close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

aktualny program Listopad - Austriackie Forum Kultury

EinbettenHerunterladen
November-Dezember
2014
program
austriackiego
forum
kultury
w
Warszawie
listopad-grudzień
Zespół Austriackiego Forum Kultury w Warszawie /
Das Team des Österreichischen Kulturforums Warschau
Martin Meisel - dyrektor / Direktor
warschau-kf@bmeia.gv.at, tel. 22 526 88 21
Ernestine Baig - z-ca dyrektora / Vizedirektorin
ernestine.baig@bmeia.gv.at, tel. 22 526 88 25
Gerald Eidherr - kanclerz, finanse i sprawy administracyjne /
Kanzler, Finanzen und Administration
gerald.eidherr@bmeia.gv.at, tel. 22 526 88 22
dr Agnieszka Borkiewicz - literatura, stypendia / Literatur und Stipendien
agnieszka.borkiewicz@bmeia.gv.at, tel. 22 526 88 28
Andrea Brzoza - muzyka / Musik
andrea.brzoza@bmeia.gv.at, tel. 22 526 88 27
Jacek Malinowski - sztuki wizualne, galeria austriackiego forum kultury, opracowanie graficzne programu / bildende Kunst, Betreuung der Galerie
am Kulturforum, grafische Gestaltung des Programmes
jacek.malinowski@bmeia.gv.at, tel. 22 526 88 29
Natalia Wawrzewska - asystentka dyrektora / Assistentin des Direktors
natalia.wawrzewska@bmeia.gv.at, tel. 22 526 88 21
Jolanta Żukowska - asystentka forum / Assistentin des Forums
Jolanta.zukowska@bmeia.gv.at, tel. 22 526 88 26
Kontakt: ul. Próżna 7/9
00-107 Warszawa
skr. poczt. 814
00-950 Warszawa
tel. 22 526 88 00, fax 22 620 10 51
e-mail: warschau-kf@bmeia.gv.at
www.austria.org.pl
November-Dezember
2014
program
WSTĘP/VORWORT
LISTOPAD/NOVEMBER
GRUDZIEŃ/DEZEMBER
austriackiego
BIBLIOTEKI/BIBLIOTHEKEN
KURSY, LEKTORZY/ KURSE, LEKTOREN
kultury
w
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie,
informacje na naszej stronie: www.austria.org.pl
Die Veranstalter behalten sich das Recht auf Änderungen
im Programm vor, Informationen auf unserer Homepage:
www.austria.org.pl
forum
Warszawie
listopad-grudzień
2
4
24
38
40
WSTĘP
Szanowna Czytelniczko, Szanowny Czytelniku,
Drodzy Przyjaciele Austriackiego Forum Kultury
w Warszawie!
Z radością przedstawiam nasz aktualny program. Duże bogactwo imprez, konferencji, koncertów, wystaw, przeglądów filmowych wypełni
Państwu czas do końca roku. W listopadzie i grudniu zapraszamy na spotkania autorskie. Cordula
Simon i Doron Rabinovici to mistrzowie słowa, których książki
uwodzą i których słucha się z zapartym tchem. Szeroka gama twórczości filmowej obejmuje Found Footage i film artytstyczny na Festiwalu Etiuda&Anima w Krakowie, kryminał na Festiwalu Black Bear aż
po filmy i materiały z czasów I wojny światowej, które zaprezentuje
Filmoteka Austriacka - Filmarchiv Austria na pokazie tematycznym
polskiej Filmoteki Narodowej.
Interesująco zapowiada się wystawa „Dokumentacje 2. Malarstwo“
z pracami Loisa Rennera i Anny Panek. Zarówno wernisaż 14. listopada,
4
jak i finisaż 16. stycznia staną się, dzięki prezentacji obojga artystów,
ciekawymi punktami programu.
Obok pracy nad tym znakomitym programem przygotowujemy się już
do wyjątkowego jubileuszu. Austriackie Forum Kultury w Warszawie
zostało otwarte w 1965 roku i w przyszłym roku obchodzić będzie swoje
50-te urodziny, które oczywiście chcielibyśmy świętować razem z naszymi przyjaciółmi i partnerami. Jeśli macie Państwo osobiste wspomnienia
czy refleksje, jeśli posiadacie materiały lub zdjęcia z tych 50-ciu lat,
będzie nam miło, jeśli podzielicie się nimi, opiszecie i przyślecie do nas.
Już teraz cieszę się na spotkania z Państwem na naszych imprezach.
Martin Meisel
VORWORT
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
liebe Freunde des Österreichischen Kulturforums Warschau!
Mit viel Freude darf ich unser aktuelles Programm vorstellen. Ein rechter
Wirbelwind an Veranstaltungen, Konferenzen, Konzerten, Ausstellungen,
Filmschauen wird Sie bis Jahresende beschäftigt halten.
Sowohl im November als auch im Dezember dürfen wir zu Autorenlesungen
einladen. Cordula Simon und Doron Rabinovici, beide sind sie sprachgewaltige
Erzähler, deren Bücher zum Lesen verführen und denen man gerne gebannt
zuhört. Weit spannt sich der Bogen des Filmschaffens von Found Footage
und Kunstfilm beim Festival Etiuda&Anima in Krakau über einen rechten
Krimi bei Black Bear hin zu Filmen und Material aus der Zeit des Ersten
Weltkriegs, die das Filmarchiv Austria bei dem Programmschwerpunkt der
Filmoteka Narodowa präsentiert. Die Ausstellung „Dokumentationen 2.
Malerei“ mit Lois Renner und Anna Panek verspricht spannend zu werden,
sowohl die Vernissage am 14.11., als auch die Finissage am 16.1. werden durch
Präsentationen der Künstler zu spannenden Fixpunkten.
Neben diesem fulminanten Programm bereiten wir uns bereits
auf ein spezielles Jubiläum vor. Das Österreichische Kulturforum
Warschau wurde 1965 gegründet und wird nächstes Jahr seinen
fünfzigsten Geburtstag feiern. Das wollen wir natürlich mit allen
unseren Freunden und Partnern feiern. Sollten Sie persönliche
Erinnerungen und Eindrücke, Materialien oder Fotos zu den letzten
50 Jahren haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns diese
schreiben, schicken und mit uns teilen könnten.
Ich freue mich bereits jetzt Sie bei unseren Veranstaltungen begrüßen
zu dürfen.
Martin Meisel
5
03 - 06.11.
Spotkania autorskie / Autorenlesungen Cordula Simon
(LITERATURA/LITERATUR)
04.11.
Prapremiera „Po prostu skomplikowane“ / Uraufführung
„Einfach kompliziert“
(TEATR/THEATER)
05.11.
Otwarcie wystawy „Czas przed
rokiem 1914“ / Ausstellungseröffnung „Die Zeit vor 1914“
(NAUKA/WISSENSCHAFT)
07 - 14.11.
Austriackie filmy na festiwalu / österreichische Filme beim Festival Cinergia
(FILM/FILM)
14.11.
Otwarcie wystawy
„Dokumentacje 2. Malarstwo“ /
Eröffnung der Ausstellung
„Dokumentation 2. Malerei“
(GALERIA/ GALERIE)
14.11.
Koncert z programu „Strefa2014
i GŁOSY / Konzert der Reihe
„Strefa2014 und STIMMEN“
(MUZYKA/MUSIK)
17 - 20.11.
Koncerty zespołu / Konzerte
der Gruppe HANG EM HIGH
(MUZYKA/MUSIK)
18.11.
Wykład Belli Szwarcman-Czarnoty /
Vortrag Bella Szwarcman-Czarnota
(NAUKA/WISSENSCHAFT)
22 - 23.11.
Wykład / Vortrag
Prof. Alison Clarke
(NAUKA/WISSENSCHAFT)
23.11.
Austriackie filmy w ramach
21. Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego / österreichische Filme
beim 21. Internationalen Filmfestival
Etiuda&Anima (FILM/FILM)
24.11.
Czytanie performatywne sztuki
Daniela Glattauera „Napisz do
mnie“ / Szenische Lesung Daniel
Glattauer „Gut gegen Nordwind“
(TEATR/THEATER)
28 - 30.11.
IV. Europejskie Targi Muzyczne
Co Jest Grane / IV. European
Music Fair Co Jest Grane
(MUZYKA/MUSIK)
29.11.
Yasmin Hafedh - Poetry Slam
w ramach / im Rahmen des
Spoke‘N‘Word Festival
(LITERATURA/LITERATUR)
27 - 29.11.
Konferencja „Przełom 1989 i jego ślady w literaturze Europy Środkowej“
/ Tagung „Die Wende von 1989 und
ihre Spuren in den Literaturen Mitteleuropas“
(NAUKA/WISSENSCHAFT)
13.11.
Cykl seminariów - Literatura austriacka i psychoanaliza / Seminarzyklus: Österreichische Literatur und
Psychoanalyse
(NAUKA/WISSENSCHAFT)
20 - 22.11.
Konferencja „Wielka Wojna. W stulecie Wybuchu“ / Tagung „Der Große
Krieg. 100 Jahre nach dem Ausbruch“
(NAUKA/WISSENSCHAFT)
27 - 29.11.
Koncerty jazzowe zespołu /
Jazzkonzert des Jörg Leichtfried Trios
(MUZYKA/MUSIK)
listopad/November
3-6/11
03.11.2014 (pon./Mo.), 13.15
Spotkania autorskie z /Autorenlesungen mit:
Instytut Filologii Germańskiej
ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk
Cordulą Simon
04.11.2014 (wt./Di.), 13.15
Cordula Simon (ur. 1986) jest obiecującą młodą austriacką pisarką.
Jest germanistką i rusycystką. Jej pierwszą powieść Pies potiomkinowski (2012) krytyka zaszufladkowała jako realizm magiczny spod
znaku Bułhakowa, czemu autorka zdecydowanie zaprzecza. Nowa
powieść Ostrov Mogila , apokaliptyczna wizja zagłady świata przedziwnie związana z seksualnością człowieka, nominowana została
do nagrody im. Ingeborg Bachmann. Za swoje teksty otrzymała kilka
stypendiów i wyróżnień, m. in. od czasopisma „manuskripte“. Mimo to,
jak sama twierdzi, tworzy literaturę niewygodną, daleką od gustów jury
przyznających literackie laury.
Cordula Simon (geb. 1986) ist eine viel versprechende junge
österreichische Schriftstellerin. Sie ist Ger-manistin und Russistin. Ihr
erster Roman Der potemkinsche Hund (2012) wurde von der Kritik als
magischer Realismus im Stil Bulgakows etikettiert, was die Autorin
selbst entschieden bestreitet. Der neue Roman Ostrov Mogila , eine
apokalyptische Vision des Weltuntergangs merkwürdig verflochten mit
der menschlichen Sexualität, wurde zum Bachmann-Preis nominiert.
Für ihre Texte erhielt sie einige Stipendien und Auszeichnungen, unter
anderem von der Zeitschrift „manuskripte“. Allerdings behauptet sie, ihr
Schreiben sei keine Kuschelliteratur und vom Geschmack literarischer
Jurys weit entfernt.
Katedra Filologii
Germańskiej UMK
ul. W.Bojarskiego 1, Toruń
05.11.2014 (śr./Mi.), 15.00
Teatr Polski, górne foyer
Al. Adama Mickiewicza 2
Bydgoszcz
06.11.2014 (czw./Do.), 17.00
Austriacki Ośrodek Kultury UAM
ul. Zwierzyniecka 7, Poznań
Wstęp wolny / Eintritt frei
Po niemiecku/ deutsch
8
4/11
Thomas Bernhard
Thomas Bernhard
„Po prostu
skomplikowane“
„Einfach
kompliziert“
Monodram (polska prapremiera)
z okazji 70 rocznicy urodzin
i 50 lat pracy artystycznej
Piotra Szalszy
Monodram (polnische Uraufführung).
Anlässlich des 70. Geburtstags und
50. Jubiläums der künstlerischen
Tätigkeit Piotr Szalszas
Wykonawca: Antoni Gryzik
Tłumaczenie: Marek Szalsza
Reżyseria: Piotr Szalsza
Interpret: Antoni Gryzik
Übersetzung: Marek Szalsza
Regie: Piotr Szalsza
Produkcja: SU Production Katowice,
Wiener Krakauer Kultur Gesellschaft
Produktion: SU Production Katowice,
Wiener Krakauer Kultur Gesellschaft
„Po prostu skomplikowane“ to rodzaj wewnętrznej
spowiedzi artysty z wielkim doświadczeniem życiowym. Mężczyzny, który właśnie uzyskał głęboki
wgląd we własną przeszłość. To bardzo osobista
konfrontacja. Walka ze starzeniem się i z samotnością. Szukanie odwiecznych odpowiedzi na pytanie
o sens życia, pomału zbliżającego się do końca.
„Einfach kompliziert“- eine Art innerlicher Beichte
eines Künstlers mit großer Lebenserfahrung. Eines
Mannes, der gerade einen sehr tiefen Blick in die
eigene Vergangenheit wirft. Es ist eine sehr persönliche Auseinandersetzung. Ein Kampf mit dem
Altwerden, mit der Einsamkeit. Die Suche nach den
ewigen Antworten auf die Frage nach dem Sinn
eines Lebens, das sich langsam dem Ende nähert.
04.11.2014
(wt./Di.), 19.00
Teatr KOREZ
Pl. Sejmu Śląskiego 2
Katowice
Bilety do nabycia w kasie
Teatru oraz telefonicznie
pod numerem /
Tickets an der Theaterkasse
und telefonisch
+48 32 785 70 15
9
5/11 + 10/12
05.11.2014 (śr./Mi.), 17:00
Biblioteka Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego
ul. Karola Szymanowskiego 3
Bydgoszcz
Wstęp wolny / Eintritt frei
Wystawa czynna do
zu sehen bis 30.11.2014
10.12.2014 (śr./Mi.), 17:00
Muzeum Uniwersytetu
Wrocławskiego
Pl. Uniwersytecki 1
Wrocław
Wstęp wolny / Eintritt frei
Wystawa czynna do
zu sehen bis 31.01.2015
10
Otwarcie wystawy
Ausstellungseröffnung
„Gorączkowa cisza
przed burzą - Czas
przed rokiem 1914“
„Bewegte Ruhe
vor dem Sturm
- Die Zeit vor 1914“
W latach przed 1914 rozgrywano i raz jeszcze przetestowano wszystkie wady i zalety nowej Europy:
sprawdzano, na ile wytrzymałe są tradycyjne granice:
artystyczne, osobiste i społeczne, krytycznej analizie
poddawano fundamenty moralne i teoretyczne oraz
wypróbowywano nowe możliwości techniczne w
budownictwie miejskim i w medycynie - wszystko
to w jednym mieście, w którym „jednego dnia mogło
minąć sto lat“, jak już po I wojnie światowej nieco
nostalgicznie powiedział o Wiedniu Robert Musil.
In den Jahren vor 1914 wurden alle Vor- und Nachteile
des alten und des neuen Europas gegeneinander
ausgespielt: Überbrachte künstlerische, persönliche
und soziale Grenzen wurden auf ihre Tauglichkeit
getestet, moralische und theoretische Fundamente
überdacht und neue technische Möglichkeiten in
Städtebau und Medizin erprobt - alles gleichzeitig in
einer Stadt, in der man „an einem Tag hundert Jahre
zurücklegen“ konnte, wie Robert Musil nach dem
Ersten Weltkrieg rückblickend über Wien feststellte.
7-14/11
W ramach 19. Forum
kina europejskiego
Im Rahmen des 19. Forums
des europäischen Kinos
CINERGIA
pokazane zostaną trzy nowe,
wyróżnione nagrodami filmy
austriackie.
werden drei preisgekrönte, neue
österreichische Filme gezeigt.
07-14.11.2014
Kino Charlie, Łódź
Więcej informacji / mehr Informationen auf:
www.cinergiafestival.pl
Risse im Beton (Pęknięcia w betonie)
(2014)
Reżyseria/Regie: Umut Dag
Scenariusz/Drehbuch: Petra Ladinigg
Risse im Beton - po odsiedzeniu 10 lat za morderstwo,
Ertan wychodzi z więzienia złamany i naznaczony losem. 15-letni Mikail rzuca szkołę i sprzedaje narkotyki.
W ośrodku pomocy młodzieży trafiają na siebie.
Risse im Beton - nach 10 Jahren hat Ertan seine Strafe
wegen Totschlags abgesessen und wird gebrochen
aus dem Gefängnis entlassen. Der 15-jährige Mikail
hat die Schule abgebrochen und verkauft Drogen.
In einem Jugendzentrum treffen sie aufeinander.
11
7-14/11
Amour Fou (Szalona miłość)
(2014)
Scenariusz i reżyseria/Regie und Drehbuch:
Jessica Hausner
Scenariusz i reżyseria/Regie und Drehbuch:
Sudabeh Mortezai
Amour Fou - w intensywny i nastrojowy sposób
opowiada o ostatnich dniach życia niemieckiego
pisarza Heinricha von Kleista, który 21 listopada
1811 roku zastrzelił najpierw Henriette Vogel a potem siebie.
Macondo - osiedle uchodźców w Wiedniu, wciśnięte pomiędzy lotnisko, autostradę i brzeg Dunaju.
W tym mikrokosmosie mieszka razem z matką
i dwiema siostrami 11-letni Ramasan z Czeczenii.
Amour Fou - erzählt von den letzten Tagen des
deutschen Schriftstellers Heinrich von Kleist, der am
21. November 1811 zuerst seine Bekannte Henriette
Vogel und danach sich selbst erschoss.
12
Macondo
(2014)
Macondo - Eine Flüchtlingssiedlung in Wien, eingeklemmt zwischen Flughafen, Autobahn und Donauufer. In diesem Mikrokosmos lebt der elfjährige
Ramasan aus Tschetschenien mit seiner Mutter und
zwei Schwestern.
Spotkanie w ramach cyklu
seminariów - Literatura austriacka
i psychoanaliza
Seminarzyklus:
Österreichische Literatur
und Psychoanalyse
„Człowiek bez właściwości“ Roberta Musila
Robert Musils „Mann
ohne Eigenschaften“
Prowadzenie:
Leitung: Ewa Modzelewska-Kossowska
- Polnische Psychoanalytische Gesellschaft
Ewa Modzelewska-Kossowska
- Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne
dr hab. Adam Lipszyc - IBL PAN
Dr. Adam Lipszyc
Wymagana lektura: III i IV tom „Człowieka bez
właściwości“ Roberta Musila
Erforderliche Lektüre: Robert Musil „Der Mann
ohne Eigenschaften“, Bd. 3 und 4
Wielka, niedokończona powieść Roberta Musila
stara się uchwycić obraz CK-świata w przededniu
katastrofy. Gorączkowe poszukiwania egzystencjalne rozmaitych postaci splatają się z procesami
dziejowymi, a pragnienie miłości ze zbrodnią. Co
to jest naprawdę Akcja Równoległa, Urlop od
Życia i Inny Stan? Co to znaczy być Człowiekiem
bez Właściwości? Podczas spotkania chcemy
powrócić do dzieła Musila w kontekście dzieła
Zygmunta Freuda.
Der große unvollendete Roman Robert Musils versucht
die Welt der K. u. K. Monarchie am Vortag der Katastrophe festzuhalten. Die fieberhafte Suche der einzelnen
Protagonisten nach ihrer Identität ist mit historischen
Prozessen, der Wunsch nach Liebe mit Verbrechen
verflochten. Was sind „Parallelaktion“, „Urlaub vom
Leben“ und „Anderer Zustand“ wirklich? Was bedeutet
es, ein „Mann ohne Eigenschaften“ zu sein? Während
des Seminars möchten wir auf Musils Werk im Kontext
der Theorien von Sigmund Freud eingehen.
13/11
- Polnische Akademie der Wissenschaften
13.11.2014 (czw./Do.), 19:00
Austriackie Forum Kultury
Österreichisches Kulturforum
ul. Próżna 7/9, Warszawa
Po polsku / polnisch
Konieczna rejestracja /
Anmeldung erforderlich:
agnieszka.borkiewicz@bmeia.gv.at
13
14/11
Wystawa/Ausstellungseröffnung:
Dokumentacje 2. Malarstwo
Dokumentation 2. Malerei
Artyści/Künstler: Lois Renner, Anna Panek
Druga z wystaw cyklu „Dokumentacje“ poświęcona jest malarstwu. Prezentujemy Loisa Rennera z Austrii i Annę Panek z Polski. Artyści opowiedzą o swoich największych realizacjach malarskich i okolicznościach
ich powstawania. Twórczość obojga malarzy jest przykładem na to, jak
niejednoznaczne bywa malarstwo, w którym odniesienia do architektury,
fotografii, współczesnych technik komputerowych czy tradycyjnego malarstwa olejnego - stanowią konglomerat inspiracji, rozwiązań warsztatowych,
a w rezultacie treść wyartykułowanego przekazu.
Die zweite Ausstellung der Reihe „Dokumentationen“ widmet sich der Malerei.
Wir präsentieren Lois Renner aus Österreich und Anna Panek aus Polen. Jeder
der Künstler erzählt von seinen wichtigsten künstlerischen Errungenschaften und
deren Entstehungsgeschichte. Das Werk beider Künstler zeigt, wie mehrdeutig Malerei sein kann, deren Inspirationen, Techniken und übermittelter Inhalt ein Konglomerat aus Architektur, Fotografie, Computertechnik und traditioneller Malerei sind.
Lois Renner, Bi bi (Fitness), 2014
14
0twarcie/Eröffnung: 14.11.2014 (pt./Fr.), 18:00
14.11.2014 (pt./Fr.), 18:15 - prezentacja / Präsentation: Lois Renner
16.01.2015 (pt./Fr.), 18:15 - prezentacja / Präsentation: Anna Panek
Wystawa trwa do/zu sehen bis: 16.01.2015 Austriackie Forum Kultury / Österreichisches Kulturforum
ul. Próżna 7/9, Warszawa, wstęp wolny/Eintritt frei
Anna Panek, Instalacja
Koncert wiedeńskiej
producentki i DJ-ki
Konzert der Wiener
Produzentin und DJ-in
IRRADATION
IRRADATION
w ramach Programu
„Strefa2014 i GŁOSY“
im Rahmen des Programms
„Strefa2014 und STIMMEN“
Wykonawcy: JEALOUSY PARTY
(Mat Pogo i Roberta WJM Andreucci),
SEC_, IRRADATION, Sławomir Kupczak
MusikerInnen: JEALOUSY PARTY
(Mat Pogo und Roberta WJM Andreucci),
SEC_, IRRADATION, Sławomir Kupczak
Organizatorzy: Fundacja 4.99, Bołt Records,
MonotypeRec., CSW Zamek Ujazdowski
Partner: Miasto Stołeczne Warszawa
Organisation: Fundacja 4.99, Bołt Records,
MonotypeRec., CSW Zamek Ujazdowski.
Partner: Stadt Warschau
IRRADATION - pochodząca z Wiednia producentka
i DJ-ka, tworzy atmosferyczną, malowaną ciemnymi odcieniami muzykę elektroniczną opartą
na zdecydowanym rytmie. Od 2002 tworzy także
przedstawienia audiowizualne we współpracy
z międzynarodowymi artystami wizualnymi. Współpracuje z takimi artystami jak kontrabasista Martin
Stepanek, puzonista Werner Puntigam, weteran industrialu „das fleish“, poetka-slammerka/raperka
Mieze Medusa, Didi Bruckmayr czy Electric Indigo.
IRRADATION - aus Wien stammende Produzentin und
DJ-in, die atmosphärische in dunklen Tönen gemalte
elektronische Musik macht, die auf starkem Rhythmus
basiert. Zusammen mit Visual Artists entwickelt sie
seit 2002 auch audiovisuelle Inszenierungen. Bei
unterschiedlichen Projekten arbeitet sie mit Künstlern,
wie dem Kontrabassisten Martin Stepanek, dem
Posaunisten Werner Puntigam, dem Industrial Veteranen
„das fleish“, der Slammerin/Rapperin Mieze Medusa,
Didi Bruckmayr oder Electric Indigo zusammen.
14/11
14.11.2014 (pt./Fr.), 19:00
Centrum Sztuki Współczesnej
Zamek Ujazdowski
Budynek Laboratorium
Jazdów 2, Warszawa
Wstęp / Eintritt PLN 20
15
17-18/11
17.11.2014 (pon./Mo.), 19:00
Centrum Kultury
Sala Widowiskowa
ul. Peowiaków 12, Lublin
Bilety / Eintrittskarten: PLN 20
18.11.2014 (wt./Di.), 19:00
Jazztopad, Klubokawiarnia
Mleczarnia, Wrocław
Bilety/Eintrittskarten: PLN 25
16
Koncerty tria
Konzerte des Trios
HANG EM HIGH
HANG EM HIGH
BOND (PL) - 2 string slide bass, kay bass,
electronics; Lucien Dubuis (CH) - tenor sax,
bass & contrabass clarinets; Alfred Vogel (AT) -
BOND (PL) - 2string slide bass, kay bass,
electronics; Lucien Dubuis (CH) - tenor sax,
bass & contrabass clarinets; Alfred Vogel (AT) -
drums, pots & pans, junk percussion
Gościem specjalnym za konsoletą będzie
legendarny producent ROLI MOSIMANN
drums, pots & pans, junk percussion
Special Guest an der Konsole ist der legendäre
Produzent ROLI MOSIMANN
Premiera BEEF & BOTTLE - nowego albumu międzynarodowego tria odbyła się 28 sierpnia na prestiżowym austriackim festiwalu jazzowym Saalfelden
2014. Teraz efekt współpracy trzech niezwykłych
muzyków będzie można usłyszeć na koncertach
w Polsce.
Die Premiere von BEEF & BOTTLE, dem neuen Album
des internationalen Trios, fand am 28. August beim
renommierten österreichischen Jazzfestival Saalfelden
2014 statt. Jetzt wird das Ergebnis der Zusammenarbeit
dieser drei ungewöhnlichen Musiker bei Konzerten
in Polen zu hören sein.
Alfred Vogel jest jedną z najbardziej produktywnych
postaci austriackiej sceny alternatywnego jazzu.
Nominowany do nagrody BMW Jazz Welt Award,
jest również organizatorem festiwalu Bezau Beatz
i prowadzi własną wytwórnię Boomslang Records.
Alfred Vogel ist einer der produktivsten Musiker der
österreichischen alternativen Jazzszene. Nominiert
für den BMW Jazz Welt Award, ist er u. a. Veranstalter
des Festivals Bezau Beatz und leitet das Plattenlabel
Boomslang Records.
18/11 + 9/12
Wykłady Belli Szwarcman-Czarnoty
z cyklu „Metafory żeńskie w Biblii“
Listopad:
Vortragsreihe von Bella Szwarcman-Czarnota „Weibliche Metaphern in der Bibel“
November:
Grudzień:
Dezember:
We współpracy z Gminą Żydowską w Warszawie
In Zusammenarbeit mit der Jüdischen Gemeinde
Listopad: Tora, w wielu miejscach, zwłaszcza w proroctwach i trenach, używa metafory „córa” (bat) lub
„dziewica izraelska” (betulat israel), niekiedy zaś
„córa jerozolimska” na określenie Izraela.
Grudzień: Izrael bądź Jerozolima są często określane jako „żona Boga“ - relacja Izraela i Wiekuistego
jest przedstawiona jako małżeństwo, w którym lud
Izraela jest podporządkowaną Małżonkowi - Bogu
- żoną. Jak w małżeństwie patriarchalnym - mąż
dba o żonę, oczekując w zamian całkowitego posłuszeństwa.
November: An vielen Stellen, vor allem bei den Prophezeiungen und den Klageliedern, verwendet die
Thora die Metapher „Tochter“ (bat) oder „israelische
Jungfer“ (betulat israel), manchmal auch „Tochter
Jerusalems“ als Bezeichnung für Israel.
Dezember: Israel oder Jerusalem werden häufig als
„Gottes Gemahlin” bezeichnet, die Beziehung zwischen Israel und Gott wird als Ehe beschrieben, in der
das Volk Israel die untergeordnete Gattin ist. Wie in
der patriarchalischen Ehe sorgt sich der Mann um die
Frau und fordert im Gegenzug absoluten Gehorsam.
Izrael jako kobieta
Izrael jako
„żona Boga“
Israel als Frau
Israel als
„Gottes Gemahlin“
18.11.2014 (wt./Di.), 18:00
09.12.2014 (wt./Di.), 18:00
Austriackie Forum Kultury
Österreichisches Kulturforum
ul. Próżna 7/9, Warszawa
Wstęp wolny / Eintritt frei
po polsku / polnisch
17
20-22/11
Konferencja
Konferenz
Wielka Wojna.
Der Große Krieg.
W stulecie Wybuchu I wojny światowej Instytut
Historii i Katedra Literatury i Kultury Niemiec
Austrii i Szwajcarii Uniwersytetu Łódzkiego wraz
z Archiwum Państwowym w Łodzi i Piotrkowie
Trybunalskim organizują interdyscyplinarną międzynarodową konferencję na temat historycznych,
politycznych, kulturalnych, literackich, archiwistycznych i regionalnych aspektów wojny. Liczni
eksperci z Austrii, Izraela, Niemiec i Polski, będą
koncentrować się przede wszystkim na wschodnich
terenach objętych wojną.
Anlässlich des 100. Jahrestages des Ausbruchs des
Ersten Weltkriegs veranstalten das Historische Institut
und der Lehrstuhl für Literatur und Kultur Deutschlands,
Österreichs und der Schweiz der Universität Lodz
gemeinsam mit dem Staatsarchiv Lodz eine internationale und interdisziplinäre Tagung zu historischen, politischen, kulturellen, literarischen, archivalischen und regionalen Aspekten des Krieges. Eine
Vielzahl von Experten, nicht nur aus Polen sondern
auch aus Deutschland, Israel und Österreich, werden
sich vor allem auf den östlichen Teil des Kriegsschauplatzes konzentrieren.
W stulecie Wybuchu
20-22.11. 2014
Uniwersytet Łódzki
Centrum konferencyjne
ul. Rogowskiej 26
Program od połowy listopada na stronie
konferencji / Programm ab Mitte November auf der Konferenzhomepage
online: www.wielkawojna.uni.lodz.pl
18
100 Jahre nach dem Ausbruch
23/11
Wykład p.t.
Vortrag:
„Jak rzeczy nie działają:
„Wie Dinge nicht
funktionieren:
Wiktor Papanek i humanistyczna
wykładnia designu“
wygłosi prof. Alison Clarke
Organizator: Pracownia Krytyki Designu
Viktor Papanek und die humanistische Grundlage des Designs“
von Prof. Alison Clarke
Organisator: Pracownia Krytyki Designu
(Werkstatt für Design-Kritik)
Wykład odbywa się w ramach serii wykładów otwartych, dyskusji panelowych i spotkań na temat odpowiedzialności designu we współczesnym świecie
- z okazji obchodów 50-lecia Manifestu Designu Kena
Garlanda (Bar Studio, PKiN, 22-23.11.2014, 10:00-16:00)
Prof. Alison Clarke, Instytut Historii i Teorii Designu,
Uniwersytet Sztuk Stosowanych w Wiedniu, dyrektorka Fundacji Wiktora Papanka.
Humanistyczna teoria designu zakłada, że powinien
on odpowiadać na konkretne potrzeby ludzkie,
a nie tworzyć produkty wyłącznie w celu generowania zysków ich producentów. Im Rahmen einer Serie von Vorträgen, offenen Treffen
und Paneldiskussionen über die Verantwortung des
Designs heute - 50 Jahre nach dem Design-Manifest
Ken Garlands. (Bar Studio, PKiN, 22-23.11.2014, 10:00-16:00)
Prof. Alison Clarke, Universität für Angewandte Künste
Wien, Institut für Geschichte und Theorie des Designs,
Direktorin der Viktor Papanek-Stiftung.
Die humanistische Theorie zum Design besagt, dass
dieses den realen Bedürfnissen der Menschen entsprechen sollte und nicht ausschließlich dem Gewinn
der Produzenten. 23.11.2014
(nd./So.), 16:00
Bar Studio
PKiN, Plac Defilad 1
Warszawa
Szczegóły/Details:
www.manifestfest.pl
Wstęp wolny /
Eintritt frei
19
23/11
23.11.2014 (Nd./So.)
16:00, 18:00, 20:00
Małopolski Ogród Sztuki
ul. Rajska 12, Kraków
Bilety/Eintrittskarten: normalny/
normal PLN 14; ulgowy/ermäßigt PLN 10.
Więcej informacji na / mehr Information auf:
www.etiudaandanima.com
20
„Środkowoeuropejskie
Found Footage“
„Found Footage
aus Mitteleuropa“
Filmy z Austrii: m. in.
Martina Arnolda, Gustava Deutscha,
Petera Tscherkassky’ego
Österreichische Beiträge u. a. von Martin Arnold, Gustav Deutsch,
Peter Tscherkassky
W ramach 21. Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima
w Krakowie (21-27.11.2014)
Im Rahmen des 21. Internationalen
Filmfestivals Etiuda&Anima in Krakau
(21.-27.11.2014)
W programie m. in.:
Im Programm u. a.:
Peter Tscherkassky:
„Outer Space“, „Dream Work“, „Instructions for
a Light and Sound Machine“, „Coming Attractions“,
„Tabula Rasa“
Peter Tscherkassky:
„Outer Space“, „Dream Work“, „Instructions for
a Light and Sound Machine“, „Coming Attractions“,
„Tabula Rasa“
Gustav Deutsch: „FILM IST. a girl & a gun“
Gustav Deutsch: „FILM IST. a girl & a gun“
Martin Arnold: „Deanimated“
Martin Arnold: „Deanimated“
24/11
Czytanie perfomatywne sztuki
Szenische Lesung
„Napisz do mnie“
„Gut gegen Nordwind“
Reżyseria: Marcin Kwaśny
Obsada: Joanna Orleańska,
Marcin Kwaśny
Regie: Marcin Kwaśny
Schauspieler: Joanna Orleańska,
Marcin Kwaśny
Organizacja: Fundacja Między Słowami
Organisation: Stiftung Między Słowami
Powieść „Gut gegen Nordwind“ Daniela Glattauera
jest współczesną wersją klasycznej powieści epistolarnej i ma opinię „jednego z najbardziej czarujących dialogów miłosnych współczesnej literatury“
(Volker Hage, Der Spiegel). Stąd nominacja Glattauera w 2006 roku do Nagrody Deutscher Buchpreis. Tekst adaptacji scenicznej (polska wersja
tytułu: „Napisz do mnie“) powstał we współpracy
autora i Ulrike Zemme, byłej dramaturg wiedeńskiego Burgtheater.
Der Roman „Gut gegen Nordwind“ von Daniel Glattauer ist die moderne Version eines klassischen
Briefromans und gilt als „einer der zauberhaftesten
und klügsten Liebesdialoge der Gegenwartsliteratur“
(Volker Hage, Der Spiegel). Hierfür wurde Glattauer
2006 für den Deutschen Buchpreis nominiert. Die
Bühnenfassung entwickelte der Autor gemeinsam
mit Ulrike Zemme, der ehemaligen Dramaturgin des
Wiener Burgtheaters.
Daniela Glattauera
Daniel Glattauer
24.11.2014
(pon./Mo.), 19.00
Związek Artystów
Scen Polskich
Al. Ujazdowskie 45
Warszawa
Organizacja widowni/
Platzreservierung:
Dorota Bogucka
tel. 501-150-379
Wstęp wolny/Eintritt frei
Po polsku/polnisch
21
27-29/11
27-29.11.2014
Uniwersytet Adama Mickiewicza
Zwierzyniecka 7, Poznań
Program dostępny od listopada na
stronie / Programm ab November
auf der Homepage:
www.germanistyka.amu.edu.pl/wende………
Wstęp wolny / Eintritt frei
Po niemiecku / deutsch
22
Konferencja
Konferenz
Przełom 1989 i jego
ślady w literaturze
Europy Środkowej
Die Wende von 1989
und ihre Spuren in den
Literaturen Mitteleuropas
Organizator: Instytut Filologii Germańskiej
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Veranstalter: Institut für Germanische Philologie
der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań
25 lat po upadku żelaznej kurtyny spotykają się na
międzynarodowym sympozjum w Poznaniu literaturoznawczynie i literaturoznawcy z Austrii, Czech,
Niemiec, Polsk i Węgier, by przyjrzeć się znaczeniu
przełomu 1989 dla środkowoeuropejskiej twórczości literackiej. Szczególną uwagę zwrócą m.in.
na „rozszerzenie na Wschód“ literatury niemieckiego obszaru językowego po 1989 roku. Ze strony
Uniwersytetu Wiedeńskiego w sympozjum udział
wezmą dr Gertraude Zand (Slawistyka) i dr Károly
Kókai (Hungarystyka).
25 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs kommen LiteraturwissenschafterInnen aus Deutschland,
Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn zu einer
internationalen Tagung in Poznań zusammen, um
die Bedeutung der Wende von 1989 für das mitteleuropäische Literaturschaffen zu untersuchen.
Ein besonderes Augenmerk liegt u. a. auf der „Osterweiterung“ der deutschsprachigen Literatur nach 1989.
Von der Universität Wien nehmen Dr. Gertraude Zand
(Slawistin) und Dr. Károly Kókai (Hungarologe) teil.
27-29/11
Koncerty zespołu
Konzerte des
Jörg Leichtfried Trio
Jörg Leichtfried Trios
w składzie:
Jörg Leichtfried - fortepianŠ
Stefan „Pista“ Bartusš- kontrabas
Vladimir Kostadinovic - perkusja
mit:
Jörg Leichtfried - fortepian
Stefan „Pista“ Bartus - kontrabas
Vladimir Kostadinovic - perkusja
Muzyka Jörg Leichtfried Trio jest mocna, pulsująca
i zarazem liryczna. Leichtfriedowi udaje się wykorzystać cały spektrum możliwości, które daje Jazz.
Wydaje się, że zależy mu na subtelnych brzmieniach
pomiędzy dźwiękami, że nutom daje dużo przestrzeni
do swobodnego oddechu, a atmosferom czas, żeby
się rozwinąć.
Kraftvoll, pulsierend und zugleich lyrisch präsentiert
sich die Musik dieses Trios. Jörg Leichtfried gelingt es
mit seinen Kompositionen das musikalische Spektrum des Jazz auszureizen. Er scheint dabei an subtilen
Zwischentönen interessiert, lässt die Noten ausgiebig
atmen und gibt Atmosphären Zeit sich zu entfalten.
Trio zagra program składający się prawie wyłącznie
z kompozycji własnych. Improwizacje są świeże
i samodzielne i widać po nich, że panowie wiedzą,
co robią.
Das Trio spielt ein Programm von fast ausschließlich
eigenen Kompositionen. Improvisatorisch unbstechlich und frisch, hat man das Gefühl, die Herren wissen
was sie tun.
27.11.2014 (czw./Do.),
18:00 - warsztaty/Workshop
20:00 - koncert/Konzert
Centrum Artystyczne Eljazz
ul. Kręta 3, Bydgoszcz
Bilety/Eintrittskarten
28.11.2014 (pt./Fr.), 20:00
Austriackie Forum Kultury
Österreichisches Kulturforum
ul. Próżna 7/9, Warszawa
Wstęp wolny/Eintritt frei
29.11.2014
(sob./Sa.), 19:00
41. Festiwal Pianistów Jazzowych
Centrum Kultury
ul. Łazienna 6, Kalisz
Bilety / Eintrittskarten
23
28-30/11
28 - 30.11.2014 (pt.-nd./Fr.-So.)
Pałac Kultury i Nauki
Pl. Defilad 1, Warszawa
Bilety dostępne na miejscu /
Eintrittskarten vor Ort
www.europejskietargimuzyczne.pl
24
W panelach dyskusyjnych w ramach
An den Paneldiskussionen im Rahmen der
IV. Europejskich
Targach Muzycznych
Co Jest Grane
IV. European
Music Fair
Co Jest Grane
z Austrii udział biorą m. in.:
Stefan Niederwieser - czasopismo „The Gap“
Susi Ondrusova - radio FM4
Max Zeller - Waves Vienna Festival
nehmen aus Österreich u. a. teil:
Stefan Niederwieser - Zeitschrift „The Gap“
Susi Ondrusova - Radio FM4
Max Zeller - Waves Vienna Festival
Integralną, ważną i cieszącą się wielką popularnością częścią Europejskich Targów Muzycznych są
panele dyskusyjne, wykłady i warsztaty z udziałem
muzyków, wydawców, organizatorów imprez i dziennikarzy muzycznych z Polski i z zagranicy. Austria
będzie reprezentowana przez przedstawicieli Waves
Vienna Festival - jednego z pierwszych i największych Club- & Showcase Festivals w Europie, Radia
FM4 - ojczyzny austriackiej sceny alternatywnej
oraz „The Gap“ - magazynu poświęconego popkulturze, muzyce, filmowi, grom, dizajnowi, sztuce,
przemysłom kreatywnym, eventom i urbanizmowi.
Ein integraler, wichtiger und sehr beliebter Teil der
Music Fair sind Paneldiskussionen, Vorträge und
Workshops, an denen Musiker, Verleger, Veranstalter
und Musikjournalisten aus Polen und dem Ausland
teilnehmen. Österreich wird mit VertreterInnen des
Waves Vienna Festivals - eines der ersten und größten
Club- und Showcase Festivals in Europa, Radio FM4
- Heimat der österreichischen alternativen Szene,
und „The Gap“ - Magazin für Popkultur, Musik, Film,
Games, Web, Design, Kunst, Kreativwirtschaft, Events
und Urbanismus dabei sein.
29/11
Yasmin Hafedh - Poetry Slam
w ramach 10 edycji
Yasmin Hafedh - Poetry Slam
im Rahmen der 10. Edition des
Spoke’N’Word Festival
Spoke’N’Word Festivals
Organizatorzy: EUNIC Warszawa
Partnerzy: Narodowy Instytut Audiowizualny, Klub Komediowy, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Organisation: EUNIC Warszawa
Partner: Narodowy Instytut Audiowizualny, Klub Komediowy, Vertretung der
Europäischen Kommission in Polen
Organizowany od 2005 r. przez EUNIC Warszawa
Spoke’N’Word Festival to wydarzenie łączące
występy zagranicznych mistrzów gatunku spoken
word i polski slam poetycki. W międzynarodowej
części wydarzenia będzie można zobaczyć na scenie najlepszych polskich slamerów we wspólnym
występie z kolegami z Austrii, Czech, Portugalii
i Węgier, będącym wynikiem kilkudniowych warsztatów. Opiekę artystyczną nad warsztatami sprawuje Weronika Lewandowska, polska slamerka,
performerka i vj-ka.
Das seit 2005 von EUNIC Warsaw organisierte
Spoke’N’Word Festival vereint Auftritte europäischer
MeisterInnen der Gattung spoken word mit
polnischem poetry slam. Während des internationalen
Teils der Veranstaltung kommt es zu gemeinsamen
Schöp-fungen polnischer, österreichischer,
tschechischer, portugiesischer und ungarischer
Slamer, die während eines mehrtägigen Workshops
entstehen werden. Künstlerisch werden diese von
Weronika Lewandowska betreut, einer polnischen
Slamerin, Performerin und Videokünstlerin.
29.11.2014 (sob./Sa.), 19:00 Klub Komediowy
ul. Nowowiejska 1, Warszawa
Wstęp wolny / Eintritt frei z tłumaczeniem
na polski / mit polnischer Übersetzung
Więcej informacji na / mehr Information auf:
www.facebook.com/spokenwordfest
Kontakt:
spokenwordfestwarsaw@gmail.com
25
01-04.12.
Spotkania autorskie / Autorenlesungen Doron Rabinovici
(LITERATURA/LITERATUR)
02 + 09.12.
Austriacki film „Mroczna dolina“
na festiwalu / österreichischer
Film „Das finstere Tal“
beim Black Bear Filmfest
(FILM/FILM)
05-06.12.
Konferencja „(Nie)Przynależność:
(Re)Definicja Tożsamości“ /
Tagung „(Nicht)Zugehörigkeit:
(Re)Definieren der Identität“
(NAUKA/WISSENSCHAFT)
08.12.
Koncert
„Sonata Kreutzerowska“/
Konzert „Kreutzersonate“
(MUZYKA/MUSIK)
09.12.
Wykład Belli SzwarcmanCzarnoty / Vortrag Bella
Szwarcman-Czarnota
(NAUKA/WISSENSCHAFT)
10.12.
Otwarcie wystawy „Czas przed
rokiem 1914“ / Ausstellungseröffnung „Die Zeit vor 1914“
(NAUKA/WISSENSCHAFT)
11.12.
Warsztaty i prezentacja
„Harmonie & hałasy“/
Workshop und Präsentation
„Harmonie & Geräusche“
(MUZYKA/MUSIK)
11.12.
Cykl seminariów - Literatura
austriacka i psychoanaliza /
Seminarzyklus: Österreichische
Literatur und Psychoanalyse
(NAUKA/WISSENSCHAFT)
12-13.12.
Konferencja / Tagung „Thinking in visual communication“
(NAUKA/WISSENSCHAFT)
15.12.
Czytanie performatywne
„Transformacje rodzinne“/
Szenische Lesung „Familienmodelle“
(TEATR/THEATER)
16.12.
Koncert „Hanns Eisler - w kręgu
Schönberga“/ Konzert „Hanns
Eisler - im Kreise Schönbergs“
(MUZYKA/MUSIK)
20.12.
Austriackie filmy w ramach
przeglądu WIELKA WOJNA 100 rocznica / österreichische
Filme im Rahmen der Filmschau
Der große Krieg - 100. Jahrestag
(FILM/FILM)
grudzień/Dezember
1-4/12
01.12.2014 (pon./Mo.), 18.00
Spotkania autorskie z
Lesungen von
Doronem Rabinovici
Doron Rabinovici
02.12.2014 (wt./Di.). 13.30
Pisarz przeczyta fragmenty książki:
„Papirnik. Opowiadania“
Der Autor liest aus:
„Papirnik. Stories“
ul. Pomorska 171/173, Łódź
(„Papirnik. Stories“, edition suhrkamp, 1994
wydanie polskie: „Papirnik. Opowiadania“
Oficyna Wydawnicza ATUT, 2014)
przekład: Joanna Banachowicz
(Papirnik. Stories, edition suhrkamp, 1994
polnische Ausgabe: „Papirnik. Opowiadania“
Verlag ATUT, 2014;
Übersetzung: Joanna Banachowicz
Austriackie Forum Kultury
Österreichisches Kulturforum
ul. Próżna 7/9, Warszawa
Filologia Germańska
Uniwersytet Łódzki
03.12.2014 (śr./Mi.). 11.30
Uniwersytet Wrocławski
Plac Biskupa Nankiera 15
sala Nehringa (parter)
04.12.2014 (czw./Do.), 11.00
Biblioteka Austriacka
Al. Mickiewicza 22, Kraków
(wejście: ul. Oleandry 3)
Wstęp wolny/Eintritt frei.
Po niemiecku/deutsch
(w Warszawie - z tłumaczeniem
na j. polski / in Warschau mit
polnischer Übersetzung)
28
Bankier sponsoruje napad na bank, list
miłosny zawiera wyznania seryjnego mordercy, dwóch ślepców prowadzi się przez
mgłę, kobiety zostawiają swoich mężczyzn
a przyjaciele dopuszczają się zdrady.
Papirnik , to zbiór dziesięciu opowiadań
o ludziach niepokornych, przekraczających granice i outsiderach, o miłości,
śmierci i duchu naszych czasów. Opowiadań, które balansują między tym co ulotne
a trwałe, między beztroską a grozą.
Doron Rabinovici, ur. 1961 w Tel Avivie,
od 1964 roku mieszka w Wiedniu. Pisarz, eseista, historyk.
Ein Bankier wird zum Finanzier eines Banküberfalls,
ein Liebesbrief enthält die Geständnisse eines
Serienmörders, zwei Blinde führen sich durch den
Nebel, Frauen verlassen ihre Männer oder Freunde
betrügen einander.
Papirnik, das sind zehn Erzählungen über Querköpfe, Einzelgänger und Grenzgänger, über
die Liebe, den Tod und unseren Zeitgeist, die
zwischen dem Spielerischen und dem
Handfesten, dem Harmlosen und
dem Erschreckenden oszillieren.
Doron Rabinovici, geb. 1961
in Tel Aviv, lebt seit 1964 in Wien.
Schriftsteller, Essayist, Historiker.
2, 9/12
Austriacki film
Österreichischer Film:
Reżyseria: Andreas Prochaska
Scenariusz: Andreas Prochaska
i Martin Ambrosch
Regie: Andreas Prochaska
Drehbuch: Andreas Prochaska
und Martin Ambrosch
W ramach festiwalu Black Bear Filmfest
- Bój się dobrze!
Im Rahmen des Filmfestivals Black Bear Filmfest
- Fürchte Dich schön!
Ten festiwal filmowy poświęcony jest wyłącznie
filmom grozy, w których wszystko kręci się wokół
pierwotnego ludzkiego instynktu - strachu. O strachu traktuje też nagradzany wielokrotnie western
alpejski „Mroczna dolina” Adreasa Prochaski.
W połowie XIX wieku do odciętej górskiej doliny
przybywa fotograf z Ameryki. Społeczność wsi
wita go z nieufnością. Obcy ma nie tylko aparat
fotograficzny, ale i broń. I bynajmniej nie jest tylko
przejazdem.
Das Filmfestival widmet sich ausschließlich schaurigen Genrefilmen, in denen sich alles um einen
Urinstinkt des Menschen dreht: die Angst. Die Angst
geht auch im vielfach ausgezeichneten Alpenwestern „Das finstere Tal“ von Andreas Prochaska in
einem abgeschiedenen Tal Mitte des 19. Jahrhunderts
um: Die Ankunft eines Fotografen aus Amerika stößt auf
Misstrauen bei der eingeschworenen Dorfgemeinschaft.
Der Fremde hat nicht nur eine Kamera, sondern auch ein
Gewehr, und er ist auch nicht nur auf der Durchreise.
„Mroczna dolina“
„Das finstere Tal“
02.12. (wt./Di.)
Wytwórnia
Łąkowa 29, Łódź
09.12. (wt./Di.)
Kinoteka, PKiN
Plac Defilad 1, Warszawa
Program festiwalu na stronie /
Programm des Festivals auf:
www.blackbearfilmfest.com
29
5-6/12
05-06.12.2014
(pt.-sob./Fr.-Sa.)
Collegium Novum, Poznań
Al. Niepodległości 4, sale C1 i C2
Więcej informacji na/
mehr Informationen auf:
clashconference.blogspot.com
30
Międzynarodowa konferencja
Internationale Konferenz
(Nie)Przynależność:
(Re)Definicja Tożsamości
(Nicht)Zugehörigkeit:
(Re)Definieren der Identität
Kultura, literatura, antropologia,
socjologia, historia
Kultur, Literatur, Anthropologie,
Soziologie, Geschichte
Organizator: Zakład Literatury Angielskiej
i Lingwistyki Literackiej, Wydział Anglistyki,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Veranstalter: Lehrstuhl für englische Literatur
und Literarische Linguistik, Adam-MickiewiczUniversität in Poznań
Jak ma się tożsamość w zglobalizowanym świecie
do dyskursów narodowych? Jakie nowe formy
tożsamości wyłaniają się w postnowoczesności?
Jaką rolę odgrywają nowe media w konstruowaniu
tożsamości i jak wygląda tożsamość w nowych
mediach? Na te i inne tematy dyskutować będą
uczestnicy konferencji, a wśród nich prof. Wolfgang
Müller-Funk z Uniwersytetu Wiedeńskiego.
Wie verhält sich Identität in der globalisierten Welt
zu Nationalitätsdiskursen? Welche neuen Formen
von Identität ergeben sich in der Postmoderne?
Welche Rolle spielen Neue Medien bei der Identitätskonstruktion und wie steht es um die Identität in den
neuen Medien? Bei der interdisziplinären Tagung, an
der u. a. Prof. Wolfgang Müller-Funk von der Universität Wien teilnimmt, sollen diese und weitere Fragen
behandelt werden.
8/12
Koncert
Konzert
Wykonawcy:
Mit:
W programie utwory Beethovena, Körbera
i Schlee’a
Im Programm Werke von Beethoven, Körber
und Schlee
Na tym koncercie zaprezentują się dwaj doskonali
muzycy kameralni:
Mit diesem Konzert präsentieren sich zwei ausgezeichnete Kammermusiker:
Martin Walch - ur. w Innsbrucku, studiował u Sándora
Végha i Michaela Schnitzlera oraz uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Yehudi’ego
Menuhina i Nathana Milsteina. Artysta jest kierownikiem artystycznym zespołu Merlin Ensemble Wien
i członkiem Chamber Orchestra of Europe.
Martin Walch - geb. in Innsbruck, studierte bei Sándor
Végh und Michael Schnitzler Violine und besuchte
Meisterkurse bei Yehudi Menuhin und Nathan Milstein, Leiter des Merlin Ensembles Wien und Mitglied
des Chamber Orchestra of Europe.
„Sonata Kreutzerowska“
Martin Walch - skrzypce
Till A. Körber - fortepian
Till Alexander Körber - ur. w Tybindze, studiował grę
na fortepianie, akompaniament i dyrygenturę chóralną w Wyższej Szkole Muzycznej we Fryburgu Bryzgowijskim. W latach 1990-95 był studentem Hansa
Petermandla na Uniwersytecie Muzycznym w Wiedniu.
„Kreutzersonate“
Martin Walch - Violine
Till A. Körber - Klavier
Till Alexander Körber - geb. in Tübingen, studierte
an der Musikhochschule in Freiburg/Breisgau
Klavier, Liedbegleitung und Chordirigieren und war
von 1990 bis 1995 Schüler von Hans Petermandl
an der Wiener Musikhochschule.
08.12.2014 (pon./Mo.), 19:00
Austriackie Forum Kultury
Österreichisches Kulturforum
ul. Próżna 7/9
Warszawa
Wstęp wolny / Eintritt frei
31
11/12
Prezentacja powarsztatowa z cyklu
„Harmonie i hałasy - spotkania
z Nową Muzyką“
„Czternaście sposobów
opisania deszczu“
poświęcone twórczości Hannsa Eislera
11.12.2014 (czw./Do.), 12:00
Austriackie Forum Kultury
Österreichisches Kulturforum
ul. Próżna 7/9, Warszawa
Wstęp wolny / Eintritt frei
32
Präsentation zu Hanns Eislers
„14 Arten den Regen
zu beschreiben“
im Rahmen der Workshop-Reihe
„Harmonie und Geräusche
- Begegnung mit Neuer Musik“
Prowadzący warsztaty: Sławomir Wojciechowski opracowanie muzyczne, Wojciech Staroń - operator.
Wykonawczynie: Anna Kwiatkowska - skrzypce,
Joanna Opalińska - fortepian.
Warsztaty odbędą się w dniach 08. - 10.12. w Szkole
Podstawowej nr 32 im. Małego Powstańca, ul. Lewartowskiego 2 w Warszawie
Workshopleiter: Sławomir Wojciechowski - musikalische Bearbeitung, Wojciech Staroń - Kameramann.
Musikerinnen: Anna Kwiatkowska - Violine, Joanna
Opalińska - Klavier.
Der Workshop findet vom 8. - 10.12. in der Grundschule
Nr. 32, ul. Lewartowskiego 2 in Warschau statt.
Tematem warsztatów jest ilustrowanie muzyki obrazem. Uczestnicy zapoznają się z utworem Hannsa
Eislera „Czternaście sposobów opisania deszczu“
i próbują stworzyć inspirowaną muzyką historię, która zostanie opowiedziana językiem filmu. Na trzech
kolejnych spotkaniach uczniowie tworzą scenopis,
wykonują zdjęcia, reżyserują i montują film. Warsztaty kończą się koncertem z muzyką Hannsa Eislera
i publicznym pokazem efektów wspólnej pracy.
Thema des Workshops ist das Illustrieren der Musik.
Die TeilnehmerInnen lernen das Werk Hanns Eislers
„14 Arten den Regen zu beschreiben“ kennen und
entwickeln eine Geschichte, die von dieser Musik
inspiriert ist und die anschließend in die Filmsprache
übersetzt wird. Während des Workshops entwerfen
die TeilnehmerInnen ein Drehbuch, machen Aufnahmen und führen Regie und Schnitt durch. Der Workshop endet mit einem Konzert mit Eislers Musik und
der öffentlichen Vorführung der Gemeinschaftsarbeit.
Spotkanie w ramach cyklu
seminariów - Literatura austriacka
i psychoanaliza
Seminarzyklus:
Österreichische Literatur
und Psychoanalyse
„Dramaty wybrane“
Arthura Schnitzlera
„Ausgewählte Werke“
von Arthur Schnitzler
Prowadzenie:
Leitung:
Danuta Golec - Polskie Towarzystwo
Psychoterapii Psychoanalitycznej
dr hab. Adam Lipszyc - IBL PAN
Wymagana lektura: konkretne tytuły dramatów zostaną zarejestrowanym uczestnikom
przesłane mailem na początku listopada.
Schnitzlera, który był nie tylko współczesnym Freuda,
lecz także uważnym czytelnikiem i krytykiem jego
pism, często porównywano z ojcem psychoanalizy. Raz
po raz stawiano pytanie, do jakiego stopnia psychoanalityk wpłynął na pisarza, do jakiego zaś Schnitzler
w swoich dziełach antycypował rozpoznania psychoanalizy i objaśniania marzeń sennych. Między innymi
z tego punktu widzenia uczestnicy seminarium będą
przyglądać się jego dramatom.
(Arthur Schnitzler: Dramaty wybrane, ADiT, 2014).
11/12
Danuta Golec - Polnische Gesellschaft
für Psychoanalytische Therapie
Dr. Adam Lipszyc - IBL PAN
Lektüre: die konkreten Dramentitel werden
den angemeldeten TeilnehmerInnen Anfang
November per E-Mail zugeschickt.
Schnitzler, der nicht nur ein Zeitgenosse Freuds, sondern auch aufmerksamer Leser und Kritiker seiner Publikationen war, erfuhr des öfteren Vergleiche mit dem
Begründer der Psychoanalyse. Immer wieder wurde die
Frage gestellt, inwieweit der Psychoanalytiker den Dichter beeinflusst hat und ob Schnitzler in seinen Werken
bereits Erkenntnisse der Psychoanalyse und der Traumdeutung vorweggenommen hat. Die TeilnehmerInnen
des Seminars werden auch unter diesem Aspekt seine
Dramen untersuchen.
11.12.2014 (czw./Do.), 19:00
Austriackie Forum Kultury
Österreichisches Kulturforum
ul. Próżna 7/9, Warszawa
Konieczna rejestracja /
Anmeldung erforderlich:
agnieszka.borkiewicz@bmeia.gv.at
Po polsku / polnisch
(Arthur Schnitzler: Ausgewählte Werke , ADiT, 2014)
33
11-13/12
Konferencja
Konferenz
Organizatorzy: EUNIC Warszawa, Narodowy
Veranstalter: EUNIC Warszawa, Nationales
Jak projektować złożone informacje, aby były łatwo zrozumiałe? Jaki wpływ ma użytkownik na designera? Te
i inne pytania postawią sobie uczestnicy konferencji,
pochodzący nie tyko z różnych zakątków Europy, ale
reprezentujący bardzo odmienne dyscypliny: naukowcy, projektanci, przedsiębiorcy i artyści.
Wie können komplexe Informationen verarbeitet werden, dass sie leicht verständlich sind? Welchen Einfluss
haben Nutzer auf Designer? Diese Fragen werden in
Vorträgen und Workshops behandelt. Die Vortragenden
aus allen Teilen Europas vertreten unterschiedliche
Disziplinen: WissenschaftlerInnen treffen auf DesignerInnen, KünstlerInnen auf UnternehmerInnen.
„Think(in) visual
communication“
Instytut Audiowizualny, Centrum Nauki Kopernik,
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych i Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
11-13.12.2014
(czw.-sob./Do.-Sa.)
Centrum Nauki Kopernik,
Wybrzeże Kościuszkowskie 20
Warszawa
Program konferencji i warunki
udziału na stronie / Programm
und Teilnahmebedingungen auf:
tivc.pjwstk.edu.pl
34
Projekt EUNIC Warszawa, zrzeszenia europejskich instytutów Kultury i ambasad mieszczących się w Warszawie.
Gościem z Austrii będzie przedsiębiorca i projektant
Walter Bohatsch.
„Think(in) visual
communication“
Audiovisuelles Institut NINA, Wissenschaftszentrum
Kopernik, Polnisch-Japanische Akademie der Computertechniken und Kunstakademie in Katowice.
Ein Projekt von EUNIC Warszawa, dem Netzwerk der
europäischen Kulturinstitute und Botschaften in Warschau.
Aus Österreich nimmt der Unternehmer und Grafikdesigner Walter Bohatsch teil.
15/12
TRANSFORMACJE
RODZINNE
II spotkanie z cyklu czytań performatywnych w Teatrze Studio w Warszawie
Fragmenty sztuk Ödöna von Horvátha
w opracowaniu i pod opieką reżyserską Emilii
Sadowskiej czytają aktorzy Teatru Studio.
Wydarzenie promuje dwutomową antologię
„Dramaty zebrane“ Ödöna von Horvátha, ADiT, 2012.
Ödön von Horváth (1901-1938) jest jednym z ważniejszych pisarzy austriackich okresu międzywojennego.
Jego sztuki nie straciły na aktualności i nadal często wystawiane są na scenach teatrów niemieckojęzycznych.
W sezonie 2014/15 cykl czytań performatywnych poświęcamy „transformacjom rodzinnym“. Interesują
nas przemiany modeli związków, konfiguracje:
matka-ojciec-dziecko oraz ich relacje wzajemne we
współczesnych dramatach. Będziemy przyglądać
się przemianom stosunków rodzinnych na tle procesu emancypacji kobiet i mężczyzn, konfrontując
wyzwania stawiane przez współczesność ze sposobami narracji dramaturgicznej.
FAMILIENMODELLE
2. Veranstaltung im Zyklus
szenischer Lesungen
im Teatr Studio in Warschau
Fragmente aus Dramen Ödön von Horváths in
Bearbeitung und unter Regie von Emilia Sadowska
gelesen von SchauspielerInnen des Teatr Studio.
Die Veranstaltung promotet die zweibändige Anthologie
„Gesammelte Dramen“ von Ödön von Horváth, ADiT, 2012.
Ödön von Horváth (1901-1938) ist einer der bedeutendsten österreichischen Schriftsteller der Zwischenkriegszeit, dessen Werke bis heute nichts an
Aktualität eingebüßt haben und nach wie vor oft auf
den deutschsprachigen Bühnen gespielt werden.
In der Saison 2014/15 sind „Familienmodelle“ das Leitmotiv des Zyklus szenischer Lesungen. Wir befassen
uns mit Beziehungsmodellen und Konfigurationen
zwischen Mutter, Vater und Kind sowie deren Umsetzung in zeitgenössischen Dramen, beobachten den
Wandel der Familienbeziehungen vor dem Hintergrund
der Emanzipation von Frau und Mann und stellen die
Herausforderungen der Gegenwart den Möglichkeiten
der dramaturgischen Narration gegenüber.
15.12.2014 (pon./Mo.), 19.00
Teatr Studio, Malarnia
PKiN
Plac Defilad 1, Warszawa
Wstęp wolny / Eintritt frei
Po polsku / polnisch
35
16/12
Koncert
Konzert
Wykonawcy: Seweryn Zapłatyński - flet; Krystyna Sakowska - klarnet; Joanna Opalińska - fortepian; Anna
Kwiatkowska - skrzypce; Marzena Hodyr - altówka;
Mikołaj Pałosz - wiolonczela
Program: Hanns Eisler: Reisesonate, III Sonata fortepianowa, Präludium und Fuge über B-A-C-H, Vierzehn
Arten den Regen zu beschreiben; Arnold Schönberg:
Symfonia kameralna (w opracowaniu A. Weberna)
Organizatorzy: Austriackie Forum Kultury, Fundacja
Muzyczna „Harmonie i hałasy”, Internationale Hanns
Eisler Gesellschaft, Filharmonia Narodowa
Interpreten: Seweryn Zapłatyński - Flöte; Krystyna
Sakowska - Klarinette; Joanna Opalińska - Klavier;
Anna Kwiatkowska - Violine; Marzena Hodyr - Viola;
Mikołaj Pałosz - Violoncello
Programm: Hanns Eisler: Reisesonate, III. Klaviersonate, Präludium und Fuge über B-A-C-H, Vierzehn
Arten den Regen zu beschreiben; Arnold Schönberg:
Kammersinfonie (in Bearbeitung von A. Webern)
Organisatoren: Österreichisches Kulturforum,
Musikstiftung „Harmonie i hałasy”, Internationale
Hanns Eisler Gesellschaft, Philharmonie Warschau
Hanns Eisler (1898-1962) jest obok Albana Berga i Antona Weberna reprezentantem Drugiej Szkoły Wiedeńskiej i uczniem Schönberga. Z powodu przekonań
komunistycznych kilkakrotnie musiał emigrować, w latach 1933/1938 do USA, w latach 1948/1949 najpierw do
Wiednia i dalej do Berlina Wschodniego. Nazwisko Eislera bywa często kojarzone z twórczością propagandową,
niemniej obok pieśni masowych i muzyki filmowej w jego dorobku znajduje się wiele znakomitych utworów kameralnych, pieśni i utwory orkiestrowe, które pojawiają
się w repertuarach koncertowych na całym świecie.
Hanns Eisler (1898-1962) ist neben Alban Berg und Anton
Webern Repräsentant der Zweiten Wiener Schule und
Schüler Schönbergs. Eisler musste wegen seiner kommunistischen Überzeugung mehrfach emigrieren, 1933/1938
in die USA, 1948/1949 zuerst nach Wien dann nach Ostberlin. Eislers Namen wird häufig mit propagandistischen
Werken in Verbindung gebracht, neben Massenliedern
und Filmmusik schuf er jedoch auch Kammermusik,
Kunstlieder und Orchesterwerke, die heute weltweit im
Repertoire sind.
„Hanns Eisler
- w kręgu Schönberga“
16.12.2014 (wt./Di.), 19:00
Filharmonia Narodowa
Sala Kameralna
ul. Moniuszki 5
Warszawa
Bilety / Eintrittskarten: PLN 30
36
„Hanns Eisler
- im Kreise Schönbergs“
20/12
WIELKA WOJNA
DER GROSSE KRIEG
Przekrojowy przegląd filmów europejskich przedstawiających losy targanego zawieruchą wojenną świata.
Ein Filmüberblick europäischer
Filme, eine Retrospektive tragischer
Schicksale des 1. Weltkriegs.
Październik - Grudzień 2014
Oktober - Dezember 2014
Nieme filmy austriackie z napisami w języku
polskim i muzyką na żywo:
„Bohaterska walka w zimowej nawałnicy“
prod: Austria-Węgry, 1917 - relacja z walki austriackich żołnierzy z Włochami w górach Frontu Południowego podczas I wojny światowej.
„Wiedeń na wojnie“, prod. Austria-Węgry, 1916 - utrzymany w komediowym tonie, nastrojowy collage filmowy ukazujący skutki wojny w stolicy Austrii.
Österreichische Stummfilme mit polnischen
Untertiteln und Live-Musik-Begleitung:
„Ein Heldenkampf in Schnee und Eis“ (AT-HU, 1917)
- Bericht über den Gebirgskampf österreichischer
Soldaten an der Südfront gegen Italien im 1. Weltkrieg.
„Wien im Krieg“ (AT-HU, 1916) - Eine komödienhaft
inszenierte Collage von Stimmungsbildern rund um
die Auswirkungen des Weltkrieges in der Hauptstadt.
20.12.2014 (sob. /Sa.), 20.00
Im Dezember werden im Foyer des Kinos Iluzjon
laufend gezeigt:
„Beim Johannesfall in den Radstädter Tauern“, (AT-HU, 1917) - Ein Zusammenschnitt des Propagandafilms „Ein Heldenkampf in Schnee und Eis“ und
„Kind meines Nächsten“ (AT-HU 1918).
ul. Narbutta 50a, Warszawa
Więcej informacji /
mehr Informationen auf:
www.iluzjon.fn.org.pl
- 100 rocznica w kinie Iluzjon
Koordynacja: Filmoteka Narodowa
W grudniu w foyer Kina Iluzjon wyświetlane będą
w trybie ciągłym:
„Wodospad Johannesfall w Taurach Radsztackich“,
prod: Austria-Węgry, 1918 - kompozycja powstała
z dwóch filmów propagandowych: „Bohaterskiej walki
w zimowej nawałnicy“ i „Dziecka bliźniego mego“.
- 100. Jahrestag im Kino Iluzjon
Koordination: Nationales Filmarchiv
Kino Iluzjon
Filmoteki Narodowej
37
Konkursy translatorskie dla tłumaczy i przyszłych tłumaczy literackich
Nagrody pieniężne, stypendia do Austrii i Niemiec!
Wettbewerbe für LiteraturübersetzerInnen
Geldpreise, Übersetzerstipendien in Deutschland und Österreich!
38
1. Konkurs dla przyszłych tłumaczy beletrystyki niemieckojęzycznej. Informacje na stronie www.pulsliteratury.pl.
Termin nadsyłania tłumaczeń: 10.11.2014. 1. Wettbewerb für angehende ÜbersetzerInnen der deutschsprachigen Belletristik. Informationen auf www.pulsliteratury.pl.
Einsendeschluß: 10.11.2014
2.Konkurs dla tłumaczy beletrystyki niemieckojęzycznej z dorobkiem nie mniejszym niż jeden i nie większym niż pięćdziesiąt arkuszy wydawniczych. Informacje na stronie www.literatur.pl.
Termin nadsyłania tłumaczeń 15.11.2014.
2.Wettbewerb für ÜbersetzerInnen der deutschsprachigen Belletristik mit Publikationen, die min. einen und max. fünfzig Verlagsbögen umfassen. Informationen auf www.literatur.pl.
Einsendeschluß: 15.11.2014.
Współpraca:
Goethe-Institut Kraków, Goethe-Institut Warszawa, Filologia Germańska
Uniwersytetu Łódzkiego - Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii
i Szwajcarii, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, Wydawnictwo Czarne,
Festiwal Puls Literatury, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział w Łodzi.
In Zusammenarbeit mit:
Goethe-Institut Krakau, Goethe-Institut Warschau, Universität Łódź,
Lehrstuhl für Literatur und Kultur Deutschlands, Österreichs und der Schweiz,
Verband der Literaturübersetzer, Verlag Czarne, Literaturfestival Puls Literatury,
Verband der Polnischen Schriftsteller, Abt. in Łódź.
Warsztaty przekładu literackiego
Workshops für Literaturübersetzung
W semestrze zimowym 2014/2015 Sława Lisiecka
wraz ze swoimi studentami, laureatami konkursów
translatorskich organizowanych przez AFKW
regularnie od 2009 roku, będzie kontynuować
pracę nad fragmentami utworów austriackich
pisarzy młodego i średniego pokolenia, które
później zostaną rozesłane do polskich czasopism
literackich i wydawnictw.
Im Wintersemester 2014/2015 werden sich Sława
Lisiecka und ihre StudentInnen, die PreisträgerInnen der Übersetzerwettbewerbe, die seit 2009
regelmäßig vom ÖKFW veranstaltet werden,
weiterhin mit Werkfragmenten neuer österreichischer AutorInnen befassen, die dann an polnische
Verlage und Literaturzeitschriften verschickt
werden.
Sława Lisiecka (ur. 1947) od roku 1978 jest tłumaczką literatury niemieckojęzycznej, odznaczoną
wieloma nagrodami. Jej dorobek to około 90
pozycji książkowych z zakresu literatury pięknej,
popularnonaukowej i filozoficznej. Tłumaczy
również sztuki teatralne i poezję.
Sława Lisiecka (geb. 1947) ist seit 1978 Übersetzerin deutschsprachiger Literatur und wurde
mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Sie
übersetze etwa 90 belletristische, populärwissenschaftliche und philosophische Werke, wie
auch Theaterstücke und Lyrik.
Uwaga - lista uczestników warsztatów jest zamknięta.
39
Biblioteki Austriackie w Polsce
Österreich-Bibliotheken in Polen
Austriackie Forum Kultury w Warszawie sprawuje we współpracy z lokalnymi uniwersytetami
lub bibliotekami opiekę nad sześcioma Bibliotekami Austriackimi w Polsce. Oferują one czytelnikom duży wybór literatury pięknej, jak i książek historycznych, filozoficznych i wielu innych.
Biblioteki Austriackie organizują własne imprezy kulturalne dotyczące Austrii, takie jak wieczory
autorskie, wykłady, koncerty, projekcje filmów i wystawy. Dzięki swojej szerokiej ofercie są
atrakcyjnym miejscem spotkań dla osób zainteresowanych Austrią i jej kulturą.
Österreich-Bibliothek Krakau - Biblioteka
Jagiellońska Czytelnia Europejska,
Biblioteka Austriacka
Österreich-Bibliothek Opole
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Opolu, Biblioteka Austriacka
Al. Mickiewicza 22
30-059 Kraków
Tel: +48 12 663 34 39
Plac Piłsudskiego 5
45-706 Opole
Tel: +48 77 4747 085
krakow@oesterreich-bibliotheken.at
www.bj.uj.edu.pl/zas/cz_austr1.php
katalog: www.bj.uj.edu.pl/uj/katalog (sygnatury
biblioteka-austriacka.opole@wbp.opole.pl
www.ba.wbp.opole.pl
katalog: www.sowa.wbp.opole.pl/sowacgi.
php?KatID=0&lang=pl_PL
Godziny otwarcia/Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Fr/pn, śr, pt: 10:00 - 18:00
Di, Do/wt, czw: 10:00 - 16:00
zaczynające się od: BJ Austr./ Signatur der österreichischen Bücher mit BJ Austr.)
Godziny otwarcia/Öffnungszeiten:
Mo-Fr/pn-pt: 8.15 - 20.00
Sa/sob: 9.00 - 16.00
40
Das österreichische Kulturforum Warschau betreut sechs Österreich-Bibliotheken in Polen, in Partnerschaft mit Universitäten oder öffentlichen Bibliotheken. Sie bieten den Lesern und Leserinnen eine
große Auswahl an österreichischer Literatur sowie Bücher zu Geschichte, Philosophie und Vieles mehr.
Die Österreich-Bibliotheken organisieren auch eigene kulturelle Veranstaltungen zu österreichischen
Themen, etwa Lesungen, Vorträge, Musik- Filmabende und Ausstellungen. Mit ihrem umfangreichen
Angebot sind sie eine Anlaufstelle für an Österreich und seiner Kultur interessierten Menschen.
Österreich-Bibliothek Poznań
- Austriacki Ośrodek Kultury
Centrum Egzaminacyjne ÖSD
Österreich-Bibliothek Wrocław
- Uniwersytet Wrocławski
Biblioteka Austriacka
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Zwierzyniecka 7
60-813 Poznań
Tel: +48 61 829 24 24
Pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
Tel.:+48 71 3752 942
austruni@amu.edu.pl
www.austria-uniwersytet.poznan.pl
katalog: www.uam-hip.pfsl.poznan.pl/#focus
Godziny otwarcia/Öffnungszeiten:
pn-pt/Mo-Fr: 9.30 - 16.30
sob/Sa: 10.00 - 14.00
dalia.zminkowska@uni.wroc.pl
dalia.zminkowska@onet.eu;
wroclaw@oesterreich-bibliotheken.at
www.bu.uni.wroc.pl/biblioteki-specjalistyczne/
austriacka
katalog: www.bu.uni.wroc.pl/katalog
Godziny otwarcia/Öffnungszeiten:
pn, czw/Mo., Do: 9.00 - 15.00
wt, śr, pt/Di, Mi, Fr: 10.00 - 17.00
sob/Sa: 10.00 - 13.00
Österreich-Bibliothek Warschau
- Biblioteka Uniwersytecka
w Warszawie, Biblioteka Austriacka
Ul. Dobra 56/66; 00-312 Warszawa
Tel: +48 22 552 52 11
biblioteka-austriacka.buw@uw.edu.pl
www.buwcd.buw.uw.edu.pl/asp/bibaust/
katalog: www.buw.uw.edu.pl
(pod linkiem/unter dem Link: Biblioteka Austriacka
- Österreich-Bibliothek)
Godziny otwarcia/Öffnungszeiten:
wypożyczanie/Verleih: pon./Mo.: 13:00 - 19:00,
wt.-pt./Di.-Fr.: 11:00 - 17:00
Dostęp do zbiorów jest możliwy w godzinach
otwarcia BUWu/ Der Zugang zum
Bestand ist während der Öffnungszeiten
der Universitätsbibliothek gewährleistet:
pon.-pt./Mo.-Fri.: 09:00 - 21:00
sob./Sa.: 12:00 - 19:00
nd./So.: 15:00 - 20:00
41
Kursy języka niemieckiego/Deutsch-Sprachkurse
Kursy dla dzieci i młodzieży, trening do matury, kursy standardowe dla dorosłych, konwersacje, kursy specjalistyczne, jak również przygotowania
do Austriackiego Dyplomu Języka Niemieckiego czy Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych - to tylko nieliczne z bogatej oferty kursów
w Instytucie Austriackim. Kursy semestralne, przyspieszone wakacyjne bądź intensywne ...sprintem, który skutecznie prowadzi do celu w zaledwie
30 godzin lekcyjnych. Uczymy z ponad 40-letnim doświadczeniem, i z przyjemnością...
Deutschkurse für Kinder und Jugendliche, Maturatraining, Standardkurse für Erwachsene, Fachsprachenkurse sowie Vorbereitungskurse zum
Österreichischen Sprachdiplom und dem Europäischen Wirtschaftsführerschein - das sind nur einige Beispiele aus dem reichhaltigen Kursangebot
des Österreich Instituts. Wir stellen uns auf Ihre zeitlichen Möglichkeiten ein: in Semesterkursen, Ferienkursen oder mit ...sprint bringen wir Sie sicher
zum Ziel. Wir unterrichten seit über 40 Jahren in Warschau - Tradition verpflichtet.
Österreich Institut Warszawa, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, tel.: 22 331 91 36 lub 331 91 99; fax.: 22 331 91 39; warszawa@oei.org.pl; www.warszawa.oei.org.pl
Österreich Institut Kraków, ul. Basztowa 3, 31-134 Kraków, tel.: (012) 422 95 53; krakow@oei.org.pl; www.krakow.oei.org.pl
Österreich Institut Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 19, 50-069 Wrocław, tel.: (071) 344 71 13; wroclaw@oei.org.pl; www.wroclaw.oei.org.pl
Lektorzy austriaccy/österreichische Lektoren:
Na siedmiu uniwersytetach działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną prowadzą lektorki i lektorzy austriaccy.
An sieben Universitäten sind österreichische Lektorinnen und Lektoren in Forschung und Lehre tätig.
Mag. Kurt Hirtler
42
Mag. Christian Wimplinger
Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii
Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Sienkiewicza 21
90-114 Łódź
tel./fax 42 665 53 80
Instytut Filologii Germańskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Nankiera 15; 50-140 Wrocław
tel. 71 34 02 444, fax 71 34 02 862
www.ifg.uni.wroc.pl
Mag. Stefanie Maier
Mag. Ursula Fahrengruber
Instytut Germanistyki
Uniwersytetu Adama Mickiewicza
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań
tel. 61 829 35 40
Katedra Filologii Germańskiej,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. W.Bojarskiego 1; 87-100 Toruń
tel. 56 621 35 65; fax 56 621 35 64
Dr. Markus Eberharter
Dr. Dominik Barta
Instytut Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Dobra 55; 00-312 Warszawa
Tel./fax 22 826 13 91
Bankowość korporacyjna
BIZNES TO BIZNES
MNMZW`[\M^`ZQ^
Wieloletnie doświadczenie, partnerskie relacje i wzajemne zaufanie pozwalają nam doskonale rozumieć potrzeby naszych Klientów.
Od ponad 20 lat skutecznie wspieramy rozwój polskich firm, dostarczając im innowacyjne produkty i rozwiązania ułatwiające prowadzenie
biznesu. Nieustannie się rozwijamy, aby oferować naszym Klientom usługi finansowe najwyższej jakości. Razem możemy więcej.
Sprawdź, co możemy zrobić dla Twojej firmy na raiffeisenpolbank.com
Zadzwoń: 22 548 99 00
00-950 Warszawa, skr. poczt. 814
Документ
Kategorie
Kunst und Fotos
Seitenansichten
56
Dateigröße
1 697 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden