close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

Bebauungsplan - Gemeinde Kürten

EinbettenHerunterladen
10 Tot en met 19 oktober 2014 / 10. Bis zum 19. Oktober 2014
Mededelingen
Mitteilungen
Renovatie Westerkerk
Afgelopen zondag is er gecollecteerd voor de renovatie van de
Westerkerk. Aanstaande zondag wordt bekendgemaakt wat de
collecte heeft opgebracht. Wie alsnog een bijdrage wil doen,
kan een bedrag overmaken op bankrekeningnummer: NL30
RABO 0380201976 (DE11428600030225784600) of op zondag
een machtigingskaart invullen . S.v.p. bij bankoverschrijvingen
vermelden: renovatie Westerkerk. Hartelijk dank voor uw gift!
Umbau Westerkirche
Letzten Sonntag wurde für die Umbau der Westerkirche eine
Spende eingesammelt. Kommenden Sonntag wird bekannt
gegeben, wie hoch diese Spenden insgesamt sind. Wer noch
finanziell unterstüzten möchte, kann gerne seine Spende auf
dieses Konto überweisen: DE11428600030225784600 oder
am Sonntag eine Einzugsermächtigung ausfüllen.
Bitte dazu als Verwendungszweck "Umbau Westerkirch"
benutzen. Herzlichen Dank für eure Spende!
Huwelijksinzegening
Vrijdag 17 oktober wordt om 18.30 uur in de Westerkerk de
huwelijksinzegening voltrokken tussen Gerjan Duenk en Karuna
Mohan. Na afloop is er een receptie tot 20.15 uur. Iedereen is
van harte welkom.
Heilige Huisjes
Opnieuw zal ook de Westerkerk één van de heilige huisjes zijn
die op zaterdag 18 en zondag 19 oktober ’s middags zijn
geopend. Het project Heilige Huisjes is een
samenwerkingsproject van de gemeente Aalten met de
plaatselijke kerken. Bezoekers kunnen een rondgang maken
langs de kerken waar verschillende activiteiten worden
gehouden. Dit keer rondom het thema ‘Feest’. In onze kerk zal
een mini-tentoonstelling te zien zijn van prachtige
kindertekeningen van kinderen van onze kerk, gemaakt in de
kinderdiensten. Ook zijn er tien foto’s te zien die Martien van
Tol het afgelopen jaar heeft gemaakt rondom het thema feest.
In de hal van de kerk liggen informatiefolders voor
belangstellenden.
Hochzeit
Am Freitag den 17. Oktober um 18:30 Uhr werden Karuna
Mohn und Gerjan Duenk in der Westerkirche heiraten.
Anschliessend besteht die Möglichkeit, dem Brautpaar zu
gratulieren. Jeder ist herzlich eigengeladen.
Projekt "Heilige Häuser"
Erneut wird die Westerkirche einer der "Heiligen Häuser" sein,
die am Samstag und Sonntag den 18. und 19. Oktober mittags
geöffend sind. Das Projekt "Heilige Häuser" wird von der Stadt
Aalten in Zusammenarbeit mit den Kirchen vor Ort organisiert .
Besucher können die verschiedenen Kirchen besuchen und es
werden verschiedene Aktivitäten organisiert, diesmal um das
Thema "Fest". In unserer Kirche wird eine kleine Ausstellung
verschiedener Kinderbilder zu sehen sein. Die Kinder der ECG
haben diese im Kindergottesdienst gemacht. Auch sind zum
Thema "Fest" 10 Bilder Martien van Tol zu sehen, die er im
letzten Jahr geknipst hat. Im Eingangsbereich der Kirche liegt
Informationsmaterial für Interressierte aus.
Blog Corinna Schrader
http://amsterdammission.wordpress.com/
Blog Corinna Schrader
http://amsterdammission.wordpress.com/
Blog Hanna Belau
http://myjusticedts.blogspot.de
Blog Hanna Belau
http://myjusticedts.blogspot.de
Zaterdag 11 oktober
20.00 Uur Worshipnight Westerkerk met Mike Pennings.
Samstag 11. Oktober
20.00 Uhr Worshipnight Westerkerk mit Mike Pennings.
Zondag 12 oktober
9.15-9.45 Uur voorbidstond Westerkerk.
10.00-10.10 Uur gebed voor de dienst.
10.30 Uur: avondmaal, prediking Judith en Wilfredo (Peru);
leiding van dienst Aukje van de Kamp.
Sonntag 12. Oktober
9.15-9.45 Uhr Fürbitte Westerkerk.
10.00-10.10 Uhr Uhr Gebet für den Gottesdienst.
10.30 Uhr: Abendmahl, Predigt Judith en Wilfredo (Peru);
Gottesdienstleitung Aukje van de Kamp.
Dinsdag 14 oktober
19.45-22.00 Uur Vrij Zijn Trainingschool met Erica Duenk.
Thema: Inzicht in de geestelijke wereld.
Gebouw De Akker, Bovenbuurtweg 11 in Ede.
www.vrijzijn.net
Dienstag 14. Oktober
19.45-22.00 Uhr Frei Sein Trainingschule mit Erica Duenk.
Thema: Einblick in der geistlichen Welt.
Gebäude De Akker, Bovenbuurtweg 11 in Ede.
www.vrijzijn.net
Woensdag 15 oktober
19.45-22.00 Uur Vrij Zijn Bijbelschool met Rob van Zon.
Thema: Meer van de Heilige Geest.
Gebouw De Schuilplaats, Otterloseweg 18A in Ede.
www.vrijzijn.net
Mittwoch 15. Oktober
19.45-22.00 Uhr Frei Sein Bibelschule mit Rob van Zon.
Thema: Mehr von dem heiligen Geist.
Gebäude De Schuilplaats, Otterloseweg 18A in Ede.
www.vrijzijn.net
Vrijdag 17 oktober
18.30 Uur Westerkerk, huwelijksinzegenging Gerjan Duenk en
Karuna Mohan.
Freitag 17. November
18.30 Uhr Westerkerk, Hochzeit Gerjan Duenk und Karuna
Mohan.
Zondag 19 oktober
9.15-9.45 Uur voorbidstond Westerkerk.
10.00-10.10 Uur gebed voor de dienst.
10.30 Uur: prediking Erica Duenk; leiding van dienst Martina
Schrader.
Sonntag 19. Oktober
9.15-9.45 Uhr Fürbitte Westerkerk.
10.00-10.10 Uhr Uhr Gebet für den Gottesdienst.
10.30 Uhr: Predigt Erica Duenk; Gottesdienstleitung Martina
Schrader.
Websites ECG-groep
www.ecgonline.net
www.vrijzijn.net
www.pandevida.nl
www.aor-network.org
Websites ECG-gruppe
www.ecgonline.net
www.vrijzijn.net
www.pandevida.nl
www.aor-network.org
Redactie weekmail ECG: gerritvdkamp@gmail.com
Redaktion Wochenmail ECG: gerritvdkamp@gmail.com
Документ
Kategorie
Reisen
Seitenansichten
5
Dateigröße
208 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden