close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

- RSK Finkenberg

EinbettenHerunterladen
M/F Ærøsund
Færgen M/F Ærøsund var Danmarks sidste jernbanefærge og sejlede på overfarten mellem Svendborg og Ærøskøbing fra 1960 og frem til 1999. Den blev
projekteret af Knud E. Hansen og bygget på Husumer Schiffswerft i Tyskland. I
oktober 2014 gik M/F Ærøsund til bunds på 19 meter vand efter en kontrolleret
sænkning.
Projektet med at sænke den gamle færge blev gennemført af det tværkommunale udviklingsselskab Naturturisme I/S i samarbejde med lokale dykkerklubber
og Danmarks Sportsdykkerforbund.
Formål med projektet
• Forbedre naturen ved at skabe et nyt rev
• Skabe en unik ramme om sikker dykkeruddannelse i vragdykning og vragpenetration
• Stimulere lokal erhvervsudvikling indenfor kystturisme ved at tiltrække nationale og internationale dykkerturister
• Formidle lokal maritim kulturhistorie på en nytænkende måde.M/F Ærøsund har en stærk kulturhistorisk tilknytning til Det Sydfynske Øhav.
Miljø oprensning
Forud for nedsænkningen gennemgik M/F Ærøsund en radikal miljøoprensning
og dykkersikring. Her blev der fjernet alt lige fra giftig bundmaling, blyballast og
asbest til motorer, møbler og elektronik. Langt den største del af det bortskaffede
er blevet genanvendt. Materialet fordelte sig således:
Træ: 14,64 tons / Stort brændbart: 20,06 tons / Farligt affald: 11,42 tons /
Jern: 42,26 tons / Batterier: 190kg / Aluminium: 67kg / Kobber: 220kg /
Bly: 4953kg / I alt omkring 100 tons.
Efter endt oprensning blev færgens bund tilført mere end 200 tons søsand for
at trimme og stabilisere, således at færgen ville komme til at ”gå rigtigt ned
på kølen”.
Sænkningen
Den kontrollerede nedsænkning blev foretaget af Danmarks største og mest erfarne undervandsentreprenør, JD Contractors. De tog ansvar for hele operationen fra
kajen i Svendborg havn og til M/F Ærøsund blev lagt til hvile her på bunden af øhavet. Nedsænkningen foregik ved at M/F Ærøsund blev lagt i 4 store ankre, hvorefter den blev pumpet fuld af vand fra et specialudrustet fartøj. Inden nedsænkningen blev ankerbøjer monteret på færgens for- og agterdæk.
The M/F Ærøsund ferry was Denmark’s last train ferry, operating between
Svendborg and Ærøskøbing from 1960 to 1999. She was designed by Knud E.
Hansen, and built at Husumer Schiffswerft in Germany. In October 2014, the
M/F Ærøsund sank in 60 feet of water by way of a controlled scuttling.
Die Fähre M/F Ærøsund war Dänemarks letzte Eisenbahnfähre und fuhr von
1960 bis 1999 zwischen Svendborg und Ærøskøbing. Sie wurde von Knud E. Hansen
entworfen und in der Husumer Schiffswerft gebaut. Im Oktober 2014 wurde die
M/F Ærøsund kontrolliert versenkt und liegt jetzt in einer Tiefe von 19 m.
The scuttling of the old ferry was carried out by the cross-municipal development company, Naturturisme I/S, in collaboration with local scuba diving clubs
and Dansk Sportsdykkerforbund (Danish Sport Diving Federation).
Das Projekt der Versenkung der alten Fähre wurde von der gemeindeübergreifenden Entwicklungsgesellschaft Naturturisme A/S in Kooperation mit örtlichen
Tauchervereinen und dem Verband Danmarks Sportsdykkerforening durchgeführt.
Project Objectives
• To enhance the natural environment by creating a new reef
• To create a unique setting for safe diving practices during shipwreck dives and shipwreck penetration
• To stimulate the development of coastal tourism companies by attracting Danish as well as foreign diving tourists
• To communicate local maritime cultural history in an innovative way. The M/F Ærøsund is a very important feature of the cultural history of the South-of-Funen Archipelago.
Ziel des Projekts
• Naturverbesserung durch Schaffung eines neuen Riffs
• Einen einzigartigen Rahmen für eine sichere Tauchausbildung auf den Gebieten Wracktauchen, auch mit Penetration, schaffen
• Die Wirtschaftsentwicklung vor Ort im Bereich des Küstentourismus stim lieren, indem man dänische und internationale Tauchtouristen anlockt
• Lokale maritime Kulturgeschichte auf innovative Art vermitteln. Die M/F Ærøsund hat einen starken kulturgeschichtlichen Bezug zu Det Sydfynske Øhav, der so genannten Dänischen Südsee.
Environmental Decontamination
Prior to the scuttling, the M/F Ærøsund went through a process of radical environmental decontamination and preparation to make the wreck safe for the
purpose of diving. In this process, the toxic bottom paint, lead ballast and asbestos were removed together with motors, furniture, and electronic equipment.
The majority of the disposed material has been recycled. This material includes:
Umweltfreundliche Entsorgung
Vor dem Versenken wurde die M/F Ærøsund umweltverträglich und für Taucher
sicher gemacht. Es wurde alles von giftiger Unterwasserfarbe, Motoren, Möbeln,
Bleiballast bis hin zu Elektronik und Asbest entfernt und entsorgt. Bei weitem
der größte Teil der entsorgten Materialien wurde wieder verwendet und sie verteilten sich folgendermaßen:
Wood: 14.64 tonnes / Large combustible items: 20.06 tonnes / Hazardous waste:
11.42 tonnes / Iron: 42.26 tonnes / Batteries: 190 kg / Aluminium: 67 kg /
Copper: 220 kg / Lead: 4953 kg / In total about 100 tonnes.
Holz: 14,64 t / Großes brennbares Material: 20,06 t / Gefährlicher Abfall: 11,42 t /
Eisen: 42,26 t / Batterien: 190 kg / Aluminium: 67 kg / Kupfer: 220 kg / Blei:
4953 kg / Insgesamt ungefähr 100 t.
After the decontamination process was completed, the hull of the ferry was filled with more than 200 tonnes of sea sand in order to trim and stabilise her, and
make her “end up properly on the keel”.
The Scuttling
Denmark’s biggest and most competent underwater contractor, JD Contractors,
carried out the controlled scuttling. They managed the entire operation from the
quay of Svendborg Harbour until the M/F Ærøsund had been laid to rest here
on the seabed of the archipelago. The scuttling was carried out by attaching the
M/F Ærøsund to 4 large anchors and then filling her with water from a specially equipped vessel. Prior to the scuttling, anchor shackles were mounted on the
foredeck and the aft deck of the ferry.
Nach diesen Maßnahmen wurde der Boden der Fähre zur Trimmung und Stabilisierung mit mehr als 200 t Seesand aufgefüllt, so dass die Fähre „richtig auf
dem Kiel liegen wird“.
Die Versenkung
Die kontrollierte Versenkung wurde von Dänemarks größtem und erfahrensten
Unterwasserbauunternehmen, JD Contractors, durchgeführt. Das Unternehmen
trug die Verantwortung für die gesamte Aktion vom Kai im Hafen von Svendborg und bis die M/F Ærøsund hier auf dem Boden des Inselmeers zur letzten
Ruhe gebracht wurde. Die Versenkung ging so vor sich, dass die M/F Ærøsund in
4 große Anker gelegt wurde, wonach sie von einem Fahrzeug mit Spezialausrüstung mit Wasser vollgepumpt wurde. Vor dem Versenken wurden am Vor- und
Achterdeck der Fähre Ankerbojen angebracht.
Den Europæiske Fiskerifond:
Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur
Den
Europæiske
Fiskerifond
Документ
Kategorie
Reisen
Seitenansichten
15
Dateigröße
3 917 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden