktas installatör/Hargassner
4
1.1
Felmeddelande och kvittering
För att kvittera felmeddelande:
 Tryck på
knappen
1.2
Felmeddelanden historik lista
Vid ett aktivt felmeddelande:
 Tryck på <Felmeddelande> (4)

Du kommer till felhistoriken (Och aktuellt felmeddelande)
12. April 10:35
Fellista
0090 Panna IO ej ansluten
Må 19-01-2011
09:36
0087 Rökgasfläkt Störning
VARNING! Öppna ej dörren
Må 19-01-2011
09:37
Info
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Setup
Standard
Funktion
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
43
IX
Felsökning
2
Enklare fel
2.1
Nr. 2 Överhettningsskyddet “STB” har löst ut
• När panntemperaturen når 100 [°C] löser överhettningsskyddet ut och
pannan visar status „STB“
• Rökgasfläkten stannar (0%)
• Luftspjällen stängs
• Felmeddelande: „Nr. 2 OBS! Övertemperatur STB utlöst“
• STB återställning
• Är möjlig när panntemperaturen sjunkit till under 70 [°C]
• Görs genom att trycka ner STB knappen på pannans ovansida
• Efter återställt överhettningsskydd återgår pannan till status „Deleffekt“
2.2
Nr.21 Lambdasond varning
Nr. 5 Manuell
Lambda-Sond
Lambda Spg/Korrektur -7.0/-3.mV
O2: 21%
Panna sval
Test Start
Kalibrierung
Start
Weiterbetreiben des Kessels nach dem 1. Quittieren der Fehlermeldung möglich.
Utför test av lambdasonden. (Tar ca. 5 Minuter)
 Panntemperatur under 50 [°C]

Låt pannan svalna eller lossa på lambdasonden och rökgasgivaren
 Tryck på <Test Start>

Efter ca. 5 Minuter bör sondens spänning vara -7,0 [mV]

Värden mellan -2 och -12 [mV] är inom toleransområdet
med redan kalibrerad syresensor, visas det uppmätta korrigeringsvärdet
 O2 Minimum: 2,2%, efter test 21%
Om sonden ej når spänning mellan -2 och -12mV

Felmeddelande Nr. 20

Pannan slås av
Ytterligare åtgärder: se felmeddelandelistan
Kalibrering av lambdasond (Tar ca. 15 Minuter)

logga in i serviceläget
 Skruva ut lambdasonden och rökgasgivaren
 Rengör lambdasonden
 Tryck på <Kalibrering Start>

Efter 15 minuter bör spänningen vara -7,0 [mV]

Värden mellan -2 och -12 [mV] är inom toleransområdet

T I P S
Efter utfört test: Glöm inte att montera tillbaks
lambdasonden och rökgasgivaren
• Vid dåliga gängor byt lambdasondens muff
44
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Felsökning
2.3
IX
Sotningslänkage vedlucka / turbulatorerna
OBS!
Trög vedlucka
Skador på sotningsmekanismen
• Rengör turbulatorerna manuellt omedelbart vid trög lucka

Om inte vedluckan kan stängas helt, tänd ej!

Eld kan förstöra touchdisplayen
2.3.1
Tjärbildning i konvektionsdelen
Möjliga orsaker:
• Dålig förbränning
• Skadade turbulatorer
T I P S

Förhindra tjärbildning
 Korrekt inlägg, upptändning; Håll rosteröppningen ren (med sothaken)

Se “3 vedinläggning” på sidan 30
 Vid pannstatus <Glödhållning> med inställning <Comfort> fyll minst hälften
av pannan vid inlägg
 Använd rätt bränsle

Torr ved

Se “6 Lagring, Torkning, Brännvärde” p å s i d a n 38

Använd rätt längd på veden

Se “3.4 Inlägg beroende på längd” på sidan 32

Elda aldrig plast
 Korrekt montering av skorstensanslutningen
Se monteringsanvisningen “SKorstensanslutning - Rökrör” på sidan 18.
 Fri lufttillförsel
• Sekundär- Primärluftens kanaler måste hållas rena
• Testa sekundär och primärluftspjällens funktion i mauellt läge
Tillvägagångssätt vid demontering av sotmekaniskm och turbulatorer
 Få bort den värsta smutsen genom att upprepade gånger öppna
vedluckan och utföra sotningssekvensen.
 Se till att pannan är sval
 Dra ut turbulatorerna
 Haka av luckmekanisken på turbulatorerna och öppna vedluckan helt
 Släpp på spärrarna som håller fast turbulatorpaketet
 Lossa de två muttrarna
 Rengör turbulatorspiralerna
 Kanterna på spiralerna skall vara helt rena
 Rengör konvektionstuberna
 Dra borsten hela vägen igenom varje tub upprepade gånger
 Montera sedan tillbaks turbulatorerna i omvänd ordning
 Se till att vedluckan går lätt att öppna och att sotningen fungerar.

Om inte mekanismen fungerar

Kontakta din installatör/Hargassner

Sota pannan manuellt med borsten varje vecka
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
45
IX
Felsökning
2.4
Felmeddelandelista
Nr
Orsak
Åtgärd
Achtung Übertemperatur STB gefallen
ACHTUNG! Türen nicht öffnen
Übertemperatur am Heizkessel
STB-Zuleitung defekt
STB defekt
Kessel unter 70°C abkühlen lassen, beim STB (an der Kesseloberseite)
Schutzkappe abnehmen und Knopf eindrücken; Schaltpunkt (94-100°C) des
STB überprüfen; STB-Zuleitung durch Elektriker überprüfen lassen; Service
verständigen und I/O-Platine tauschen
2
Fühler Rauchgastemperatur
Unterbrechung
3
4
Fühler Rauchgastemperatur Kurzschluss
Fühler falsch angeschlossen (kann nur bei
Inbetriebnahme vorkommen)
Rauchgasfühler defekt
IO-Platine defekt
Fühler falsch angeschlossen (kann nur bei
Inbetriebnahme vorkommen)
Rauchgasfühler defekt
IO-Platine defekt
Fühler nicht angeschlossen FühlerUnterbrechung
5
Fühler Kesseltemperatur Unterbrechung
6
Fühler Kesseltemperatur Kurzschluss
Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung
Fühler Puffer oben Unterbrechung
Fühler nicht angeschlossen FühlerUnterbrechung
Fühler Puffer oben Kurzschluss
Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung
9
Fühler Puffer mitte Unterbrechung
Fühler nicht angeschlossen FühlerUnterbrechung
10
Fühler Puffer mitte Kurzschluss
Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung
11
Fühler Puffer unten Unterbrechung
Fühler nicht angeschlossen FühlerUnterbrechung
12
Fühler Puffer unten Kurzschluss
Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung
13
Primärmotor (A1) arbeitet nicht
Primärluftklappe per Hand auf 20%
stellen
Motor nicht angeschlossen
Kabel defekt
Motor defekt
Motor nicht angeschlossen
Kabel defekt
Motor defekt
7
8
14
Sekundärmotor (A2) arbeitet nicht
Fühler anklemmen
Leitung und Klemmstellen kontrollieren
Fühler od. IO-Platine tauschen
Fühler durch Elektriker auf Anschlusspolarität überprüfen
Rauchgasfühler oder IO-Platine austauschen
Fühler anschließen
Leitung und Klemmstellen kontrollieren
den defekten Fühler (Stecker auf der I/O-Platine) mit einem anderen
Fühler tauschen (außer Rauchgasfühler), kommt eine andere Störung
ist der Fühler zu erneuern, kommt die selbe Störung ist die rechte-I/O
Platine auszutauschen
Leitungen bzw. Fühler lt. Widerstandswertetabelle (siehe Kapitel
Installateur-Einstellungen) durch Elektriker überprüfen lassen.
Motor anschließen; Verkabelung überprüfen
Motor im Handbetrieb Nr.2 testen
Motor tauschen; IO-Platine tauschen
Motor anschließen; Verkabelung überprüfen
Motor im Handbetrieb Nr.3 testen
Motor tauschen; IO-Platine tauschen
Fühler anschließen; Leitung und Klemmstellen kontrollieren
defekten Fühler (Stecker auf der I/O-Platine) mit einem anderen Fühler
tauschen, kommt eine andere Störung ist der Fühler zu erneuern,
kommt die selbe Störung ist die rechte-I/O Platine auszutauschen
Leitungen bzw. Fühler lt. Widerstandswertetabelle (siehe Kapitel
Installateur-Einstellungen) durch Elektriker überprüfen lassen.
Lambda-Sonde sehr stark verschmutzt (reinigen), anschließend im
Handbetrieb Nr.5 eine Funktionskontrolle durchführen; durch Elektriker
Klemmstellen und Stecker kontrollieren lassen; Lambda-Sonde
austauschen; die Anlage kann überbrückungsweise in der InstallateurEinstellungen Nr.D4 auf „ohne Lambda“ parametriert werden bis die
Lambda-Sonde getauscht ist;
15
Fühler Rücklauftemperatur
Unterbrechung
Fühler nicht angeschlossen FühlerUnterbrechung
Fühler Rücklauftemperatur Kurzschluss
Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung
16
20
Lambdasonde defekt
21
Lambdasonde Warnung
zyklische Überprüfung der Lambdasonde
fehlgeschlagen.
Nach der 2.fehlgeschlagenen
Überprüfung wird die Anlage abgeschaltet
Zyklische Überprüfung der Lambdasonde
fehlgeschlagen. (Warnung)
O2 zu niedrig
O2-Wert während des Abbrandes zu niedrig
Lambdasonde nicht angeschlossen
Lambdasonde defekt
Rengör värmeöverförande ytor
Påminnelse
Rücklaufanhebung Temperatur nicht
erreicht
Rücklaufanhebungspumpe defekt, zu klein,
auf Stufe 1 gestellt.
Fühler Aussentemperatur Unterbrechung
Fühler nicht angeschlossen FühlerUnterbrechung
Fühler Aussentemperatur Kurzschluss
Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung
62
Fühler Vorlauftemp. HK1 Unterbrechung
Fühler nicht angeschlossen FühlerUnterbrechung
63
Fühler Vorlauftemp. HK1 Kurzschluss
Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung
Fühler Vorlauftemp. HK2 Unterbrechung
Fühler nicht angeschlossen FühlerUnterbrechung
22
durch Elektriker Klemmstellen und Stecker prüfen; Lambda-Sonde
tauschen; Anlage kann überbrückungsweise in Installateur-Einstellungen Nr.
D4 auf „ohne Lambda“ parametriert werden bis Sonde getauscht ist; Service
verständigen
23
Erinnert den Benutzer nach 200 Betriebsstunden an die
Kesselreinigung. (in der Serviceebene unter Nr.K25 deaktivierbar)
Pumpe austauschen oder größere Pumpe verwenden bzw. auf größte Stufe
schalten; Rücklaufmischer-Funktion überprüfen; Sicherung F5 überprüfen,
Installateur verständigen;
ACHTUNG: beeinträchtigt Kessellebensdauer! Fehler muss behoben werden.
24
60
61
64
66
Fühler Vorlauftemp. HK2 Kurzschluss
Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung
67
Fühler Boiler 1 Unterbrechung
Fühler nicht angeschlossen FühlerUnterbrechung
68
Fühler Boiler 1 Kurzschluss
Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung
Meddelandetext
46
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Fühler anschließen; Leitung und Klemmstellen kontrollieren bzw. die
Parametrierung in der Installationsebene überprüfen;
Fühler oder Leitung lt. Widerstandswerte (Kapitel InstallateurEinstellungen) durch Elektriker überprüfen lassen;
Stecker des als defekt angezeigten Fühlers (auf der rechten I/OPlatine) mit einem anderen Fühler-Stecker tauschen, kommt eine
andere Störung ist der Fühler defekt und zu erneuern, kommt die selbe
Störung ist die rechte I/O-Platine auszutauschen bzw. der Service zu
verständigen;
diese Störung kann durch Drücken der ENTER-Taste überbrückt
werden, jedoch blinkt die Störungsanzeige um den Kunden an die
Reparatur zu erinnern;
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Felsökning
IX
Nr
Meddelandetext
71
Fühler Raumgerät HK1 Unterbrechung
72
Fühler Raumgerät HK1 Kurzschluss
73
Fühler Raumgerät HK2 Unterbrechung
Fühler Raumgerät HK2 Kurzschluss
Kurzschluss in der Fernbedienung oder in
der Leitung
80
Fühler Boiler 2 Unterbrechung
Fühler nicht angeschlossen FühlerUnterbrechung
81
Fühler Boiler 2 Kurzschluss
Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung
82
83
Raumgerät HK2 nicht angeschlossen
85
Kesseltür zu lange geöffnet
86
Max. Platinentemperatur überschritten
Türdichtungen überprüfen
Saugzuggebläse Störung ACHTUNG!
Türen nicht öffnen
88
Fühler Fremdwärme Unterbrechung
Fühler nicht angeschlossen FühlerUnterbrechung
89
Fühler Fremdwärme Kurzschluss
Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung
90
Heizkreismodul CAN 1 nicht
angeschlossen
keine Verbindung zum Heizkreismodul 1
103
Fühler Boiler 3 Kurzschluss
Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung
104
Fühler Boiler 3 Unterbrechung
Fühler nicht angeschlossen / Unterbrechung
105
Fühler Boiler 4 Kurzschluss
Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung
106
Fühler Boiler 4 Unterbrechung
Fühler nicht angeschlossen / Unterbrechung
Fühler Vorlauftemperatur HK3
Kurzschluss
Fühler Vorlauftemperatur HK3
Unterbrechung
Fühler Vorlauftemperatur HK4
Kurzschluss
Fühler Vorlauftemperatur HK4
Unterbrechung
107
108
109
110
111
Fühler Raumgerät HK3 Kurzschluss
112
Fühler Raumgerät HK3 Unterbrechung
113
Fühler Raumgerät HK4 Kurzschluss
114
Fühler Raumgerät HK4 Unterbrechung
115
Raumgerät HK3 nicht angeschlossen
116
Steckverbindungen prüfen, Kabel zwischen Bedienheit (RJ45-Stecker
CAN) und IO Platine tauschen
Bedieneinheit
tauschen IO-Platine
Adressschalter am Heizkreismodul auf „1“ stellen und Spannung am
HKM kurz aus- und wieder einschalten; Busverdrahtung laut
Schaltplan (HKM) und Netzanschluss am Heizkreismodul 1 prüfen;
Heizkreismodul 1 austauschen
Kabel defekt oder nicht angeschlossen
IO Platine defekt
Bedieneinheit defekt
Kessel IO nicht angeschlossen
100
siehe Nr.60-68
Kesseltür schließen
Endschalter prüfen, Klemme 88-90 überbrücken, IO-Platine tauschen
Türdichtungen überprüfen
Umgebungstemperatur (Heizraum) senken
In der Handebene Nr.1 Saugzuggebläse einschalten.
a) Läuft das Saugzuggebläse nicht: Saugzuggebläse richtig
anschließen. Stecker 94 überprüfen (auf festen Sitz achten).
Verdrahtung oder Stecker zwischen Saugzug und I/O-Platine prüfen.
Sicherung F2 überprüfen.
b) Läuft das Saugzuggebläse: Hallsensor richtig anschließen.
Stecker 91-93 überprüfen (auf festen Sitz achten). Verdrahtung oder
Stecker zwischen Hallsensor und I/OPlatine prüfen.
c) Läuft das Saugzuggebläse und die Drehzahlanzeige ist unter 80%:
Motor auf Leichtgängigkeit überprüfen.
d) Läuft der Saugzug, am Display wird aber keine Drehzahl angezeigt,
ist die Drehzahlmessung defekt.
Kurzfristiger Notbetrieb: Umstellen des Parameters T20 auf
„Pulspaket“
max. Platinentemperatur überschritten
Sicherung F2 defekt
Kabel defekt
Saugzuggebläse defekt
Hallsensor defekt
Drehzahlabweichung
Raumgerät anschließen und die Parametrierung überprüfen; Leitung
und Klemmstellen kontrollieren; Raumgerät austauschen bzw. Service
verständigen
87
siehe Nr.60-68
Raumgerät 1 nicht angeschlossen;
Unterbrechung der Leitung
Raumgerät 2 nicht angeschlossen;
Unterbrechung der Leitung
Kesseltür offen
Kabel defekt
Raumgerät HK1 nicht angeschlossen
bei Kurzschluss: Klemmstellen überprüfen; der Widerstandsbereich
der Fernbedienung muss in Stellung „Uhr“ zwischen 3340 Ohm
und 3626 Ohm liegen (Raumtemperatur zwischen 5°C und 25°C);
bei Unterbrechung: Fernbedienung anschließen; Leitung und
Klemmstellen kontrollieren bzw. die Parametrierung Nr.A6 (bzw. A16,
A26, A36, A46, A56) in den Installateur-Einstellungen überprüfen;
sonst die Fernbedienung oder die rechte I/O-Platine (bzw- HKModul) austauschen bzw. den Service verständigen;
diese Störung kann durch drücken der ENTER-Taste überbrückt
werden, jedoch blinkt die Störungsanzeige um den Kunden an
die Reparatur zu erinnern;
74
Åtgärd
Unterbrechung in der Fernbedienung oder in
der Leitung
Kurzschluss in der Fernbedienung oder in
der Leitung
Unterbrechung in der Fernbedienung oder in
der Leitung
Orsak
Raumgerät HK4 nicht angeschlossen
Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung
Se nummer. 60-68
Fühler nicht angeschlossen FühlerUnterbrechung
Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung
Fühler nicht angeschlossen FühlerUnterbrechung
Kurzschluss in der Fernbedienung oder in
der Leitung
Unterbrechung in der Fernbedienung oder in
der Leitung
Kurzschluss in der Fernbedienung oder in
der Leitung
Unterbrechung in der Fernbedienung oder in
der Leitung
Raumgerät 3 nicht angeschlossen;
Unterbrechung der Leitung
Raumgerät 3 nicht angeschlossen;
Unterbrechung der Leitung
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Se nummer. 71-74
Se nummer. 82 - 83
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
47
IX
Felsökning
Nr
Meddelandetext
Orsak
Åtgärd
120
Heizkreismodul CAN 2 nicht
angeschlossen
keine Verbindung zum Heizkreismodul 2
Adressschalter am Heizkreismodul auf „2“stellen und Spannung am HKM kurz
aus- und wieder einschalten; Busverdrahtung und Netzanschluss am
Heizkreismodul 2 prüfen; Heizkreismodul 2 austauschen
123
124
125
Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung
Fühler Boiler 5 Unterbrechung
Fühler nicht angeschlossen FühlerUnterbrechung
Fühler Boiler 6 Kurzschluss
Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung
Fühler Boiler 6 Unterbrechung
Fühler nicht angeschlossen FühlerUnterbrechung
126
Fühler Vorlauftemperatur HK5
Kurzschluss
Fühler Vorlauftemperatur HK5
Unterbrechung
Fühler Vorlauftemperatur HK6
Kurzschluss
Fühler Vorlauftemperatur HK6
Unterbrechung
127
128
129
130
131
Fühler Raumgerät HK5 Kurzschluss
132
Fühler Raumgerät HK5 Unterbrechung
133
Fühler Raumgerät HK6 Kurzschluss
134
Fühler Raumgerät HK6 Unterbrechung
135
Zündung nicht erfolgreich
136
Raumgerät HK5 nicht angeschlossen
137
Raumgerät HK6 nicht angeschlossen
210
GSM Modul nicht angeschlossen
211
GSM Modul Sendefehler
300
Sicherung F2 defekt
301
Sicherung F4 defekt
302
Sicherung F5 defekt
Saugzuggebläse Störung ACHTUNG!
Türen nicht öffnen
303
Se nummer. 60-68
Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung
Fühler nicht angeschlossen FühlerUnterbrechung
Kurzschluss im Fühler oder in der Leitung
Fühler nicht angeschlossen FühlerUnterbrechung
Kurzschluss in der Fernbedienung oder in
der Leitung
Unterbrechung in der Fernbedienung oder in
der Leitung
Kurzschluss in der Fernbedienung oder in
der Leitung
Unterbrechung in der Fernbedienung oder in
der Leitung
Rauchgastemperaturanstieg während Anheizen
nicht erreicht (kein Holz, Holz falsch geschlichtet,
kein Papier in Anheizöffnung eingelegt)
automatische elektrische Zündung versucht
erfolglos zu zünden
elektr.Zündung defekt
Raumgerät 5 nicht angeschlossen;
Unterbrechung der Leitung
Raumgerät 6 nicht angeschlossen;
Unterbrechungder Leitung
Se nummer. 71-74
Hinweise zum Schlichten des Holzes bzw. zum Vorbereiten zur
Zündung beachten; Bei geöffneter Anheiztür die Zündung in Hand. Nr.
4 testen. (Zündspirale glüht nach ca. 1min rot)
Rauchgasfühler in Tauchhülse prüfen
siehe Nr. 82 - 83
Kabelverbindung vom GSM-Modul zur IO-Platine prüfen und
gegebenenfalls tauschen; Netzzuleitung (230VAC) zum GSM-Modul
überprüfen; GSM-Modul austauschen
Guthaben der SIM-Karte prüfen und gegebenenfalls aufladen bzw.
gesperrte SIM-Karte vom Netzbetreiber freischalten lassen; GSMEmpfang mit Handy vom gleichen Netzbetreiber prüfen und
eventuell Antenne besser positionieren bzw. Antenne nach außen
Unterbrechung der Kabelverbindung oder
der Netzzuleitung zum GSM-Modul
GSM-Modul konnte SMS nicht senden weil
das Guthaben auf der SIM-Karte
aufgebraucht ist oder keine Verbindung zum
Netzbetreiber hergestellt werden konnte
Sicherung defekt; Kurzschluss, Überlast am
Saugzuggebläse
Sicherung defekt; Kurzschluss, Überlast an
Pumpen Mischer HK1,2 BoilerRücklaufpumpe
Sicherung defekt; Kurzschluss, Überlast an
Zündung, Störlampe, RL-Mischer,
Fremdwärmepumpe
Saugzug bereits auf Notbetrieb umgestellt
(Parameter T20; Pulspaketsteuerung ohne
Hallsensor): Kabel nicht angeschlossen
bzw. Leitungsunterbrechung, I/O-Platine
bzw. Saugzug defekt
Falsche Kessel ID-CArd eingesetzt oder
Kesselparametrierung falsch
Geräte (je nach Sicherung) abstecken, Sicherung wechseln, Geräte
einzeln wieder anstecken (sobald die Sicherung wieder fällt ist das
defekte Gerät erkannt).
Kabel prüfen
I/O-Platine prüfen
Saugzug prüfen
Siehe auch Nr. 87a
Kessel-ID tauschen, Kessel richtig parametrieren
Anlage läuft 30 Tage im Notbetrieb mit falscher Kessel-ID
304
Falsche Kessel ID-Card
305
Übertemperatur! Türen nicht öffnen
Übertemperatur am Heizkessel
Kessel unter 70°C abkülen lassen
Batterie leer. Bitte tauschen!
Batterie der Bedieneinheit ist leer
Batterie tauschen lassen
Kessel ID-Card nicht angeschlossen
Kessel-ID oder Anschluss defekt
Kessel-ID auf Vorhanden sein prüfen, auf Festen Sitz prüfen, Kessel-ID
tauschen lassen; Anlage läuft 30 Tage im Notbetrieb ohne Kessel-ID
durch Elektriker Klemmstellen und Stecker prüfen; Lambda-Sonde
tauschen; Anlage kann überbrückungsweise in Installateur-Einstellungen Nr.
D4 auf „ohne Lambda“ parametriert werden bis Sonde getauscht ist; Service
verständigen
306
307
308
Lamdasonde nicht angeschlossen
Unterbrechung in der Leitung
900
Fehler in Parametern Werkseinstellungen
wurden geladen
Es wurden im Arbeits- und
Sicherungsparametersatz CRC-Fehler
festgestellt
Meldung wird nach einer Initialisierung des
Fehlerspeichers eingetragen.
Meldung wird immer beim Starten der
Steuerung eingetragen.
902
Fehlerspeicher wurde initialisiert
903
Fühler Boiler 5 Kurzschluss
48
Neustart (Power ON)
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Parametrar
X
Kapitel X: Inställningar
1
Manuellt läge
Inställningar manuellt läge
1.1
FARA
Pannans säkerhetsfunktioner avaktiveras vid „Manuellt“
driftsläge på pannan!
• <Manuell> funktioner skall utföras av personer med tillräcklig
kunskap.
• Pannan måste vara i statusen „AV“
• Se till att det inte finns några personer i
riskzonen.
Detta läga används för att:
• Kontrollera samtliga elektriska funktioner
• manuell drift av komponenter vid test eller felsökning
• Bläddra genom menyn med pilarna
Tryck och håll ner för att aktivera en funktion

Kontinuerlig funktion: Dubbelklicka på <PÅ>

endast möjligt i serviceläget
För att avsluta funktionstest tryck på <AV>
Vid byte av meny

Endast den nyvalda funktionen är aktiv

Föregående funktion avaktiveras

Rökgasfläkten körs vid öppen panndörr
 Funktionstest av rökgasfläkten
 Maximalt varvtal: ca. 2.600 U/min

Vid avikelse på mer än (<2.200, >3.000 [U/min])

Är hallsensorn defekt

Rökgasfläkten startar vid öppning av panndörren
 Funktions- och positionstest av primär och sekundärluftspjäll
Nr. 1 Manuell 0 U/min
Rökgasfläkt
AV
(Mål/Är)

100% - „Öppen“; 0% - „Stängd“
 I varje ändläge 0%,100%
 Tryck <Öppen>, <Stängd>

Bör- Värderna ändras
Nr. 2 Manuell
Primärluftspjäll BÖR: 15%
Primärluftspjäll ÄR: 100%
ÖPPNA
STÄNG
Nr. 3 Manuell
Sekundärluftspjäll BÖR: 100%
Sekundärluftspjäll ÄR:
100%
ÖPPNA
STÄNG
I nödfall:
 Skruva bort skyddet över spjällmotorerna och manövrera dessa manuellt genom att
trycka in knappen för manuell drift på spjällmotorn
Spjäll öppet
Spjäll stängt
Primärluftspjäll
Sekundärluftspjäll
ZU
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
AUF
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
49
X
Inställningar
 Funktionstest av tändelementet
 Öppna tändluckan och kontrollera tändningens uppvärmning
 Visuell kontroll av det glödande tändelementet I tändröret

Ta ej på tändröret

Efter högst en minut, bör den glödande spiralen vara synlig

Kör ej tändningen längre än 3minuter
Nr. 4 Man
Tändning
TILL
Tändspiral
Lambdasonden testas (Under ca. 5 Minuter)

under den inledande drifttagningen
Nr. 5 Manuell
Lambdasond
Lambda Spg/Korrektur 0.0/-3.0 mV
O2: 14,5%
Panna sval
Kalibrering
Start
Test Start
 Tryck på <Test Start>

Efter 5 Minuter skall sondens spänning vara -7,0 [mV]

Värden mellan -2 till -12 [mV] är inom toleransområdet

Se “Nr.21 Lambdasond varning” på sidan 44.
<Kalibrering Start> endast möjligt i serviceläge
Nr. 6 Hand
Tankpump
TILL
Nr. 7 Hand
Shunt laddpaket
ÖPPNA
 Funktionstest av laddpaketets pump
STÄNG
 Funktions och riktningstest av laddpaketets 3-vägs ventil.

Ventilen är stängd när pannan är kall och laddning ej påbörjats.

Under drift så balanserar ventilen laddningen till tankarna så att pannan håller
önskad laddtemp
Shunt öppen
Shunt stängd
Stäng
Öppen
R
Blå
Nr. 8 Manuell
Snabbladdventil
R
Blå
T
Röd
 Funktions och riktningstest av snabbladdningsventilen. TILL
 Funtionstest av tillskottsvärmepumpe eller ventil

beroende på inställning (Pump eller Ventil)
Nr. 9 Hand
Tillskotsvär
TV-Pumpe
AV
TV-Ventil
AV
T
Röd
50
Brännareaktiv
AV
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Inställningar
Nr. 10 Hand
X
 Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 1
Boilerpumpe 1
AV
Nr. 10a Hand
 Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Zirkulationspumps
Zirkulationspumpe Boiler 1
EIN
Nr. 12 Hand
Pumpe Heizkreis 1
EIN
Nr. 13 Hand
Mischer 1
AUF
 Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Mischers HK1
ZU
Nr. 14 Hand
Pumpe Heizkreis 2
EIN
 Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 2
Nr. 15 Hand
Mischer 2
AUF
 Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 1
 Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Mischers HK2
ZU
Nr. 16 - Nr. 21
Värmekretsmodul 1

Nr. 16 - Nr. 21 können nur bei angeschlossenem Heizkreismodul 1 getestet werden
 Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der angeschlossenen Pumpen
und Mischer

Ausgänge befinden sich auf Heizkreismodul 1

kein Heizkreismodul angeschlossen

Meldung: „Heizkreismodul 1 nicht angesch/defekt“
Hand
Nr. 22 - Nr. 27
Värmekretsmodul 2

Nr. 22 - Nr. 27 können nur bei angeschlossenem Heizkreismodul 2 getestet werden
 Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der angeschlossenen Pumpen
und Mischer

Ausgänge befinden sich auf Heizkreismodul 2

kein Heizkreismodul angeschlossen

Meldung: „Heizkreismodul 2 nicht angesch/defekt“
Hand
Nr. 28 Hand
Fernleitungspumpe
 Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Fernleitungspumpe
EIN
Nr. 30 Manuell
Panntemp
Rökgastemp
Returtemp
Tanktopp
Tankmitt
Tankbotten
20 °C
20 °C
20 °C
20 °C
20 °C
20 °C
Nr. 32, 33 Utökningsmodul 1 / 2

Testa först efter att värmekretsarna är anslutna 1 / 2
Nr. 31 Manuell
VVB temp 1
Framl. VK 1
Framl. VK 2
Tillskottsvärme 1
Tillskottsvärme 2
 Funktionskontrolle der einzelnen Fühler
 Vergleichen der angezeigten zur tatsächlichen Temperatur

Anzeige: leer

kein Fühler angeschlossen

Anzeige: - - 
Fühler defekt (Kurzschluss)
20 °C
20 °C
20 °C
20 °C
20 °C
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
51
X
2
Inställningar Installatör
Installatörsläge
 Aktivera installatörsläge via <SETUP> - <Installatör>
 Få tillgång genom att slå in koden: 33
Fr.11. 5 12, 07:32
INSTALLATÖR
Du är nu i installatörsläget.
Alla nivåer bör övervakas och justeras av
installatören före användning
Genväg
Param.
Info
A- Värmekret E -Språk
B - VVB
C – Tank
D - Allmänt
Inställnin
Standard
Funktion

Du är nu i installatörsnivån.
Alla nivåer bör övervakas och justeras av installatören för lämplig
systemskiss före användning.
 Navigation:
Vid driftsättning:
 Pil nedåt: Till inställningarna

Urval av inställningar
Om du snabbt vill ändra en inställning
 Pil uppåt: Genväg

Genvägar för inställningar:
• A - Värmekrets (A1, A2,...)
• B - VVB (B1, B2,...)
• C - Tank (C1,C2,...)
• D - Allmänt (D1, D2,...)
• E - Språk (E1)
2.1
Inställningar för värmekretsar och VVB:
 Standardinställningar (på pannans styrkort):
• VVB 1 (Nr. A1 - Nr. A9)
• VVB 2 (Nr. A11 - Nr. A19)
• VVB 1 (Nr. B1 - Nr. B8)
 Utökningsmodul 1:
• Värmekrets 3 (Nr. A21 - Nr. A29)
• Värmekrets 4 (Nr. A31 - Nr. A39)
• VVB 3 (Nr. B21 - Nr. B28)
• VVB 4 (Nr. B31 - Nr. B38)
 Utökningsmodul 2:
• Värmekrets 5 (Nr. A41 - Nr A49)
• Värmekrets 6 (Nr. A51 - Nr. A59)
• VVB 5 (Nr. B41 - Nr. B 48)
• VVB 6 (Nr. B51 - Nr. B58)
Inställningar utöver pannan och värmekretsarna 1 och 2 visas endast när du
anslutit utökningsmodulen.
52
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Parametrar Installatör
2.2
X
Inställningar A - Värmekrets:
<NAMN>
Nr. A1 VK 1
Ej installerad
Pump
Shunt
Nr. A2 VK 1
Lutning kurva
Fabrik: 1.6
1.6
Nr. A3 VK 1
3 Inställningsmöjligheter:
• Värmekrets ej installerad
• Värmekrets med pump
• Värmekrets med pump och elstyrd shunt

Nr. A1 när <Ej installerad> är vald visas ej Nr. A2 till Nr. A6

tryck på <NAMN> för att namnge respektive värmekrets
(ex: garage, gillestuga...)
Lutningen ändrar förhållandet mellan framledningtemperatur och
utomhustemperatur (se Diagrammet över lutningar).

Möjliga lutningar mellan 0,2 till 3,5

Rekomenderade lutningar:
• Golvvärme:
0,3 ... 1,0
• Radiatorer:
1,2 ... 2,0
• Konvektorer:
1,5 ... 2,0



Justering i små steg under en lång period och begränsning av
Framledningstemp
Minimal
Fabrik: 30°C
30°C
framledningstemperaturen för värmekrets 1 nedåt
Nr. A4 VK 1
Framledningstemp
Maximalt
Fabrik: 70°C
.Vid värmning eller reducerad läge överskrids inte denna
framledningstemp

Inställbar: 1 ... 80 [°C]
70°C
Nr. A5 VK 1
Begrenzung der Vorlauftemperatur für den Heizkreis 1 nach oben.

Im Heiz- oder Absenkbetrieb wird die Vorlauftemperatur nicht überschritten.

Anwendung: Fußbodenheizung

Zum Schutz vor Überhitzung der Fußbodenheizung muss ein zusätzliches
elektro-mechanisches Thermostat eingesetzt werden, welches die Stromversorgung zur zugehörigen Heizkreispumpe unterbricht.
Eingabe der tatsächlichen Mischerlaufzeit (siehe Typenschild).

Zeitdauer vom geschlossenen in den geöffneten Zustand

Inställningsbar: 10 ... 300 [s]
90 Sek
Gångtid shunt
Fabrik: 90 Sek
Nr. A5a VK 1
Aktiveringstemp för
pump
Fabrik: 30°C
30°C
Nr. A6 VK 1 Fjärrpanel
Ej installerad
FR35 (digital)
utan innegivare
med innegivare
Nr. A6a Anzeige Raumgerät VK1
VVB 1
VVB 5
VVB 3
VVB 6
VVB 4
Tank
Nr. A7 VK 1
Komfortvärme
Tanktemperatur topp, ab der die Heizkreispumpe freigegeben wird.

Inställningsbar: 20 ... 100 [°C]
4 Inställningsmöjligheter:
• Värmekrets med fjärrpanel
• Värmekrets med analog fjärrpanel FR25 utan innegivare

för justering av innetemperatur

Verdrahtung FR25 auf Klemme 1 u. 3
• Heizkreis mit analoger Fernbedienung FR25 mit Raumfühler

Raumtemperatur automatisch korrigiert

Verdrahtung FR25 auf Klemme 1 u. 2
• Heizkreis mit digitaler Fernbedienung FR35

bei Einstellung <FR35> erscheint Detail-Parameter A6a

Se “Digital fjärrpanel FR35” på sidan 26
Aktivieren der Sommer-Badheizung vom jeweiligen Heizkreis.
Ej installerad Pump
Shunt
NEJ
JA
Nr. A8 Heizkreis 1 Fernleitung
keine Fernleitung
Fernleitung 1
Nr. A9 Heizkreis 1 Estrich
AUS
EIN
Nr. A11,21,31,41,51
Värmekrets 2,3,4,5,6
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
53
X Parametrar Installatör

Heizkreis wird
eingeschaltet (nach
Uhrenprogramm) wenn der
Pufferspeicher
genügend Temperatur
hat.


F
u
stellung „VVB“ Fernleitungspumpe aktivieren wenn
Heizkreispumpe 1 läuft.
Estrich-Ausheizprogramm starten

bei Einstellung <EIN> erscheinen Detail-Parameter A9a - A9f

Se “Parametrar Installatör / Värmekrets” på sidan 58
A11: Zweiter zusätzlicher Heizkreis (auf der Steuerung)
A21, A31: Bei Verwendung von Heizkreismodul 1
A41, A51: Bei Verwendung von Heizkreismodul 2
Inställningsmöjligheter: Se A1 „Värmekrets 1“ - A9 Värmekrets 1
n
k
t
i
o
n
i
e
r
t
n
u
r
i
n
W
a
h
l
s
c
h
a
l
t
e
r
54
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Parametrar Installatör
2.3
X
Parametrar B - Varmvattenberedning:
 Bei Anlagen mit Boiler 1 Einstellung auf <vorhanden>

Regelung von Boiler 1 aktiviert

Parameter Nr. B1 auf <Nicht vorhanden>

auch die Parameter Boiler Nr. B2 bis Nr. B4 ausgeblendet

durch Drücken auf <NAMN> kann jedem Boiler eine eigene Bezeichnung
Nr. B1 VVB 1
ej installerad
installerad
Nr. B2 VVB 1
gegeben werden (z.B.: Haupthaus,...)

Einstellbereich: 1 ... 40 [°C]

Se “Laddning-VVB” på sidan 19
VVB-temperatur
Ladddifferens
Fabrik: 6°C
6°C
Nr. B3 VVB 1
VVB-temperatur
Minimum
Fabrik: 40°C
Begrenzung der Boilertemperatur nach unten.

sinkt Boilertemperatur unter den eingestellten Wert, startet Boilerladung.

innerhalb der eingestellten Zeit (Parameter Nr. B90)

unabhängig vom Boiler - Uhrenprogramm (Kundenebene Nr. 1)

Einstellbereich: 1 ... 80 [°C]
40°C
Nr. B4 Legionellaskydd
PÅ
Aktivering av legionellaskyddsprogrammet
AV
Nr.B5 VVB 1
Legionellaskydd Måltemperatur
Fabri: 70°C
70 °C

Einstellbereich: 10 ... 75 [°C]

Verbrühungsgefahr bei ungemischtem Warmwasser-Austritt

Se “Legionellaprogram” på sidan 20
Nr.B6 Legionellaskydd
Veckoprogram
Må Ti
Einstellen der Einschaltzeiten und Einschalttage des Legionellenschutz-Programms.

Legionellenschutzprogramm während der Boilerladezeit starten
On T o Fr Lö Sö
a 17:00
b
--:--
c 00:00
d
--:--
Einstellen der Zirkulationspumpe kann für jeden in der Steuerung parametrierten
Boiler erfolgen.

Se “Pump för varmvattencirkulation” på sidan 20
Nr. B7 VVC-pump
VVB 1
Ej installerad
Installerad
Laufzeit: Die Pumpe läuft 180 [sek] und danach erfolgt eine Stillstandszeit von 15 [min]
bis zum nächsten Takt.
Nr.B7a VVC-pump
VVB 1
Gångtid
Fabri: 180 Sek
180 Sek
Die Laufzeit ist abhängig von der Leitungslänge und des Leitungs-Wärmeverlustes
(Isolierung).
Nr.B7b VVC-pump
VVB 1
Paus
Fabri 15 Min
15 Min
Nr. B8 Boiler 1 Fernleitung
keine Fernleitung
Fernleitungspumpe aktivieren wenn Boilerpumpe 1 läuft.
Fernleitung 1
B21, B31: Bei Verwendung von Heizkreismodul 1
B41, B51: Bei Verwendung von Heizkreismodul 2
Einstellmöglichkeiten: Siehe B1 „Boiler 1“ - B8 Boiler 1
Nr. B21 - B51
VVB 3,4,5,6
Ej installerad
Installerad
Nr. B60 VV-prioritering
FRÅN
TILL
AUTO
NEJ
JA
Nr. B90 Freigabe aller
Boilertemp. Minimum
06:00
22:00
EIN
AUS

Se “VVB-Prioritering” på sidan 22
Nr. B61 Boiler Diff.Regelung
EIN
AUS
--:---:--
Freigabe der Boilerpumpe (Boilerladung) bei Kesselzustand „AUS“ wenn
• Boiler IST < Bolier SOLL - 1 [°C] und
• Puffertemp. > Boiler IST + „Para. O3“
Boilerladezeit außerhalb der „Boiler Tages-Wochenuhr (Nr. 1)

wenn Boilertemperatur unter dem eingestellten Wert (Parameter Nr. B3)

Se “Laddning-VVB” på sidan 19
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
55
X Parametrar Installatör
2.4
Parametrar C - Acktank
3 Inställningar enligt vald principskiss
• Acktank ej installerad
• Acktank installerad

Acktank och extern varmvattenberedare

Differensladdning av tank och varmvattenberedning
• Tank med intern varmvattenberedning

Acktank med inbyggd vv-slinga eller beredare (alt. Tappvattenautomat)

Se “Tankstyrning” på sidan 23
Nr.C1 AT
Ej installerad
Installerad
Med intern vvb
Nr. C2 Acktank
Laddventil gångtid
Fabrik: 150Sek
150 Sek
Nr. C3 Acktank
Eingabe der tatsächlichen Mischerlaufzeit

Zeitdauer vom geschlossenen in den geöffneten Zustand

Inställningsmöjlighet mellan: 10 ... 300 [s]
Begrenzung Puffertemperatur Mitte
Kessel wechselt beim Erreichen des eingestellten Werts in Teillast

Siehe “Teillast- Regelung” auf Seite 23
Deleffekt när tank
mitten är över
Fabrik: 70°C
70°C
Hinweis „Nachlegen“, wenn Pufferfüllgrad unter den eingestellten Wert fällt.

wenn Kessel in Zustand „Ausbrand, Gluterhaltung oder Restwärme“
Hinweis „Füllen“, wenn Pufferfüllgrad unter den eingestellten Wert fällt.

wenn Kessel in Zustand „AUS“

Hinweis „Nachlegen / Füllen“ kann an der FR35 und/oder per SMS angezeigt werden

FR35 und/oder GSM-Modul angeschlossen und parametriert
Nr. C3a Nachlegen Hinweis
Nachlegen wenn
Pufferfüllgrad unter
Fabrik: 60 %
60 %
Nr. C4
Lägst tanktemp
Bei externen Heizkreisen erfolgt keine Meldung an den Stückholzkessel zur
Wärmebedarfsanforderung.

Kessel zündet nicht automatisch
Zum Aktivieren der automatischen Zündung erfolgt mit Paramter „C4“ die Abfrage der
Puffertemperatur.

Sinkt diese unter den Wert, erfolgt die automatische Zündung.
70°C
Fabriksinst: 0°C
Nr.C5 Snabbladdventil
laut Heizungsschema parametrieren

Se “Snabbladdventil” på sidan 23
Darstellung des Zustandes im Menü „Boiler“
Ej installerad
Installerad
Parametrierung laut Heizungsschema
Die Steuerung des Fremdwärmekessels ermöglicht die Wärmebereitstellung nach
dem Ausbrand des Holzvergaserkessels.

Olja- Gas- Kessel oder sonstige automatische Wärmebereitstellung

FW mit Pumpe parametriert => Parameter Nr. C8

FW mit Ventil parametriert => Parameter Nr. C9
Menü „C7“: Einstellen der Zeiten zum Einschalten des Fremdwärmekessels

2 Ein- Ausschaltzeiten für jeden Wochentag
Zwei Vorraussetzungen zum Einschalten des Fremdwärmekessels:
• Der Hargassner Holzvergaserkessel ist in den Kesselzuständen

„AV“ eller „Glödhållning“ eller „Restwärmenutzung“ eller „Dörr öppen“
Vid en rökgastemp < 60°C)
• Wärmebedarfsanforderung aus den Heizkreisen oder Boilern welche der Puffer
nicht erfüllen kann.
Nr.C6 Extern värme
Ej installerad
KV med Pump
KV med Shunt
Nr.C7 Extern värme tillåten
Mo Ti On T o Fr Lö Sö
PÅ
06:00
PÅ
-:-
AV
22:00
AV
-:-
Starten der Fremdwärmepumpe aufgrund des Fremdwärmefühlers
Ab der erreichten Temperatur startet die Fremdwärmepumpe und füllt den Puffer

Parameter Nr. C6 <FW mit Pumpe>
Nr. C8 Extern värme
Aktiveringstemperatur pump
Fabriksinst: 60°C
60°C
Nr. C9 Extern värme Minsta panntemperatur
Fabriksinst: 60°C
56
60°C
Bei Wärmeanforderung ist der FW-Kessel mindestens bis zur eingestellten Temperatur
freigegeben (aktiv)
Parameter Nr. C6 <FW med Ventil>
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Parametrar Installatör
2.5
X
Parametrar D - Allmänt
Pannan tänder automatiskt efter behov från värmekrets eller VVB.

Se “Automatisk elektrisk tändning efter värmebehov” på sidan 35
Nr. D1 autom. Tändning
NEJ
JA
Außentemperatur unter eingestellten Wert

alle Heizkreispumpen eingeschaltet (Mischer bleibt „Zu“)

Heizkreise mit Mischer werden auf Temperatur Nr. D3 geregelt.
Nr. D2 Frostskydd
Pump på vid utetemp under
Fabrik: 1 °C
1°C
Nr. D3 Frostskydd
Vorlauftemperatur (bei Heizkreisen mit Mischer) unter eingestellten Wert

Mischer der Heizkreise „Öppen“
Framledning-Mål
Fabrik: 7°C
7°C

Siehe “Frostschutzfunktion” auf Seite 23
Anlagenbetrieb mit oder ohne Lambdasonde (z.B.: defekte Lambdasonde)
Nr. D4 Lamdasonde
Nicht vorhanden
Vorhanden
Umschaltzeitpunkt, wann die außentemperaturbezogene Absenklogik von Nacht- auf
Tageinstellungen umschaltet.(Paramter 12, 13).

Siehe “Außentemperatur- Abschaltung” auf Seite 22
Nr.D5 Umschaltung TagAbsenkung
PÅ
06:00
PÅ
--:--
AV
22:00
AV
--:--
Sommerabschaltung: Außentemperatur sinkt unter 16°C (Parameter Nr.11)

Ist die Dauer zum Ausschalten der Anlage (Absenken) nun kleiner als 2 Stunden

erfolgt kein Einschalten des Kessels
Nr. D7 Värmekrets 1 - 6
Sommerabschaltung Sperrzeit
Werk: 120 Min
120 Min
Nr. D8 Sommartid
ingen
Automatisk omställning av klockan mellan sommar och vintertid.
omställning
autom. omställning
Anzeige Tages- oder Wochen-Uhr in der Kundenebene.

Siehe “Menü „Wochenuhr“, „Tagesuhr“” auf Seite 18

Tages-Uhr: Heizkreise und Boiler auf Tagesuhr

Wochen-Uhr: Heizkreise auf Wochenuhr, Boiler auf Tagesuhr

HK+Boiler Wochenuhr: Heizkreise und Boiler auf Wochenuhr
Nr. D9 Dagsur / Veckour
Dagsur
Veckour
VK+VVB Veckour
Nr. D10
Val av antal block med dagar varje vecka skall delas upp i

Inställbar: 1 ... 7
Antal block för varje vecka
Fabrik: 2
2
Behov av utegivare
Välj <ej installerad> vid extern shuntstyrning
Nr. D11 Utegivare
ej installerad
Installerad
Nr.D12 Utetemp.
Avstängning
individuellt
Yttertemperaturmätare - justerbara gränsvärden individuellt för varje värmekrets eller
samma gränsvärden för alla värmekretsar

Se “Utomhustemp-Avstängning” på sidan 22
alla VK gemensamt
2.6
Parametrar E - Språk
Språk
Val av menyspråk
tyska
franska
italienska
engelska
svenska
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
57
X
3
Parametrar
Parameterlista
Återställning av fabriksinställningar:
 <SETUP> - <Service> - <Sonderfunk.> - <Nr. Z4 Ladda fabriksinställningar>
Inställningar Kund
Meny
Nr. 1
Fabrik
TILL 17:00 00:00
FRÅN 20:00 00:00
bei Parametrierung von „HK+Boiler Wochen-Uhr“ (Menüpunkt Nr. D9 in den Installateureinstellungen)
Nr. 1a
VVB 1
Må Ti On To Fr Lö Sö
PÅ 17:00 P Å 00:00
AV 20:00 AV 00:00
Nr. 1b
VVB 1
Alla av
Nr. 2
VVB 1 Måltemperatur
60°
Nr. 2a
VVC-pump VVB 1
TILL 06:00 11:00
FRÅN 08:00 13:00
Nr. 3
Värmekrets 1 Dagsur
TILL 06:00 15:00
FRÅN 09:00 22:00
bei Parametrierung von „Wochen-Uhr“ (Menüpunkt Nr. D9 in den Installateureinstellungen)
Nr. 3a
Värmekrets 1
Må Ti On To Fr Lö Sö
TILL 06:00 15:00
FRÅN 09:00 22:00
Nr. 3b
Värmekrets 1
.........................Sö
TILL 06:00 00:00
FRÅN 22:00 00:00
Nr. 4
Värmekrets 1 Dag Innetemp.
20°
Nr. 5
Värmekrets 1 Reducerad Innetemp.
16°
Nr. 6
Värmekrets 2 Dagsur
TILL 06:00 15:00
FRÅN 09:00 22:00
bei Parametrierung von „Wochen-Uhr“ (Menüpunkt Nr. D9 in den Installateureinstellungen)
Må Ti On To Fr Lö Sö
Nr. 6a
Värmekrets 2
TILL 06:00 15:00
FRÅN 09:00 22:00
.........................Sö
Nr. 6b
Värmekrets 2
TILL 06:00 00:00
FRÅN 22:00 00:00
Nr. 7
Värmekrets 2 Dag innetemp.
20°
Nr. 8
Värmekrets 2 Reducerad innetemp.
16°
Utökningsmodul 1
TILL 17:00 00:00
H1
VVB 3 Dagsur
FRÅN 20:00 00:00
H2
VVB 3 Måltemperatur
60°
TILL 06:00 15:00
H3
Värmekrets 3 Dagsur
FRÅN 09:00 22:00
H4
Vämrekrets 3 Dag innetemp.
20°
H5
Värmekrets 3 Reducerad innetemp.
16°
TILL 06:00 15:00
H6
Värmekrets 4 Dagsur
FRÅN 09:00 22:00
H7
Värmekrets 4 Dag innetemp.
20°
H8
Värmekrets 4 Reducerad innetemp.
16°
H9
VVB 4 Dagsur
TILL 17:00 00:00
FRÅN 20:00 00:00
H 10
VVB 4 Måltemperatur
60°
Utökningsmodul 2
H 11
VVB 5 Dagsur
TILL 17:00 00:00
FRÅN 20:00 00:00
H 12
VVB 5 Måltemperatur
60°
H 13
Heizkreis 5 Tagesuhr
EIN 06:00 15:00
AUS 09:00 22:00
H 14
Heizkreis 5 Tages-Raumtemp.
20°
H 15
Heizkreis 5 Absenk Raumtemp.
16°
H 16
Heizkreis 6 Tagesuhr
EIN 06:00 15:00
AUS 09:00 22:00
H 17
Heizkreis 6 Tages-Raumtemp.
20°
H 18
Heizkreis 6 Absenk Raumtemp.
16°
H 19
Boiler 6 Tagesuhr
EIN 17:00 00:00
AUS 20:00 00:00
H 20
VVB 6 Måltemperatur
60°
Nr. 11
Heizkreis 1-6 Heizung aus über Außentemperatur.
16°
Nr. 12
Heizkreis 1-6 Heizung aus bei Tagesabs. über Außentemp.
8°
Nr. 13
Heizkreis 1-6 Heizung aus bei Nachtabs. über Außentemp.
-5
Nr. 14
Betriebsart Gluterhaltung
Comfort
Nr. 15
Urlaubsschaltung
ej aktiv
Nr. 16
Urlaubszeit
von Mo 01.01.2011 01:00
bis Mo 01.01.2011 01:00
Nr. 20
Datum / Uhrzeit
aktuelles Datum und Uhrzeit
58
Beskrivning
VVB 1 Dagsur
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Inst
Inst
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Parametrar
X
A2
A3
Heizkreis 4
Nicht vorhanden
Heizkreis 1 Steilheit
1,6
A32
Heizkreis 4 Steilheit
1,6
Heizkreis 1 Vorlauftemperatur
Minimum
Heizkreis 1 Vorlauftemperatur
Maximum
30°C
70°C
Heizkreis 1 Mischerlaufzeit
A5a
A6
A6a
Heizkreis 1 Anzeige Raumgerät HK1 Boiler 1
A7
Heizkreis 1 Sommer-Badheizung
NEIN
A8
Heizkreis 1 Fernleitung
keine Fernleitung
A9
Heizkreis 1 Estrichheizen
A9a
A9b
A9c
A33
A34
Heizkreis 4 Vorlauftemperatur
Minimum
Heizkreis 4 Vorlauftemperatur
Maximum
70°C
90Sek
A35
Heizkreis 4 Mischerlaufzeit
Heizkreis 1 Freigabetemp. Pumpe
30°C
A35a
Heizkreis 4 Freigabetemp. Pumpe
30°C
Heizkreis 1 Fernbedienung
Nicht vorhanden
A36
Heizkreis 4 Fernbedienung
Nicht vorhanden
A36a
Heizkreis 4 Anzeige Raumgerät HK4 Boiler 1
A37
Heizkreis 4 Sommer-Badheizung
A38
Heizkreis 4 Fernleitung
keine Fernleitung
AUS
A39
Heizkreis 4 Estrichheizen
AUS
Heizkreis 1 VL Anstieg
5°C
A39a
Heizkreis 4 VL Anstieg
5°C
Heizkreis 1 VL-Soll Reduktion
10°C
A39b
Heizkreis 4 VL-Soll Reduktion
10°C
Heizkreis 1 Anstieg nach
1Tage
A39c
Heizkreis 4 Anstieg nach
1Tage
90Sek
20°C
NEIN
Heizkreis 1 Est. VL Min
20°C
A39d
Heizkreis 4 Est. VL Min
A9e
Heizkreis 1 Est. VL Max
45°C
A39e
Heizkreis 4 Est. VL Max
45°C
A9f
Heizkreis 1 Est Haltezeit
4Tage
A39f
Heizkreis 4 Est Haltezeit
4Tage
A11
Heizkreis 2
Nicht vorhanden
A41
Heizkreis 5
Nicht vorhanden
A12
Heizkreis 2 Steilheit
1,6
A42
Heizkreis 5 Steilheit
1,6
Heizkreis 2 Vorlauftemperatur
Minimum
Heizkreis 2 Vorlauftemperatur
Maximum
30°C
A43
70°C
A44
Heizkreis 5 Vorlauftemperatur
Minimum
Heizkreis 5 Vorlauftemperatur
Maximum
30°C
70°C
A15
Heizkreis 2 Mischerlaufzeit
90Sek
A45
Heizkreis 5 Mischerlaufzeit
A15a
Heizkreis 2 Freigabetemp. Pumpe
30°C
A45a
Heizkreis 5 Freigabetemp. Pumpe
30°C
A16
Heizkreis 2 Fernbedienung
Nicht vorhanden
A46
Heizkreis 5 Fernbedienung
Nicht vorhanden
A46a
Heizkreis 5 Anzeige Raumgerät HK5 Boiler 1
A16a
Heizkreis 2 Anzeige Raumgerät HK2 Boiler 1
A17
Heizkreis 2 Sommer-Badheizung
NEIN
A18
Heizkreis 2 Fernleitung
A19
A19a
A19b
90Sek
A47
Heizkreis 5 Sommer-Badheizung
NEIN
keine Fernleitung
A48
Heizkreis 5 Fernleitung
keine Fernleitung
Heizkreis 2 Estrichheizen
AUS
A49
Heizkreis 5 Estrichheizen
AUS
Heizkreis 2 VL Anstieg
5°C
A49a
Heizkreis 5 VL Anstieg
5°C
Heizkreis 2 VL-Soll Reduktion
10°C
A49b
Heizkreis 5 VL-Soll Reduktion
10°C
A19c
Heizkreis 2 Anstieg nach
1Tage
A49c
Heizkreis 5 Anstieg nach
1Tage
A19d
Heizkreis 2 Est. VL Min
20°C
A49d
Heizkreis 5 Est. VL Min
20°C
A19e
Heizkreis 2 Est. VL Max
45°C
A49e
Heizkreis 5 Est. VL Max
45°C
A19f
Heizkreis 2 Est Haltezeit
4Tage
A49f
Heizkreis 5 Est Haltezeit
4Tage
A21
Heizkreis 3
Nicht vorhanden
A51
Heizkreis 6
Nicht vorhanden
Heizkreis 3 Steilheit
1,6
A52
Heizkreis 6 Steilheit
1,6
A22
A23
A24
Heizkreis 3 Vorlauftemperatur
Minimum
Heizkreis 3 Vorlauftemperatur
Maximum
30°C
A53
70°C
A54
90Sek
Heizkreis 6 Mischerlaufzeit
30°C
70°C
A25
Heizkreis 3 Mischerlaufzeit
A25a
Heizkreis 3 Freigabetemp. Pumpe
30°C
A55a
Heizkreis 6 Freigabetemp. Pumpe
30°C
A26
Heizkreis 3 Fernbedienung
Nicht vorhanden
A56
Heizkreis 6 Fernbedienung
Nicht vorhanden
A26a
Heizkreis 3 Anzeige Raumgerät HK3 Boiler 1
A56a
Heizkreis 6 Anzeige Raumgerät HK6 Boiler 1
A27
Heizkreis 3 Sommer-Badheizung
NEIN
A57
Heizkreis 6 Sommer-Badheizung
A28
Heizkreis 3 Fernleitung
keine Fernleitung
A58
Heizkreis 6 Fernleitung
keine Fernleitung
A29
Heizkreis 3 Estrichheizen
AUS
A59
Heizkreis 6 Estrichheizen
AUS
A29a
Heizkreis 3 VL Anstieg
5°C
A59a
Heizkreis 6 VL Anstieg
5°C
A29b
Heizkreis 3 VL-Soll Reduktion
10°C
A59b
Heizkreis 6 VL-Soll Reduktion
10°C
A29c
Heizkreis 3 Anstieg nach
1Tage
A59c
Heizkreis 6 Anstieg nach
1Tage
A29d
Heizkreis 3 Est. VL Min
20°C
A59d
Heizkreis 6 Est. VL Min
20°C
A29e
Heizkreis 3 Est. VL Max
45°C
A59e
Heizkreis 6 Est. VL Max
45°C
A29f
Heizkreis 3 Est Haltezeit
4Tage
A59f
Heizkreis 6 Est Haltezeit
4Tage
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
A55
Heizkreis 6 Vorlauftemperatur
Minimum
Heizkreis 6 Vorlauftemperatur
Maximum
Kund
30°C
A9d
A14
VK 2
A31
A5
A13
VK 3
Mischer
VK 5
VK 1
A4
Fabrik
Heizkreis 1
A1
VK 4
VK 6
Parametrar Installatör / Värmekrets
Fabrik
Kund
90Sek
NEIN
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
59
X Parametrar
Parametrar Installatör / VVB
Installerad
Boiler 1 Boilertemperatur Schaltdifferenz
6°C
B3
Boiler 1 Boilertemperatur Minimum
40°C
B4
Legionellenschutz
AUS
B5
Boiler 1 Legionellenschutz Solltemperatur
70°C
B6
Legionellenschutz Wochenprogramm
B7
Zirkulationspumpe Boiler 1
Nicht vorhanden
B7a
Zirkulationspumpe Boiler 1 Laufzeit
180Sek
B7b
Zirkulationspumpe Boiler 1
Stillstandszeit
15Min
B8
Boiler 1 Fernleitung
keine Fernleitung
B21
Boiler 3
Nicht vorhanden
B22
Boiler 3 Boilertemperatur Schaltdifferenz 6°C
B23
VVB 3 VVB-temperatur minimum
40°C
B24
Legionellaskydd
AUS
B25
Boiler 3 Legionellenschutz
Solltemperatur
B26
Legionellenschutz Wochenprogramm
B27
Zirkulationspumpe Boiler 3
Nicht vorhanden
B27a
Zirkulationspumpe Boiler 3 Laufzeit
180Sek
70°C
B28
Zirkulationspumpe Boiler 3
Stillstandszeit
Boiler 3 Fernleitung
B31
Boiler 4
B32
Boiler 4 Boilertemperatur Schaltdifferenz 6°C
B33
Boiler 4 Boilertemperatur Minimum
40°C
B34
Legionellenschutz
AUS
B35
Boiler 4 Legionellenschutz
Solltemperatur
70°C
B36
Legionellenschutz Wochenprogramm
B38
Boiler 4 Fernleitung
15Min
keine Fernleitung
Nicht vorhanden
keine Fernleitung
VVB 5
VVB 1
B2
Kund
Fabrik
B41
VVB 5
B42
Boiler 5 Boilertemperatur Schaltdifferenz 6°C
B43
Boiler 5 Boilertemperatur Minimum
40°C
B44
Legionellenschutz
AUS
B45
Boiler 5 Legionellenschutz
Solltemperatur
70°C
B46
Legionellenschutz Wochenprogramm
B47
Zirkulationspumpe Boiler 5
Nicht vorhanden
B47a
Zirkulationspumpe Boiler 5 Laufzeit
180Sek
B47b
Zirkulationspumpe Boiler 5
Stillstandszeit
15Min
Ej installerad
B48
Boiler 5 Fernleitung
keine Fernleitung
B51
Boiler 6
Nicht vorhanden
B52
Boiler 6 Boilertemperatur Schaltdifferenz 6°C
B53
Boiler 6 Boilertemperatur Minimum
40°C
B54
Legionellenschutz
AUS
B55
Boiler 6 Legionellenschutz
Solltemperatur
70°C
B56
Legionellenschutz Wochenprogramm
B58
Boiler 6 Fernleitung
keine Fernleitung
B60
Boilervorrangschaltung
AUTO
B61
Boiler Diff. Regelung
NEIN
B90
Freigabe alle Boilertemp. Minimum
EIN 06:00
AUS 22:00
Fabrik
VVB 6
VVB 3
B1
B27b
VVB 4
Fabrik
VVB 1-6
VVB 1
Parametrar Installatör / Tank - Allmänt
Fabrik
C1
Ackumulatortank
Installerad
C2
Retur-ventil gångtid
150Sek
C3
Teillast wenn Puffer mitte über
70°C
C3a
Nachlegen wenn Puffermitte unter
60%
C3b
Füllen / Nachlegen - Hinweis über
Füllen:
Füllen:
LED(FR35) / SMS Nachlegen:
Nachlegen:
LED(FR35) / SMS
C4
Puffer Mindesttemp.
0°C
C5
Schnellladeventil
Vorhanden
C6
Fremdwärme
Nicht vorhanden
C7
Fremdwärme Freigabezeit
C8
Fremdwärme Freigabetemp. Pumpe
60°C
C9
Fremdwärme Kesselmindesttemp.
60°C
60
Kund
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Allmänt
Ackumulatortank
D1
Autom. tändning
Ja
D2
Frostskydd Pump på vid utetemp under
1°C
D3
Frostskydd Framledning-Måltemp
7°C
D4
Lambdasond
Installerad
D5
Umschaltung Tag-Absenkung
D7
Heizkreis 1-6 Sommerabschaltung Sperrzeit
120Min
D8
Sommerzeit
autom.
Umschaltung
D9
Tages/Wochenuhr
Tagesuhr
D10
Anzahl der Blöcke für Wochenuhr
2
D11
Außenfühler
Vorhanden
D12
Außentemp. Abschaltung
alle HK gemeinsam
E1
Språk
Tyska
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Parametrar
X
Inställningar Service
L - Pumpar
K - Panna
GSM
HV20
HV30
HV40
HV50
HV60
J1
J2
J3
Wartezeit SMS Alarm
GSM-Modul Reset
300Sek
Nej
300Sek
Nej
300Sek
Nej
300Sek
Nej
300Sek
Nej
Zeit zum Quittieren
60Sek
60Sek
60Sek
60Sek
60Sek
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K6a
K6b
K7
K7a
K7b
K8
K9
K9a
K10
K11
K12
K13
K13a
K14
K15
K16
K17
K17a
K19
K20
K22
K23
K24
K25
K26
K27
K28
K29
K30
K31
K32
L1
L2
L3
L5
L6
L7
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
Kessel Rauchgas-Soll Volllast
Kessel Rauchgas-Soll Teillast
170°C
130°C
180°C
130°C
185°C
130°C
185°C
130°C
200°C
130°C
Kessel Saugzug Volllast
100%
100%
100%
100%
100%
Kessel Saugzug Teillast
40%
40%
30%
30%
30%
Kessel Saugzug Maximum
100%
100%
100%
100%
100%
Kessel Primärluft Minimum
15%
15%
15%
15%
15%
Kessel Primärluft Maximum
100%
100%
100%
100%
100%
Kessel Anheizen bei offener Tür über
10Sek
10Sek
10Sek
10Sek
10Sek
Kessel Sekundärluft Minimum
4%
4%
7%
7%
7%
Kessel Sekundärluft Maximum
30%
30%
30%
30%
40%
Kessel Delta Sekundärluft
0%
0%
0%
0%
0%
Kessel Primärluft Anheizen
100%
100%
100%
100%
100%
Kessel Zeitlimit Anheizen
45Min
45Min
45Min
45Min
45Min
Kessel Mindestanheizzeit
0Min
0Min
0Min
0Min
0Min
Kessel Rauchgastemp. Anheizen/Aus
100°C
100°C
100°C
100°C
100°C
Kessel Rauchgastemp. Anheizen/Volllast
140°C
140°C
150°C
150°C
150°C
Kessel Primärluft Anheizen/Volllast
100%
100%
100%
100%
100%
Kessel Teillast wenn Kessel über
80°C
80°C
80°C
80°C
80°C
Kessel Mindestlaufzeit Volllast
60Min
60Min
60Min
60Min
60Min
Kessel Übergang Voll/Teil-Last
20Min
20Min
20Min
20Min
20Min
Kessel Hysterese Voll/Teil-Last
2°C
2°C
2°C
2°C
2°C
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
Kessel Start Ausbrand nach
25Min
25Min
25Min
25Min
25Min
Kessel Start Gluterhaltung nach
10Min
10Min
10Min
10Min
10Min
Kessel Rauchgastemperatur Ausbrand/Gluterhaltung
85°C
85°C
85°C
85°C
85°C
600Min
Kessel Start Ausbrand/Gluterhaltung O2 über
Kessel Dauer Gluterhaltung
600Min
600Min
600Min
600Min
Kessel Hysterese Kessel Puffer
5°C
5°C
5°C
5°C
5°C
Kessel Restwärme bis Kessel unter
60°C
60°C
60°C
60°C
60°C
Kessel Betriebsstd.Reinigen
200tim
200tim
200tim
200tim
200tim
Hinweis Reinigen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Fehlerauslösung Rauchgastemp.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
250°C
Kessel Rauchgas Maxtemp.
250°C
250°C
250°C
250°C
Kessel Prim. Luft wenn Rauchgasfühler defekt
15%
15%
15%
15%
15%
Kessel Platinentemp. Warnung über
60°C
60°C
60°C
60°C
60°C
Kessel Primärluft Kennlinie min.
15%
15%
15%
15%
15%
Kessel Primärluft Kennlinie max.
100%
100%
100%
100%
100%
Dauer Restwärmenutzung ECO
360Min
360Min
360Min
360Min
360Min
Pumpen Pufferpumpe Ein bei Kesseltemp.
52°C
52°C
52°C
52°C
52°C
Pump Retur-Mål
62°C
60°C
64°c
61°C
57°C
Pump Retur-Mål deleffekt
67°C
65°C
67°C
64°C
64°C
Pumpen Diff.temp. RL-Mischer
0,5°C
0,5°C
0,5°C
0,5°C
0,5°C
Pumpen Rücklaufanhebung Störung unter
50°C
50°C
50°C
50°C
50°C
Pumpen Zeit für Störung Rücklaufanhebung
60Min
60Min
60Min
60Min
60Min
Pumpen Boilerpumpe 1 Freigabetemperatur
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
Pumpen Boilerpumpe 3 Freigabetemperatur
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
Pumpen Boilerpumpe 4 Freigabetemperatur
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
Pumpen Boilerpumpe 5 Freigabetemperatur
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
Pumpen Boilerpumpe 6 Freigabetemperatur
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
Pumpen Laufzeit Blockierschutz Pumpe
60Sek
60Sek
60Sek
60Sek
60Sek
Pumpen Fernleitung 1 Freigabetemperatur
60°C
60°C
60°C
60°C
60°C
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Kund
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
61
X Parametrar
Parametrar Service
P - Tändning
O - Tank / Tillskottsvärme
N - VVB
M - Värmekrets
62
HV20
HV30
HV40
HV50
HV60
M1
M1a
M4
M5
M5a
M5b
M5c
M5d
M7
M8
M9
M9a
M9b
M9c
M9d
M9b
M9c
M9d
M11
M12
M13
Heizkreis 1-6 Pumpen Ein bei Kesseltemp. über
Heizkreis 1-6 Aussentemp. bei Sicherheitssch.
87°C
-10°C
87°C
-10°C
87°C
-10°C
87°C
-10°C
87°C
-10°C
Heizkreis 1 Faktor Raumeinfluss Fernbedienung
1
1
1
1
1
Heizkreis 2 Faktor Raumeinfluss Fernbedienung
1
1
1
1
1
Heizkreis 3 Faktor Raumeinfluss Fernbedienung
1
1
1
1
1
Heizkreis 4 Faktor Raumeinfluss Fernbedienung
1
1
1
1
1
Heizkreis 5 Faktor Raumeinfluss Fernbedienung
1
1
1
1
1
Heizkreis 6 Faktor Raumeinfluss Fernbedienung
1
1
1
1
1
Heizkreis 1-6 Absenkverzögerung
15Min
15Min
15Min
15Min
15Min
Heizkreis 1 minimale Mischerlaufzeit
0,5Sek
0,5Sek
0,5Sek
0,5Sek
0,5Sek
Heizkreis 2 minimale Mischerlaufzeit
0,5Sek
0,5Sek
0,5Sek
0,5Sek
0,5Sek
Heizkreis 3 minimale Mischerlaufzeit
0,5Sek
0,5Sek
0,5Sek
0,5Sek
0,5Sek
Heizkreis 4 minimale Mischerlaufzeit
0,5Sek
0,5Sek
0,5Sek
0,5Sek
0,5Sek
Heizkreis 5 minimale Mischerlaufzeit
0,5Sek
0,5Sek
0,5Sek
0,5Sek
0,5Sek
Heizkreis 6 minimale Mischerlaufzeit
0,5Sek
0,5Sek
0,5Sek
0,5Sek
0,5Sek
Heizkreis 4 minimale Mischerlaufzeit
0,5Sek
0,5Sek
0,5Sek
0,5Sek
0,5Sek
Heizkreis 5 minimale Mischerlaufzeit
0,5Sek
0,5Sek
0,5Sek
0,5Sek
0,5Sek
Heizkreis 6 minimale Mischerlaufzeit
0,5Sek
0,5Sek
0,5Sek
0,5Sek
0,5Sek
Heizkreis 1-6 Proportionalbeiwert
100%
100%
100%
100%
100%
Heizkreis 1-6 Differenztemp. für Mischer
0,1°C
0,1°C
0,1°C
0,1°C
0,1°C
Heizkreis 1-6 Aufrufintervall Mischer
10Sek
10Sek
10Sek
10Sek
10Sek
N1
N3
Boiler 1-6 Pumpen Ein bei Kesseltemp. über
87°C
87°C
87°C
87°C
87°C
1
1
1
1
1
N4
Schnellladeventil bei Boilerladung
AUS
AUS
AUS
AUS
AUS
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O8a
O8b
O9
O10
O10a
O10b
O11
O12
Puffer Überhöhung HK-Solltemp.
Puffer Schaltdifferenz HK-Solltemp.
5°C
5°C
5°C
5°C
5°C
5°C
5°C
5°C
5°C
5°C
Puffer Überhöhung Boilertemp.
5°C
5°C
5°C
5°C
5°C
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
Boiler 1-6 Boilervorrang Faktor
Puffer Schaltdifferenz Boilertemp.
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
Puffer Pufferladung Spreizung
-3°C
-3°C
-3°C
-3°C
-3°C
Puffer Schnellladung aus über Puffertemp.
70°C
70°C
70°C
70°C
70°C
Fremdwärme Rauchgastemp.Holzkessel AUS
60°C
60°C
60°C
60°C
60°C
Fremdwärme Verzögerung Brennerfreigabe
1Min
1Min
1Min
1Min
1Min
Fremdwärme Spreizung Brennerfreigabe
5°C
5°C
5°C
5°C
5°C
Fremdwärme Kesseltemperatur Überhöhung
10°C
10°C
10°C
10°C
10°C
Fremdwärme Mindestfreigabezeit
1Min
1Min
1Min
1Min
1Min
Fremdwärme Pufferladung Spreizung
5°C
5°C
5°C
5°C
5°C
Fremdwärme Überhöhung FW-Ventil
5°C
5°C
5°C
5°C
5°C
Fremdwärme Schaltdifferenz FW-Ventil
3°C
3°C
3°C
3°C
3°C
Fremdwärme Nachlaufzeit Pumpe/Ventil
2Min
2Min
2Min
2Min
2Min
Pufferfüllgrad Bezugstemperatur
75°C
75°C
75°C
75°C
75°C
Tändning
Zündung Einschaltdauer
180Sek
180Sek
Vorhanden
180Sek
180Sek
180Sek
Zündung Versuchszeit Zündung
180Sek
180Sek
180Sek
180Sek
180Sek
Zündung Saugzug bei Zündung
100%
100%
100%
100%
100%
Zündung Prim. Luft bei Zündung
100%
100%
100%
100%
100%
Zündung Sek. Luft bei Zündung
0%
0%
0%
0%
0%
Zündung Rauchgastemp. keine Zündung
80°C
80°C
80°C
80°C
80°C
Zündung RGT-Anstieg Anheizen
10°C
10°C
10°C
10°C
10°C
Zündung Zeitlimit RGT-Anstieg
10Min
10Min
10Min
10Min
10Min
Zündung Rauchgastemp. Anstieg manuell Anzünden
20°C
20°C
20°C
20°C
20°C
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Kund
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Parametrar
X
Z - Sonderfunktionen
T - Reglering
S - Lambdasond
HV20
HV30
HV40
HV50
HV60
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S11
S12
T1
T2
T3
T3a
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T20
T20a
T20b
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T50
T51
T52
T53
T54
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z7
Z7a
Z8
Z8a
Z9a
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Lambda O2-Mål Delta
Lambda O2-Mål tillvägagångssätt
0,00%
5,00%
0,00%
5,00%
0,00%
5,00%
0,00%
5,00%
0,00%
5,00%
Lambda O2-Mål Full-last
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
Lambda O2-Mål Del-last
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
Lambda max. Avikelse O2-Test
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
Lambda max.Rökgastemp.vid Lambdatest
50°C
50°C
50°C
50°C
50°C
Lambda Sek. Luft O2-Mätning defekt
50%
50%
50%
50%
50%
-3,0mV
-3,0mV
-3,0mV
-3,0mV
-3,0mV
Lambda O2 Korrekturvärde
O2 mätning defekt
Varning
Lambdavärmning
Auto
Lambda Spänning Lambdavärmning
13V
13V
13V
13V
13V
Regler Rauchgastemp. Regler kp
Regler Rauchgastemp. Regler tn
Regler Rauchgastemp. Regler tv
Regler Rauchgaskorrektur
Regler Prim. Luft max. Änderung pos.
Regler Prim. Luft max. Änderung neg.
Regler O2-Regler kp
Regler O2-Regler tn
Regler O2-Regler tv
Regler Sek. Luft max. Änderung pos.
Regler Sek. Luft max. Änderung neg.
Regler Luftklappe Toleranz
Regler Saugzug Ansteuerung
Regler Hall Imp./Umdrehung
Regler Saugzug maximale Drehzahl
Regler Saugzug Kp
Regler Saugzug Tn
Regler Saugzug Drehzahl Toleranz
Regler Rücklaufmischer KP
Regler Rücklaufmischer TN
Regler Rücklaufmischer TV
Regler Kesselregler KP
Regler Kesselregler TN
Regler Kesselregler TV
Regler Kesselregler Max.
Regler Kesselregler Min.
Regler Brennstoffregler Kp
Regler Brennstoffregler Tn
Regler Brennstoffregler Tv
Regler Saugzugerhöhung
Regler Primärluftreduktion
8,0
140Sek
0
-20°C
1
1
2
50Sek
1
1
1
0%
8,0
140Sek
0
-21°C
1
1
2
50Sek
1
1
1
0%
5,5
180Sek
0
-15°C
1
1
2
50Sek
1
1
1
0%
5,5
180Sek
0
-25°C
1
1
2
50Sek
1
1
1
0%
1
2900U
65
30Sek
30%
1,2
60Sek
10Sek
1,5
0
0
40
0
7,5
30Sek
2Sek
70%
80%
1
2900U
65
30Sek
30%
1,2
60Sek
10Sek
1,5
0
0
40
0
7,5
30Sek
2Sek
70%
80%
5,5
180Sek
0
-15°C
1
1
2
50Sek
1
1
1
0%
Phase
1
2900U
65
30Sek
30%
1,2
60Sek
10Sek
1
0
0
40
0
3,5
40Sek
2Sek
90%
80%
1
2900U
65
30Sek
30%
1,2
60Sek
10Sek
1
0
0
40
0
3,5
40Sek
2Sek
90%
80%
1
2900U
65
30Sek
30%
1,2
60Sek
10Sek
1
0
0
40
0
3,5
40Sek
2Sek
90%
85%
Pannmodell
Parametersatz laden
HV20
Nej
HV30
Nej
HV40
Nej
HV50
Nej
HV60
Nej
Parametersatz speichern
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Werksparameter laden
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Betriebsstd. reset
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Gesamtrücksetzen
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Backup auf Kessel ID Card erzeugen
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
PC-Utgång
DAQ
DAQ
DAQ
DAQ
DAQ
Nej
Nej
DAQ Komm. Nr.
Nollställ fellista
IP Adress erhållning
IP Adress
Gateway
Subnet-Mask
000000
Nej
Nej
Nej
automatisk
10.0.0.25
10.0.0.1
255.255.255.0
Pirmär DNS Server
0.0.0.0
Sekundär DNS Server
0.0.0.0
NetBIOS Namn
STHV1
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Kund
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
63
X Parametrar
4
Parametrar och Dataöverföring
Spara systemets och förbränningens inställningar i styrenhetens minne.
Dessutom kan data lagras på det isatta SD-kortet.  Välj Meny „Setup“
tryck på setup

 Välj Meny „Setup“
Display-Inställningar
Paramternedladdning
SD
Datanedladdning
SD
„Display-Inställningar“: Display - Standby avaktivering eller aktiv
• AUTO: Display schaltet nach in Parameter „Nr. 004 Display-Einstellungen“
eingestellter Zeit in den Standby-Modus
• AVAKTIVIERA: Displayen går aldrig i standby-läge
Internminne
„Datanedladdning SD“: Speichern der eingestellten Parameter auf die
eingesteckte SD-Karte
 <Paramter speichern> drücken
„Datenaufzeichnung SD“: Zusätzliches Speichern der aktuellen Kesseldaten
auf die SD-Karte
 <SD-Logging starten> drücken

Mitprotokollieren der Kesseldaten

Zum Beenden der Protokollierung
 <SD-Logging beenden> drücken
„Internminne“: (Funktion aktiv bei eingegebenem Service-Passwort) Speichern
einzelner Kesseldaten auf die SD-Kort
 Daten auswählen
 Tryck på <Kopiera>

kopieren der Datensätze auf die SD-Karte
4.1
Återställning av fabriksinställningar
 Välj Meny „Nr Z4 Ladda fabriksinställningar.“
Tryck på setup

 Välj „Service“
 Välj Meny „Sonderfunk.“
 Tryck på <JA>

Återställer fabriksinställningarna
Nr. Z4 Ladda fabriksinställn
NEJ
JA
4.2
Aktuellen Parametersatz steuerungsintern sichern / laden
Zum Sichern der aktuellen
Parameter Zum Beispiel: vor
Änderungen
Nr. Z3 Parametersatz speichern
NEJ
JA
Nr. Z2 Parametersatz laden
Zum Zurückladen der gesicherten Parameter
NEJ
JA
64
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
X
Tillägg
Kapitel X: Tillägg
5

O B S E R V E R A
Vi reserveras oss från allt ansvar från skador och fel till följd av att
instruktionerna i denna instruktionsbok inte följts.
Rättigheter reserverade
Diese Bedienungsanleitung ist vertraulich zu behandeln. Sie ist ausschließlich zur Verwendung durch befugte Personen bestimmt.
Die Überlassung an Dritte ist verboten und verpflichtet zum Schadenersatz. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten.
Kein Teil dieser Bedienungsanleitung darf in irgendeiner Form ohne Genehmigung der Hargassner GmbH reproduziert oder unter
Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
5.1
Anläggningsägarens ansvar för åtgärder före driftstart
Die behördlichen Vorschriften zum Betreiben von Anlagen und die Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
An hydraulischen Einrichtungen darf nur Personal mit speziellen Kenntnissen und Erfahrungen im Heizungs- und Rohrleitungsbau arbeiten!
5.2
Ansvar
Die HOLZFEUERUNGSANLAGE ist nach dem neuesten Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut,
geprüft und somit betriebssicher. Dennoch können bei unsachgemäßen Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter
bzw. Beeinträchtigungen der Anlage und anderer Sachwerte entstehen.
Die HOLZFEUERUNGSANLAGE nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewußt
benutzen!
Insbesondere Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen (lassen)!
Die Haftung für die Funktion der HOLZFEUERUNGSANLAGE geht in jedem Fall auf den Eigentümer oder Betreiber über, soweit das Gerät
von Personen, die nicht von der Hargassner GmbH autorisiert sind unsachgemäß gewartet oder instandgesetzt wird oder wenn eine
Handhabung erfolgt, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entspricht.
Im Hinblick auf ständige Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns technische Änderungen jederzeit vor.
Solche Änderungen, Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz.
Es sind ausschließlich Original- Hargassner- Ersatzteile und -Zubehör zu verwenden.
Neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung müssen die allgemeingültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften
berücksichtigt werden. Die HOLZFEUERUNGSANLAGE muss mindestens 15 Minuten vor Arbeiten an der Anlage (Instandhaltung,
Abdekkungen entfernen, etc.) vom Netz getrennt werden. Für Schäden, die durch Nichtbeachten der Hinweise in dieser Bedienungsanleitung
auftreten, haftet die Hargassner GmbH nicht. Die große Erfahrung der Hargassner GmbH sowie modernste Produktionsverfahren und
höchste Qualitätsanforderungen garantieren die Zuverlässigkeit der Anlage. Bei Handhabung, die nicht der bestimmungsgemäßen Nutzung
entspricht, bei Einsatzzwecken, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen haftet die Hargassner GmbH NICHT für
sichere Funktion der Anlage.
Sie haben keine Gewährleistungsansprüche:
• bei fehlendem, falschem oder mangelhaftem Heizmaterial
• bei Schäden, die durch fehlerhafte Montage und Inbetriebnahme, unsachgemäßen Gebrauch oder
mangelnde Wartung entstehen
• bei Nichtbeachtung der Montage- und Bedienungsanleitung
• bei Schäden, welche die Gebrauchsfähigkeit der Ware nicht beeinträchtigen wie zum Beispiel
Lackfehler,...
• bei Schäden durch höhere Gewalt wie zum Beispiel Feuer, Hochwasser, Blitzschlag, Überspannung,
Stromausfall,...
• bei Einbau durch nicht konzessionierte Installateure / Heizungsbauer
• bei Schäden die durch Luftverunreinigungen, starken Staubanfall, aggressive Dämpfe, Sauerstoffkorrosion (nicht diffusionsdichte Kunststoffrohre), Aufstellung in ungeeigneten Räumen
(Waschküche, Hobbyraum,...) oder durch Weiterbenützung trotz Auftreten eines Mangels,
entstanden sind
Für eine fachgerechte Reparatur, Wartung bzw. Instandhaltung anderer als in dieser Dokumentation beschriebenen Gebrechen oder Störfälle
ist unbedingt im Vorhinein Kontakt mit Hargassner GmbH aufzunehmen.
Gewährleistungs- und Haftungsbedingungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hargassner GmbH werden durch vorstehende
Hinweise nicht erweitert.
Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise. Nur Hargassner GmbH - Ersatzteile oder von Hargassner GmbH freigegebene,
gleichwertige Ersatzteile verwenden. Im Zuge der technischen Entwicklung behalten wir uns Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.
Bei allen Rückfragen bitte unbedingt die Anlagen-Nr. angeben.
Vi tackar er för att ni tagit er tiden att läsa igenom denna manual, och önskar lycka till med vedeldningen!
64
HARGASSNER SVERIGE Flis-Pellets-Vedpannor
Tel.: 0652-10450 info@hargassner.nu www.hargassner.nu
Документ
Kategorie
Technik
Seitenansichten
28
Dateigröße
3 832 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden