close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

HAMILTON OXYSENS™ senzor O2

EinbettenHerunterladen
HAMILTON OXYSENS™ senzor O2
Uvod:
Ove se upute za rad odnose na senzore kisika tvrtke
Hamilton koje ne treba održavati.
Kat. br.
Naziv
Osobitosti
237150
OXYSENS
fiksni kabel, NTC 22 kΩ
Senzori tvrtke HAMILTON kvalitetni su proizvodi u čijoj je
izradi upotrijebljena najsuvremenija tehnologija. Najviši
stupanj preciznosti i trajnost mogu se postići samo
doslovnim pridržavanjem uputa u nastavku.
Upute mora pročitati, razumjeti i slijediti cjelokupno osoblje
koje upotrebljava uređaj. HAMILTON ne može preuzeti
odgovornost za oštećenja i smetnji u radu do kojih može
doći u slučaju nepridržavanja ovih uputa.
Namjena:
Senzori OXYSENS koje nije potrebno održavati namijenjeni
su mjerenju razine kisika otopljenog u vodenim otopinama.
Senzor se montira u protočni sustav pomoću navoja
PG 13,5 ili uranja u posudu opremljenu kompletom za
uranjanje. Tipična područja primjene su upravljanje
vodoopskrbom i ribnjačarstvo.
Senzor OXYSENS opremljen je ugrađenim mjeračem
temperature (NTC 22 kΩ). Taj mjerač temperature valja
koristiti isključivo u svrhu kompenzacije signala mjerenja
kisika, nikako u svrhu kontrole temperature procesa.
Ako se senzor koristi u okruženjima u kojima može doći do
eksplozije, pogledajte odjeljak "Upute za rad u okruženjima
u kojima može doći do eksplozije".
Mjere opreza:
Ovaj se senzor smije upotrebljavati samo u skladu sa
svojom namjenom te ga treba održavati u stanju koje jamči
potpunu sigurnost. Specifikacije u vezi s temperaturom,
tlakom i sl. navedene u odjeljku "Tehnički podaci" ne smiju
se ni u kojem slučaju prekoračiti.
Neprikladna upotreba i zloupotreba mogu biti opasne.
Samo odgovarajuće obučeno osoblje smije vršiti sklapanje i
održavanje. Budući da je unutarnji dio senzora izrađen od stakla,
rukujte njime pažljivo. Udarci mogu oštetiti gornji dio senzora.
Ako dođe do mehaničkog oštećenja senzora, iz njega može
iscuriti elektrolit. Dodir elektrolita s kožom, očima ili
sluznicama treba izbjegavati (pogledajte List s podacima
o sigurnosti, kat. br. 608914).
U slučaju pričvršćivanja u protočni sustav pomoću navoja
PG 13,5, pripazite da brtveni prsten i navoj ne prouzroče
oštećenja. Brtveni prstenovi potrošni su materijal i treba ih
redovito mijenjati, najmanje jednom godišnje. Čak i u slučaju
pridržavanja svih neophodnih mjera opreza, još uvijek postoji
rizik od curenja i mehaničkih oštećenja armature. Gdje god
su prisutni vijci i brtve može doći do neprimjetnog istjecanja
plinova ili tekućina.
Prije demontaže senzora provjerite postoji li u protočnom
sustavu nadtlak.
Početne aktivnosti:
Pri raspakiranju provjerite ima li mehaničkih oštećenja.
U slučaju pritužbe vratite senzor u originalnom pakiranju
zastupniku tvrtke HAMILTON.
Pripreme za mjerenje:
1. Priključite senzor na prikladni transmiter. Slijedite upute za rad
s transmiterom. Funkcije kabelskih žila senzora OXYSENS:
• bezbojna/središnja: katoda
• smeđa: anoda
• žuta i plava: mjerač temperature
• vanjski ovoj: nema dodira s uzorkom.
2. Skinite kapicu (1). Držite senzor u zraku tako da je membrana
(2) usmjerena nadolje. Tapkanjem osušite membranu.
3. Uključite transmiter i pričekajte približno 15 min kako bi se
mjerna vrijednost stabilizirala.
4. Pokrenite kalibraciju transmitera, tj. podesite vrijednost
od 100%.
5. Montirajte senzor prema uputama. Uz malo masti na
brtvene dosjede montaža je lakša. Držite membranu senzora
(2) usmjerenu nadolje. Senzor je sada spreman za mjerenje.
Senzore OXYSENS nije potrebno održavati. Ako kalibracija
više nije moguća, zamijenite senzor.
Dodatna oprema:
KOMPLET ZA URANJANJE: HAMILTON Kat. br. 237 158,
služi za uranjanje senzora uz povećanu mehaničku zaštitu.
Slika B: OXYSENS montiran pomoću KOMPLETA ZA
URANJANJE.
UPUTE ZA RAD U OKRUŽENJIMA U KOJIMA MOŽE DOĆI
DO EKSPLOZIJE
ll 1/2 G EEx ia llC T4/T5/T6
Oznaka ATEX: CE 0035
Proizvođač: Hamilton Bonaduz AG, CH-7402 Bonaduz
Certifikat pregleda EC tipa: TÜV 03 ATEX 7005 X
možete preuzeti na adresi www.hamiltoncompany.com/cert
Uvjeti opisani u certifikatu moraju se poštovati.
Odlaganje:
Konstrukcija senzora tvrtke
HAMILTON omogućuje
minimalan negativan utjecaj na okoliš.
Sukladno Direktivi EU 2002/96/EC, senzori tvrtke
HAMILTON odlažu se kao otpadna električna i
elektronička oprema, a ne kao kućni otpad. Isto se
tako mogu poslati tvrtki HAMILTON radi odlaganja.
Priključivanje:
a) Rukovatelj opremom u okruženjima u kojima može doći do
eksplozije odgovoran je i dužan jamčiti da svi dijelovi
sustava posjeduju certifikate sukladne klasifikaciji okruženja
te njihovu međusobnu kompatibilnost.
b) Senzori, sklop za prijenos podataka i ostala potrebna
oprema moraju se postaviti unutar jedinstvenog sustava
za izjednačavanje potencijala.
c) Brtveni prstenovi zaptivaju spoj Ex zona 0 i 1 i treba ih
zamijeniti nakon svakog demontiranja senzora.
d) Kad je senzor sastavljen, priloženu naljepnicu ATEX treba
prilijepiti na kabel na vidljivom mjestu, što bliže samom
senzoru. Naljepnicu nikada ne treba skidati.
e) Odobrenje ATEX nije ovisno o uvjetima montaže senzora.
Pozor: neprikladno montiranje ili demontiranje armature ili
senzora može dovesti do slučajnog otpuštanja
eksplozivnih plinova.
Povezivanje sa sklopom za prijenos podataka:
OXYSENS je prikladan za povezivanje u sigurne električne
krugove s razinom zaštite ia. Rukovatelj opremom dužan je brinuti
o tome da dopuštene električne vrijednosti senzora prekoračuju
one sklopa za prijenos podataka. Nijedna ukupna navedena
vrijednost snage, napona i jakosti ne smije se prekoračiti
(zajednička vrijednost senzorskog i sklopa za mjerenje
temperature). Električne vrijednosti za OXYSENS su kako slijedi:
U = 24 V; I = 173 mA; P: funkcija temperature procesnog medija
Maksimalna dopustiva električna snaga P sklopa za prijenos
podataka (zajednička vrijednost senzorskog i sklopa za
mjerenje temperature) ovisi o željenoj temperaturi procesa.
P ≤ 30 mW P ≤ 60 mW P ≤ 90 mW
T – klasa
T4
60 °C
60 °C
60 °C
T5
60 °C
60 °C
60 °C
T6
60 °C
57 °C
46 °C
Uvijek je potrebno pridržavati se ograničenja temperature
(60°C).
Tehnički podaci:
• Vrsta elektrode: kombinacija srebra i platine
• Elektrolit: alkalna otopina elektrolita
• Membrana: OPTIFLOW™
• Mjerač temperature: NTC 22 kOhm
• Napon polarizacije: -670 +/- 50 mV
• Osjetljivost: 40 ... 80 nA pri temperaturi zraka od 25 °C
• Vrijeme stabilizacije: tip. 15 min., maks. 1 h
• Radna temperatura: 0 ... 60 °C
• Temperatura za pohranu: -10 ... 60 °C, s kapicom koja
sadrži vodu
• Tlak: 0 ... 4 bara umetnut; maks. 0,5 potpuno uronjen
• Promjer: 12 mm
• Montaža: pomoću navoja PG 13,5
• Uronjeni materijali montiranog senzora:
nehrđajući čelik 1.4435, PEEK, silikon, NBR
• Regeneracija: nije potrebna
• Vrijeme odziva t98%: maks. 60 s pri 25 °C, od zraka do dušika
• Temperaturni odziv: pribl. 3,1%/K
• Protok: min. 0,03 m/s
• Ovisnost o protoku: < 5% pri 25°C
• Potrošnja kisika: pribl. 20 ng/h u zraku pri 25°C
• Rezidualna struja: < 0,5% struje u zraku
• Pomak nulte vrijednosti: < 0,5% struje na zraku svaka
2 mjeseca pri 25°C u vodi pod stabilnim uvjetima
• Pomak osjetljivosti: < 5% svaka 2 mjeseca pri 25°C u vodi
pod stabilnim uvjetima
120 mm 120 mm
Upute za rad sa senzorom OXYSENS
B
2
1
A
B
2
1
A
Sadržaj i tehničke specifikacije mogu se mijenjati
bez prethodne najave.
Autorska prava © 2007 HAMILTON Bonaduz AG,
Bonaduz Švicarska.
610668/04
Einleitung:
Diese Betriebsanleitung bezieht sich auf die wartungsfreien
Hamilton Sauerstoff-Sensoren des Typs OXYSENS.
P/N
Name
Unterscheidungsmerkmale
237150
OXYSENS
Fixkabel, NTC 22 kΩ
Hamilton Sensoren sind nach neuesten Erkenntnissen
hergestellte Qualitätsprodukte. Nur bei genauer Beachtung
der nachstehenden Hinweise erreichen Sie ein Höchstmass
an Genauigkeit und eine maximale Lebensdauer.
Diese Betriebsanleitung muss vom zuständigen Personal
gelesen, verstanden und beachtet werden. Für Schäden und
Betriebstörungen, die sich aus Nichtbeachten der
Betriebsanleitung ergeben, übernimmt die Firma HAMILTON
keine Haftung.
Bestimmungsgemässe Verwendung:
OXYSENS sind wartungsfreie Sensoren zur Messung von
gelöstem Sauerstoff in wässrigen Medien. Der Sensor wird
entweder über das PG 13.5 Gewinde in den Prozess
eingeschraubt oder mit Hilfe des Immersing Sets in ein
Becken eingetaucht. Typische Anwendungsgebiete sind:
Wasserwirtschaft, Fischzucht.
Der OXYSENS Sensor enthält einen integrierten
Temperaturfühler (NTC 22 kΩ). Dieser Temperaturfühler soll
nur für die Kompensation des Sauerstoff-Signals verwendet
werden und nicht für die Regelung oder Kontrolle der
Prozesstemperatur.
Wird der Sensor in explosionsgefährdeten Zonen eingesetzt,
so muss das Kapitel Hinweise für den „Einsatz in
Explosionsgefährdeten Bereichen“ beachtet werden.
Sicherheitshinweise:
Dieser Sensor ist nur zu Benutzen für die
bestimmungsgemässe Verwendung und in
sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand. Die im Kapitel
Technische Daten definierten Spezifikationen wie
Temperatur, Druck usw. dürfen keinesfalls überschritten
werden. Bei Fehlbedienung oder Missbrauch drohen
Gefahren. Montage und Wartung dürfen nur durch
geschultes Personal vorgenommen werden. Da die
Sensoren im Innern aus Glas bestehen, sollten sie mit
Vorsicht behandelt werden. Die Sensorspitze ist schlag- und
stossempfindlich.
Bei mechanischer Beschädigung des Sensors kann
Elektrolyt austreten. Jeglicher Kontakt des Elektrolyten mit
der Haut, den Augen und den Schleimhäuten muss
vermieden werden (siehe Sicherheitsdatenblatt P/N
608914). Achten Sie darauf, dass beim Einschrauben in den
Prozess das PG 13.5 Gewinde und der O-Ring nicht verletzt
werden. O-Ringe sind Verschleissteile, die regelmässig
gewechselt werden müssen, spätestens nach einem Jahr.
Auch wenn alle notwendigen Sicherheitsmassnahmen
getroffen wurden, besteht eine Restgefahr durch
Undichtigkeiten oder mechanische Schäden an der Armatur.
An Dichtungen oder Verschraubungen können Gase oder
Flüssigkeiten unkontrolliert austreten.
Bevor Sie den Sensor ausbauen, vergewissern Sie sich,
dass kein Überdruck im Prozess herrscht.
Inbetriebnahme:
Den OXYSENS Sensor beim Auspacken auf eventuelle
mechanische Defekte prüfen. Beanstandete Sensoren sind
dem HAMILTON-Händler in der Originalverpackung zu
schicken.
Vorbereitung zur Messung:
1. Anschliessen des Sensors an den Messverstärker.
Bedienungsanleitung des Messverstärkers beachten.
Funktionen der OXYSENS - Kabeladern:
• farblos/Seele: Kathode
• braun: Anode
• gelb und blau: Temperaturfühler
• äussere Schirmung: keine Verbindung zum Messgut
2. Wässerungskappe (1) entfernen. Sensor mit der Membran
(2) nach unten in die Luft halten. Membran (2) trocken
tupfen.
3. Messverstärker einschalten und ca. 15 min. warten, bis
sich der Messwert stabilisiert hat.
4. Mit Messverstärker Kalibration ausführen, z.B. auf 100%
stellen.
5. Sensor – falls gewünscht – einbauen. Der Einbau in
Armaturen kann durch leichtes Einfetten von Dichtungen
erleichtert werden. Die Membran (2) muss immer nach unten
gerichtet sein! Der Sensor ist nun zur Messung bereit.
OXYSENS Sensoren sind wartungsfrei. Sollte sich der Sensor
nicht mehr kalibrieren lassen, ist er zu ersetzen.
Zubehör:
IMMERSING SET: HAMILTON Bestellnummer 237 158, dient
dem Absenken des Sensors und erhöht den mechanischen
Schutz. Abbildung B: OXYSENS im IMMERSING SET
montiert.
HINWEISE FÜR DEN EINSATZ IN
EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN BEREICHEN
ll 1/2 G EEx ia llC T4/T5/T6
Kennzeichnung: CE 0035
Hersteller: Hamilton Bonaduz AG, CH-7402 Bonaduz
EG-Baumusterprüfbescheinigung TÜV 03 ATEX 7005 X
download über www.hamiltoncompany.com/cert
Die in der EG-Baumusterprüfbescheinigung enthaltenen
Bedingungen sind einzuhalten.
Montage:
a) Der Betreiber einer Anlage in explosionsgefährdeten Zonen
ist dafür verantwortlich, dass alle Komponenten des
Systems für die jeweilige Zoneneinteilung zertifiziert sind
und untereinander kompatibel sind.
b) Die Sensoren, die Leitungswege und die dazugehörigen
Betriebsmittel sind innerhalb eines einzigen
Potentialausgleichsystems zu errichten.
c) Jene O-Ringe, die eine dichtende Funktion zwischen ExZone 0 und 1 übernehmen, müssen bei jedem Ausbau der
Elektrode ersetzt werden.
d) Bei der Montage des Sensors muss das beiliegende
ATEX-Kennzeichnungsschild an gut sichtbarer Stelle am
Kabel befestigt werden, möglichst nahe beim Sensor.
Dieses Schild soll darauf hinweisen, dass ein ATEX
zugelassener Sensor montiert ist. Es darf nicht entfernt
werden.
e) die ATEX Zulassung ist an keine besonderen
Bedingungen bezüglich Einbau des Sensors gebunden.
Achtung: Ein unsachgemässes Montieren/Demontieren
der Armatur oder des Sensors kann zu einer ungewollten
Freisetzung einer explosionsfähigen Atmosphäre führen.
Anschluss an Transmitter:
Der Sensor OXYSENS ist geeignet zum Anschluss an einen
eigensicheren Stromkreis mit Schutzniveau ia. Der Betreiber
der Anlage muss sicherstellen, dass die zulässigen
elektrischen Werte des Sensors grösser sind als die
maximalen Werte des Transmitters. Keiner der angegebenen
Werte für Spannung, Strom und Leistung darf in Summe
(Mess- und Temperaturstromkreis zusammen) überschritten
werden. Die elektrischen Werte für die OXYSENS sind wie
folgt:
U = 24 V; I = 173 mA; P: Funktion der Prozesstemperatur
Die maximal zulässige elektrische Leistung P des Transmitters
(Mess- und Temperaturstromkreis zusammen) ist abhängig
von der gewünschten Prozesstemperatur.
T-Klasse
P ≤ 30 mW P ≤ 60 mW P ≤ 90 mW
T4
60 °C
60 °C
60 °C
T5
60 °C
60 °C
60 °C
T6
60 °C
57 °C
46 °C
Die auf dem Sensor angegebene Temperaturlimite (60°C)
muss in jedem Fall eingehalten werden.
Technische Daten:
• Elektrodenart: Silber-Platin Kombination
• Elektrolyt: Alkalische Salzlösung
• Membran: OPTIFLOW™
• Temperatursensor: NTC 22 kOhm
• Polarisationsspannung: -670 +/- 50 mV
• Empfindlichkeit: 40 ... 80 nA bei 25 °C an Luft
• Stabilisierungszeit: typ. 15 min., max. 1 h
• Temperaturbereich: 0 ... 60 °C
• Lagertemperatur: -10 ... 60 °C, mit Wasser gefüllter
Wässerungskappe
• Druckbereich: 0 ... 4 bar eingebaut; max. 0.5 bar vollständig
eingetaucht
• Schaftdurchmesser: 12 mm
• Montage: PG 13.5 - Gewinde
• Werkstoffe, medienberührt im eingebautem Zustand:
Edelstahl 1.4435, PEEK, Silikon, NBR
• Regenerierung: nicht erforderlich
• Ansprechzeit t98%: max. 60 s bei 25 °C, von Luft nach
Stickstoff
•
•
•
•
Temperaturabhängigkeit: ca. 3.1%/K
Strömung: min. 0.03 m/s
Strömungsabhängigkeit: < 5% bei 25°C
Sauerstoffeigenverbrauch: ca. 20 ng/h in Luft
bei 25°C
• Reststrom: < 0.5% des Stroms an Luft
• Nullpunktsdrift: < 0.5% des Stroms an Luft pro
2 Monate bei 25°C in Wasser unter
konstanten Bedingungen
• Messbereichsdrift: < 5% pro 2 Monate bei
25°C in Wasser unter konstanten
Bedingungen
Entsorgung:
Das Design der HAMILTON
Sensoren berücksichtigt
bestmöglichst die Umweltverträglichkeit. Gemäss der EU Richtlinie
2002/96/EG müssen HAMILTON Sensoren
einer getrennten Sammlung für Elektro- und
Elektronikgeräten zugeführt werden oder
können an HAMILTON zur Entsorgung
geschickt werden. Sie dürfen nicht dem
unsortierten Siedlungsabfall zugeführt werden.
120 mm
Bedienungsanleitung OXYSENS
B
2
1
A
Inhaltliche und technische Änderungen
vorbehalten.
Copyright © 2007 HAMILTON Bonaduz AG,
Bonaduz Schweiz
610668/04
Документ
Kategorie
Technik
Seitenansichten
3
Dateigröße
168 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden