close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

FARMER LINE

EinbettenHerunterladen
FARMER LINE
Professional products
1
MOTOREX FARMER LINE
2
Produkterna i MOTOREX FARMER LINE:
Sedan 1917 din pålitliga partner inom jordoch skogsbruksteknik!
The MOTOREX FARMER LINE: providing
dependable products for agriculture and
forestry for over 95 years!
Die Produkte der MOTOREX FARMER LINE:
Seit über 95 Jahren verlässliche Partner in
der Land- und Forsttechnik!
En mångsidig och krävande maskinanvändning
inom jord- och skogsbruk ställer höga krav på
smörjmedlen. Det spelar ingen roll om det
gäller hård säsongsbetonad drift eller väderbetingade stillestånd. Bra smörjmedel garanterar
alltid att maskinerna fungerar friktionsfritt, sommar som vinter.
A great deal is demanded of the lubricants used
for agricultural and forestry equipment, given the
variety of tasks and the long operating periods involved. Whether during continuous, season-long
operation or weather-related downtime. Whether in summer or winter. Lubricants ensure that
equipment functions smoothly at all times.
Der vielseitige und ausdauernde Einsatz von
Maschinen in der Land- und Forstwirtschaft verlangt den Schmierstoffen alles ab. Sei es beim
saisonalen Dauerbetrieb oder beim wetterbedingten Stillstand, sei es im Sommer oder im
Winter. Jederzeit sorgen Schmierstoffe dafür,
dass die Aggregate reibungslos funktionieren.
Du kan lita på oss – ditt MOTOREX-team!
You can count on us!
Your MOTOREX team
Verlassen Sie sich auf uns!
Ihr MOTOREX-Team
Motoroljor
Motor oils
Motorenoele
3
Transmissionsoljor
Transmission oils
Getriebeoele
5
Hydrauloljor
Hydraulic oils
Hydraulikoele
8
Smörjfett
Greases
Fette
9
Kedjeoljor
Chain oils
Kettenoele
10
Rengöringsmedel
Cleaners
Reiniger
11
Diverse
Miscellaneous
Diverses
12
Spray
Spray
Spray
16
Tillbehör
Grease dispensers
Fettgeräte
19
MOTOROLJOR | MOTOR OILS | MOTORENOELE
FARMER LA
Högpresterande basolja och bästa tänkbara tillsatser gör FARMER LA till en högeffektiv motorolja, baserad på Low SAPS tekniken. Oljan
är särskilt avsedd för traktorer och jordbruksfordon med moderna avgasreningssystem.
SAE 10W/40
5l, 25l, 60l, 200l
FARMER LA is a high-performance motor
oil with low SAPS technology. It contains
high-quality base oils and additives selected
to complement these. This oil is specially
designed for tractors and motorised agricultural
vehicles fitted with the latest after-treatment
systems for exhaust gases.
ACEA E9, E7, API CJ-4, CI-4, CH-4, CG-4/ SN, SM, DEUTZ DQC III-10 LA
Safety + Performance: MB 228.31, MAN 3575, RENAULT RLD-3, CAT ECF-3
FARMER UNI
Delsyntetisk universalmotorolja för 4-takts diesel- och bensinmotorer med eller utan turbo.
Oljan ger ett mycket bra slitageskydd.
SAE 10W/40 SAE 15W/40 1l, 5l, 25l, 60l, 200l
Semi-synthetic motor oil for universal use.
For 4-stroke diesel and petrol engines, with
and without turbocharging. Very good wear
protection.
Teilsynthetisches Motorenoel für den universellen Einsatz. Für 4T-Diesel- und Benzinmotoren
mit und ohne Turboladung. Sehr guter Verschleissschutz.
ACEA E7, E5, A3/ B4, API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF/ SL, SJ
Safety + Performance: MB 228.3/ 229.1, MAN M 3275-1, VOLVO VDS-3, MTU Type 2, CAT ECF-1-a, GLOBAL DHD-1
ACEA E7, E5, A3/ B3, API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF/ SL, SJ
Safety + Performance: MB 228.3/ 229.1, MAN M 3275-1, VOLVO VDS-2, CAT ECF-1-a, GLOBAL DHD-1
FOCUS QTM
FOCUS QTM är en ”Low SAPS”-olja för moderna dieselmotorer. Det är en syntetisk, högeffektiv motorolja med lång livslängd, som
utvecklats speciellt för dieselmotorer med partikelfilter eller andra avgasreningssystem. Den
välbalanserade och högpresterande oljesammansättningen ger överlägset skydd mot slitage
och avlagringar.
SAE 10W/40
Hochwertige Basisoele und optimal darauf abgestimmte Additives machen das FARMER LA
zu einem leistungsstarken Motorenoel mit Low
SAPS Technologie. Dieses Oel ist speziell vorgesehen für Traktoren und landwirtschaftliche
Motorfahrzeuge, die mit den neusten Abgasnachbehandlungs-Systemen ausgerüstet sind.
5l, 25l, 60l, 200l
FOCUS QTM is a low SAPS motor oil for
the latest diesel engines. A synthetic longlife, high-performance motor oil, which has
been specially developed for diesel engines
with particulate filters or other after-treatment
systems for exhaust gases. The very wellbalanced and high-quality oil formulation offers
excellent protection against wear and deposits.
FOCUS QTM ist ein Low SAPS Motorenoel für modernste Dieselmotoren. Ein synthetisches LongLife Hochleistungs-Motorenoel, das speziell für
Dieselmotoren mit Partikelfiltern oder anderen
Abgasnachbehandlungs-Systemen entwickelt
worden ist. Die sehr ausgewogene und hochwertige Oel-Formulierung bietet besten Schutz
vor Verschleiss und Ablagerungen.
ACEA E9, E7, E6, API CJ-4, CI-4, CH-4, CG-4, MB-Approval 228.51, MAN M 3477, MAN M 3271-1, VOLVO VDS-3, CNG,
SCANIA Low-Ash, DAF E6, GLOBAL DHD-1, RENAULT RXD, RLD-2, RGD, MTU Type 3.1, CAT ECF-1-a, DEUTZ DQC IV-10 LA,
MACK EO-N, EO-M Plus, CUMMINS CES 20076/77
3
EXTRA
10W, 30, 40: 5l, 25l, 60l, 200l I 10W/20: 200l I 20W/20: 25l, 60l, 200l I 50: 1l, 60l, 200l
Motorolja för 4-takts bensin- och dieselmotorer
som också kan användas i hydraulsystem och
hydrostatiska drivningar.
Motor oil for 4-stroke petrol and diesel engines.
Can also be used for hydraulic and hydrostatic
drives in accordance with the guidelines.
SAE 10W
SAE 10W/20
SAE 20W/20
SAE 30
SAE 40
SAE 50
API SF/ CF, CF-2, CD, Safety + Performance: MB 228.0, MAN 270
API SF/ CF, CF-2, CD
API SF/ CF, CF-2, CD
API SF/ CF, CF-2, CD, Safety + Performance: MB 228.0, MAN 270
API SF/ CF, CF-2, CD, MB-Approval 228.0, MTU 2T Motor Oils, Safety + Performance: MAN 270
API SF/ CF, CF-2, CD, Safety + Performance: MB 228.0, MAN 270
FOREST + GARDEN 2T
2-taksolja avsedd för skogsredskap och mindre
maskiner. Särskilt utvecklad för profesionell användning. Oljan har enastående smörjegenskaper även under extrema driftförhållanden.
JASO FC, ISO-L-EGC, API TC
4
Motorenoel für 4T-Benzin- und Dieselmotoren.
Auch für Hydraulik und hydrostatische Antriebe
einsetzbar, gemäss Vorschriften.
1l, 5l, 25l, 60l, 200l
2-stroke oil for forestry and other small
appliances, specially developed for professionals. Excellent lubrication properties, even in
the harshest operating conditions.
Zweitaktoel für Forst- und Kleingeräte, ­speziell
für den professionellen Bereich entwickelt. Hervorragende Schmiereigenschaften auch unter
extremen Einsatzbedingungen.
TRANSMISSIONSOLJOR | GEAR OILS | GETRIEBEOELE
FARMER POLY 304 + 305
Dessa två universaltraktoroljor (UTTO) är avsedda för hydraulsystem, växellådor och våta bromsar. Användning enligt maskinspecifikationerna.
FARMER POLY 304
FARMER POLY 305
Two special universal tractor transmission oils
(UTTO) for hydraulics, gears, and wet brakes.
Use in accordance with the specifications.
25l, 60l, 200l (304 även | also | auch 5l)
Zwei spezielle Universal-Tractor-TransmissionOils (UTTO) für Hydraulik, Getriebe und nasse
Bremsen. Einsatz gemäss Spezifikationen.
Transmission | Gears | Getriebe: API GL-4, ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F, Safety + Performance: ZF TE-ML 06E, 06F
Hydraulik | Hydraulic | Hydraulik: DIN 51524 T3 (HLP)
UTTO: MF M 1135, M 1141, M 1143, M 1145, FORD M2C -134D, JDM J20C, D, CNH MAT 3525, NH 410B
Transmission | Gears | Getriebe: API GL-4
Hydraulik | Hydraulic | Hydraulik: DIN 51524 T2 (HLP)
UTTO: MF M 1135, M 1143, M1145, FORD M2C-86C, JDM J20C, D
FARMER POLY 602
Delsyntetisk universaltraktorolja (UTTO) med låg
viskositet, vilket ger avsevärda fördelar vid låga
temperaturer och i specialtillämpningar. Avsedd
för växellådor, hydrostatiska drivningar och hydraulsystem.
25l, 60l, 200l
A semi-synthetic universal tractor transmission
oil (UTTO) offering low viscosity. This offers
considerable advantages when vehicles are
used at low temperatures and for special
applications. The low-viscosity UTTO oil is
used in gears, hydrostatic drives, and hydraulic
systems.
Das teilsynthetische Universal-Tractor-Transmission-Oil (UTTO) weist eine niedrige Viskosität auf. Dies bringt wesentliche Vorteile beim
Einsatz bei tiefen Temperaturen sowie bei
speziellen Anwendungen. Das Low Viscosity
UTTO-Oel kommt in Getrieben, hydrostatischen Fahrantrieben und Hydrauliksystemen
zum Einsatz.
Transmission | Gears | Getriebe: API GL-4
Hydraulik | Hydraulic | Hydraulik: ISO VG 46, DIN 51524 T3 (HVLP)
UTTO: Safety + Performance: JOHN DEERE JDM J20D, KUBOTA SUPER UDT®, CNH MAT 3505
FARMER POLY 608
Universaltraktorolja (UTTO), som tack vare de
balanserade tillsatserna är särskilt lämplig för
växellådor, våta bromsar, lamellkopplingar och
differentialspärrar.
5l, 60l, 200l
A special universal tractor transmission oil
(UTTO). Thanks to well-balanced additives, it
is particularly suitable for axles and gears with
wet brakes, multi-disc clutches, and limited-slip
differentials.
Ein spezielles Universal-Tractor-TransmissionOil (UTTO). Durch die ausgewogene Additivierung eignet es sich insbesondere für Achsen
und Getriebe mit nassen Bremsen, Lamellenkupplungen und Sperrdifferentialen.
Transmission | Gears | Getriebe: API GL-4, Safety + Performance: ZF TE-ML 03E, 06K
Hydraulik | Hydraulic | Hydraulik: DIN 51524 T3 (HVLP)
UTTO: FNHA-201.00, FNHA-2-C-200.00, CNH MAT 3525, FORD M2C-134D
5
FARMER TRAC
STOU-traktorolja (Super Tractor Oil Universal)
avsedd för växellådor, våta bromsar och hydraulsystem. Användning enligt maskinspecifikationerna.
25l, 60l, 200l
STOU tractor oil (super tractor oil universal) for
manual gears, wet brakes, and hydraulics. Use
in accordance with the specifications.
STOU-Traktorenoel (Super-Tractor-Oil-Universal)
für Schaltgetriebe, nasse Bremsen und Hydraulik. Einsatz gemäss Spezifikation.
SAE 10W/30, SAE 10W/40Transmission | Gears | Getriebe: API GL-4, DIN 51517 T3 (CLP), ZF TE-ML 06B, 07B, JDM J20C, ALLISON C-4
Safety + Performance: FORD FNHA-2-C-201 (M2C-134D), CNH MAT 3525
Hydraulik | Hydraulic | Hydraulik: DIN 51524 T2 (HLP)
UTTO: Safety + Performance: MF M 1139, M 1144, FORD M2C-159B, JDM 27
FARMER TRAC VARIANT
STOU-traktorolja (Super Tractor Oil Universal)
avsedd för växellådor, våta bromsar och hydraulsystem. Lämplig för Agrotron TTV.
SAE 10W/30
A STOU tractor oil for manual gears, wet
brakes, and hydraulics. Suitable for the Agroton
TTV range.
STOU-Traktorenoel für Schaltgetriebe, nasse
Bremsen und Hydraulik. Geeignet für die Agrotron TTV Serie.
Transmission | Gears | Getriebe: API GL-4, ZF TE-ML 06B, 06D, 06N, 07B
Safety + Performance: CASE MS 1209, FORD ESN-M2C 159C, JOHN DEERE JDM J27
FARMER IH B-6 PLUS
Specialolja för hydraulik och växellåda för CASEtraktorer med Power-Shift transmisson.
SAE 80W
60l, 200l
25l, 60l, 200l
Special hydraulic and gear oil for CASE tractors
with power-shift gears.
Spezial-Hydraulik- und Getriebeoel für CASETraktoren mit Power-Shift-Getriebe.
API GL-4, Safety + Performance: Ford ESN M2C 86B und C, FNHA- 2-C-200.00
GEAR OIL UNIVERSAL
Transmissionsolja avsedd för fordonsväxellådor,
bakaxlar, axeldrivning med hypoidväxel,
slutväxel och planetväxel.
5l, 25l, 60l, 200l (85W/140: 200l)
High-pressure gear oil for lubrication of vehicle
gears, rear axles and axle drives with hypoid
gearing, final drives, and planetary gears.
Hochdruck-Getriebeoel zur Schmierung von
Fahrzeuggetrieben, Hinterachsen und Achsantrieben mit Hypoidverzahnung, Endantrieben
und Planetengetrieben.
SAE 80W/90 API GL-5, ZF TE-ML 07A, 08, 16B, 17B, 19B, 21A, MB-Approval 235.0, MAN 342 M1, VOLVO 97310, MIL-L-2105D
SAE 80W/140 API GL-5, Safety + Performance: ZF TE-ML 07A, 08, 16D, VOLVO 97310
SAE 85W/140 API GL-5, ZF TE-ML 07A, 08, 16D, 21A, VOLVO 97310, MIL-L-2105D
GEAR OIL LS UNIVERSAL
Transmissionsolja avsedd för bak- och framaxlar
i traktorer, transportfordon, personbilar med differentialbroms. (LS = Limited Slip).
SAE 90, SAE 85W/140
6
Gear oil for rear and front axles for tractors,
transit vans, passenger cars, and commercial
vehicles with a self-locking differential (LS =
limited slip).
API GL-5 LS, ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C
5l, 25l, 60l, 200l
Getriebeoel für Hinter- und Vorderachsen von
Traktoren, Transportern, PW und Nutzfahrzeugen mit Selbstsperrdifferential (LS = Limited
Slip).
GEAR OIL EP
Högtryckstransmissionsolja avsedd för manuella växellådor, cylindriska kuggväxlar och reduktionsväxlar.
SAE 80W
SAE 80W/90
5l, 25l, 60l, 200l
High-pressure gear oil for manual gears, spur
gears, and simple reduction gears.
Hochdruck-Getriebeoel für Handschaltgetriebe
sowie für Stirnrad- und einfache Untersetzungsgetriebe.
API GL-4, MB-Approval 235.1, MAN 341 Typ Z2, E1, ZF TE-ML 02B, 08, 17A
API GL-4, ZF TE-ML 02B, 08, 16A, 17A, 19A, Safety + Performance: MB 235.1, MAN 341 Typ Z2, E1
PENTA 4l, 25l, 60l, 200l
Helsyntetisk transmissionsolja enligt API GL-5.
De helsyntetiska basoljorna och de avstämda
specialtillsatserna garanterar hög termisk stabilitet. Oljan ger alltid önskat resultat, även vid ogynnsam omgivningstemperatur eller extrem belastning. Användning enligt maskinspecifikationerna.
SAE 75W/90 SAE 75W/140 Fully synthetic, high-performance API GL-5 gear
oils. The fully synthetic base fluids and the
specially selected additives ensure a high
level of thermal stability. Crucial reserves are
available even in unfavourable ambient
temperatures and under extreme loads.
The manufacturer‘s specifications must be
observed.
Vollsynthetisches Hochleistungs-Getriebeoel API
GL-5. Die vollsynthetischen Basisflüssigkeiten
und die speziell abgestimmten Additives garantieren eine hohe thermische Stabilität. Verfügen
auch bei ungünstigen Umgebungstemperaturen und extremer Belastung stets über entscheidende Reserven. Die Herstellervorschriften sind zu beachten.
API GL-5, Safety + Performance: ZF TE-ML 05B, 07A, 08, 12B, MB 235.8, MAN 342 Typ S1, SCANIA STO 1:0, VOLVO 97312
API GL-5, Safety + Performance: ZF TE-ML 05B, 07A, 08, 12B, SCANIA STO 1:0, VOLVO 97312
ATF TP
MOTOREX ATF TP är en högpresterande ATFolja, som utvecklats särskilt för automatväxellådor. Den utmärker sig genom sitt enastående
slitageskydd och är förutsättningen för förlängda serviceintervaller.
25l, 60l, 200l
MOTOREX ATF TP is a high-performance ATF,
which has been specially developed for
automatic transmissions used in commercial
vehicles. It provides excellent wear protection,
which allows extremely long intervals between
servicing in the commercial vehicle sector.
MOTOREX ATF TP ist ein High Performance
ATF das speziell für Automatikgetriebe von
Nutzfahrzeugen entwickelt wurde. Es zeichnet
sich durch hervorragenden Verschleissschutz
aus und ermöglicht lange Serviceintervalle im
Nutzfahrzeugbereich.
DEXRON III H, ALLISON C-4, CAT TO-2, MAN 339 Typ V2/Z2, MB-Approval 236.6, VOITH H55.6336, ZF TE-ML-05L, 09, 21L
Safety + Performance: ALLISON TES-389, TES-295, MAN 339 Typ V1/Z1/Z3, MB 236.5, 236.7, 236.9, MERCON V, VOITH H55.6335, VOLVO
97340, 97341, VW TL 52 990, ZF TE-ML-02F, 03D, 14B, 14C, 16L, 17C
ATF DEXRON III
ATF-olja avsedd för moderna växellådor, obligatorisk för växellådor med låsning i momentomvandlaren. Oljan har utomordentliga köld- och
åldringsegenskaper.
1l, 4l, 25l, 60l, 200l
Automatic transmission fluid for modern generations of gears, recommended for gears with a
torque converter, excellent performance in cold
conditions and in respect of ageing.
Automatic-Transmission-Fluid für moderne Getriebegenerationen, vorgeschrieben bei Getrieben mit Wandlerüberbrückung, hervorragendes
Kälte- und Alterungsverhalten.
DEXRON III H, VOITH 55.6335, ZF TE-ML-05L, 09, 21L, ALLISON C-4, CAT TO-2, MERCON, Safety + Performance: MB 236.1, 236.6, 236.7,
236.9, 236.10, 236.11, MOPAR +3/+4, VOITH 55.6336, VW TL 52 162, TL 52 990 ; LT 71141, ZF TE-ML-03D, 04D, 11A, 11B, 14A, 17C
ATF SUPER
ATF SUPER är en mångsidigt användbar ATF-olja för äldre fordon. De utvalda basoljorna och de
noggrant avstämda tillsatserna ger produkten
optimala smörjegenskaper, vilket ger önskad
driftsäkerhet.
1l, 5l, 25l, 60l, 200l
MOTOREX ATF SUPER is a versatile ATF for
use in older vehicles. The base oils selected
for this application and the specially formulated additives ensure that the product has
optimum lubricating properties to ensure good and
reliable performance.
MOTOREX ATF SUPER ist ein vielseitig einsetzbares ATF für ältere Fahrzeuge. Die gezielt
ausgewählten Grundoele und die darauf abgestimmten Additives geben dem Produkt optimale Schmiereigenschaften durch die eine gute
und sichere Anwendung erreicht wird.
DEXRON II D, MERCON, MB-Approval 236.6, ZF TE-ML-04D, 05L, 09, 11A, 14A, 21L, VOITH 55.6335, TASA, CAT TO-2, ALLISON C-4
Safety + Performance: MAN 339 Typ V1/Z1, VOLVO 97335, ZF TE-ML-17C
7
HYDRAULOLJOR | HYDRAULIC OILS | HYDRAULIKOELE
EKOSYNT HEES 25l, 60l, 200l (ISO VG 46 även | also | auch 5l)
EKOSYNT HEES är en snabbt biologiskt nedbrytbar miljöklassad hydraulolja baserad på mättade
estrar. Oljan har 3-5 gånger längre livslängd
än omättad ester. Uppfyller kraven enligt DIN
15380 och SS 155434. Följ instruktioner noga
om oljan blandas med jämförande produkter.
Rapidly biodegradable and fully synthetic
hydraulic oil. Can be used for up 3 to 5 times
longer. Can be mixed with comparable products
if the appropriate process regulations are followed.
Biologisch schnell abbaubares, vollsynthetisches Hydraulikoel. 3- bis 5-fach längere
Einsatzdauer möglich. Mischbar mit vergleichbaren Produkten, wenn die entsprechenden
Verfahrensregeln eingehalten werden.
ISO VG 15, 22, 32, 46, 68, DIN ISO 15380 (HEES), VDMA 24570, DIN 51524/T2 (HLP), DIN 51524/T3 (HVLP)
COREX HV
Industri- och hydraulolja med högt viskositetsindex avsedd för många olika användningsområden. Mycket lämplig för hydrostatiska drivsystem. Oljan har optimala egenskaper vid extrema
temperaturer.
5l, 25l, 60l, 200l
Versatile industrial and hydraulic oil with a high
viscosity index, also highly suitable for hydrostatic drives. Excellent behaviour at extreme
temperatures.
Mehrbereichs Industrie- und Hydraulikoel mit
hohem Viskositätsindex, auch für hydrostatische Antriebe optimal geeignet. Optimales Verhalten bei extremen Temperaturen.
ISO VG 15, 22, 32, 46, 68, 100, DIN 51524 T3 (HVLP), ISO 6743/4 (HV)
COREX HLP
Industri- och hydraulolja med ett mycket brett
användningsområde.
5l, 25l, 60l, 200l
Industrial and hydraulic oil with a very wide
range of applications.
Industrie- und Hydraulikoel mit sehr breitem
Einsatzbereich.
ISO VG 10, 15, 22 , 32, 46, 68, 100, 150, DIN 51524 T2 (HLP), EN ISO 6743-4
COREX HLP-D
COREX HLP-D är en universell hydraulolja med
utmärkt viskositetsstabilitet. Detergerande och
dispergerande verkan.
5l, 25l, 60l, 200l
Universal hydraulic oil with extremely stable
viscosity.
Universell einsetzbares Hydraulikoel mit ausgezeichneter Viskositätsstabilität.
ISO VG 5, 10, 22, 32, 46, 68, 100, DIN 51524/T2 (HLP-D, HLP)
COREX HVLP-D
Hydraulolja med utmärkt viskositetsstabilitet.
Detergerande och dispergerande verkan.
5l, 25l, 60l, 200l (ISO VG 68: 60l, 200l)
Hydraulic oil with extremely stable viscosity.
Detergent and dispersive effect.
ISO VG 46, 68, DIN 51524 T3 (HVLP), DIN 51502 (HVLP-D)
8
Hydraulikoel mit einer ausgezeichneten Viskositätsstabilität. Detergierende und dispergierende Wirkung.
SMÖRJFETT | GREASES | FETTE
GREASE 174
850g, 4.5kg, 17kg, 22kg, 54kg, 180kg
Växellådsfett
GREASE 174 är ett flytande växellådsfett, för roterande applikationer. Temperaturområde: -30 till
+120 °C. NLGI-klass 00.
GREASE 176 GP
Mehrzweckfett
Mit sehr breiten Anwendungsmöglichkeiten
in der Landwirtschaft. Für Fahrzeuge, Baumaschinen und Industrie. Einsatzbereich –25 °C
bis +120 °C. NLGI 2.
Lithium grease
For lubricating plain and roller contact bearings
in industry, commerce, agriculture, and the
transport sector. Work-resistant with high
rolling stability. Operating conditions –30°C to
+120°C. NLGI 2.
Lithiumfett
Für die Schmierung von Gleit- und Wälzlagern
in Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft und
Transportwesen. Walkfest, hohe Rollstabilität.
Einsatzbereich –30 °C bis +120 °C. NLGI 2.
850g, 4.5kg, 14kg, 17kg, 22kg, 54kg, 180kg, Patroner på | cartridges of | Kartuschen à 400g
Långtidsfett
GREASE 2000 är ett långtidsfett med hög
vidhäftningsförmåga. Det är starkt vattenavvisande, har hög mekanisk stabilitet och klarar
hög tryck-belastning. Saltvattenbeständigt.
Temperaturområde: -30 till +120 °C. NLGI-klass 2.
GREASE 3000
Multi-purpose grease
Very wide range of possible applications in agriculture. For vehicles, construction machines,
and industry. Operating conditions –25°C to
+120°C. NLGI 2.
850g, 4.5kg, 14kg, 17kg, 22kg, 54kg, 180kg, Patroner på | cartridges of | Kartuschen à 400g
Litiumfett
GREASE 190 EP är ett litiumfett avsett för smörjning av glid- och rullager. Det har hög mekanisk
stabilitet och rullningsstabilitet. Temperaturområde: -30 till +120 °C. NLGI-klass 2
GREASE 2000
Getriebefliessfett
Speziell für Kreiselmäher und Kreiseleggen.
Einsatzbereich –30 °C bis +120 °C. NLGI 00.
250g, 850g, 4.5kg, 9kg, 14kg, 17kg, 22kg, 54kg, 180kg, Patroner på | cartridges of | Kartuschen à 400g
Multifunktionsfett
GREASE 176 GP är ett universalfett med ett mycket brett användningsområde. Temperaturområde: -25 till +120 °C. NLGI-klass 2.
GREASE 190 EP
Fluid grease for gears
Specially designed for rotary mowers and rotary
cross harrows. Operating conditions –30°C to
+120°C. NLGI 00.
Long-life grease
Highly adhesive and resistant to water, workresistant and able to resist high pressure.
Operating conditions –30°C to +120°C. NLGI 2.
Langzeitfett
Mit hohem Haftvermögen, stark wasserabweisend, walkbeständig, hochdruckbeständig.
Einsatzbereich –30 °C bis +120 °C. NLGI 2.
850g, 4.5kg, 14kg, 17kg, 22kg, 54kg, 180kg, Patroner på | cartridges of | Kartuschen à 400g
Högtrycksfett
GREASE 3000 är ett högtrycksfett för extrema
belastningar. Det har ett brett temperaturområde
och är synnerligen lämpligt för hjullager och
belastade rullager. Temperaturområde -30 till
+150 °C. NLGI-klass 2
High-pressure grease
For extreme stress and use over a wide
temperature range, ideally suited to wheel
bearings and roller bearings subjected to loads.
Operating conditions –30°C to +150°C. NLGI 2.
Hochdruckfett
Für extreme Beanspruchung, weiter Temperatureinsatzbereich, bestens ge­
eignet für Radlager und belastete W
­ älz­­lager. Einsatzbereich
–30 °C bis +150 °C. NLGI 2.
MB-Approval 265.1, MAN 284 Li-H 2, VOLVO STD 1277.18, 1277.2 Lubricating grease 97718, 97220
9
KEDJEOLJOR | CHAIN OILS | KETTENOELE
BIOGARD V40 °C: 70 mm2/s
BIOGARD är en rapsoljebaserad kedjeolja. Den
ger optimalt slitageskydd och har goda egenskaper vid låg temperatur. Snabbt biologiskt nedbrytbar enligt OECD 301 B.
Chain oil based on rapeseed oil. Excellent wear
protection and very good performance at low
temperatures. Rapidly biodegradable in accordance with OECD 301 B.
BIOGARD PLUS V40 °C: 100 mm2/s
BIOGARD PLUS är en medelviskös rapsoljebaserad kedjeolja. Denna universellt användbara olja har goda smörjegenskaper och god
vidhäftning. Särkilt utvecklad för professionell
användning. Den ger optimalt slitageskydd och
har enastående viskositets- och temperaturegenskaper. Snabbt biologiskt nedbrytbar enligt
OECD 301 B. Kan med fördel användas både
sommar- och vintertid.
Medium-viscosity chain oil based on rapeseed
oil. Universal product with good lubricating properties and good adhesion, specially developed
for professional use. Excellent wear protection
and outstanding viscosity and temperature performance. Rapidly biodegradable in accordance
with OECD 301 B. Suitable for use in summer
and winter.
CHAIN OIL 55 V40 °C: 85 mm2/s
Kedjeolja
Mineralkedjeolja för åretruntbruk med vidhäftningstillsats som ger ett effektivt korrosionsoch slitageskydd.
Chain Oil
Mineral-based chain oil with adhesion additive
to be used all through the year, effective protection against corrosion and wear.
CHAIN OIL ST V40 °C: 150 mm2/s
Kedjeolja
Mineralkedjeolja med vidhäftningstillsats som
ger ett effektivt korrosions- och slitageskydd.
10
1l, 5l, 25l, 60l, 200l
Mittelviskoses Kettenoel auf Rapsoelbasis.
Universell einsetzbares Produkt mit guten
Schmiereigenschaften und guter Haftfähigkeit, speziell für den professionellen Einsatz
entwickelt. Optimaler Verschleissschutz sowie
hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten. Biologisch schnell abbaubar gemäss OECD
301 B. Geeignet für Sommer- und Wintereinsatz.
1l, 5l, 25l, 60l, 200l
Kettenoel
Mineralisches Ganzjahres-Kettenoel mit Haftzusatz, wirksamer Korrosions- und Verschleissschutz.
60l, 200l
Chain Oil
Mineral-based chain oil with adhesion additive,
effective protection against corrosion and wear.
Kettenoel
Mineralisches Kettenoel mit Haftzusatz, wirksamer Korrosions- und Verschleissschutz.
Resin clean
Removes caked resin on chain saws and has an
anti-corrosive action.
Hanzentferner
Entfernt eingetrockneten Harz an Ketten­sägen
und wirkt antikorrosiv.
RESIN CLEANER
Kådaborttagare
Kådaborttagare samt rengöringsmedel som tar
bort intorkad kåda på motorsågar och skyddar
mot korrosion.
60l, 200l
Kettenoel auf Rapsoelbasis. Optimaler Verschleissschutz sowie gutes Tieftemperaturverhalten. Biologisch schnell abbaubar gemäss
OECD 301 B.
500ml, 5l
RENGÖRINGSMEDEL | CLEANERS | REINIGER
WINDOW CLEANER 25l, 200l | transparent, colourless, farblos: 5l, 25l, 200l
Spolarvätska VOC-fri
Spolarvätskan finns som färdigblandad eller
som koncentrat.
Window cleaner, VOC-free
Available in ready-mixed form or as a concentrate for use all through the year.
Scheibenreiniger VOC-frei
Als Fertiggemisch oder Ganzjahreskonzentrat
erhältlich.
Spolarvätska, blå
Spolarvätskan finns som färdigblandad eller
som koncentrat.
Window cleaner, blue
Available in ready-mixed form or as a concentrate for use all through the year.
Scheibenreiniger blau
Als Fertiggemisch oder Ganzjahreskonzentrat
erhältlich.
Spolarvätska, transparent
Spolarvätskan finns som koncentrat.
Window cleaner, colourless
Available as a concentrate for use all through
the year.
Scheibenreiniger farblos
Als Ganzjahreskonzentrat erhältlich.
REX-CLEANER
Avfettningsmedel
Avfettningsmedel för metall- och plastdelar.
Innehåller lacknafta.
5l, 25l, 60l, 200l
Cleaner for small components
Solvent-based cleaner for small components,
used to degrease metal and plastic components.
Kleinteile-Reiniger
Lösungsmittelhaltiger Kleinteilereiniger zum
Entfetten von Metall- und Kunststoffteilen.
MOTOREX OPAL 5000 is a low-odour universal
cleaner. It is particularly suitable for degreasing
and cleaning parts in the service and repair sector. VOC-free.
MOTOREX OPAL 5000 ist ein geruchsarmer
Universalreiniger. Besonders geeignet zum Entfetten und Reinigen von Teilen im Service- und
Reparaturbereich. VOC-frei.
MOTOREX OPAL 5000
MOTOREX OPAL 5000 är ett luktfritt universalrengöringsmedel, som är särskilt lämpligt
för avfettning och rengöring av delar vid service
och reparationer. Det innehåller inga lättflyktiga
organiska föreningar.
5l, 25l, 60l, 200l
RADICAL-UNIVERSAL CLEANER
Universalrengöringsmedel
Medel för rengöring av maskiner, metalldelar,
fordon, motorer, chassin, golv, presenningar
m.m. Innehåller inga lösningsmedel och blandas med vatten till en lösning på 5-50%, beroende på nedsmutsningsgrad. Kan användas
outspätt.
Universal cleaner
For machinery, metal components, vehicles,
engines, chassis, floors, tarpaulins, etc. Solventfree. Depending on the dirt to be removed, mix
5-50% with water or use undiluted.
MULTI-CLEANER MOTOREX
Multirengöringsmedel
Koncentrerat multirengöringsmedel. Idealiskt
för rengöring av golv och plattor. Biologiskt
nedbrytbart till mer än 80% och uppfyller kraven i OECD 302 B. Doseras till 0,5-5% beroende på nedsmutsningsgraden.
Universalreiniger
Für Maschinen, Metallteile, Fahrzeuge, Motoren, Chassis, Böden, Blachen usw. Lösungsmittelfrei. Je nach Verschmutzungsgrad 5–50%
dem Wasser beimischen oder unverdünnt anwenden.
1l, 5l, 25l, 200l
Multi-purpose cleaner
High-concentration, multi-purpose cleaning
agent for domestic, commercial, and agricultural
applications. Ideal for floors and panels. Up to
80% biodegradable in accordance with OECD
302 B. Depending on the dirt to be removed,
0.5-5% to be added in solution.
Multi Reiniger
Hochkonzentriertes Mehrzweck-Reinigungsmittel für Haushalt, Gewerbe und Landwirtschaft. Ideal für Böden und Platten. Zu über
80% biologisch abbaubar nach OECD 302 B. Je
nach Verschmutzungsgrad 0,5 bis 5% dosieren.
Universal solvent
For diluting all usual synthetic-resin-based
paints and nitrocellulose lacquers, oil paints,
and coatings, as well as for extremely effective
cleaning of brushes, spray guns, and grease
residues. Ideal for degreasing all metal
surfaces, contains VOCs.
Universalverdünner
Zum Verdünnen aller herkömmlichen Kunstharz- und Nitrolacke, Oelfarben und Anstriche
sowie zur äusserst wirkungsvollen Reinigung
von Pinseln, Spritzpistolen und Fettrückständen. Ideal zum Entfetten aller Metalloberflächen, enthält VOC.
SOLVENT UNIVERSAL
Universalförtunning
Universalförtunning avsedd för vanliga lacker
och oljefärger. Ger ett mycket gott resultat vid
rengöring av penslar och sprutpistoler. Kan med
fördel användas för borttagning av fettrester
och avfettning av alla slags metallytor. Innehåller lättflyktiga organiska föreningar.
5l, 25l, 60l, 200l
1l, 5l, 25l, 60l, 200l
11
DIVERSE | MISCELLANEOUS | DIVERSES
COOLANT M5.0 HYBRID-TECHNOLOGY
MOTOREX COOLANT M5.0 är en kylarvätska
baserad på etylenglykol. Den klarar de hårdaste
kraven för moderna högeffektsmotorer och är nitrit-, fosfat- och aminifri.
Koncentrat I Concentrate: 4l, 25l, 60l, 200l
Färdigblandad I Ready to use: 1l, 25l, 60l, 200l
MOTOREX COOLANT M5.0 is a coolant agent
based on ethylene glycol and is free of nitrites,
phosphates, and amines. It fulfils the most
stringent requirements of various manufacturers
of modern, powerful engines. Free of nitrites,
phosphates, and amines.
MOTOREX COOLANT M5.0 ist ein nitrit-, phosphat- und aminfreies Kühlerschutzmittel auf der
Basis Ethylenglykol. Es erfüllt die strengsten Anforderungen verschiedener Hersteller moderner,
leistungsstarker Motoren. Nitrit-, phosphat- und
aminfrei.
Safety + Performance: BMW GS 9400 / N600 69.0, CUMMINS 85T8-2, DAF 74001, FIAT 9.55523, FORD, GM 6901-599, IVECO 18-1830, MAN 324 Typ
NF, MB 325.0, MS-7170, MTU - MTL 5048, PERKINS, VW TL 774-C, ASTM D3306, BS 6580, SAE J1034
COOLANT M3.0 OAT-TECHNOLOGY
MOTOREX COOLANT M3.0 är en kylarvätska
baserad på etylenglykol, avsedd för moderna
motorer, särskilt högbelastade aluminiummotorer, utomordentligt skydd mot frysning, korrosion, kalkavlagring och överhettning. Silikat-, nitrit-,
amino-, borat- och fosfatfri.
Koncentrat I Concentrate: 4l, 25l, 60l, 200l
Färdigblandad I Ready to use: 1l, 25l
MOTOREX COOLANT M3.0, manufactured
using an ethylene glycol base, offers excellent
protection against frost, corrosion, chalk
deposits, and overheating for all modern engines,
particularly aluminium engines operating under
heavy loads. Free of silicates, nitrites, amines,
borates, and phosphates.
MOTOREX COOLANT M3.0 auf Ethylenglykolbasis bietet für alle modernen Motoren, insbesondere aber hochbelastete Aluminiummotoren,
hervorragenden Schutz gegen Frost, Korrosion,
Kalkablagerung und Überhitzung. Silikat-, nitrit-,
amin- borat- und phosphatfrei.
MAN 324 Typ SNF, MB-Approval 325.3, VW TL 774-D/F, Safety + Performance: CUMMINS IS serie N14, DAF 74002, DETROIT DIESEL (Power Cool
Plus), DEUTZ 0199-99-1115/6, DEUTZ / MWM 0199-99-2091/8, Ford WSS-M97B44-D, OPEL/GM 6277M / B040 1065 / GMW 3420, JENBACHER,
HITACHI, KOBELCO, KOMATSU 07.892 (2009), LIEBHERR MD1-36-130, MAZDA MEZ MN 121D, SCANIA TB 1451, YANMAR BS 6580, ASTM D 3306,
4985, JIS K2234, JASO M325, KSM 2142
12
BRAKE FLUID DOT 4
Bromsvätska för hög belastning, har hög våtkokpunkt.
250ml, 1l, 5l, 30l, 60l, 200l
High-performance brake fluid. High wet
boiling point.
Hochleistungsbremsflüssigkeit. Hoher NassSiedepunkt.
High-performance brake fluid for hydraulic brakes. Extremely high wet boiling point.
Hochleistungsbremsflüssigkeit für hydrau-lische Bremsen. Extrem hoher Nass-Siedepunkt.
SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, ISO 4925 Class 4
BRAKE FLUID DOT 5.1
Högeffektiv bromsvätska för hydrauliska
bromsar. Har extremt hög våtkokpunkt.
250ml, 1l, 5l, 30l, 200l
SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, ISO 4925 Class 5.1
13
PENTOSIN CHF 11S
PENTOSIN CHF 11S är en specialvätska,
särskilt lämplig för hydraulsystem och styrsystem i den senaste fordonsgenerationen. Den får
inte blandas med andra hydrauloljor eller bromsvätskor.
1l
PENTOSIN CHF 11S is a special fluid. It is ideal
for use in the hydraulic systems and control
systems associated with the latest generation
of vehicles. May not be mixed with other
hydraulic oils or brake fluid.
PENTOSIN CHF 11S ist ein Spezialfluid. Es eignet sich hervorragend für hydraulische Anlagen
und Steuerungen der neusten Fahrzeuggeneration. Darf nicht mit anderen Hydraulikoelen oder
mit Bremsflüssigkeit gemischt werden.
DIN 51524 T3, ISO 7308, MAN 3623/93, M 3289, MB 345.0, OPEL B 040 0070, VW TL 52146
LHM PLUS
MOTOREX LHM PLUS är en specialvätska som
kan användas överallt där vätskan uppfyller kraven i LHM, LHM PLUS eller ISO7308 krävs.
1l, 25l, 60l, 200l
MOTOREX LHM PLUS is a special fluid. Suitable for use where a fluid equivalent to LHM, LHM
PLUS, or ISO 7308 is required.
MOTOREX LHM PLUS ist ein Spezialfluid.
Überall einsetzbar wo eine Flüssigkeit entsprechend LHM, LHM PLUS oder ISO 7308
verlangt wird.
ISO 7308, CASE, FIAT 9.55597, IVECO 18-1823, Massey Ferguson, NH 610 A, PSA B71 2710
DIESEL IMPROVER
Bränsletillsats
Dieseltillsats som skyddar bränslesystemet
samt rengör hela systemet och förbättrar korrosionsskyddet. Höjer även dieseloljans smörjförmåga och ger en cetanhöjning som i sin tur
leder till bättre förbränning och effektivare kallstarter. Blandningsförhållande: 1:250.
250ml, 1l, 5l, 25l, 60l, 200l
Protects fuel systems
Diesel additive, cleans the entire system,
enhances corrosion protection. Increases the
lubricating effect of diesel. The cetane booster
improves combustion and improves cold
starting ability.
SUPERGLISS 32K, 68K, 100K, 150K, 220K
Gejderolja
Olja för glidlagringsytor och kedjesmörjning.
Oil for slides
Specially designed for lubricating the chains on
round and square balers.
OIL ANTI-RUST GREEN 186
Rostskyddsolja grön 186
Rostskyddsolja som ger en oljig och effektiv
skyddshinna. Förhindrar korrosion vid inomhusförvaring av maskiner.
14
Rust-prevention oil green 186
Oily, extremely effective protective film. Prevents rust formation on agricultural machinery,
tools, lawnmowers, etc. during periods of storage indoors.
Kraftstoff-System - Schutz
Diesel-Additives, reinigt das gesamte System,
verbessert den Korrosionsschutz. Erhöht die
Schmierwirkung des Diesels. Der Cetan-Booster verbessert die Verbrennung und erleichtert
den Kaltstartvorgang. Mischverhältnis 1:250.
5l, 25l, 60l, 200l
Gleitbahnenoel
Speziell für die Kettenschmierung von Rundund Quaderballenpressen.
5l, 25l, 60l, 200l
Rostschutzoel grün 186
Oeliger, äusserst wirksamer Schutzfilm. Verhindert bei Lagerung im Innern Rostbildung an
Landmaschinen, Werkzeugen, Rasenmähern
usw.
INTACT XF 25
VOC-fritt korrosionsskyddsmedel med vattenavstötande egenskaper på alla metaller.
Bildar en tunn oljig skyddshinna med enastående korrosionsskyddsegenskaper.
1l, 5l, 25l, 60l, 200l
VOC-free corrosion-protection product with excellent water-repellent properties for all ferrous
metals. It forms a thin, oily protective film that
delivers great protection against corrosion.
VOC-freies Korrosionsschutzmittel mit ausgeprägten wasserverdrängenden Eigenschaften
für alle Eisenmetalle. Es bildet einen dünnen,
oelartigen Schutzfilm, der hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften besitzt.
FLUID 466 is a solvent-based, barium-free
corrosion-protection product which forms a
touch-proof, waxy protective film. Its versatility
means it can be used for a wealth of agricultural,
forestry, and construction applications. Particularly suitable when taking vehicles and machinery out of service on a seasonal basis, in terms
of preserving cavities and underbody protection.
FLUID 466 ist ein lösungsmittelhaltiger, bariumfreier Korrosionsschutz, welcher einen grifffesten, wachsartigen Schutzfilm bildet. Vielseitig
einsetzbar in der Land-, Forst- und Bauwirtschaft. Eignet sich besonders zum saisonalen
Stilllegen von Fahrzeugen und Maschinen, zum
Konservieren von Hohlräumen und als Unterbodenschutz.
VOC-free corrosion-protection product with
excellent water-repellent properties for all
ferrous metals. Forms a thin, waxy, and
non-sticky protective film with outstanding
corrosion-protection properties.
Korrosionsschutzmittel ohne VOC mit ausgeprägten wasserverdrängenden Eigenschaften
für alle Eisenmetalle. Bildet einen dünnen,
wachsartigen, nicht klebenden Schutzfilm, der
hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften
besitzt.
Recommended multi-purpose vacuum-pump
oil for milking machines, blue in colour with special markers for identification purposes.
Empfohlenes Mehrbereichs-Vakuumpumpenoel für Melkmaschinen, blau eingefärbt mit speziellen Markern zur Identifikation.
FLUID 466
FLUID 466 är ett bariumfritt korrosionsskyddsmedel som bildar en stark vaxartad skyddshinna. Används för många olika ändamål inom jordoch skogsbruk och entreprenadverksamhet.
Särskilt lämpligt vid säsongavställning av fordon
och maskiner, både för konservering av hålrum
och som underredsskydd. Extrem saltvattenbeständighet. Finns även som spray.
1l, 5l
INTACT XD 20
VOC-fritt korrosionsskyddsmedel med vattenavstötande egenskaper på alla metaller.
Bildar en tunn, vaxartad, icke klibbande skyddshinna med enastående korrosionsskyddsegenskaper.
1l, 5l, 25l, 60l, 200l
SAPHIR PLUS
SAPHIR PLUS rekommenderas som universell
vakuumpumpolja för mjölkningsmaskiner. Den
är blåfärgad med särskilda markörer för enkel
identifiering.
5l, 200l
15
SPRAY
JOKER 440 SYNTHETIC
Universalspray
Syntetisk universalspray för industri, hantverk,
hushåll och fritid. Kan användas som smörjmedel
på alla rörliga delar. Eliminerar gnissel, tränger
undan vatten, skyddar mot korrosion, lämplig
som skydd på elektriska komponenter, rengör
och vårdar metall och plast.
INTACT MX 50
Universalspray
Universalspray för industri, hantverk, hushåll
och fritid. Kan användas som smörjmedel
på alla rörliga delar. Ger ett optimalt skydd
på metallytor samt konserverar verktygen.
Eliminerar gnissel, efterlämnar en mycket
effektiv skyddshinna. Tränger undan vatten och
förhindrar korrosion.
Spray: 500ml | Vätska I Fluid: 5l, 25l, 200l
Universal Spray
Indispensable for industry, trade, workshops,
service stations, households, gardens, sport
and leisure activities. Lubricates all moving
parts, stops squeaking, undermines water,
protects against corrosion, has a dielectric
effect, cleans and cares for metals and plastics.
Fully synthetic.
Spray: 200ml, 500ml | Vätska I Fluid: 5l, 25l, 60l
Universal spray
Indispensable for industry, trade, workshops
and service stations. Lubricates all moving
parts. Perfect for protecting metal surfaces
and preserving tools. Stops squeaking. Leaves
behind a very effective protective film. Repels
and undermines water, thus preventing
corrosion.
GREASE SPRAY
Fettspray
Tjockflytande fettspray med mycket god
vidhäftningsförmåga. Klarar både söt-och saltvatten och ger bra korrosions och slitageskydd.
16
Universalspray
Unentbehrlich für Industrie, Gewerbe, Werkstatt und Garage. Schmiert alle beweglichen
Teile. Optimal zum Schützen von Metalloberflächen und Konservieren von Werkzeugen. Beseitigt Quietschen. Hinterlässt einen sehr wirksamen Schutzfilm. Verdrängt und unterwandert
Wasser und verhindert Korrosion.
Spray: 500ml
Grease spray
Viscous grease spray with good adhesion, as
an alternative to brushing application. Resistant
to water and saline solution. Good protection
against corrosion and wear.
Fettspray
Dickflüssig mit gutem Haftvermögen, als Alternative zum Fettpinsel. Wasser- und Salzwasserresistent. Guter Korrosions- und Verschleissschutz.
Lubricant adhesive
Fully-synthetic, high-pressure-resistant lubricant with long-term effect for universal application. Penetrates rapidly and protects from
corrosion. Thermally stable from -30 °C (86 °F)
to +200 °C (+392 °F). Adhesive, water-resistant, silicone-free, pressure and impact resistant, colourless.
Haftschmierstoff
Vollsynthetischer, hochdruckbeständiger Schmierstoff mit Langzeitwirkung für den universellen
Einsatz. Dringt rasch tief ein und schützt vor
Korrosion. Temperaturstabil von –30 °C bis
+200 °C. Haftfest, wasserbeständig, silikonfrei,
druck- und stossfest, farblos.
SPRAY 2000
Klisterfettspray
Helsyntetiskt universalsmörjmedel, högtrycksbeständigt med god vidhäftningsförmåga samt långtidsverkan. Tränger snabbt inpå djupet och skyddar
mot korrosion. Stabilt i temperaturer från -30 till
+200 °C samt vattenbeständigt, silikonfritt, tryckoch slagtåligt. Transparent.
Universalspray
Unentbehrlich für Industrie, Gewerbe, Haus­
halt und Freizeit. Schmiert alle be­weglichen Teile, beseitigt Quietschen, unterkriecht Wasser,
schützt vor Korrosion, wirkt dielektrisch, reinigt
und pflegt Metalle und Kunststoff.
Spray: 500ml
POWER BRAKE CLEAN
Bromsrengöringsspray
Bromsrengöringsmedel för avfettning av alla
broms- och kopplingsdelar. Förhindrar bromsbeläggdamm från att virvla upp. Avlägsnar
olja, fett, bromsvätska, tjära, bitumen etc.
Lämpar sig också för rengöring. Har extra högt
spraytryck.
Spray: 750ml | Vätska I Fluid: 5l, 25l, 200l
Brake clean Spray
Cleans and de­greases all brake and clutch components. Prevents whirling-up of wear residues
from linings. Removes oil, g
­ rease, brake fluid, tar,
bitumen etc. Also suited for cleaning machines,
electric motors and precision instruments.
ANTIRUST SPRAY
Rostlösningsspray
Rostlösare med enastående krypeffekt. Fastrostade skruvar och metalldelar lossar snabbt.
Skyddar mot korrosion, tränger undan fukt och
smörjer.
Spray: 500ml | Vätska I Fluid: 5l, 200l
Screw releasing
Rust remover and screw releasing agent with
outstanding penetration. Releases metal parts
that are seized with rust. Protects against corrosion and keeps out moisture. Removes rust,
repels water, lubricates.
SILICONE SPRAY
Silikonspray
Silikonolja är ett smörj-, vård- och skyddsmedel för gummi-, plast- och metallkomponenter. Den ger hög glans åt plastdetaljer. Den är
temperaturstabil från -50 till 200 °C, antistatisk,
vattenavstötande och oxidationsskyddande.
Bremsreiniger
Reinigt und entfettet alle Brems- und Kupp­
lungsteile. Verhindert Aufwirbeln von Be­
lagsabrieb. Entfernt Oel, Fett, Bremsflüssigkeit, Teer, Bitumen, etc. Eignet sich auch zur
Reinigung von Maschinen, Elektro­motoren und
feinmechanischen Gerä­
ten. Besonders hoher
Sprühdruck.
Schraubenlöser
Rost- und Schraubenlöser mit hervorra­gender
Kriechwirkung. Löst schnell festgerostete Metallteile. Schützt vor Korrosion und verdrängt
Feuchtigkeit. Rostlösend, wasserverdrängend,
schmierend.
Spray: 500ml | Vätska I Fluid: 5l, 25l
Silicone oil
Lubricates, cares for and protects rubber, plastic and all metal parts. Plastic components are
given a high gloss; rubber items receive care
and protection. Thermal stability from -50 °C
(122 °F) to +200 °C (+392 °F). Antistatic, waterrepellent, guards against oxidation.
Silikonoel
Schmier-, Pflege- und Schutzmittel für Gummi-,
Kunststoff- und alle Metallteile. Kunststoffteile
erhalten Hochglanz und Gummiteile werden
gepflegt und geschützt. Temperaturstabil von
–50 °C bis +200 °C. Antistatisch, wasserabstossend, oxidationsverhütend.
Oil spray
The biodegradable oil spray. For industrial, commercial, household and hobby usage, lubricates
all moving parts, protects against corrosion,
leaves behind a thin colourless film, cares and
maintains.
Oelspray
Der biologisch abbaubare Oelspray für Industrie, Gewerbe, Haushalt und Hobby. Schmiert
alle beweglichen Teile, schützt vor Korrosion,
hinterlässt einen farblosen, dünnen Film, wirkt
pflegend.
OIL SPRAY BIO
Oljespray
Biologiskt nedbrytbar oljespray avsedd för industri, hantverk, hushåll och hobby samt kan
användas på alla rörliga delar. Skyddar mot
korrosion och efterlämnar en färglös, tunn
hinna med skyddande verkan.
Spray: 500ml
MOTOR START
Startspray
Startspray avsedd för bensin och dieselmotorer
som innehåller friktionsreducerande smörjkomponenter.
Spray: 500ml
Starting aid
For petrol and diesel engines. Containts a friction-reducing lubricating component.
Starthilfe
Zuverlässige Starthilfe für Benzin- und Die­sel­motoren. Enthält reibungsvermindernde
Schmierkomponenten.
GARDEN TOOL CARE
Skyddsspray för trädgårdsredskap
Pumpspray, rengör, smörjer samt konserverar,
skärblad, metalldelar och leder på alla slags trädgårdsredskap.
Maintenance spray for garden tools
Pump spray. Cleans, lubricates, conserves. For
blades, metal parts and articulated joints on all
kinds of garden tools.
ACCU PROTECT
Kontaktspray
Korrosionskydd för batteripoler, polklämmor,
stickkontakter, startkablar osv.
Spray: 250ml
Pflegespray für Gartengeräte
Pumpspray. Reinigt, schmiert, konserviert. Für
Klingen, Metallteile und Gelenke von Gartengeräten aller Art.
Spray: 200ml
Battery protectant
Protects battery contacts, battery terminals,
electrical connectors and starter motor cables.
Prevents corrosion and oxidation.
Batteriepflege
Schützt Batteriepole, Polklemmen, Steckverbindungen, Anlasser-Anschlusskabel. Verhindert Korrosion und Oxydation.
17
SPRAY 466
Korrosionsskydd med långtidsverkan
Bariumfritt korrosionsskyddsmedel som bildar
en stark vaxartad skyddshinna. Används för
många olika ändamål inom jord och skogsbruk
och entreprenadverksamhet. Särskilt lämpligt
vid säsongavställning av fordon och maskiner,
både för konservering av hålrum och som underredsskydd. Extrem saltvattenbeständighet.
Spray: 500 ml, Vätska I Fluid: 1l, 5l
Corrosion protection with long-term effect
For outdoor and indoor storage of semi-finished
and finished products, ocean transport, winter
maintenance vehicles, construction and agricultural machines, as underbody protection and
cavity preservation in the automotive industry.
Forms a resistant, touch-proof, waxy protective
film against external influences after a short
drying period. Extremely salt-water resistant.
PROTEX
Impregneringsmedel
Textil- och läderimpregneringsmedel. Mycket
effektivt mot fukt och olja. Utmärkt för impregnering av läder, textil och mikrofiber.
Spray: 500ml
Water and oil protectant
Textile and leather waterproofing. H
­ ighly effective and long-lasting protection against moisture
and oil. Suitable for leather, textiles and microfibres
EASY CUT PUMPSPRAY
Borr- och Skäroljespray
Borr- och skäroljespray avsedd för alla höglegerade stålkvaliteter, aluminium och ickejärnmetaller. Används med fördel vid borrning,
gängning, sågning, svarvning, fräsning och
stansning. Har optimala kyl och smörjegenskaper och är inte vattenlöslig.
Drilling and cutting Pumpspray
Oil spray for use when drilling and cutting all
high-alloy steel grades as well as non-ferrous
metals and aluminium. For drilling, thread-cutting, sawing, turning, milling, stamping. Optimum cooling and lubrication properties. Non-water miscible. Spray metering capability.
BLACK COLOR SPRAY
Färgspray
Lackfärg, mattsvart. Temperaturtålig upp till
+400 °C, väderbeständig och reptålig. Kan
användas på metall, plast, trä, glas, papper mm.
Color Spray
Matt black synthetic paint for vehicles, machinery and equipment. Withstands temperatures
up to +400 °C/+752 °F, weatherproof, scratch
resistant. For metal, plastic, wood, glass, paper,
etc.
18
Spray: 250ml
Bohr- und Schneidoelspray
Für alle hochlegierten Stahlsorten als auch
Buntmetalle und Aluminium. Zum Bohren, Gewindeschneiden, Sägen, Drehen, Fräsen, Stanzen. Optimale Kühl- und Schmiereigenschaften.
Nicht wassermischbar.
Color Spray
Mattschwarze Kunststofflackfarbe für Motor­
fahrzeuge, Maschinen und Geräte. Temperaturstabil bis +400 °C, wetter­be­ständig und kratzfest. Für Metall, Kunststoff, Holz, Glas, Papier
usw.
Spray: 500ml
Protection against corrosion
Highly effective corrosion protection for all bare
metal parts. Good adhesion and water resistance, long-lasting action. Fast-drying, can be
painted over.
SILVER COLOR SPRAY
Färgspray
Lackfärg, silver. Temperaturtålig upp till +400
°C, väderbeständig och reptålig. Kan användas
på metall, plast, trä, glas, papper m m.
Imprägnierung
Textil- und Lederimprägnierung. Hochwirksamer, lang anhaltender Schutz vor Nässe und
Oel. Geeignet für Leder, Textilien und Mikrofasern.
Spray: 500ml
ZINK SPRAY
Korrosionsskyddsspray
Högeffektivt korrosionsskydd med långtidsverkan för icke behandlade metaller. Har god
vidhäftning, är vattenbeständig, snabbtorkande
och övermålningsbar.
Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung
Für Aussen- und Innenlagerung von Halb- und
Fertigfabrikaten, Seetransport, Winterdienstfahrzeuge, Bau- und Landwirtschaftsmaschinen, als Unterbodenschutz und Hohlraumkonservierung in der Fahrzeugindustrie. Bildet nach
kurzer Trocknungszeit widerstandsfähigen,
grifffesten, wachsartigen Schutzfilm gegen
äussere Einflüsse. Extrem salzwasserresistent.
Korrosionsschutz
Hochwirksamer Korrosionsschutz mit Lang­
zeitwirkung für alle blanken Metalle. Haftund wasserfest, schnelltrocknend und über­
lackierbar.
Spray: 500ml
Color Spray
Silver synthetic paint for motor vehicles, machines and equipment. Withstands temperatures
up to +400 °C/+752 °F, weatherproof, scratch resistant. For metal, plastic, wood, glass, paper, etc.
Color Spray
Silber-Kunststofflackfarbe für Motorfahr­zeuge,
Maschinen und Geräte. Tempera­
tur­
stabil bis
+400 °C, wetterbeständig und kratz­
fest. Für
Metall, Kunststoff, Holz, Glas, Papier usw.
TILLBEHÖR | GREASE DISPENSERS | FETTGERÄTE
GREASE GUN E500
Handfettspruta
Komplett med slang. Används med 400-grams
standardpatroner.
Lever-operated grease gun
Complete with mouthpiece, filling nipple, and
flexible tube. Suitable for both standard 400 g
cartridges and for topping up with a grease-gun
filler or by hand.
Handhebelfettpresse
Komplett mit Mundstück, Einfüllnippel und
flexiblem Schlauch, geeignet sowohl für 400g
Standardpatronen als auch zum Nachfüllen mit
einem Fettpressenfüller oder von Hand.
19
© shocky - Fotolia.com
0315/450457/Sweden3000
BUCHER AG LANGENTHAL
Sedan 1917 har Schweiz största oberoende företag för förädling av olja, med säte i Langenthal, forskat om, utvecklat och producerat innovativa smörjmedel och kemisk-tekniska produkter. Tribologispecialister, ingenjörer, kemister,
tekniker och marknadsförare arbetar oavbrutet för MOTOREX ledande ställning. MOTOREX-produkterna står under
ständig vidareutveckling. Därför förbehåller BUCHER AG LANGENTHAL sig rätten att ändra alla tekniska data i detta
dokument utan vidare tillkännagivande. Reservation för tryckfel.
For over 95 years, the largest independent oil blending company in Switzerland, with it’s headquarters in Langenthal
in the heart of Switzerland, has been active in research, development and production of innovative lubricants and
chemi-cals, which are established on the world market. Highly motivated employees are behind the incomparable
MOTOREX products. Every day, experienced tribology specialists, engineers, chemists, technicians and marketing
specialists devote their efforts to helping MOTOREX maintain it’s position as a market leader. MOTOREX products
are subject to a continuous process of research and development. BUCHER AG LANGENTHAL therefore keeps the
rights to change all technical data contained in this brochure at any time and without previous notice. Under reserve
of errors and misprints.
Seit mehr als 95 Jahren erforscht, entwickelt und produziert das grösste, unabhängige Frischoel-Veredelungsunternehmen der Schweiz mit Sitz in Langenthal, innovative Schmierstoffe und chemische-technische Produkte.
Ausgewiesene Tribologie-Spezialisten, Ingenieure, Chemiker, Techniker und Marketing-Fachleute engagieren sich
tagtäglich für den Führungsanspruch von MOTOREX. MOTOREX-Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt.
Deshalb behält sich die BUCHER AG LANGENTHAL das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Prospekt
jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Irrtum und Druckfehler ausdrücklich vorbehalten.
MOTOREX Nordic AB
Box 2071
438 12 Landvetter, Sweden
Tel. +46 (0)31-94 64 94
Fax. +46 (0)31-94 64 95
www.motorex.se
BUCHER AG LANGENTHAL Lubrication Technology
Bern-Zürich-Strasse 31, CH-4901 Langenthal, Switzerland
Tel. +41 (0)62 919 75 75, Fax +41 (0)62 919 75 95
www.motorex.com
Autor
Документ
Kategorie
Без категории
Seitenansichten
23
Dateigröße
2 834 Кб
Tags
1/--Seiten
Melden